ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 5. Облік розрахунків за виплатами працівникам

Законодавчо-нормативна база: Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР(зі змінами та доповненнями);Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.03 р. № 889-ІV(зі змінами та доповненнями); Кодекс законів про працю України, затверджений Законом УРСР від від 10.12.71 р. № 322-VІІІ (зі змінами та доповненнями); План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (зі змінами та доповненнями); Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (зі змінами та доповненнями); Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене наказомМіністерства фінансів України від 28.10.03 р. № 601 (зі змінами та доповненнями).

 

Методичні рекомендації

Відповідно до чинного законодавства з оплати праці робітників і службовців здійснюють утримання таких податків, внесків і платежів (табл. 5.1):

Таблиця 5.1

Розмір нарахувань та утримань із заробітної плати у 2010 році

 

Фонд Нарахування на фонд оплати праці Утримання із заробітної плати працівника
Ставка, % Кореспонденція Ставка, % Кореспонденція
дебет кредит дебет кредит
Пенсійний 33,2 15, (20, 23, 91, 92 ,93...)
Фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності (ФССтн) 1,4 15, (20, 23, 91, 92 ,93...) ЗП < прожиткового мінімуму 0,5 ЗП > прожиткового мінімуму 1
Фонд соціального страхування на випадок безробіття (ФССБ) 1,6 15, (20, 23, 91, 92 ,93..). 0,6
Фонд соціального страхування від нещасних випадків (ФССНВ) 0,2 15, (20, 23, 91, 92 ,93...) - - -

 

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) утримують у розмірі 15% від суми нарахованої заробітної плати за вирахуванням усіх внесків (зборів) до фондів обов’язкового загальнодержавного соціального страхування та податкової соціальної пільги.

 

ПДФО = [нарахована ЗП – збір до ПФ – внески до ФССтн - внески до ФССБ – ПСП (якщо застосовується)] х 15%

 

Податкова соціальна пільга (ПСП) застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн.

У 2010 році ПСП застосовується до заробітної плати, якщо її розмір не перевищує: 825 грн*1,4 = 1155 грн.

Розмір ПСП у 2010 р.: 50% розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2010 р., тобто 869 грн*50%=434,5 грн.

 

Порядок розрахунку відпускних

Оплата відпусток розраховується виходячи із середньої заробітної плати, обліченої за 12 місяців, що передують місяцю відпустки. Сума заробітку за 12 місяців ділиться на кількість календарних днів за цей період, за виключенням святкових і неробочих днів, установлених чинним законодавством. Одержаний результат множать на кількість календарних днів відпустки.

Святкові і неробочі дні, які приходяться на період відпустки, при розрахунку тривалості відпустки не враховуються і не оплачуються.

Для визначення середнього заробітку включають: основну та додаткову заробітну плату; доплати і надбавки та інші заохочувальні виплати. Усі виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо.

 

Порядок нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності є виданий в установленому порядку Листок непрацездатності.

Відсоток оплати Листка непрацездатності визначається залежно від страхового стажу працівника в таких розмірах:

60% від середньої заробітної плати – застрахованим особам, які мають страховий стаж до п’яти років;

80% від середньої заробітної плати – застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

100% від середньої заробітної плати – застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.

Суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності проводяться за рахунок коштів роботодавця, а наступні дні хвороби за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності (ФСТВП).

Для нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю в бухгалтерії підприємства роблять такі розрахунки:

1. Визначають суму виплат на які нараховувались внески до ФСТВП.

2. Визначають середньоденну заробітну плату за формулою:

,

де ЗПсеррозмір середньоденної заробітної плати працівника за шість місяців, які враховувались для розрахунку;

ЗПсума заробітної плати за попередні шість місяців;

Кр.дкількість фактично відпрацьованих робочих днів протягом шести місяців.

3. Обчислюють загальну суму допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (Д):

- за рахунок фонду (Дф);

- за рахунок підприємства (Дп).

За формулою:

,

деЧд.н.число невідпрацьованих робочих днів згідно з Листком непрацездатності;

В%- відсоток розміру виплат, що залежать від страхового стажу та деяких інших умов.

4. Розраховують суму допомоги, що виплачується за рахунок підприємства:

,

де Чд.н.в.п.число невідпрацьованих робочих днів у поточному місяці, що припадають на перші п’ять календарних днів непрацездатності, які оплачує підприємство.

5. Розраховують суму допомоги, що виплачується за рахунок Фонду непрацездатності, у тому разі, якщо число днів непрацездатності перевищує 5 днів:

Завдання 1

Поляков В.Г. тракторист-машиніст І класу, безперервний стаж роботи 5 років, працює на тракторі МТЗ-80 інвентарний № 27. За класність нараховується надбавка в розмірі 20% від основного заробітку. Заправником 1 червня поточного року заміром вставлена наявність у бакові трактора 30 кг палива, з 1 по 4 червня було заправлено 120 кг, після закінчення робіт залишок у бакові становив 36 кг. Обліковий лист тракториста-машиніста підписав бригадир Шевченко В.І., затвердив головний агроном Іванченко П.В. Виконані роботи відповідають агротехнічним вимогам і отримали оцінку “добре”.

Необхідно скласти Обліковий лист тракториста-машиніста (ф. №ПСГ-3) № 125, враховуючи дані табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Дані для складання Облікового листа тракториста-машиніста

 

Назва культури і підрозділу Дата Вид роботи Агротехнічні умови Відпрацьовано годин Норма виробітку, га   Розцінка, грн Змінний еталонний виробіток, ум. ет. га Фактично виконано, га Витрачено пального
за нормою, кг фактично, кг
Бригада №2, поле № 12 1-2 червня Міжрядний обробіток цукрового буряка Довжина гонів 300 м 16,5 11,70 4,9
Бригада №2, поле № 13 3-4 червня - // - Довжина гонів 700 м 18,0 11,70 4,9

 

Завдання 2

20 і 21 червня 20__ р. члени рільничої бригади були зайняті на перевірці з прополювання цукрового буряку після механізованого обробітку (забур'яненість середня). Робітникам необхідно вирвати зайві рослини, підрізати бур'яни і розпушити грунт. Норма виробітку при середній забур'яненості встановлена 0,12 га за семигодинний робочий день. Заробітна плата нараховується за ІІІ розрядом при виконанні ручних робіт у рослинництві і становить 10,79 грн за норму. Бригаду очолює бригадир Шевченко В.І.

Дані про виконані роботи і витрачений час наведено в табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Дані про виконані роботи і витрачений час членами рільничої бригади

 

Прізвище, ім'я, по батькові 20 червня 21 червня
Відпрацьовано годин Прополено, га Відпрацьовано годин Прополено, га
Береза А.П. 0,08 0,09
Дехтяренко В.М. 0,12 0,14
Новікова М.І 0,10 0,10
Третяков А.С. 0,12 0,09

 

Обліковий лист підписано бригадиром і затверджено головним агрономом Іванченко П.В.

Необхідно скласти Обліковий лист праці та виконаних робіт (ф.№ ПСГ-2) № 75 та нарахувати заробітну плату за виконану роботу членам рільничої бригади.

Завдання 3

Посадовий оклад головного агронома 1989 грн. У вересні 21 робочий день. Головний агроном відпрацював 19 робочих днів. Надбавка за стаж – 20%. Нараховано премію 400 грн.

Необхідно: нарахувати заробітну плату, здійснити утримання, визначити суму коштів до виплати та скласти бухгалтерські проведення (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

Господарські операції з обліку оплати праці

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн
дебет кредит
1. Нараховано головному агроному за вересень: а) основна заробітна плата за посадовим окладом б) надбавка в) премія г) всього (суму визначити)      
2. Утримано із заробітної плати збір на обов’язкове пенсійне страхування      
3. Утримано із заробітної плати збір на обов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності      
4. Утримано із заробітної плати збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття      
5. Утримано із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб      
6. Утримано внески до Профспілки (1%)      
7. Нараховано збір на обов’язкове пенсійне страхування      
8. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності      
9. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття      
10. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві      
11. Виплачено заробітну плату головному агроному з каси підприємства      
12. Перераховано:      
12.1. податок з доходів фізичних осіб;      
12.2. пенсійні внески;      
12.3. внески до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;      
12.4. внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття      
12.5. внески до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві      

Завдання 4

Головний бухгалтер Андрійченко А.П. надала листок непрацездатності за період хвороби з 3 по 30 вересня. Її страховий стаж становить 7 років і 3 місяці. За останні 6 місяців перед хворобою (березень - серпень) їй нарахували таку заробітну плату та інші виплати:

березень – заробітна плата 1900 грн;

квітень – відпускні за час щорічної відпустки з 1 по 23 квітня (16 робочих днів) 1700 грн, премія 700 грн, заробітна плата за відпрацьовані після відпустки 5 робочих днів 600 грн;

травень – заробітна плата 1900 грн;

червень – лікарняні за період хвороби з 2 по 8 червня (5 робочих днів) 500 грн, заробітна плата за відпрацьовані після хвороби 15 робочих днів 1460 грн;

липень – заробітна плата 2300 грн;

серпень – заробітна плата 2300 грн.

Необхідно визначити суму допомоги з тимчасової втрати працездатності та скласти бухгалтерські проведення (табл. 5.5).

 

Розв’язок

Бухгалтер хворіла 28 календарних днів, на які припало 20 робочих днів. Із них підприємство має оплатити робочі дні, що припадають на перші 5 календарних днів непрацездатності. У даному випадку таких робочих днів 3. Решту 17 оплатить Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

1. Розрахунковий період – 6 місяців (березень - серпень): за графіком роботи підприємства було 124 робочі дні. Головний бухгалтер відпрацювала 103 (16 відпустка, 5 хворіла);

2. База для розрахунку (виплати, які враховуються при обчисленні середнього заробітку) ______________________________________________

 

3. Середньоденна заробітна плата ____________________________

 

4. Середньоденна сума допомоги ____________________________

 

5. Кількість робочих днів тимчасової непрацездатності, які мають бути оплачені:

а) за рахунок підприємства_____________________________________________

 

б) за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності _______________________________________________________

 

6. Загальний розмір допомоги __________________________________

Таблиця 5.5

Господарські операції з обліку оплати праці та допомоги з тимчасової непрацездатності

 

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн
дебет кредит
1. Нараховано головному бухгалтерові допомогу з тимчасової непрацездатності:      
1.1. а) за рахунок підприємства      
1.2. б) за рахунок ФССтн      
2. Нараховано головному бухгалтерові заробітну плату за 2 відпрацьовані дні у вересні      
3. Утримано:      
3.1. - пенсійні внески;      
3.2. - внески на страхування від непрацездатності;      
3.3. - внески на страхування від безробіття;      
3.4. - податок з доходів фізичних осіб      
4. Нараховано:      
4.1. - пенсійні внески;      
4.2. - внески на страхування від непрацездатності;      
4.3. - внески на страхування від безробіття;      
4.4. - внески на страхування від нещасного випадку на виробництві      
5. Отримано кошти в касу для виплати заробітної плати і допомоги      
6. Виплачено заробітну плату і допомогу з тимчасової непрацездатності      
7. Сплачено соціальні внески      
8. Сплачено податок з доходів фізичних осіб      

 

Тести для самоконтролю

1. Основна заробітна плата – це:

а) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки);

б) винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за осбливі умови праці;

в) форма оплати праці, при якій заробітна плата прямо залежить від кількості виконаної роботи і розміру розцінки за її одиницю;

г) форма оплати праці, при якій заробітна плата нараховується по погодинних тарифних ставках, місячних окладах за фактично відпрацьований час.

 

2. Ставка податку з доходів фізичних осіб в Україні становить:

а) 13 %;

б) 15 %;

в) 17 %;

г) 20 %.

 

3. Виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлених зазначеними актами норм – це:

а) відрядна форма оплати праці;

б) основна заробітна плата ;

в) додаткова заробітна плата;

г) інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

 

4. Форма оплати праці, при якій заробітна плата прямо залежить від кількості виконаної роботи і розміру розцінки за її одиницю:

а) відрядна;

б) погодинна;

в) основна;

г) додаткова.

 

5. Додаткова заробітна плата – це:

а) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки);

б) винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за осбливі умови праці;

в) форма оплати праці, при якій заробітна плата прямо залежить від кількості виконаної роботи і розміру розцінки за її одиницю;

г) форма оплати праці, при якій заробітна плата нараховується по погодинних тарифних ставках, місячних окладах за фактично відпрацьований час.

 

6. Розмір збору на державне пенсійне страхування, який утримується із заробітної плати працівника на сьогодні становить:

а) 33,2 %;
б) 2 %;

в) 0,5 – 1 %;

г) 0,2 %.

7. Розрахунки за виплатами працівникам ведуть на синтетичному рахунку:

а) 37;

б) 63;

в) 66;

г) 92.

 

8. Форма оплати праці, при якій заробітна плата нараховується по погодинних тарифних ставках, місячних окладах за фактично відпрацьований час:

а) відрядна;

б) погодинна;

в) основна;

г) додаткова.

9. Розмір плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитись оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці є поняття:

а) реальної заробітної плати;

б) мінімальної заробітної плати;

в) номінальної заробітної плати;

г) кваліфікованої заробітної плати.

10. В сільському господарстві для нарахування оплати праці за виконання ручних та кінно-ручних робіт застосовують:

а) Обліковий лист праці та виконаних робіт;

б) Обліковий листок обліку простоїв;

в) Розрахунково-платіжна відомість;

г) Табель обліку робочого часу.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти