ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

На підставі результатів проектування визначають техніко-економічні показники, які дають уявлення про конструкцію зрошувальної системи, основні технічні рішення, прийняті при проектуванні. Їх звичайно поміщають на початку проекту, але заповняють після завершення всіх розрахунків.


ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

Показник Кількість
Посівна площа, га: - брутто; - нетто   480,0 451,5
Зрошувана площа, га 354,6
Коефіцієнт земельного використання (КЗВ) 0,94
Коефіцієнт зрошення земель (КЗЗ) 0,85
Коефіцієнт корисної дії (ККД) системи 0,96
Джерело зрошення – р. Оріль відмітка рівня води у вододжерелі, м відмітка рівня води у регулюючому басейні, м   105,5 157,1
Спосіб водозабору – механічний (НС)  
Спосіб поливу – дощування ДМУ-Б434-70, шт  
Середньозважена зрошувальна норма нетто, м3/га
Загальне водоспоживання, тис. м3
Поливні норми (вегетаційні), м3/га 300–450
Розрахункова ордината гідромодуля, л/(с×га) 0,59
Зрошувальна мережа. Труби, м: азбестоцементні ВТ-12, d=400 мм азбестоцементні ВТ-12, d=300 мм азбестоцементні ВТ-9, d=250 мм  
Гідротехнічні споруди на зрошуваній мережі, шт.: гідранти розподільні колодязі вантузи скидні споруди  
Насосна станція: витрата, л/с напір, м потужність, кВт   100,7
Довжина польових доріг, км Довжина лісосмуг, км 10,7 10,7

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Агроклиматический атлас УССР // Под ред. С.А. Сапожниковой. К.: Изд-во Урожай, 1964.- 36с.

2.Агрокліматичний довідник агронома // За ред. Т.К. Богатиря. К.: Урожай, 1964. – 154 с.

3.Агроклиматический справочник по Днепропетровской области. Л.: ГИМИЗ, 1964. – 85 с.

4.Атлас почв Украинской ССР / Под ред. Н.К. Крупского и Н.И. Полупана. – К.: Урожай, 1979.– 159с.

5.Галедин П.Ф., Пастухов В.Ф., Кабанов В.Г. и др. Курсовое и дипломное проектирование по гидромелиорации. – М.: Агропромидат, 1990. – 400 с.

6.Географічна енциклопедія України: В 3-х т. / Редк.: О.М.Маринич та ін. – К. : Українська Радянська Енциклопедія ім. М.П. Бажана

7.ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди. – К.: Держбуд України, 2000. – 180 с.

8.Климат Украины / Под ред. Г.Ф. Приходько и др. Л. : Гимиз, 1967.- 413 с.

9.Краткий агроклиматический справочник Украины. Пособие по использованию гидрометеорологический информации в сельском производстве /Под ред. К.Т. Логвина.- Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 345 с.

10. Лазаренко П.И. Экологические основы сельскохозяйственного районирования территории. – Днепропетровск: Пороги, 1995.-476 с.

11. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій. Розділ “Режим зрошення сільськогосподарських культур” / Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. агр. ун – т. – 85 с.

12. Методические указания к оформлению текстовой части курсовых работ и проектов/ Днепропетровск: Днепропетр. с. – х. ин – т., 1989. – 32 с.

13. Пасічний В.І. Фізична та економічна географія Дніпропетровської області. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ. – 1992, 187 с.

14. Практикум по сельскохозяйственным гидротехническим мелиорациям / Е. C. Марков, И.П.Айдаров, А. А. Богушевский и др.; Под ред. Е. С. Маркова. – М.: Агропромиздат, 1986. – 368 с.

15. Природа Української ССР. Ландшафти и фізико-географічне районування / А. М. Пащенко, П. Г. Шищенко. – К.: Наука. думка, 1995. – 224 с.

16. Ресурсы поверхностных вод СССР, т. 6, вып.2. – Л.: Гидрометеоиздат, 1971. – 654 с.

17. Справочник по агрогидрологическим свойствам почв Украинской ССР. Л.: Гидрометеоиздат. – 1965. – 550 с.

18. Справочник по климату СССР. Вып. 10. Ч. II. Температура воздуха и почвы. Л.: Гидрометеоиздат. – 1967, 608 с.

19. Справочник по климату СССР. Вып. 10. Ч. IV. Влажность воздуха, атмосферные осадки и снежный покров. – Л.: Гидрометеоздат, 1969. – 696 с.

20. Справочник по климату СССР. Вып. 10. Ч. V. Ветер.: Гидрометеоиздат, 1967. – 680 с.

21. Справочник по механизации орошения / Штепа Б. Г., Винникова Н. В., Хусейн-заде С. Х. и др.; Под ред. Штепы Б.Г. – М.: Колос, 1979. – 303 с.

22. Толчельников Ю. С. Эрозия и дефляция почв. Способы борьбы с ними. – М.: Агропромиздат, 1990. – 158 с.

23. Цупенко Н.Ф. Справочник агронома по метеорологии. – К.: Урожай. – 1990. – 240 с.


ДОДАТКИ

Додаток 1

Пружність насиченого пару la, мб

Цілі градуси Десята частка градуса
8,1 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 8,7
8,7 8,8 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,2 9,2 9,3
9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,9 10,0
10,0 10,1 10,2 10,2 10,3 10,4 10,4 10,5 10,6 10,6
10,7 10,8 10,9 11,0 11,0 11,1 11,2 11,2 11,3 11,3 11,4
11,5 11,6 11,6 11,7 11,8 11,8 12,0 12,0 12,1 12,1 12,2
12,3 12,4 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,0 13 0
13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,8 13,8 13,9
14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9
15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9
16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 16,9
17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 18,0 18,1
18,2 18,3 18,4 18,5 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,3
19,4 19,5 19,6 19,8 19,9 20,0 20,1 20,3 20,4 20,5
20,6 20,8 20,9 21,0 21,2 21,3 21,4 21,6 21,7 21,8
22,0 22,1 22,3 22,4 22,5 22,7 22,8 23,0 23,1 23,2
23,4 23,5 23,7 23,8 24,0 24,1 24,3 24,4 24,6 24,7
24,9 25,0 25,2 24,4 25,5 25,7 25,8 26,0 26,1 26,3
26,5 26,6 26,8 26,9 27,1 27,3 27,4 27,6 27,8 27,9
28,1 28,3 28,5 28,6 28,8 29,0 29,2 29,3 29,5 29,5 29,7
29,9 30,0 30,2 30,4 30,6 30,8 31,0 31,1 31,3 31,5
31,7 31,9 32,1 32,3 32,5 32,7 32,9 33,0 33,2 33,2 33,9
33,6 33,8 34,0 34,2 34,4 34,6 34,9 35,1 35,3 35,5
35,7 35,9 36,1 36,3 36,5 36,8 37,0 37,2 37,4 37,6
37,8 38,1 38,3 38,5 38,7 39,0 39,2 39,4 39,6 39,9
40,1 40,3 40,6 40,8 41,0 41,3 41,5 41,8 Л 1 с 42,0 42,2
42,5 42,7 43,0 43,2 43,5 43,7 44,0 44,2 44,5 АЛ С 44,7 > • —_
45,0 45,2 45,5 45,8 46,0 46,3 45,5 46,8 47,1 47,3
47,6 47,9 48,1 48,4 48,7 49,0 49,2 49,5 1 «к _ 48,8 50,1
50,4 50,6 50,9 51,2 51 2 51,5 51,8 52,1 52,4 52,7 53,0
53,3 53,6 53,8 54,2 54,5 54,8 55,1 55,4 55,7 56,0

 


 

 

Додаток 2

Глибина активного шару ґрунту та нижня допустима границя зволоженості за фенологічними фазами розвитку сільськогосподарських культур [7]

Сільськогосподарська культура, фенологічна фаза розвитку Глибина розрахункового шару ґрунту, см Нижня допустима границя зволоження, % від НВ
механічний склад ґрунту
супісок легкий суглинок середній суглинок важкий суглинок
Озимі зернові: відновлення вегетації трубкування – колосіння цвітіння молочна стиглість          
Ярі зернові: посів-сходи кущіння трубкування-колосіння цвітіння-налив зерна молочна стиглість          
Кукурудза: посів-сходи 5-7 листок викидання волоті молочна стиглість          
Цукровий буряк: посів-сходи 3-4 дійсних листка період посиленого росту листків період наростання кореневого тіла          
Овочі: висадка в ґрунт утворення суцвіть цвітіння знімальна стиглість          
Картопля: посадка бутонізація-цвітіння бульбоутворення закінчення росту бадилля          
Люцерна 2-3 року: відновлення вегетації стеблування-бутонізація цвітіння          

 


 

 

Додаток 3

Поправочний коефіцієнт для приведення температури повітря
до 12-годинної тривалості дня

 

 

Місяць Декада Широта,0
Березень I 0,96 0,96 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91
  1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
  1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06
Квітень 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 1,10 1,10 1,11 1,12 1,13
  1,10 1,12 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,19 1,21
  1,14 1,15 1,17 1,18 1,19 1,20 1,22 1,24 1,25 1,28
Травень 1,18 1,19 1,20 1,22 1,24 1,26 1,27 1,29 1,32 1,34
  1,20 1,21 1,24 1,25 1,27 1,30 1,32 1,35 1,37 1,41
  1,23 1,24 1,26 1,29 1,31 1,33 1,36 1,38 1,42 1,46
Червень I 1,24 1,26 1,29 1,31 1,33 1,36 1,39 1,41 1,46 1,51
  1,26 1,27 1,30 1,32 1,35 1,37 1,41 1,44 1.48 1,53
  1,26 1,28 1,30 1,32 1,35 1,38 1,41 1,45 1,49 1,54
Липепь 1,25 1,27 1,29 1,31 1,34 1,37 1,39 1,43 1,47 1,51
  1,24 1,26 1,27 1,29 1,32 1,34 1,37 1,40 1,44 1,49
  1,21 1,23 1,25 1,27 1,31 1,29 1,34 1,35 1,40 1,43
Серпень 1,19 1,20 1,22 1,23 1,25 1,27 1,29 1,31 1,35 1,37
  1,15 1,17 1,18 1,20 1,21 1,22 1,24 1,26 1,28 1,31
  1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,19 1,20 1,22 1,24
Вересень 1,09 1,09 1,10 1,11 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,17
  1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09
  1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
Жовтень 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,95
  0,94 0,93 0,93 0,92 0,92 0,91 0,90 0,90 0,89 0,88
  0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 1,81

 


 

Додаток 4

Значення коефіцієнтів біокліматичної кривої kб

Σtпр Пшемнця озима Ярі пшениця і ячмінь Овес Сорго Просо Горох Кукурудза на зерно і силос Зернобобові Соняшник Соя
0,53 0,27 0,25 0,23 0,22 0,30 0,23 0,28 0,23 0,23
0,53 0,30 0,25 0,25 0,27 0,31 0,25 0,28 0,25 0,25
0,53 0,32 0,26 0,28 0,30 0,32 0,28 0,29 0,28 0,28
0,53 0,35 0,28 0,29 0,32 0,33 0,29 0,30 0,29 0,29
0,53 0,37 0,33 0,31 0,36 0,34 0,31 0,32 0,31 0,31
0,52 0,40 0,37 0,34 0,38 0,36 0,34 0,34 0,34 0,34
0,51 0,43 0,41 0,37 0,40 0,38 0,37 0,36 0,37 0,37
0,50 0,45 0,49 0,39 0,42 0,40 0,39 0,38 0,39 0,39
0,49 0,47 0,50 0,41 0,42 0,41 0,41 0,38 0,41 0,41
0,46 0,45 0,52 0,43 0,40 0,40 0,43 0,39 0,43 0,43
0,44 0,43 0,52 0,46 0,38 0,38 0,46 0,39 0,46 0,46
0,42 0,40 0,52 0,46 0,35 0,36 0,47 0,39 0,47 0,47
0,41 0,37 0,52 0,49 0,34 0,32 0,49 0,39 0,49 0,49
0,36 0,32 0,52 0.47 0,30 0,30 0,47 0,39 0,47 0,47
0,31 0,27 0,50 0,45 0,26 0,28 0,45 0,38 0,45 0,45
0,27 0,27 0,49 0,42 0,24 0,26 0,42 0,38 0,42 0,42
0,23 0.27 0,44 0,38 0,23 0,23 0,38 0,37 0,38 0,38
0,21 0,27 0,40 0,34 0,22 0,20 0,34 0,35 0,34 0,34
0,20   0,37 0,30   0,19 0,30 0,32 . 0,30 0,30
0,19   0,35 0,28     0,28 0,30 0,28 0,28
    0,32 0,25     0,25 1 0,27 0,25 0,25
    0,30 0,23     0,23 0,24 0,23 0,21
    0,29 0,21     0,21   0,21 0,21
    0,28 0,21     0,21   0,21  
                0,20  
                0,19  
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 


 

Продовження додатку 4

Σtпр Картопля   Огірки, кабачки Цибуля Капуста рання Капуста пізня Помідори, перець Морква Буряк цукровий, кормовий і столовий Люцерна 2-3-го року
0,23 0,27 0,26 0,31 0,31 0,28 0,30 0,23 0,60
0,29 0.28 0,26 0,31 0,31 0,32 0,31 0,25 0,52
0,36 0,30 0,27 0,32 0,31 0,38 0,32 0,29 0,42
0,38 0,32 0,28 0,32 0,31 0,42 0,32 0,30 0,44
0,41 0,33 0,29 0,33 0,32 0,46 0,33 0,31 0,46
0,43 0,34 0,30 0,33 0,32 0,52 0,33 0,33 0,48
0,46 0,35 0,30 0,34 0,33 0,56 0,34 0,35 0,52
0,46 0,37 0,31 0,35 0,34 0,56 0,34 0,36 0,54
0,46 0,38 0,31 0,37 0,35 0,56 0,35 0,37 0,52
0,43 0,40 0,32 0,40 0,36 0,53 0,35 0,38 0,42
0,41 0,42 0,32 0,42 0,37 0,50 0,36 0,40 0,44
0,38 0,42 0,33 0,43 0,39 0,46 0,36 0,41 0,46
0,35 0,42 0,34 0,44 0,40 0,43 0,37 0,43 0,52
0,32 0,40 0,35 0,44 0,42 0,41 0,37 0,44 0,53
0,29 0,38 0,34 0,44 0,44 0,40 0,37 0,46 0,53
0,27 0,36 0,34 0,44 0,44 0,39 0,38 0,47 0,42
0,25 0,35 0,34 0,44 0,44 0,38 0,39 0,49 0,43
0,25 0,34 0,33 0,44 0,44 0,38 0,40 0,49 0,45
0,25 0,33 0,33   0,44 0,37 0,41 0,49 0,47
0,24 0,32 0,32   0,44 0,37 0,42 0,49 0,49
0,23 0,31 0,32   0,44 0,36 0,41 0,47 0,51
  0,28 0,31   0,44 0,36 0,40 0,46 0,52
  0,26 0,31   0,43 0,36 0,39 0,44 0,52
    0,30   0,43 0,36 0,38 0,43 0,42
    0,30   0,42 0,36 0,36 0,42 0,44
    0,30   0,42 0,36 0,34 0,40 0,46
    0,30   0,41 0,36 0,33 0,39 0,48
    0,30   0,40 0,36 0,32 0,37 0,49
    0,30   0,40 0,36 0,31 0,36 0,51
    0.30   0,40 0,36 0,30 0,35 0,52
          0,36 0,30 0,33 0,52
          0,36 0,30 0,32 0,42
          0,36     0,46
          0,36     0,49
          0,36     0,52
                0,52
                0,42
                0,46
                0,49

Примітка. Коефіцієнт kб для люцерни запропонований УкрНДІЗЗ для 5 укосів


Додаток 5

Зрошувальні норми сільськогосподарських культур

Сільськогосподарська культура Забезпеченість, %   Зрошувальна норма, м3/га
Південний Степ Північний Степ Лісостеп
Пшениця озима 2200-2300 1700-1800 2200-2300 1700-1800 1700-1800 1500-1600
Ячмінь озимий 1700-1800 1200-1300 1700-1800 1200-1300 1500-1600 1000-1100
Ярі зернові 1400-1600 1200-1400 1300-1500 1100-1300 1200-1400 1000-1200
Кукурудза на зерно 2000-2800 1700-2500 1800-2500 1500-2300 1500-1800 1200-1500
Люцерна під посів ячменю або кукурудзи на з/к 1300-1600 1000-1500 1200-1500 1000-1300 1200-1400 1000-1200
Люцерна після збирання ярого ячменю чи кукурудзи на з/к 2400-3000 1800-2400 2000-2500 1600-2000 1300-1500 1000-1200
Люцерна 2-го року 3400-3800 3100-3400 2900-3400 2600-3100 2600-3000 2100-2400
Люцерна 3-го року 3000-3300 2500-3000 2400-2900 2000-2500 2100-2400 1700-2000
Кукурудза на силос 2500-2800 2300-2500 2300-2500 2100-2300 1800-2000 1600-1800
Буряк цукровий і кормовий 3200-3700 2800-3300 2400-2900 1900-2500 2200-2600 1700-2300
Соя 2300-3000 2100-2800 2100-2500 1900-2300 2100-2300 1900-2100
Помідори посівні 2900-3200 2400-2700 2700-3000 2200-2500 2600-2800 2100-2300
Капуста 3700-4000 3300-3600 3300-3600 2900-3200 2600-2900 2200-2500
Огірки 3400-3900 3000-3500 2700-3200 2300-2800 2200-2700 1800-2300
Пожнивно кукурудза і злако-бобові суміші на з/к 2200-2400 1800-2000 1700-1900 1300-1500 1400-1600 1000-1200

При водозберігаючих режимах зрошення (за кліматичними зонами України)


Додаток 6

Технічні характеристики модифікацій дощувальної машини «Фрегат»

Модифікація машини Кількість візків довжина машини, м Загальна витрата води, л/с Потрібний тиск води на вході в машину при нульовому похилі поля, МПа Середня інтенсивність дощу за довжиною машини, мм/хв Максимальна площа поливу при роботі на одній позиції при постійно включеному кінцевому апараті, га Мінімальна поливна норма за один оборот машини при максимальній швидкості руху, м3/га Маса машини, т
без води з водою
ДМУ-А199-28 0,47 0,47 0,22 0,17 15,8 6,5 10,1
ДМУ-А229-32 0,48 0,47 0,22 0,18 20,2 7,4 11,5
ДМУ-А253-38 0,50 0,47 0,24 0,19 24,4 8,2 12,7
ДМУ-А283-45 0,51 0,48 0,25 0,18 29,8 9,2 14,3
ДМУ-А308-55 0,54 0,52 0,48 0,27 0,23 0,16 34,8 10,0 15,5
ДМУ-А337-65 0,59 0,55 0,52 0,50 0,29 0,25 0,21 0,17 41,3 10,9 16,5
ДМУ-А362-50 0,54 0,51 0,21 0,18 47,1 11,7 18,2
ДМУ-А392-50 0,55 0,52 0,20 0,17 54,6 12,6 19,6
ДМУ-А417-55 0,57 0,54 0,21 0,17 64,2 13,4 20,8
ДМУ-Б379-75 0,57 0,55 0,53 0,29 0,27 0,24 51,3 12,2 20,2
ДМУ-Б409-80 0,58 0,56 0,54 0,29 0,26 0,24 59,1 13,2 21,9
ДМУ-Б434-90 0,62 0,59 0,56 0,31 0,28 0,24 66,1 14,0 23,3
ДМУ-Б463-90 0,63 0,59 0,57 0,54 0,51 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 74,9 15,0 25,0

Продовження додатку 6

ДМУ-Б488-90 0,64 0,60 0,56 0,53 0,27 0,25 0,21 0,18 82,6 15,8 26,4
ДМУ-Б518-90 0,64 0,61 0,58 0,26 0,23 0,21 92,5 16,8 28,2
ДМУ-Б542-90 0,65 0,61 0,58 0,25 0,23 0,21 102,2 17,6 29,5
ДМК-Б572-90 0,66 0,62 0,59 0,24 0,22 0,20 111,3 18,6 31,3
ДМУ-АНМ199-20 0,29 0,43 14,4 6,3 9,9
ДМУ-АНМ229-25 0,30 0,44 18,7 7,2 11,3
ДМУ-АНМ253-30 0,31 0,45 22,6 8,0 12,5
ДМУ-АНМ283-30 0,32 0,43 27,9 8,9 14,0
ДМУ-АНМ308-30 0,32 0,46 32,7 9,7 15,2
ДМУ-АНМ337-30 0,32 0,43 39,0 10,6 16,6
ДМУ-АНМ379-40 0,32 0,43 48,8 11,9 19,9
ДМУ-АНМ409-45 0,34 0,43 56,4 12,8 21,5
ДМУ-АНМ434-50 0,35 0,44 63,2 13,6 22,9
Примітки: 1. Різні витрати машини однієї марки забезпечуються влаштуванням різних наборів дощувальних апаратів з комплекту, що поставляються з машиною, і відповідною їх настройкою. 2. Вказані в технічній характеристиці кількість модифікацій машин розраховано на досягнення максимальної ефективності їх в різних грунтово-кліматичних, рельєфних та господарських умовах.

 

Технічні характеристики модифікацій дощувальної машини ДФ-120 «Дніпро»

Модифікація Витрата, л/с Ширина захвату дощем, м Кількість візків Напір, м Примітка
ДФ-120 Базова модель
ДФ-120-01 ДФ-120-02 ДФ-120-03 ДФ-120-04 ДФ-120-05 ДФ-120-06 ДФ-120-07 ДФ-120-08 ДФ-120-09 ДФ-120-І0 Поливні машини укороченої довжини
ДФ-120А-00-ІІІ ДФ-120А-00-І ДФ-120А-00-І І52,8 145,2 137,6 Поливні машини збільшеної довжини

Закінчення додатку 6

ДФ-120А 130,0 Базова модель
ДФ-120А-01 ДФ-120А-02 ДФ-120А-03 ДФ-120А-04 ДФ-120А-05 ДФ-120А-06 ДФ-120А-07 ДФ-120А-08 ДФ-120А-09 ДФ-120А-10 ДФ-120А-11 ДФ-120А-І2 122,4 114,8 107,2 99,6 92,0 84,4 76,8 69,2 61,6 54,0 46,4 38,8 Поливні машини укороченої довжини

Технічні характеристики модифікацій дощувальної машини «Волжанка»

 

Модифікація Витрата, л/с Ширина захвату дощем, м Відстань між позиціями Напір, м
ДКШ-64-800
ДКШ-56-700
ДКШ-48-600
ДКШ-40-500
ДКШ-32-400
ДКШ-24-300

Додаток 7

Коефіцієнти використання робочого часу доби βдоб дощувальних машин кругової дії

 

Модифікація машини βдоб Модифікація машини βдоб
ДМУ-А362-50 0,855 ДМУ-Б434-90 0,836
ДМУ-А337-65 0,866 ДМУ-Б463-90 0,831
ДМУ-А392-50 0,845 ДМУ-Б488-90 0,828
ДМУ-А417-55 0,841 ДМУ-Б518-90 0,822
ДМУ-Б379-75 0,848 ДМУ-Б542-90 0,819
ДМУ-Б409-80 0,842 ДМУ-Б572-90 0,817

 

Коефіцієнти βзмін та βдоб для дощувальних машин «Волжанка» та «Дніпро»

 

Поливна норма, м3/га βзмін βдоб Поливна норма, м3/га βзмін βдоб
ДКШ-64 «Волжанка» ДФ-120 «Дніпро»
0,67 0,63 0,635 0,605
0,75 0,70 0,700 0,665
0,79 0,74 0,740 0,705
0,82 0,76 0,765 0,730
0,85 0,78 0,780 0,745

 


Додаток 8

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти