ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРОБЛЕМНЕ І ПРОГРАМОВАНЕ НАВЧАННЯ

Від активності взаємодії вчителя і учня значною мірою залежить навчальний і розвиваючий ефект учбово-педагогічного процесу. Проте часто активним буває лише вчитель. При такому способі навчання внутрішня, розумова активність учнів невелика, оскільки вони одержують всі знання в готовому вигляді, що не стимулює розвитку самостійності мислення.

У основі організації проблемного навчання, в якійсь мірі імітуючого процес наукового пізнання шляхом вирішення учнями проблемних ситуацій, лежить принцип пошукової учбово-пізнавальної діяльності учня. Проте учбове дослідження відрізняється від наукового тим, що учбова проблема є новою тільки для учнів, учбове дослідження ведеться учнями під керівництвом вчителя; проблемне навчання припускає оптимальне поєднання репродуктивної і творчої діяльності школярів.

При проблемному навчанні не виключаються пояснення вчителя, рішення учнями тренувальних задач і вправ.

Іноді вчителі креслення ознакою проблемної вважають яку-небудь трудність, що виникла в процесі пізнання нового матеріалу або в ході рішення графічних задач. Поставивши перед учнями складне питання, вони думають тільки про кінцеві результати, не звертаючи уваги на шляхи їх отримання. Тим часом проблемні елементи можуть включати більшість задач, якщо в їх зміст внести деякі зміни.

Розглянемо добре відоме завдання на вибір відповіді (мал. 15, а), в якому, керуючись кресленням, потрібно знайти правильно виконаний переріз. У запропонованому вигляді в задачі немає елементів творчого пошуку. Якщо ж змінити умову і запропонувати учням самим нанести необхідні позначення і відповідно ним знайти потрібний переріз

    мал.15    
(мал. 15, б), то задача різко міняє свій характер. Всі п'ять рішень, даних, в умові будуть можливі. Діяльність учнів при рішенні подібних задач цілком можна охарактеризувати як творчу.

 

Методичній обробці можна піддати і ряд задач шкільного підручника. Від цього вони набудуть вищу дидактичну цінність. Доцільність застосування проблемного підходу багато в чому залежить від змісту теми. Кожна учбова тема є логічно завершеним колом фактів, відомостей, понять, які повинні бути в ході підготовки до уроку перероблені, продумані вчителем.Розглянемо побудову частини уроку на тему «Поняття про перерізи і розрізи» із створенням проблемних ситуацій.

Навчальна діяльність вчителя Учбова діяльність учнів
Пропонує розглянути креслення, на якому зображений гайковий ключ (у двох видах — спереду і зверху) Створення проблемної ситуації Ставить учням питання: чи можна по двох приведених зображеннях одержати однозначне уявлення про форму ручки гайкового ключа? Супроводжує відповідь учнів графічними зображеннями Постановка проблеми Пропонує школярам подумати над тим, як слід змінити креслення, щоб скоротити об'єм графічної роботи і точно визначити форму ручки гайкового ключа Розказує, що до таких зображень відносяться перерізи і розрізи Після розгляду графічного прикладу формулює визначення перерізу або надає учням зробити це самим   Визначають, спираючись на наявні знання, що зображене на кресленні, і називають види Аналіз проблемної ситуації Приходять до висновку, що форма гайкового ключа може бути різною, а тому можливі і декілька варіантів графічних рішень Пошукова діяльність Будується третій вигляд, але він збільшує об'єм роботи і не виявляє форми ручки Створення гіпотези Припускають існування спеціальних зображень, що допомагають дати повніше уявлення про форму предмету Доказ і перевірка гіпотези В результаті графічного рішення задачі приходять до висновку, що для виявлення форми ручки гайкового ключа можна обмежитися головним виглядом і перерізом

Створення і рішення проблемних ситуацій повинне виконувати допоміжну роль і складати, як правило, тільки частина уроку.

Проблемне навчання у викладанні креслення знаходиться в процесі його становлення. Проте вже зараз можна сказати, що воно, поза сумнівом, допоможе учням не тільки успішно опановувати учбовим матеріалом, але і сприятиме вихованню у них інтересу до креслення, підвищуватиме активність навчання школярів. Проблемний підхід в рівній мірі може бути застосований як в умовах звичного, так і в умовах програмованого навчання.

Програмоване навчання має певні переваги, оскільки дає можливість організувати активну самостійну роботу всіх учнів класу і дозволяє у відомих межах диференціювати її стосовно особливостей і можливостей кожного школяра.

Програмоване навчання характеризується наступними ознаками: наявністю спеціальної повчальної програми, поелементною подачею учбового матеріалу, циклічним характером інформаційного зв'язку між учнем і технічним засобом (прямий і зворотний зв'язок), індивідуальним темпом в навчанні і застосуванням спеціальних технічних засобів. Учбовий матеріал подається учню невеликими частинами, після чого ставиться питання або дається завдання для перевірки правильності його засвоєння. Відповівши на питання, учень має нагоду тут же перевірити себе по запропонованій відповіді і, лише упевнившися у тому, що матеріал зрозумілий ним правильно, приступити до подальшого його вивчення.

Ідея програмованого навчання виникла на початку 50-х рр. в Америці. Автором її був професор Би. Ф. Ськіннер, фахівець у області психології навчання, що виступив з пропозицією підвищити ефективність управління учбовим процесом. У нашій країні, як і в інших країнах світу, ця ідея знайшла широкий відгук.

У 70-х рр. інтерес до програмованого навчання дещо слабшав, що пояснюється перш за все недостатньо високим рівнем науково-методичного і технічного забезпечення учбового процесу, непідготовленістю багатьох вчителів до цього вигляду навчання.

Комп'ютерний всеобуч відкриває широкі можливості для подальшого розвитку програмованого навчання.

Програмоване навчання по-новому ставить питання про роль педагога в учбовому процесі. Вчитель, звільняючись (завдяки автоматизації процесу навчання) від ряду обов'язків, властивих йому при традиційній формі ведення занять, дістає реальну можливість основний час приділити відстаючим учням.

Учні в процесі програмованого навчання значно активніше працюють, оскільки упор робиться не на навчання їх викладачем, а на самостійне вивчення матеріалу.

Важливо відзначити, що разом з багатьма позитивними сторонами програмоване навчання при вивченні креслення має і негативні сторони: ослабляється зв'язок учня з вчителем, зменшується вплив вчителя на учня, у результаті страждає виховна сторона уроку. Відсутня і колективна робота на уроці. Працюючи мовчки, учні не вчаться правильно формулювати свої думки. Дроблення учбового матеріалу на частини заважає формуванню у школярів систематичності знань. Тому програмоване навчання в кресленні найбільш доцільно застосовувати для відпрацювання навиків читання креслень, а також для контролю знань з боку вчителя і самоконтролю.

Педагогічно правильно організоване програмування навчання забезпечує індивідуалізацію навчання, сприяє прискоренню учбового процесу при міцнішому засвоєнні учнями учбового матеріалу.

Проте програмоване навчання ніколи не може і не повинне витісняти вчителя з учбового процесу, і не тільки тому, що ще недосконалі програмовані навчальні посібники і навчальні машини, а перш за все тому, що самостійна робота над учбовим матеріалом ніколи не зможе стати єдиним і універсальним способом набуття знань.

Органічно сполучаючи програмовані і проблемні системи навчання, можна добитися значної оптимізації учбового процесу.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти