ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 7. Організація обліку у фермерських господарствах

 

Законодавчо-нормативна база: Закон України “Про фермерське господарство” від 19.06.2003 р. № 973; Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17.12.1998 р. № 320-XIV (зі змінами та доповненнями); Методичні рекомендації з організації й ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України 02.07.2001 р. № 189; Порядок розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 27.04.1999 р. № 230 (зі змінами та доповненнями).

 

Методичні рекомендації

Фермерське господарствоє формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.

Фермерські господарства мають можливість перейти на спрощену систему оподаткування шляхом сплати фіксованого сільськогосподарського податку (далі — ФСП).

Фіксований сільськогосподарський податок — це податок, який не змінюється впродовж визначеного терміну і стягується з одиниці земельної площі.

Даний податок є загальнодержавним і застосовується поряд із загальною системою оподаткування, тобто сільськогосподарські товаровиробники мають право самостійного вибору – застосовувати загальну систему оподаткування зі сплатою усіх установлених податків і зборів (обов’язкових платежів) або спрощену, при якій сплата окремих податків і зборів замінюється справлянням фіксованого сільськогосподарського податку.

ФСП застосовується замість таких податків і зборів (обов'язкових платежів):

- податок на прибуток підприємств;

- плата (податок) за землю;

- комунальний податок;

- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету;

- плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності;

- збір за спеціальне водокористування для потреб сільського господарства).

Платниками ФСП є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених чинним законодавством України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, в яких, сума валового доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків від суми загального доходу підприємства.

Об’єктом оподаткування є:

· площа сільськогосподарських угідь (рілля, сіножатті, пасовища, багаторічні насадження), переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тім числі на умовах оренди;

· землі водного фонду, використовувані рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках, водоймищах).

Ставка ФСП з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки, проведеної за станом на 01.07.95 р. у таких розмірах:

- для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,15%;

- для багаторічних насаджень – 0,09%;

- земель водного фонду — 0,45%.

Для набуття і підтвердження статусу платника ФСП підприємство повинно самостійно обчислити суму такого податку за формою, встановленою Державною податковою адміністрацією та подати:

- загальний розрахунок ФСП на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з якої справляється податок, до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням;

- звітний розрахунок ФСП окремо за кожною земельною ділянкою до органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки;

- розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок за формою, встановленою Мінагрополітики України разом з Державною податковою адміністрацією;

- витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок.

Сплата податку проводиться щомісячно протягом 30 календарних днів, насупних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної у таких розмірах:

у І кварталі — 10%;

у ІІ кварталі — 10%;

у ІІІ кварталі — 50%;

у ІV кварталі — 30%.

 

 

Завдання 1

Фермерське господарство “Золота Нива” станом на 1 січня 20__ р. мало майно та кошти, які наведені в Описі майна (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Опис майна фермерського господарства “Золота Нива”

на 1 січня 20__ р. (грн)

Найменування Одиниця виміру Кількість Первісна вартість Знос Залишкова вартість
Основні засоби
Зерносховище Шт.
Трактор МТЗ-80 Шт.
Плуг ПЛН -5-35 Шт.
Культиватор КПС-4 Шт.
Борони БДТ-6 Шт.
Разом х х
Гроші на поточному рахунку Грн х х х
Готівка Грн х х х

 

 

Голова фермерського господарства ______________ Ковальчук А.Р.

(підпис)

Дата “1” січня 20__ р.

 

За господарством закріплена земельна площа 100 га, з яких 50 га належить господарству, а 50 га — орендодавцям. У звітному періоді на площі 50 га вирощувалась ярова пшениця, а решту земельної площі було відведено під чорний пар. У січні 20__ р. Товариством з обмеженою відповідальністю “Агросервіс” було проведено поточний ремонт трактора, за що було сплачено 2646 грн, у т.ч. ПДВ 441 грн.

У лютому 20__ р. були закуплені і оплачені такі виробничі запаси:

20.02.20__ р. в дослідному господарстві “Еліта” насіння ярової пшениці вартістю 6000 грн, у т.ч. ПДВ — 1000 грн;

25.02.20__ р. на ТОВ “Родючість” мінеральні добрива вартістю 15330 грн, у т. ч. ПДВ — 2555 грн;

26.02.20__ р. на ЗАТ “Прогрес” — пальне вартістю 6006 грн, у т. ч. ПДВ — 1001 грн;

27.02.20__ р. на ТОВ “Агропостач” — засоби захисту рослин вартістю 8232 грн, у т. ч. ПДВ - 1372 грн.

Закуплені виробничі запаси повністю використані на виробництво ярової пшениці.

У серпні 20__ р. від урожаю було отримано 175 т зерна ярової пшениці, яке повністю реалізовано:

ДАК “Хліб України” — 100 т вартістю 54000 грн, у т. ч. податкові зобов'язання з ПДВ — 9000 грн;

Хлібозаводу — 75 т вартістю 45000 грн, у т.ч. податкові зобов'язання з ПДВ — 7500 грн.

Кошти за реалізоване зерно надійшли на поточний рахунок господарства від: ДАК “Хліб України” — 02.09.20__ р. на суму 54000 грн; від Хлібозаводу — 05.09.20__ р. на суму 45000 грн. В серпні населенню надані послуги трактором на суму 7854 грн, у т. ч. податкове зобов'язання з ПДВ — 1309 грн. Оплата наданих послуг надійшла в касу господарства 07.09.20__ р. на суму 7854 грн.

У жовтні 20__ р. нараховано оплату праці з відповідними відрахуваннями на соціальні заходи та утриманнями на суму 6857 грн і фіксованого сільськогосподарського податку на суму 1718 грн, а в грудні — амортизацію на основні засоби на суму 8585 грн. За оренду земельних ділянок господарство виплатило з каси орендодавцям 6795 грн.

Необхідно наведені господарські операції відобразити в Книзі обліку доходів та витрат і визначити фінансовий результат за 20__ р.

 

Завдання 2

Фермерське господарство “Барвінок” має у власності і на умовах оренди 2000 га сільськогосподарських угідь, у тому числі:

- рілля — 1500 га;

- пасовища — 300 га;

- багаторічні насадження — 200 га.

Грошова оцінка 1 га ріллі складає 3000 грн, 1 га пасовищ 900 грн, 1 га багаторічних насаджень — 2000 грн.

Необхідно розрахувати суму ФСП та заповнити Податковий розрахунок ФСП.

Тести для самоконтролю

1. Назвіть нормативний акт держави, яким необхідно керуватися при створенні фермерського господарства:

а) Закон України “Про акціонерні товариства”;

б) Закон України “Про підприємництво”;

в) Закон України “Про підприємства в агропромисловому комплексі”;

г) Закон України “Про фермерське господарство”.

 

2. Членами фермерського господарства не можуть бути:

а) особи, які працюють у ньому за трудовим договором;

б) голова (керівник) фермерського господарства;

в) батьки голови фермерського господарства;

г) діти голови фермерського господарства, які досягли 14-річного віку.

 

3. Хто може бути головою фермерського господарства:

а) представник державної районної адміністрації;

б) засновник фермерського господарства;

в) особа, визначена в Статуті фермерського господарства;

г) будь-який громадянин України.

 

4. Виберіть основну умову державної реєстрації фермерського господарства:

а) затвердження Статуту фермерського господарства;

б) одержання державного акта на право власності на земельну ділянку;

в) одержання із державного бюджету коштів на облаштування фермерського господарства;

г) відкриття поточного рахунку у будь-якому банку України.

 

5. Назвіть термін державної реєстрації фермерського господарства:

а) впродовж п'яти робочих днів;

б) впродовж місяця;

в) впродовж 90 днів;

г) впродовж року.

 

6. Підтверженням державної реєстрації фермерського господарства є:

а) засновницькі документи;

б) державний акт права власності на землю;

в) реєстраційна картка;

г) свідоцтво про державну реєстрацію фермерського господарства.

 

7. Склад майна фермерського господарства визначається:

а) у статуті господарства;

б) у свідоцтві про державну реєстрацію господарства;

в) у договорі оренди між членами фермерського господарства;

г) у реєстраційній картці.

 

8. Для отримання у власність земельної ділянки із земель комунальної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни:

а) звертаються до державної адміністрації;

б) звертаються до місцевої ради;

в) звертаються до Міністерства аграрної політики України;

г) звертаються до районної землевпорядної організації.

 

9. Фермерське господарство має переважне право на викуп земельних ділянок розміром:

а) до 20 га;

б) до 50 га;

в) до 100 га;

г) до 1000 га.

 

10. Суму фіксованого сільськогосподарського податку визначають:

а) тільки виходячи з площі земельних ділянок;

б) тільки виходячи з грошової оцінки земельних ділянок;

в) виходячи з площі і грошової оцінки земельних ділянок;

г) виходячи з площі і грошової оцінки земельних ділянок та обсягу доходу від реалізації продукції, робіт, послуг.

 

11. Загальний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік подається:

а) щорічно до 31 грудня;

б) щорічно до 1 лютого поточного року;

в) щоквартально;

г) щомісячно.

 

12. Звітний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку подається:

а) до органу місцевого самоврядування;

б) до Міністерства аграрної політики України;

в) до органу державної податкової служби;

г) немає правильної відповіді.

 

13. Ставка фіксованого сільськогосподарського податку встанов­люється:

а) у відсотках до грошової оцінки земельних ділянок;

б) у фіксованій сумі з одного гектара земельних угідь;

в) одночасно у відсотках і у фіксованій сумі з одного гектару зе­мельних угідь з урахуванням виду угідь;

г) немає правильної відповіді.

 

14. Сплата фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється:

а) негайно, після закінчення звітного (податкового) місяця;

б) негайно, після закінчення звітного (податкового) кварталу;

в) протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

г) після закінчення звітного (податкового) року.

 

15. Виберіть максимальний обсяг інформації, яка необхідна для розра­хунку суми фіксованого сільськогосподарського податку:

а) площа, грошова оцінка ріллі;

б) площа, грошова оцінка ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень;

в) площа, грошова оцінка ріллі, ставка податку до грошової оцінки ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень;

г) площа, грошова оцінка ріллі і земель водного фонду.

 

16. Звітною формою для фіксованого сільськогосподарського податку є:

а) податкова декларація;

б) податковий розрахунок;

в) звіт про податки;

г) звіт про використання земельних угідь.

 

17. Визначте правильно сплачену місячну суму фіксованого сільськогосподарського податку у березні, якщо річна сума цього податку складає 30 000 грн:

а) 9 000 грн;

б) 5 000 грн;

в) 3 000 грн;

г) 1000 грн.

 

18. Підставою для взяття земельних ділянок на облік у фермерському господарстві є:

а) розрахунок сплати земельного податку;

б) акт оцінки земельної ділянки;

в) установчі документи господарства;

г) договір на придбання земельної ділянки.

 

 

Список рекомендованої літератури

 

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку / М.Т.Білуха. — К., 2000. — 690 с.

2. Братчук Л.М. Суть та основи організації бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Л.М.Братчук // Облік і фінанси АПК. — 2009. — № 4. —
Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2009_4/index.html.

3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку : [підручник] / Ф.Ф.Бутинець. — Житомир : Рута, 2003. — 444 с.

4. Бухгалтерский облік на сільськогосподарських підприємствах України / За заг. ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ : ВКК “Баланс-Клуб”, 2009. – 736 с. ​

5. Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах : [навч. посіб.] / за заг. ред. М.Г.Михайлова. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 472 с.

6. Гладких Т.В. Фінансовий облік : [навч. посіб.] / Т.В.Гладких. — К. : Центр навчальної літератури, 2007. — 480 с.

7. Звітність сільськогосподарських підприємств : [навч. посіб.] / за ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., Гаврилюка В.М. — К. : Юр-Агро-Веста, 2009. — 224 с.

8. Організація обліку у підприємствах сільськогосподарської галузі : [навч. посіб.] / [В.П. Шило, В.В. Сопко, С.Б. Ільіна, В.Н. Васьков]. – К. : Кондор, 2011. – 268 с.

9. Практикум з бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами : [навч. посіб.] / [М.Ф. Огійчук, Л.Г. Панченко, Л.О. Сколотій та ін.]; За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – К. : Вища освіта, 2003. – 464 с.

10. Сук П.Л. Закриття бухгалтерських рахунків і калькулювання собівартості продукції [Електронний ресурс] / П.Л.Сук // Облік і фінанси АПК. — 2009. — № 2. —

Режим доступа: http: //www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2009_2/index.html.

11. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах [Підручник] / [М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін.]; За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – [5-те вид., перероб. і допов.]. - К.: Алерта, 2009. - 1056 с.

12. Швець В.Т. Теорія бухгалтерського обліку : [навч. посіб.] / В.Т.Швець. — К. : Знання — Прес, 2003. — 444 с.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти