ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Поняття про складання рекомбінованоі проби нафти

Якщо глибинну пробу не можна відібрати, дослідження проводять на штучній рекомбінованій пробі, тобто складеної з нафти і га­зу, взятого з трапу тієї самої свердловини.

Рекомбіновану пробу закладають у бомбі РУТ. Нафту і газ завантажу­ють у бомбу в співвідношенні, відповідному до експлуатаційного газового фактора, і доводять пробу до пластового тиску і температури. Потім нафту, відібрану з трапу, заздалегідь заливають у нафтовий бачок, а газ відбирають безпосередньо у контейнер КГ-1. Стислим повітрям або стислим азотом у нафтовому бачку створюють тиск і витискають нафту з нього в бомбу РУТ, а з останньої одночасно випускають ртуть у вимірювальний ртутний прес (ВРП).

Газ з контейнера через відповідний маніфольд надходить у бомбу РУТ і видавлює з останньої ртуть у ВРП. Оскільки тиск газу в контейнері не­достатній, то закачують його в бомбу за допомогою ртутно-газового (РГП-2) і повітряно-ртутного (ППР-2) пресів. Перед закачуванням газу ртуть повністю залита в РГП-2, її рівень знаходиться трохи нижче нижньо­го електрода. Потім газ з контейнера ртуттю витискають у прес ППР-2 із заповненням останнього до нижнього електрода. Тиском стислого азоту газ видавлюють за допомогою ртуті в бомбу РУТ. Як тільки ртуть дійде до верхнього електрода ртутно-газового преса, розпочинають закачування нової порції газу, для чого у повітряно-ртутному пресі створюють атмо­сферний тиск.

У бомбу завантажують нафту і газ у співвідношенні, що відповідає експлуатаційному газовому фактору. За допомогою ВРП у бомбі створю­ють тиск, що дорівнює пластовому, і термостатують її за пластової темпе­ратури.


За відліками вимірювального ртутного преса визначають об'єм газо­нафтової суміші. Потім газову шапку випускають із бомби і вимірюють га­зоміром її об'єм і густину. У бомбі залишається лише насичена нафта, фі­зичні властивості якої і досліджують.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Опишіть принципову схему приладу для відбору керна.

2. Які функції роботи керновідривача?

3. Які функції роботи зворотного клапана в приладі для відбору керна.

4. Як вилучають керн з кернової трубки (ґрунтоноса) після підіймання
бурильного інструменту на поверхню?

5. Як зберігають керн ?

6. Наведіть принцип опису керна і побудови кернограми.

7. Що таке бокові ґрунтоноси, і коли їх застосовують ?

8. Опишіть відбір, вивчення і зберігання шламу.

9. Яка методика опису шламу при бурінні свердловини?

 

10. Яка методика визначення глибини відбору шламу?

11. Опишіть виділення нафтогазоносних шарів у розрізах свердловин
за даними коефіцієнтів набухання глин у шламі.

12. Схарактеризуйте вивчення тектонічних порушень насувного типу за
даними вивчення шламу.

13. Схарактеризуйте визначення наближення вибою свердловини до пластів
з високими тисками за шламом і керном.

14. Як відбирають проби нафти, газу і води при бурінні свердловин?

15. Які є прилади для вивчення якості глинистих розчинів?

16. Які проводять спостереження у свердловинах спеціального призначення?

17. Що таке нагнітальні свердловини, і які в них проводять спостереження?

18. Які можуть бути геологічні і технічні ускладнення під час буріння сверд­
ловин?

19. Яка геологічна документація ведеться під час буріння свердловин?

20. Що таке гранулометричний аналіз?

21. Що таке мінералогічний аналіз?

22. Які проблеми вирішують під час проведення мікрофауністичного аналізу?

23. Коли застосовують спорово-пилковий аналіз?

24. Що таке аналіз порід на вміст карбонатів?

25. Що визначають за допомогою люмінесцентно-бітумінологічного аналізу?

26. Як визначити пористість порід у лабораторних умовах?

27. Як визначити повну пористість?

28. Як визначити відкриту пористість?

29. Як визначити проникність гірських порід ?

30. Опишіть прилади для визначення газопроникності гірських порід.

31. Опишіть прилади для визначення водопроникності гірських порід.

32. Як визначити коефіцієнти водонасиченості і нафтонасиченості гірських
порід?

33. Як визначити тиск насичення пластової нафти?

34. Як визначити в'язкість пластової нафти?


РОЗДІЛ -]

ГЕОЛОГІЧНА

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти