ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗА КАПІТАЛЬНИМ РЕМОНТОМ СВЕРДЛОВИН

Складний ремонт у нафтових свердловинах виконують бригади капітального ремонту, що є у кожному нафтогазодобувному уп­равлінні, які укомплектовані відповідним устаткуванням. Геологічна служ­ба здійснює контроль за якістю проведеного капітального ремонту сверд­ловин.

До розряду капітального ремонту належать роботи:

• ремонтно-ізоляційні — з ізоляції сторонніх (верхніх чи нижніх) вод
для відновлення експлуатації нафтового горизонту; також проводять по­
вернення на один із пропущених вищезалягаючих горизонтів у разі ізоляції
підошовних вод;

• ловильні — для ліквідації аварій і вилучення із свердловини метале­
вих предметів, звільнення прихоплених піском труб тощо;

• ремонтно-виправні — пов'язані із виправленням дефектів в експлуа­
таційній колоні;

• інші: очищення вибою, прострілювання труб тощо.

Для проведення робіт з капітального ремонту свердловин потрібно по­передньо вивчити геолого-технічну документацію свердловин і спостерігати за ними для планування їх роботи.

У разі аварії обстежують стовбур свердловини для з'ясування стану ек­сплуатаційної колони та встановлення положення аварійних предметів. У разі обводнення свердловини визначають місце і шляхи проникнення сто­ронніх чи підошовних вод. Для цього досліджують свердловину, застосо-


вуючи промислові і промислово-геофізичні методи, вивчають води спосо­бом відбору проб і їх лабораторного аналізу.

Техніка проведення ловильних, ремонтно-ізоляційних і ремонтно-ви­правних робіт описана в спеціальній літературі з експлуатації та буріння нафтових і газових свердловин.

Під час проектування інших робіт, пов'язаних з підвищенням ефек­тивності експлуатації свердловини, геолог повинен ретельно вивчити стан експлуатації всіх газонафтових продуктивних горизонтів, а також геолого-технічний стан окремих свердловин. За результатами таких досліджень:

• вибирають експлуатаційні об'єкти для повернення на вищезалягаю-
чий продуктивний пласт (у разі виснаження експлуатованого свердлови­
ною горизонту);

• визначають об'єкти для забурювання нових стовбурів у експлуатацій­
них свердловинах (якщо відновлення експлуатаційної свердловини іншим
способом чи затягується, чи не досягається);

• вибирають метод ізоляції підошовної води (що може давати ефект
лише за наявності глинистих прошарків у підошовній частині продуктив­
ного горизонту);

• прострілюють колони з метою збільшення кількості отворів в експ­
луатаційній колоні для укрупнення експлуатаційного об'єкта;

• здійснюють обробку привибійної зони тощо.

Для підземного ремонту газових свердловин попередньо слід їх заглу­шити. Цим підземний ремонт газових свердловин відрізняється від ремонту нафтових свердловин. Для глушіння свердловини у затрубний простір за­качують глинистий розчин (в умовах невисоких пластових тисків можна закачувати і воду). Найчастіше виконують такі роботи з капітального ре­монту газових свердловин: цементування свердловин для ліквідації тих, де з'явились сторонні чи підошовні води; повернення на інший об'єкт; ре­монтні і ремонтно-ліквідаційні роботи та ін. Викладене вище показує, що роботи з капітального ремонту свердловин досить різноманітні: переважно ремонтно-ізоляційні, ловильні, роботи з чищенням свердловин і ліквіда­ційні. Завдання їх полягає в тому, щоб зменшити простої свердловин і збільшити величину коефіцієнта експлуатації до 0,95. Особливу швидку втрату продуктивності свердловин спостерігають у разі проривання підо­шовних чи верхніх вод, що призводить до відтискування нафти водою.

Ті чи інші ізоляційні роботи здійснюють залежно від характеру води та інших умов у свердловині. У разі проривання верхніх вод ведуться затрубні цементування під тиском.

За наявності підошовних вод застосовують різні способи ізоляції: зви­чайне цементування низу свердловин з підійманням фільтрової частини труб на вищезалягаючі пласти; нагнітання у пласт цементних розчинів; гідро-розрив пласта з подальшим нагнітанням у пласт в'язкої нафти і цементажем інтервалу гідророзриву; введення в пласт реагентів, що утворюють під час взаємодії з пластовою водою гелі, які закупорюють для води зони, та ін.

Останнім часом на промислах східних районів України роблять спроби роздільно відбирати воду і нафту в одній і тій самій свердловині, обладна­ної пакером. У різних умовах ці методи можуть давати різний ефект; якщо


неможливо відновити експлуатацію колишнього горизонту, вибій свердло­вини ліквідують, а її переводять на експлуатацію одного з пропущених ви-шезалягаючих горизонтів, розкриття яких здійснюють перфорацією чи тор­педуванням обсадної колони.

Нерідко, особливо в умовах непомірних депресій і малих розмірів фільтра, спостерігається зминання обсадних труб, виправлення яких є особливою категорією капітального ремонту.

Значну частину робіт з капітального ремонту складають очищення свердловин від предметів, що засмічують їх, особливо в старих свердлови­нах, що простоюють, а також ліквідація щільних залежалих піщаних і гли­нистих пробок.

Розширення фронту робіт з капітального ремонту свердловин значною мірою сприяє збільшенню коефіцієнта використання фонду свердловин і зменшенню фонду свердловин, що простоюють.

УСКЛАДНЕННЯ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти