ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Основи конструювання

 

 

Ткач В.О.

Ісаєва Т.М.

Войтович О.А.

 

 

МАШИНОБУДІВНЕ КРЕСЛЕННЯ

навчальний посібник для практичних занять і

самостійної роботи студентів з дисципліни

"Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка"

 

Херсон – ХНТУ – 2011

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ національний ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Основи конструювання

 

Реєстр. № _________________

 

Ткач В.О.

Ісаєва Т.М.

Войтович О.А.

МАШИНОБУДІВНЕ КРЕСЛЕННЯ

навчальний посібник для практичних занять і

самостійної роботи студентів з дисципліни

"Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка"

 

 

 
Херсон – ХНТУ – 2011

Машинобудівне креслення: навчальний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка". Херсон, ХНТУ, 2011, 206 с.

 

Автори: Ткач В.О., Ісаєва Т.М., Войтович О.А.,

 

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей напрямів "Інженерна механіка" та "Машинобудування".

Викладений в посібнику матеріал містить: методичні рекомендації до виконання зображень та нанесення розмірів на кресленнях деталей; виконання конструктивних елементів деталей і довідкову інформацію. Використання якого необхідно для якісного виконання навчальних машинобудівних креслень.

Посібник містить індивідуальні завдання з тем за якими виконуються графічні роботи на практичних заняттях для студентів денної форми навчання або являються складовою частиною контрольної роботи для студентів дистанційних форм навчання.

 

 

Рецензенти: Копилов В. І. – д.т.н. проф., кафедра Інженерії поверхні, Зварювальний факультет, Національний технічний університет України "КПІ". Смирнов І. В. – к.т.н. доц., кафедра Інженерії поверхні, Зварювальний факультет, Національний технічний університет України "КПІ". Сєліверстова С.Р. – к.т.н., доц. кафедри автоматики та електроустаткування ХФ НУК.

 

Затверджено

на засіданні кафедри ОК

протокол № 5

від 28.12.2010 р.

зав. кафедрою

____________Ю.Г. Розов

 

 

Зміст

ВСТУП Тема 1. Різьби та різьбові з’єднання 1.1. Поняття про різьби та їх класифікація 1.2. Параметри різьби 1.2.1. Основні параметри різьби 1.2.2. Вимірювання кроку різьби 1.3. Зображення різьби на креслениках 1.4. Зображення і позначення стандартних кріпильних виробів 1.4.1. Болти 1.4.2. Шпильки 1.4.3. Гайки 1.4.4. Шайби 1.5. Зображення рознімних з’єднань 1.5.1. Болтове з’єднання 1.5.2. Шпилькове з’єднання 1.6. Побудова гайки Питання та задачі для самоконтролю Тема 2. ЕСКІЗИ І РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ 2.1. Мінімальні вимоги, що пред'являються до ескізів і робочих креслеників деталі 2.2. Методичні вказівки до зображень 2.3. Методичні вказівки до нанесення розмірів 2.4. Порядок виконання ескізів 2.5. Ескізування деталей окремих типів 2.5.1. Вали, осі 2.5.2. Зубчасті колеса 2.6. Позначення матеріалів на ескізах і робочих креслениках Питання та задачі для самоконтролю Тема 3. Деталювання 3.1. Читання складальних креслеників 3.2. Деталювання складальних креслеників 3.3. Специфікація Питання та задачі для самоконтролю Додаток 1 Додаток 2 Література  

 


 

 

ВСТУП

 

"Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" належить до тих навчальних дисциплін, які вивчаються у всіх технічних ВНЗ всіх рівнів і є однією з дисциплін, що складають основу інженерно-технічної освіти.

Експлуатація існуючих машин і апаратів, освоєння нової техніки і нових технологій, проектування нового обладнання вимагають глибоких знань, вмінь та навичок. По-перше, це орієнтування в кресленнях та іншій технічній документації, тобто треба мати розвинене просторове уявлення, формально-логічне та образно-емоційне мислення; по-друге – вміння передати свої технічні думки і ідеї за допомогою найкращої і виразнішої мови – мови інженерної графіки, яка являє собою креслення. Для успішного володіння цією мовою, студенти повинні вивчити правила побудови креслення – відображення на площині тривимірних об’єктів навколишнього світу, зокрема, творінь людських рук і розуму – різних машин, механізмів, приладів і та ін.

Навчальний посібник спрямований навчити найбільш раціональним прийомам виконання креслень не на одноманітних прикладах, а на узагальнених правилах, які у подальшому навчанні або у професійній діяльності дозволять вільно орієнтуватися у всьому різноманітті технічних деталей.

Навчальний посібник складається з трьох розділів, які вміщують весь навчальний та додатковий матеріал, необхідний для виконання графічних робіт, передбачених програмою. Наближеність його змісту до тематики передбачених робочою програмою завдань дає можливість використовувати матеріал посібника як на практичних заняттях, так і для самостійної роботи. Наведені у посібнику приклади слугують ілюстрацією використання відомостей, що викладаються, за кожною темою в конкретних графічних роботах, передбачених програмою.

У попередніх розділах курсу "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" були розглянуті питання використання теоретичних основ нарисної геометрії для побудови проекційного креслення, а також стандарти, що встановлюють єдині правила оформлення зображень та інших компонентів креслення.

Мета цього навчального посібника – надання методичної допомоги студентам в опануванні наступних розділів курсу, що спрямовані на набуття знань и навичок у виконанні робочих креслень. Робочі креслення є різновидом проектно-конструкторської документації, яка розробляється для виробничих цілей. При вивченні цього розділу курсу студенти ознайомляться зі стандартами оформлення різноманітних конструктивних елементів деталей і деяких типових деталей у цілому, вимогами, щодо робочих креслень, дотримування яких забезпечує можливість виконання самих деталей.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти