ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОЗДІЛ 1 ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВОЇ ГЕОЛОГІЇ 21

цілому на Зовнішню зону Передкарпатського прогину. Відклади підзони розколюються поперечними тектонічними порушеннями, внаслідок чого вона має блокову будову.

Складчасті утворення Скибової зони насунуті у північно-східному на­прямку на Внутрішню зону Передкарпатського прогину. В межах Скибової зони на прилеглих до Внутрішньої зони площах виділяються лускоподібні складки Берегової (північно-східної) скиби, яка перекриває тектонічним насувом осади Внутрішньої зони прогину і Орівської (південно-західної) скиби, під насувом якої занурюються відклади Берегової скиби. Відклади Берегової і Орівської скиб складаються з крейдяних і палеогенових порід.

Локальні структури (брахіантикліналі і лінійно витягнуті складки) Внутрішньої зони Передкарпатського прогину і прилеглих площ Скибової зони Карпат за будовою є типовим прикладом альпінотипної, або повної, складчастості.

У межах Внутрішньої зони Передкарпатського прогину і прилеглих до зони фронтальних скибах Карпат відомо понад 25 промислових родовищ нафти і газу: Старосамбірське, Бориславське, Іваниківське, Орів-Уличнян-ське, Стинавське, Струтинське, Північнодолинське, Долинське, Космаць-ке, Гвіздецьке, Пнівське, Битківське та ін. (рис. 1.4).

У родовищах вуглеводнів Внутрішньої зони Передкарпатського про­гину і Скибової зони Карпат колекторами є пісковики і алевроліти стрийської світи верхньої крейди, ямненської світи палеоцену, манявсь­кої і вигодської світ еоцену, менілітової світи олігоцену, рідко поляниць-кої (олігоцен, міоцен) і воротищенської світ міоцену. Відкрита міжзерни-ста пористість колекторів і їх проникність коливаються у широких межах. Колектори, як правило, тріщинуваті. Покришками є глинисті засолені відклади воротищенської (міоцен), аргіліти і часто щільні алевроліти по-ляницької (міоцен, олігоцен) світ, глинисті породи бистрицької світи (еоцен), а також деколи щільні аргіліти і мергелі стрийської світи верх­ньої крейди.

У Внутрішній зоні Передкарпатського прогину і Скибовій зоні Карпат трапляються поклади вуглеводнів таких типів: пластові, склепінні, масив­но-склепінні, пластові склепінні тектонічно екрановані, а також ті, які на­лежать до підвернутих крил антиклінальних структур, що тектонічно екра­новані у верхній їх частині. Прикладом пластового склепінного типу є по­клади нафти середньо- і нижньоменілітових світ олігоцену Струтинського родовища, у відкладах манявської світи Гвіздецького родовища та ін., пла­стового і масивно-пластового типів — поклади нафти у відкладах середньо-і нижньоменілітових світ олігоцену Гвіздецького родовища, поклад газу у відкладах вигодської і манявської світ Росільнянського родовища та ін., пластових склепінних, тектонічно екранованих покладів — скупчення нафти у відкладах верхньоменілітової світи Спаського, Вигода-Витвицького та інших родовищ. Поклади нафти, що пов'язані з підвернутими крилами ан­тиклінальних структур, які тектонічно екрановані у верхніх частинах насу­вом, виявлені в менілітових відкладах олігоцену і манявських відкладах еоцену, а також у вигодсько-манявських відкладах еоцену на Північнодо-линському родовищі нафти.


Рис. 1.4. Тектонічна схема Передкарпатського прогину з розміщенням основних родовищ вуглеводнів (за даними УкрНДГРІ, 1990).

Межі: 1 — основних тектонічних елементів, 2 — тектонічних зон; 3 — імовірна межа поши­рення складок Бориславсько-Покутської зони під Складчастими Карпатами; родовища: 4 — газові, 5— нафтові, 6— нафтогазові; цифри на схемі: І — Волино-Подільська плита; Зовнішня зона Передкарпатського прогину: Ну — Угерсько-Крукеницька западина, Не — Ста-ніславське підняття, Пк — Косівська западина; Внутрішня зона Передкарпатського прогину: Ніс — Самбірська підзона, Шпб — Покутсько-Бориславська підзона, Пік — Скибова зона Карпат

Режим покладів нафти Внутрішньої зони Передкарпатського проги­ну — переважно пружний у поєднанні зі слабководонапірним і режимом розчиненого газу.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти