ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 6. Облік витрат і виходу продукції рослинництва.

Обчислення собівартості продукції рослинництва

 

Законодавчо-нормативна база: Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. № 1315; Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01 р. № 132 (зі змінами і доповненнями); Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 21.12.07 р. № 73; Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 21.02.08 р. № 73; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (зі змінами та доповненнями); Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (зі змінами та доповненнями); Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 (зі змінами і доповненнями);Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (зі змінами і доповненнями); Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.05 р. № 790.

 

 

Методичні рекомендації

Собівартість продукції – це грошовий вираз витрат на її виробництво.

Собівартість продукції (робіт, послуг) підприємства складається з витрат, пов’язаних з використанням в процесі виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, палива, природних ресурсів, запасних частин, основних засобів тощо), трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво.

Порядок визначення собівартості продукції (робіт, послуг) в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм і форм власності, включаючи їх допоміжні і підсобні підрозділи, наводиться в Методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств № 132 (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Калькулювання собівартості продукції на сільськогосподарських підприємствах (рослинництво)

Об'єкт планування та обліку виробничих витрат Об’єкт калькулювання продукції Розрахунок
І. Рослинництво
Зернові та зернобобові культури Зерно Загальна сума витрат (без вартості соломи) розподіляється між зерном і зерновідходами, при цьому зерно приймається за одиницю, а зерновідходи прирівнюються до нього за коефіцієнтом, який розраховується за вмістом в них повноцінного зерна: 1. Визначають кількість повноцінного зерна у зерновідходах: , де - кількість повноцінного зерна у зерно-відходах, - кількість отриманих зерновідходів, - вміст повноцінного зерна у зерновідходах (%).

Продовження таблиці 6.1

    2. Визначають загальну кількість повноцінного зерна: , де - загальна кількість повноцінного зерна, - кількість отриманого повноцінного зерна від урожаю. 3. Розраховують собівартість 1 ц повноцінного зерна: , де - собівартість 1 ц повноцінного зерна, - загальна сума витрат на вирощування і збирання зернових культур. - вартість соломи.
Зернові відходи 4. Розраховують собівартість 1 ц зерновідходів: , де - собівартість 1 ц зерновідходів.
    У разі вирощування насіння зернових культур загальна сума витрат, включаючи додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з одержанням насіннєвого зерна відповідних репродукцій (без вартості рядового зерна та зерновідходів), розподіляється між цими класами насіння (супереліта, еліта, I і II репродукції) пропорційно його вартості за реалізаційними цінами. Собівартість центнера насіння визначається діленням суми витрат, віднесених на насіння відповідного класу, на його масу після доробки. Собівартість центнера зерна кукурудзи визначається шляхом ділення витрат на вирощування і збирання продукції (без вартості кукурудзиння) на масу сухого зерна повної стиглості: , де - собівартість 1 ц зерна кукурудзи, - загальна сума витрат на вирощування і збирання кукурудзи, - вартість кукурудзиння, - маса сухого зерна повної стиглості. Перерахунок качанів кукурудзи повної стиглості в сухе зерно здійснюється за фактичним виходом зерна з качанів, який визначається хлібоприймальними пунктами шляхом обмолоту середньодобових зразків з врахуванням базової вологості зерна в качанах (базова вологість зерна в качанах кукурудзи береться на рівні 14 відсотків). Перерахунок качанів кукурудзи повної стиглості в сухе зерно, залишених на кінець року в підприємстві, та

Продовження таблиці 6.1

    перероблених для внутрігосподарських потреб, виконується за середнім відсотком виходу зерна базової вологості, який встановлюється за даними реєстрів накладних на прийняте покупцями зерно. При потребі додатково розраховується фактична собівартість центнера кукурудзи в качанах.
Соняшник на зерно Насіння , де - собівартість 1 ц насіння соняшнику, - загальна сума витрат на вирощування і збирання соняшнику, - вартість соняшничиння та кошиків у оцінці за нормативно-розрахунковими цінами, - фізична маса насіння соняшнику після доробки.
Льон-довгунець, коноплі Насіння, соломка Для визначення собівартості продукції льону та конопель витрати на їх вирощування розподіляються між насінням та соломкою пропорційно до їх вартості за діючими цінами реалізації. Собівартість соломки визначається діленням витрат на фізичну масу. Собівартість трести льону-довгунця чи конопель включає вартість соломки і витрати на її розстилання, перегортання, підняття із стелищ тощо.
Буряки цукрові (фабричні, маточні) Коренеплоди , де - собівартість 1 ц цукрових буряків, - загальна сума витрат на вирощування і збирання цукрових буряків, - вартість гички, оціненої за нормативно-розрахунковими витратами, - фізична маса буряків, визначена шляхом зважування. , де - собівартість 1 ц буряків-маточників, - загальна сума витрат на виробництво буряків-маточників, - вартість гички, оціненої за нормативно-розрахунковими витратами, - вартість забракованих буряків, - витрати на доочищення буряків, кагатування і догляд за кагатами в звітному році, - фізична маса буряків, закладених в кагати.
Висадки-насінники буряків Насіння Вирощене насіння цукрових буряків та кормових буряків калькулюється в порядку, передбаченому для продукції зернових культур.

Продовження таблиці 6.1

Тютюнова сировина, продукція лікарських та ефіроолійних культур Листя свіже, плоди, насіння, коріння Витрати на вирощування відповідних культур розподіляються між окремими видами одержаної продукції пропорційно її вартості за реалізаційними цінами.
Картопля Картопля , де - собівартість 1 ц картоплі, - загальна сума витрат на вирощування і збирання картоплі, - вартість картоплі, яка згодована худобі, що оцінюється за собівартістю кормових буряків з урахуванням поживності, - фізична маса повноцінної продукції (картоплі).
Овочеві культури відкритого і закритого ґрунту Овочі Собівартість центнера продукції овочівництва відкритого і закритого ґрунту визначається діленням витрат (без вартості побічної продукції) на фізичну масу основної продукції. Побічною вважається бадилля і продукція, яка не реалізована, згодована худобі і оцінена за собівартістю кормових буряків з врахуванням поживності. При веденні обліку витрат по групі овочевих культур розраховується середня собівартість продукції цих культур. Для визначення собівартості продукції окремої культури витрати на групу культур розподіляються між окремими видами продукції пропорційно її вартості за реалізаційними цінами. Між окремими культурами, що вирощуються в теплицях, витрати розподіляються пропорційно вартості одержаної продукції за реалізаційними цінами.
Баштанні продовольчі культури Плоди, насіння Усі витрати діляться на кількість оприбуткованої продукції. При цьому фактичні витрати на вирощування баштанних культур розподіляються між видами продукції пропорційно їх вартості за реалізаційними цінами. Собівартість центнера насіння овочевих та баштанних культур визначається діленням витрат на їх вирощування, збирання, сушіння та сортування (без вартості відходів та побічної продукції за цінами можливого використання) на кількість одержаної продукції.
Гриби Гриби На підприємствах, які вирощують гриби, виробництво складається з двох переділів. Продукцією першого переділу є компост, собівартість якого визначається діленням загальної сум витрат на кількість отриманого компосту:

Продовження таблиці 6.1

    , де - собівартість компосту, - загальна сума витрат на компост, - кількість отриманого компосту. Основною продукцією другого переділу є товарний гриб, собівартість якого визначається сумою витрат включаючи собівартість закладеного компосту за мінусом вартості використаної побічної продукції, діленням на кількість отриманих грибів: , де - собівартість товарних грибів, - сума витрат на виробництво грибів, включаючи собівартість закладеного компосту, - вартість використаної побічної продукції, - кількість отриманих грибів. Використаний компост та корінці розглядають як побічний продукт.
Кормові культури Коренеплоди, сіно, насіння, зелена маса Витрати на вирощування та збирання кормових культур становлять собівартість одержаної продукції (зеленої маси, сіна та ін.).
Силосування, сінажування Силос, сінаж , де - собівартість 1 ц силосу (чи сінажу), - вартість закладеної зеленої маси, - витрати на транспортування, закладання в силосну споруду, трамбування (включаючи вартість використаної плівки, консервантів та інших компонентів), - фізична маса одержаного готового силосу (чи сінажу). Побічна продукція, використана для силосування чи виготовлення сінажу (коренеплоди, солома, капустяне листя, кошики соняшнику тощо), списується на виробництво силосу (сінажу) за їх вартістю.
Однорічні сіяні трави Сіно, насіння, зелена маса Витрати на вирощування і догляд за однорічними сіяними травами, поліпшеними і природними сіножатями, культурними пасовищами, які використовуються для одержання одного виду продукції, повністю відносяться на її собівартість. При одержанні кількох видів продукції (зеленої маси, включаючи і випас, та сіна) витрати на їх вирощування розподіляються пропорційно площам, використаним для одержання відповідного виду продукції, а витрати

Продовження таблиці 6.1

    на збирання, транспортування, доробку певного виду продукції відносяться безпосередньо на її собівартість.
Багаторічні сіяні трави Сіно, насіння, зелена маса Витрати на вирощування багаторічних трав розподіляються на витрати минулих років та витрати поточного року. При збиранні з однієї і тієї площі кількох видів продукції витрати минулого і поточного року розподіляються між ними пропорційно площі збирання, до яких додають прямі витрати на збирання, що і буде становити собівартість продукції.
Багаторічні насадження (плодові, ягідні культури та виноградники) Плоди, ягоди, 1 тис. штук живців Із загальної суми витрат поточного року виключається вартість живців, відсадків, паростків, вусів, оцінених за реалізаційними цінами, та падалиці, оціненої за цінами можливого використання. Собівартість центнера плодів, ягід, винограду визначається діленням загальної суми витрат на вирощування певної культури (а при потребі - за її видами та сортами) на кількість одержаної продукції. У неспеціалізованих підприємствах витрати обчислюються в цілому по садівництву і калькулюється середня собівартість одержаної продукції. При потребі визначення собівартості кожного виду продукції витрати розподіляються між видами продукції пропорційно до вартості за реалізаційними цінами.
Саджанці 1 тис. штук , де - собівартість 1000 викопаних саджанців, - загальна сума витрат на вирощування саджанців, - витрати на викопування саджанців, - кількість викопаних саджанців.
Квітникарство відкритого і захищеного ґрунту Квітки зрізані, бульбоцибулини, кореневище, живці, саджанці, квітки в горщиках, розсада У спеціалізованих підприємствах облік витрат на вирощування квітів ведеться за культурами, а собівартість продукції розраховується діленням витрат на її кількість. У разі вирощування кількох культур на одній площі (в одній теплиці) сума витрат розподіляється між видами одержаної продукції пропорційно її вартості за реалізаційними цінами. Неспеціалізовані підприємства облік витрат на вирощування квітів ведуть в розрізі відкритого і закритого ґрунту; окремий рахунок відкривають для обліку витрат на вирощування насіння. Між видами продукції сума витрат розподіляється пропорційно її вартості за реалізаційними цінами.

 

Завдання 1

Комісія в складі головного агронома Іванченка П.В., бухгалтера матеріального відділу Чернової Л.С. провела списання використаних мінеральних добрив і засобів захисту рослин під урожай поточного року з підзвіту бригадира рослинницької бригади Шевченко В.І.

Призначення і спосіб внесення добрив — основне, внесено перший раз на незрошуваних землях. До Акта додаються лімітно-забірні картки за № 186, 193, 199, 205 на одержання матеріальних цінностей (ф. № ВЗСГ-1), за якими здійснювалась доставка добрив і засобів захисту рослин зі складу до місць використання (табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Вихідні дані для складання Акта про використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив і засобів хімічного захисту рослин

Назва добрив, засобів захисту рослин Відсоток діючої речовини Одиниця вимірювання Номер поля, назва культури
Підживлення озимої пшениці Під сівбу цукрового буряка Під сівбу соняшника
внесено на площу, га кількість (фізична маса), кг в перерахунку на діючу речовину внесено на площу, га кількість (фізична маса), кг в перерахунку на діючу речовину внесено на площу, га кількість (фізична маса), кг в перерахунку на діючу речовину
Аміачна селітра 34,5 кг 3116,4 - - - - - -
Суперфос-фат 19,5 кг - - - - - -
Амофос 11,7 кг - - - -     527,5
Протруюва-чі: Фурадан Вітавак     х х     л л   х     14,1   х х   х   х 76,5   х х   х   37,5 х   х х

 

Необхідно за наведеними даними скласти Акт № 26 про використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив і засобів хімічного захисту рослин (ф. № ВЗСГ-3).

Завдання 2

Комісія в складі головного агронома Іванченка П.В., бухгалтера матеріального відділу Чернової Л.С. 24 квітня 20__р. провела списання саджанців горіхів з підзвіту бригадира рослинницької бригади Шевченко В.І.

Призначення і спосіб посадки — рядковий, на богарних землях.

Інформація щодо площі та витрати садивного матеріалу наведено в табл.6.3.

Таблиця 6.3

Вихідні дані для складання Акта витрати насіння і садивного матеріалу

 

Назва садивного матеріалу Номер поля Площа, га Витрати садивного матеріалу
на 1 га, шт. на всю площу, шт. ціна, грн сума, грн
Саджанці горіхів ? 80,36 ?
? 80,36 ?
13,7 ? 80,36 ?

Необхідно за наведеними даними скласти Акт № 17 витрати насіння і садивного матеріалу (ф. № ВЗСГ-4).

Завдання 3

Валовий збір зерна озимої пшениці у бункерній вазі склав 11050 ц з площі посіву 959 га. Планова собівартість 1 ц зерна озимої пшениці -70 грн. Загальні фактичні затрати на вирощування, збирання і доробку ос­новної, супутньої і побічної продукції озимої пшениці склали 941000 грн. Установлена загибель посівів від стихійного лиха (пожежі) на площі 100 га в сумі фактичних затрат - 70000 грн. Допущене псування посівів приват­ною особою на площі 0,5 га, що за балансовою вартістю становить 1000 грн.

Після доробки і сушки зерна отримані зернові відходи в кількості 910 ц, які, за даними лабораторного аналізу, містять 40 % повноцінного зерна; невикористовувані відходи та усихання - у кількості 10 ц. Закладено до насіннєвого фонду 2000 ц зерна озимої пшениці і реалізовано 8130 ц.

Крім того, отримано 14050 ц соломи. Фактичні затрати на збирання, транспортування і скиртування соломи склали 491750 грн.

Визначити собівартість 1 ц зерна, зерновідходів, соломи озимої пшениці.

 

Завдання 4

Витрати на вирощування картоплі за звітний рік становлять 87640 грн. Отримано від урожаю: стандартної картоплі 430 ц, нестандартної – 65 ц (0,3 корм. од.), стебел для силосування – 401 ц в оцінці за розрахунково-нормативними витратами на їх заготівлю на суму 3853 грн. Середня собівартість кормових буряків, вирощених у господарстві, складає 15,46 грн., а їх поживність – 0,12 кормових одиниць. Визначити собівартість 1 ц стандартної і нестандартної картоплі.

Примітка. Нестандартну картоплю використовують на корм худобі й оцінюють по собівартості кормових буряків з урахуванням поживності.

 

Завдання 5

Витрати на вирощування огірків становлять 190400 грн. Отримано від урожаю 1980 ц товарних огірків і 420 ц забракованих, які відправлені на ферму великої рогатої худоби. Собівартість 1 ц кормових буряків становить 15,46 грн. У 1 ц огірків міститься 0,06 ц корм. од., а в 1 ц коренеплодів – 0,12 ц корм. од. Визначити собівартість 1ц товарних огірків.

Примітка. Забраковані овочі оцінюються за собівартістю кормових буряків з урахуванням кормових властивостей.

Завдання 6

На виробництво силосу використано 45035 ц зеленої маси кукурудзи, собівартість якої становила 976780 грн. Крім того, витрати на силосування становлять 104916 грн. Після ферментації одержано готового силосу 35120ц.

Визначити собівартість 1 ц силосу.

 

Завдання 7

Витрати на вирощування саджанців насіннячкових порід склали 178500 грн. Викопано для реалізації 30 тис. штук саджанців та залишилося в ґрунті для дорощування 26 тис. штук. Витрати на викопування становили 9160 грн.

Визначити собівартість 1 тис. штук викопаних саджанців.

 

Завдання 8

Фактичні витрати на вирощування і зберігання кукурудзи на силос і зелений корм склали 154160,3 грн. Вихід зеленої маси 6574 ц, у т.ч. використано на виробництво силосу 2306 ц, згодовано тваринам 4268 ц. Інші витрати на силосування зеленої маси становили 34945,55 грн.

Через 20 днів (після ферментації зеленої маси) по закінченні силосу­вання зеленої маси кукурудзи комісія визначила вагу силосу 1845 ц.

Визначити собівартість 1 ц зеленої маси і силосу.

 

Завдання 9

Валовий збір коренеплодів цукрового буряку (фабричного) становив 10500ц.

Загальні фактичні витрати на вирощування і збирання цукрового буряку становили 1630000 грн. Валовий збір гички становив 1250 ц, а витрати з її збирання і транспортування - 2500 грн.

Визначити собівартість основної і побічної продукції.

 

Завдання 10

За даними виробничого звіту загальна сума витрат на озиму пшеницю становить 641890 грн., у тому числі на збирання та скирдування соломи 51351 грн. Одержано 8798 ц зерна та 140 ц зернових відходів (вміст повноцінного зерна в яких складає 60 %), 11180 ц соломи. Визначити фактичну собівартість кожного виду продукції (зерно, зерновідходи, солома).

Завдання 11

Витрати по вирощуванню пшениці на насінницьких посівах склали 769500 грн. Після доробки одержано: супереліта – 1100 ц, еліта – 650 ц, 1 репродукція – 520 ц, 2 репродукція – 340 ц. Крім того, одержано 2500 ц соломи, розрахунково – нормативні витрати на збирання соломи 80000 грн. Ціна реалізації 1 ц пшениці дорівнює 120 грн., сортові надбавки в залежності від репродукції становлять : супереліта – 250 %, еліта – 150 %, 1 репродукція – 80%, 2 репродукція – 70 %. Визначити фактичну собівартість кожного виду продукції (зерно, солома).

 

 

Тести для самоконтролю

1. При обчисленні собівартості продукції рослинництва враховують:

а) загальну суму витрат на вирощування культур;

б) загальну суму витрат за вирахуванням вартості побічної продукції;

в) загальну суму витрат за вирахуванням витрат на оплату праці;

г) загальну суму витрат за вирахуванням вартості насіння.

2. При обчисленні собівартості продукції зернових культур загальну суму витрат (за вирахуванням вартості соломи) розподіляють на зерно і зернові відходи пропорційно до:

а) питомої ваги повноцінного зерна, що міститься в зернових відходах;

б) фізичної маси повноцінного зерна та зернових відходів;

в) правильні відповіді а) і б);

г) жодна відповідь не вірна.

3. Перелік статей витрат в рослинництві:

а) кожне підприємство визначає самостійно;

б) наводиться в Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

в) наводиться в П(С)БО 16 “Витрати”;

г) має чітко відповідати переліку статей витрат, наведених у Методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств № 132.

 

4. Собівартість 1 ц насіння олійних культур визначають у порядку, встановленому для:

а) баштанних продовольчих культур;

б) цукрових буряків;

в) картоплі;

г) зернових культур.

 

5. Собівартість 1 ц цукрових буряків (фабричних і маточних) визначають:

а) діленням загальної суми витрат виробництва і збирання на масу одержаної від урожаю і оприбуткованої продукції;

б) діленням загальної суми витрат виробництва і збирання (за вирахуванням витрат на збирання і транспортування гички) на масу одержаної від урожаю і оприбуткованої продукції;

в) діленням загальної суми витрат виробництва і збирання (за вирахуванням витрат на оплату праці) на масу одержаної від урожаю і оприбуткованої продукції;

г) множенням загальної суми витрат виробництва і збирання на масу одержаної від урожаю і оприбуткованої продукції.

 

6. Витрати між стандартною і нестандартною картоплею розподіляють:

а) пропорційно до їх фізичної маси;

б) пропорційно до вартості продукції за цінами реалізації;

в) за нормативно-розрахунковими витратами;

г) вказані витрати не розподіляють.

 

7. Собівартість 1 ц продукції овочівництва відкритого ґрунту визначають розподілом витрат на вирощування і збирання (за винятком вартості насіння і розсади) між окремими видами пропорційно до:

а) зайнятої площі;

б) тривалості вегетаційного періоду;

в) зайнятої площі і тривалості вегетаційного періоду (гектаро-дні);

г) затрат праці на збирання овочів.

 

8. При обчисленні собівартості 1 ц грибів враховують:

а) загальну суму витрат на їх вирощування і збирання;

б) загальну суму витрат за вирахуванням вартості відпрацьованого субстрату, виходячи з нормативних витрат на його збирання і вивезення;

в) загальну суму витрат на їх вирощування (без витрат на збирання);

г) загальну суму витрат за вирахуванням розподілених загальновиробничих витрат.

9. Облік продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур ведеться у:

а) Накладній внутрішньогосподарського призначення;

б) Щоденнику надходження сільськогосподарської продукції;

в) Відомості руху зерна та іншої продукції;

г) Акті на сортування і сушіння продукції рослинництва.

 

10. Первинний облік виходу зерна від урожаю можна здійснювати за такими варіантами:

а) за допомогою Реєстру, путівок, талонів;

б) за допомогою талонів, путівок;

в) за допомогою Реєстру, сертифікатів;

г) за допомогою Актів.

11. Біологічний актив – це:

а) тварина або рослина, яка в результаті біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та /або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди;

б) матеріальні ресурси (засоби виробництва, предмети споживання), необхідні для забезпечення розширеного відтворення;

в) матеріальні та нематеріальні ресурси, які має в своєму розпорядженні підприємство і якими воно користується в господарській діяльності більше одного року;

г) немонетарний актив, який не має матеріальної форми.

12. За дебетом рахунка 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» відображається:

а) надходження сільськогосподарської продукції;

б) вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, переробки, безоплатної передачі;

в) дохід від реалізації сільськогосподарської продукції;

г) втрати від реалізації сільськогосподарської продукції.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти