ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Аналіз порід на вміст карбонатів

Карбонатні породи — вапняки, доломіти, доломітизовані вапняки та інші — дуже важко розрізняти за зовнішнім оглядом. Л.Г. Берг запропонував розпізнавати їх за даними розробленого ним газоволюметрич-ного аналізу. Суть його полягає у визначенні об'єму газу, що виділяється з породи за заданої температури, та кількості речовини, що виділяє цей газ за тієї самої температури, якщо відома загальна кількість речовини, взятої для аналізу. За співвідношенням об'ємів газу, що виділився в умовах різних температур, можна обчислити співвідношення компонентів, що виділяють газ за цих температур. Наприклад, для дослідження доломіту, в якому пе­редбачається наявність гіпсу, сидериту і вільного магнезиту, потрібно до­слідити п'ять температурних ступенів і мати відповідно п'ять печей.

Перший ступінь призначений для розкладання гіпсу і виділення з ньо­го кристалізованої води; верхня межа температури має бути близько 300 °С, тому що гіпс втрачає воду за цієї температури.

На другому ступені розкладається сидерит з виділенням діоксиду вуг­лецю (вуглекислоти) за температури близько 560 °С; нагрівання слід дове­сти до 600 °С.

Третій ступінь слугує для розкладання вільного, не зв'язаного з до­ломітом магнезиту; виділення діоксиду вуглецю відбувається за температу­ри близько 650 °С; нагрівання слід довести до 700 °С.

Четвертий ступінь застосовують для розкладання магнезиту, що вхо­дить до складу доломіту; виділення вуглекислоти відбувається за темпера­тури близько 750 °С; нагрівання слід довести до 800—820 °С.

П'ятий ступінь призначений для розкладання вільного кальциту, який входить до складу доломіту; розкладання відбувається за температури близько 1000 °С; нагрівання слід довести до 1050—1100 °С.

Газоволюметричний аналіз дає змогу визначити відносний або абсолют­ний вміст компонентів карбонатної частини породи. При відносному аналізі визначають співвідношення основних компонентів карбонатної частини по­роди — доломіту і кальциту, тобто ступінь доломітизації, і виражають у відсот­ках молярної або масової частки. Абсолютний аналіз має на меті виявити кількість того чи іншого компонента породи в одиницях маси, що дає змогу визначити вміст у породі не лише доломіту і кальциту, а й інших її складових.


Рис. 3.34. Схема приладу для визначення кар-бонатності.

Пояснення у тексті

Карбонатність гірських порід мож­на встановити, здійснивши хімічне розкладання карбонатів і визначивши об'єм вуглекислого газу, що виділя­ється під час цього процесу.

Підрахунки проводять у перерахун­ку на СаСО3, оскільки останній скла­дає основну частину карбонатів. Кар­бонатність гірських порід визначають за допомогою спеціального приладу (рис. 3.34). Він складається з термо­стата 7— скляної циліндрової посу­дини з тубусом у нижній частині міст­кістю 26—27 л, реакційної колби 2, в яку за допомогою гумового корка

вставляють ампулу, що слугує посудиною для соляної кислоти, змійовика З, градуйованої бюретки 4 на 100 см3 з поділками через 0,1 см3, циліндра 5, в який поміщена бюретка, і зрівняльної посудини б місткістю 250 см3.

Всі деталі апарату з'єднуються між собою за допомогою гумових тру­бочок і корків. Місця з'єднання слід ретельно змащувати менделеєвською замазкою.

Підготовку і пуск апарату в роботу проводять у такій послідовності: від екстрагованого і висушеного шматочка досліджуваного зразка керна беруть наважку 0,5—5 г (залежно від вмісту в породі карбонатів); наважку ретель­но розтирають у фарфоровій ступці і зважують разом з реакційною колбою на точних терезах. Після цього за допомогою лійки з відтягнутим кінцем в ампулу через її наскрізний отвір наливають 5 см3 розчину соляної кислоти (1:2). Ампулу вставляють в колбу, краї якої навкруги гумового корка обма­зують менделеєвською замазкою. Через 15 хв рівні в циліндрі і бюретці ви­рівнюють. Для цього, відкривши кран, заповнюють склянку дистильова­ною водою до останньої риски градуювання, після чого кран закривають.

Потім колбу нахиляють, переливають в неї кислоту з ампули і поміща­ють у термостат для підтримки в ній сталої температури, що дорівнює тем­пературі води в термостаті.

У результаті реакції зразка з соляною кислотою виділяється діоксид вуглецю, який по змійовику надходить у бюретку, витісняючи з неї воду в кільцевий простір.

Для підтримки однакових рівнів води в бюретці та кільцевому просторі посудину 6 опускають, після чого відкривають кран. При цьому частину води з циліндра перепускають у посудину 6. Зазначену операцію проводять доти, доки не закінчиться реакція та доки рівень у бюретці і в кільцевому просторі не встановиться на одній висоті. 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти