ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Завдання до практичної роботи

 

1.Встановити, якого розряду зорову роботу можна виконувати у виробничому приміщенні з однобічним природним освітленням, якщо відомі його параметри. Які найменші розміри повинен мати об’єкт розрізнення при зоровій роботі у приміщенні?

2.Для умов попереднього прикладу визначити нормативне значення коефіцієнта природного освітлення.

3.Вибрати розрахункову точку на робочій поверхні та визначити її координати, основні геометричні відношення та значення світлової характеристики вікон ηв і коефіцієнта r1, що враховує відбивні властивості внутрішніх поверхонь приміщення.

4.Визначити загальний коефіцієнт світлопропускання вікон для забезпечення бокового природного освітлення приміщення.

5.Визначити коефіцієнт Кбуд, що враховує затінення вікон будівлями, розташованими напроти, за певних умов.

6.Розрахувати для умов попередніх прикладів необхідну площу вікон для забезпечення бокового природного освітлення приміщення.

7.З урахуванням реальних умов і характеристик приміщення розрахувати фактичний коефіцієнт природного освітлення та встановити, якої точності зорову роботу припустимо виконувати у приміщенні.

8.Зробити висновки.

 


Таблиця 5.20 – Вихідні дані

Варіант Площа приміщення, м2 Кількість вікон, шт Розмір вікна, м Місце розташування Орієнтація вікон Довжина приміщення, м Глибина приміщення, м Висота підвіконня, м Вид світлопропускаючого матеріалу Вид рами Стан стелі * Стан стін** Сонцезахисні пристрої *** Відстань до протилежної будівлі Висота карнизу про-тилежного будинку над підвіконням при-міщення
2х1,5 Київ Північ Скло віконне листове одинарне Дерев'яні одинарні
2х1,5 Одеса Південний схід Скло віконне листове подвійне Дерев'яні подвійні окремі
2х1,5 Харків Південь Скло віконне листове потрійне Дерев'яні спарені
2х2 Луцьк Захід Скло листове армоване Металеві одинарні
1,8х2,4 Ізмаїл Схід 1,2 Порожнисті скляні блоки прозорі Металеві подвійні відчиняються

 

Продовження табл. 5.20

2х1,5 Рені Південний захід Скло листове армоване Металеві одинарні, глухі
1,2х1,8 Одеса Північний схід 1,5 Скло віконне листове одинарне Дерев'яні одинарні
1,8х2,4 Київ Північний захід 1,2 Скло віконне листове подвійне Дерев'яні подвійні окремі
1,8х2 Полтава Північ Скло віконне листове потрійне Дерев'яні подвійні окремі
1,8х1,8 Черкаси Захід Скло листове армоване Металеві одинарні, глухі
2х1,5 Львів Схід Скло віконне листове одинарне Дерев'яні одинарні
2х1,5 Харків Північний схід Скло листове армоване Металеві подвійні, відчиняються
1,8х1,8 Канів Південний захід Скло віконне листове подвійне Дерев'яні подвійні окремі
                                       

 

Продовження табл. 5.20

2,4х2,4 Одеса Схід Скло віконне листове потрійне Дерев'яні спарені
2х1,5 Рені Північ 6,5 Скло віконне листове одинарне Дерев'яні одинарні
1,2х2,4 Болград Південь Скло листове армоване Металеві одинарні, відчиняються
2х1,5 Ізмаїл Північний схід 6,5 Скло листове армоване Дерев'яні одинарні
1,8х1,8 Київ Південний схід 1,2 Скло віконне листове подвійне Металеві одинарні, глухі
1,8х1,8 Одеса Захід Скло віконне листове потрійне Металеві подвійні, відчиняються
2х1,5 Львів Північ Скло листове армоване Металеві одинарні, відчиняються

 


Пояснення до табл. 5.20

*Стан стелі

1. Свіжопобілена

2. Побілена в сирих приміщеннях

3. Бетонна чиста

4. Бетонна брудна

5. Світла дерев'яна (полакована)

6. Темна дерев'яна (нефарбована)

7. Брудна (кузні, склади вугілля)

 

** - Стан стін

1. Обклеєні світлими шпалерами

2. Обклеєні темними шпалерами

3. Цегляні не штукатурені

 

*** - Сонцезахисні пристрої

1. Регульовані жалюзі та штори (внутрішні, зовнішні)

Стаціонарні жалюзі та екран із захисним кутом до 45°:

2. горизонтальні

3. вертикальні

Горизонтальні козирки:

4. із захисним кутом до 30°

5. із захисним кутом 15-45° (багатоступінчасті)


Література

 

1. Агєєв Є.Я. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисц. / Є.Я. Агєєв. – Львів: Новий Світ – 2000, 2009. – 404 с.

2. Геврик С.О. Техніка безпеки: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / С.О. Геврик, Г.В. Сомар, Л.П. Пешко. – К.: Ельга, 2006. – 316 с.

3. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці: Навч. посібн. – 4-те вид. виправ. І доп./ Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. – К.: Знання, 2008. – 302 с.

4. Грищук М.В. Основи охорони праці: Підручник / М.В. Грищук. – К.: Кондор, 2007. – 240 с. 5. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч. посібн. / Л.П. Керб. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 216 с.

5. Гандзюк М.П. Основи охорони праці: Підр. для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. За ред.. М.П. Гандзюка. – К.: Каравела, 2009. – 408 с.

6. Геврик Е.О. Охорона праці: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

 


Практична робота 6

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Законодавство про рибне господарство ґрунтується на нормах конституції України і складається з Закону Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів та інших законодавчих актів, міжнародних договорів України, які застосовуються в Україні в порядку, передбаченому Законом України "Про міжнародні договори України", та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Стосовно питань охорони праці у рибному господарстві було розроблено Правила охорони праці на рибоводних підприємствах внутрішніх водойм, Правила безпеки для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства, Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден, Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств, Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства, Правила охорони праці для працівників морських рибних портів.

Правила охорони праці на рибоводних підприємствах внутрішніх водойм.

 

Загальні положення.

1.1 Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність з прісноводного рибництва.

1.2 Ці Правила встановлюють вимоги до охорони праці під час розведення і природного відтворення цінних видів водних живих ресурсів та товарної риби.

1.3 Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з розведення і природного відтворення цінних видів водних живих ресурсів та товарної риби, а також з експлуатації гідротехнічних споруд рибогосподарських водних об’єктів.

Загальні вимоги.

2.1 Роботодавець повинен забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539.

2.4 Забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

2.5. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

2.6. Роботодавець зобов’язаний створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці України від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.

2.7. Роботодавець зобов’язаний за власні кошти організувати проведення медичних оглядів працівників під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) згідно з нормативними актами.

2.8. Працівники повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511.

2.10. Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

2.11. Роботодавець зобов’язаний опрацювати і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229.

2.12. Роботодавець зобов’язаний організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

2.13. Роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

2.15. Роботодавець повинен забезпечити проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи технологій, продукції та сировини відповідно до вимог Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 жовтня 2000 року № 247, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за № 4/5195.

2.18. Виконання робіт, пов’язаних з транспортуванням риби та інших гідробіонтів, необхідно здійснювати з дотриманням вимог Правил транспортування тварин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1402.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти