ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 3. Облік грошових коштів, розрахункових

Та кредитних операцій

Законодавчо-нормативна база: Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена Постановою Правління Національного банку України від 21.01.04 р. № 22 (зі змінами та доповненнями); Інструкція «Про відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах», затверджена Постановою Правління Національного банку України від 12.11.03 р. № 492 (зі змінами та доповненнями); Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затверджене Правлінням НБУ від 15.12.04 р. № 637 (зі змінами та доповненнями); Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237 (зі змінами та доповненнями); Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20 (зі змінами та доповненнями); Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 04.06.09 р. № 390.

Методичні рекомендації

Грошові кошти — це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Таким чином, грошові кошти в сільськогосподарських підприємствах можуть перебувати як у готівкових, так і безготівкових формах.

Відповідно до законодавчо-нормативних актів України підприємства повинні всі вільні кошти зберігати на рахунках у банку, а в касі можуть мати готівку у межах ліміту.

Ліміт залишку готівки в касі — це граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі на кінець робочого дня, перевищувати який підприємство не має права.

Ліміт каси підприємства встановлюють самостійно за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи на підставі розріхунку:

- абосередньоденного надходження готівки в касу;

- або середньоденної видачі готівки з каси.

При цьому в разі встановлення ліміту каси на підставі показника середньоденної видачі готівки з каси для розрахунку ліміту каси за цим показником приймаються виплати готівкою на різні потреби (у тому числі готівкою, виданої з каси підприємства для здачі в банк), а також на відрядження, окрім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів. За цими виплатами підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день отримання готівки в банку. Тому такі кошти не включаються в розрахунок ліміту каси за показниками середньоденної видачі готівки з каси.

При розрахунку ліміту каси підприємства повинні врахувати обмеження, передбачені Положенням № 637, а саме:

- для підприємств, у яких строк здачі готівки в банк щодня(у день її надходження в касу) або наступного дняпісля дня її надходження в касу, ліміт встановлюється в розмірі не більше за середньоденне надходження готівки в касу (за три будь-яких місяці підряд з останніх дванадцяти);

- для підприємств, у яких строк здачі готівки в банк не рідше одного разу на п'ять днів,ліміт установлюється в розмірі, не більшому від п'ятикратного розміру середньоденних надходжень готівки (за три будь-яких місяці підряд з останніх дванадцяти);

- для підприємств, ліміт каси яких установлюється згідно з фактичними витратами готівки (окрім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів), ліміт установлюється не більше за розмірсередньоденної видачі готівки (за три будь-яких місяці підряд з останніх дванадцяти).

 

 

Завдання 1

Ліміт каси ФГ “Барвінок” станом на 03.03. 2010 р. встановлюється на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки в касу.

Договором з обслуговуючим банком установлено строк здачі готівки:

- щодня;

- один раз на п'ять днів.

Для складання Розрахунку враховуються всі види готівкових надходжень у касу підприємства в повному обсязі, окрім сум, отриманих з банків.

Три місяці з останніх дванадцяти, що передують даті встановлення (перегляду) ліміту каси, з найбільшими обсягами надходжень — це вересень-листопад 2009 р. За цей час надходження склали відповідно 20100 грн, 30000 грн, 19300 грн. Кількість робочих днів у цьому періоді — 65 (визначається підприємством самостійно згідно з графіком його роботи).

Визначити ліміт каси ФГ “Барвінок”:

1) при щоденному строку здачі готівки;

2) при строку здачі готівки один раз на п'ять днів.

Завдання 2

Ліміт каси ТОВ “Золота Нива” станом на 03.03. 2010 р. визначається на підставі розрахунку середньоденних витрат готівки з каси. При цьому до розрахунку включаються всі види готівкових витрат підприємства (на господарські потреби, повернення фінансової допомоги, повернення внесків до статутного капіталу тощо), окрім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів.

Три місяці з останніх дванадцяти, що передують даті встановлення (перегляду) ліміту каси, з найбільшими обсягами витрат — це період із серпня по жовтень 2009 р. За цей час витрата готівки склала відповідно 18900 грн, 29100 грн, 30000 грн. Кількість робочих днів у цьому періоді — 65.

Визначити ліміт каси підприємства.

Завдання 3

Визначити шифри кореспондуючих рахунків по господарських операціях в касі ПСП “Маяк” (табл. 3.1). Скласти Прибутковий касовий ордер № 401 та Видатковий касовий ордер № 901. Зробити записи в Касовій книзі за 03.01.20__р.

Таблиця 3.1

Журнал реєстрації господарських операцій в касі ПСП “Маяк”

за січень 20__ р. (витяг)

 

Дата Номер доку-мента Зміст господарської операції Сума, грн Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
03.01 Від Крилова М.І. надійшла виручка за реалізацію м’яса за готівку    
03.01 Петренку А.І. видано кошти в підзвіт на відрядження    
03.01 Від Даринко С.В. отримано у порядку відшкодування матеріальних збитків    
03.01 За чеком № 383520 отримано з поточного рахунку на виплату заробітної плати    
03.01 Виплачена за відомістю заробітна плата    
04.01 Від Костенко Ю.Г. повернуто невикористану підзвітну суму    
04.01 Оприбутковані надлишки готівки, виявлені при інвентаризації    
05.01 Внесені на поточний рахунок невикористані грошові кошти на оплату праці    
05.01 Внесена в касу орендна плата    
05.01 Від ТОВ “Мрія” надійшла виручка за реалізовану соняшникову олію    

 

Завдання 4

Визначити шифри кореспондуючих рахунків по господарських операціях на рахунках в банках ПСП “Маяк” (табл. 3.2).

Розкрити особливості використання під час здійснення розрахункових операцій платіжних інструментів у формі: акредитива, меморіального ордера, платіжної вимоги, платіжної вимоги-доручення, платіжного доручення, розрахункового чека.

Таблиця 3.2

Журнал реєстрації господарських операцій на рахунках в банках

ПСП “Маяк” за січень 20__ р. (витяг)

 

№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Зарахована заборгованість від ЗАТ “Лакталіс -Україна” за реалізоване молоко    
2. За платіжним дорученням № 588 перераховано заборгованість за податками    
3. За платіжним дорученням № 589 сплачена вартість робіт та послуг, виконаних ЗАТ “Агропромінвест”    
4. Оплачено рахунок-фактуру підрядної організації ВАТ “Облагропромтехніка” за надані послуги    
5. Перераховано платежі до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності    
6. Перераховано платежі до Пенсійного фонду    
7. Отримано передоплату від консервного заводу за овочі    
8. Погашена короткострокова позика    
9. За чеком № 383520 з поточного рахунку видано кошти на оплату праці    
10. Повернені невикористані на оплату праці грошові кошти    

Завдання 5

Згідно з наказом керівника ПСП “Маяк” від 05.11.20__ р. головний агроном підприємства Тарасенко М.О. відряджається на семінар з питань нових систем обробітку грунту, який відбудеться в місті Херсоні на базі Херсонського державного аграрного університету, строком на 2 дні з (08.11 до 09.11.20__ р). Відповідно до наказу керівника підприємства Тарасенку М.О. з каси було видано 450 грн. Після повернення з відрядження працівник подав звіт про використання підзвітних сум, до якого додав квитки на проїзд і квитанцію про сплату за проживання в готелі. Сума звіту становила: вартість проїзду до місця призначення і назад – 50 грн, вартість проживання в готелі 250 грн. Суму добових визначити самостійно.

Необхідно: заповнити Посвідчення про відрядження та скласти Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт.

Тести для самоконтролю

1. Касові операції в Україні здійснюються відповідно до:

а) Інструкції „Про безготівкові розрахунки в Україні”, затвердженої постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 року № 22;

б) Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 634;

в) Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87;

г) правильні відповіді а) і б).

 

2. До ведення касових операцій не допускаються особи, які:

а) раніше притягалися до кримінальної відповідальності, судимість у яких не погашена або не знята у встановленому порядку;

б) страждають хронічними психічними захворюваннями;

в) систематично порушують громадський порядок;

г) зловживають спиртними напоями;

д) правильні відповіді а), б) і г);

е) правильні відповіді а), б), в) і г).

 

3. З касиром повинен бути укладений договір:

а) доручення;

б) зберігання;

в) про повну матеріальну відповідальність;

г) законодавством не передбачено обов’язкове укладення договору.

 

4. Ліміт каси для кожного підприємства встановлюється:

а) самостійно;

б) податковою інспекцією;

в) банком;

г) аудиторською фірмою.

 

5. Оформлення касових операцій здійснюється :

а) прибутковим касовим ордером;

б) лімітно-забірною карткою;

в) видатковим касовим ордером;

г) правильні відповіді а) і в).

 

6. Оприбуткування готівки в касу здійснюється на підставі:

а) прибуткового касового ордера;

б) чекової книжки;

в) касової книги;

г) акредитива.

 

7. Скільки підписів має бути на видатковому касовому ордері:

а) 3;

б) 4;

в) 2;

г) 5.

8. Грошові кошти відображаються в балансі у складі:

а) необоротних активів;

б) оборотних активів;

в) власного капіталу;

г) поточних зобов'язань.

 

9. Рахунок, який відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей та здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору і вимог законодавства України - це:

а) поточний рахунок;

б) депозитний рахунок;

в) поточний бюджетний рахунок;

г) акредитив.

 

10. Для відкриття поточних рахугків підприємства подають установам банків такі документи:

а) перелік матеріально-відповідальних осіб;

б) фінансову звітність за останні три роки, бізнес-план розвитку підприємства;

в) заяву на відкриття рахунку встановленого зразка, копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, копію належним чином зареєстрованого статуту;

г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком та підписання розрахункових документів;

д) вірні відповіді в) і г);

е) відповіді вірні а), б), в) і г).

 

11. При обробці виписки банку бухгалтеру слід пам’ятати, що:

а) поточний рахунок для підприємства є активним, а для установи банку – пасивним;

б) поточний рахунок для підприємства є пасивним, а для установи банку – активним;

в) поточний рахунок і для підприємства, і для установи банку є пасивним;

г) поточний рахунок і для підприємства, і для установи банку є активним.

 

12. Передано готівку з каси в банк:

а) Д-т 31 К-т 30;

б) Д-т 30 К-т 31;

в) Д-т 15 К-т 10;

г) Д-т 31 К-т 33.

 

13. Розпорядження обслуговуючому банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства, оформлене на спеціальному бланку, називається :

а) об’ява на внесок готівки;

б) виписка банку;

в) платіжне доручення;

г) платіжна вимога –доручення.

 

14. Документ, що видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку, називається:

а) грошовий чек;

б) виписка банку;

в) акредитив;

г) платіжне доручення.

 

15. Аналітичний облік на рахунку 31 здійснюється:

а) за виписками банку;

б) платіжними дорученнями;

в) рахунком – фактурою;

г) акредитивом.

 

16. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначає:

а) П(С)БО 10;

б) П(С)БО 8;

в) П(С)БО 16;

г) П(С)БО 9.

 

17. Готівка, видана у підзвіт, має бути повернена до каси підприємства одночасно з:

а) наказом про відрядження;

б) звітом про використання коштів, наданих на відрядження;

в) прибутковим касовим ордером;

г) видатковим касовим ордером.

 

18. Бухгалтерський облік розрахунків з дебіторами ведеться на рахунках:

а) 50, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68;

б) 18, 34, 36, 37, 38;

в) класу 7;

г) класів 8, 9.

 

19. Підзвітні особи зобов'язані подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження :

а) наступного робочого дня після повернення з відрядження;

б) протягом 3 робочих днів після повернення з відрядження;

в) до закінчення третього банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи.

 

20. Чи відшкодовуються підзвітним особам витрати на бронювання місць у готелях?

а) відшкодовуються без будь-яких обмежень;

б) відшкодовуються, але у розмірах не більш як 30 відсотків вартості місця за добу;

в) відшкодовуються, але у розмірах не більш як 50 відсотків вартості місця за добу;

г) не відшкодовуються.

 

21. Підзвітні особи зобов'язані звітувати про витрачання підзвітних сум на виробничі (господарські) потреби:

а) наступного дня після отримання готівки під звіт;

б) наступного робочого дня після отримання готівки під звіт;

в) протягом 3 днів після отримання готівки під звіт;

г) протягом 3 робочих днів після отримання підзвітної суми.

 

22. Добові витрати - це:

а) витрати на харчування;

б) витрати на фінансування особистих потреб фізичної особи;

в) витрати на харчування та фінансування інших особистих потреб фізичної особи;

г) всі кошти, отримані під звіт на відрядження.

 

23. Термін відрядження не може перевищувати:

а) в межах України - 40 днів, за кордон - 60 днів;

б) в межах України - 30 днів, за кордон - 60 днів;

в) в межах України і за кордон - 30 днів;

г) в межах України і за кордон - 60 днів.

 

24. Направлення працівника підприємства у відрядження здійснюється:

а) керівником підприємства;

б) головним бухгалтером;

в) касиром;

г) вірні відповіді а) і в).

 

25. Розмір добових витрат в межах України, у разі якщо до рахунку на оплату житла не включено вартість харчуваня, становить:

а) 18 грн;

б) 24 грн;

в) 30 грн;

г) 280 грн.

 

26. Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошей, їх еквівалентів або інших активів – це:

а) кредитори;

б) дебітори;

в) підзвітні особи;

г) матеріально-відповідальні особи.

 

27. На якому рахунку ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками банків:

а) 30;

б) 20;

в) 60;

г) 50?

28. Позиковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання має назву:

а) кредит;

б) позика;

в) дохід;

г) консолідація.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти