ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Місце розташування, господарське направлення

ЗМІСТ

Вступ

1. Загальна частина

1.1. Місце розташування і господарське направлення

1.2. Структура земельних угідь і посівних площ

1.3. Аналіз господарської діяльності

1.4. Характеристика роботи МТП господарства

2. Розрахункова частина

2.1. Розрахунок тракторів і с-г. машин для комплектування МТП

2.2. Методика складання технологічної карти

2.3. Організація роботи тракторної бригади

2.4. Розрахунок потреби в паливно-мастильних матеріалах

2.5. Аналіз роботи МТП

3. Технологічна частина

3.1. Агротехнічні вимоги до оранки під картоплю

3.2. Вибір і розрахунок складу агрегату

3.3. Технологічна наладка агрегату

3.4. Підготовка поля до роботи, способи руху. Організація роботи в полі

3.5. Контроль якості роботи

3.6. Порядок складання операційно-технологічної карти

3.7. Складання фрагменту плану механізованих робіт та графіка машиновикористання для оранки під картоплю

4. Охорона праці і екологічна безпека

4.1. Міроприємства по охороні праці при оранці

4.2. Екологічна безпека при використанні МТП

5. Економічна частина

5.1. Визначення затрат праці на одиницю роботи

5.2. Розрахунок прямих експлуатаційних витрат на 1 га операції та

економічної ефективності

Висновки і пропозиції

Література

ВСТУП

Основним завданням ефективної роботи товаровиробників є всебічна інтенсифікація виробництва, зміцнення матеріально-технічної бази на основі розвитку комплексної механізації сільськогосподарського виробництва, а також використання всіх резервів.

В структурі сільського господарства більша частина припадає на великі господарства, але для підвищення виробництва необхідно мати малі, невеликі за розміром господарства. В багатьох господарствах наявний технічний потенціал використовується непродуктивно, допускаються значні простої машин. Крім того, в одних господарствах не вистачає техніки, а в інших навпаки, її неможливо повністю завантажити. Для того, щоб правильно підібрати потрібні машини, треба враховувати слідуючі фактори.

- технічні;

- аграрно-зоотехнічні;

- екологічні.

Для забезпечення ефективного використання техніки необхідно підвищувати продуктивність праці, зменшити витрати палива. Актуальними питаннями в машиновикористанні є:

- оптимальна структура МТП;

- раціональні методи складання агрегатів;

- впровадження нових технологій виробництва с/г культур і методів технічного обслуговування;

- впровадження нових організаційних форм і методів в роботі.

 
 


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Місце розташування, господарське направлення

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Агро – продукт плюс” с. Ходоровці Кам’янець - Подільського району Хмельницької області розташоване в 20 км від районного центру і в 120 км від обласного центру. Землі господарства розташовані в зоні помірного клімату, рельєф їх горбистий.

Кліматичні умови сприятливі для вирощування високих врожаїв основних сільськогосподарських культур, але господарство спеціалізується на вирощуванні зерна та скотарства.

Аналіз господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності проводимо по даним таблиць 3 і 4.

Таблиця 1.3. - Структура товарної продукції

Товарна продукція
Сума, тис. грн. % Сума, тис. грн. % Сума, тис. грн. %
Зерно 303,0 63,0 210,0 52,0 180,0 51,0
Цукрові буряки 45,0 9,0 42,0 10,0 30,0 8,0
Інша продукція 12,0 2,0 3,0 1,0 6,0 2,0
Всього по рослинництву 360,0 74,0 255,0 63,0 216,0 61,0
Молоко 39,0 8,0 33,0 9,0 30,0 8,0
М'ясо 60,0 12,0 90,0 22,0 84,0 24,0
Інша продукція 21,0 6,0 27,0 6,0 24,0 7,0
Всього по тваринництву 120,0 26,0 150,0 37,0 138,0 39,0
Всього по господарству 480,0 100,0 405,0 100,0 354,0 100,0

З таблиці 3 видно, що виробництво товарної продукції в господарстві падає, росте виробництво м’яса.

Таблиця 1.4. - Рентабельність виробництва

Галузь
Прибуток. тис. грн. Собівартість, тис. грн. Р, % Прибуток. тис. грн. Собівартість, тис. грн. Р, %
Рослинництво 36,0 219,0 16,5 48,0 168,0 28,6
Тваринництво -6,0 156,0 -3,8 -9,0 147,0 -6,1
По господарству 30,0 375,0 8,0 39,0 315,0 12,4

З таблиці видно, що господарство є низькорентабельним

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Контроль якості роботи

Контроль починають з візуального визначення стану гонів: найкраще це робити тоді, коли гони прямолінійні. Перевіряють обертання скиби, загортання післяжнивних решток і добрив, відсутність огріхів, вирівняність поверхні поля, якість гребенів і борозен. Глибину оранки перевіряють у відкритій борозні за допомогою борозноміра або лінійки , а на ораному полі – за допомогою лінійки на стиках скиб по діагоналі ділянки через 30…50 м з урахуванням необхідної
кількості вимірів. В останьму випадку роблять поправку на розпушеність: при вимірюванні в день оранки і відсутності дощів визначену середню глибину обробітку зменшують на 20 %, а при випаданні дощів або через 2…3 дні після оранки – на 10…15 %. Більш точне значення розпушеності можна знайти порівнянням глибини ораного поля з глибиною у відкритій борозні.

Точність налагодження визначають порівнянням середньої глибини (за вимірами) із заданою. Другий оцінковий показник – розмах відхилень окремих вимірювань глибини від середньої, що характеризує стійкість технологічного процесу або стійкість глибини оранки, порівнюють з δ. Накладанням дослідної кривої розподілу на еталон знаходять коефіцієнт якості Кя.

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Аналіз роботи господарства дає можливість зробити висновок, що воно малорентабельне.

По даним розділу 1 ми бачимо, що наявний МТП господарства використовується задовільно, виробіток по господарству зменшився, а витрати палива збільшились, у господарстві зменшилась кількість тракторів.

В розділі 3 розроблена операційна технологія оранки під картоплю, розрахована змінна продуктивність агрегату і витрата палива на 1 га. Розрахункові дані приблизно відповідають довідниковим.

В розділі 4 розроблено заходи з охорони праці при оранці , а також заходи екологічної безпеки при використанні МТП.Розроблені заходи направлені на збереження здоров’я, працездатності працюючих, а також на зменшення виробничого травматизму.

В розділі 5 зроблено порівняння роботи старого і нового агрегатів. Впровадження нового агрегату дасть змогу зменшити затрати праці на одиницю роботи та експлуатаційні витрати. Економічний ефект складає 322,50 грн на площі 15га.

 

 

 
 


ЛІТЕРАТУРА

1. Довідник з машино використання в землеробстві. (Пастухов В, та ін.) — Х.: Весна, 2001.

2. Довідник сільського інженера (Гречкосій В., та ін.) — К.: Урожай, 1991.

3. Ільченко В. Ю. та ін. Машиновикористання в землеробстві. — К.: Урожай, 1996.

4. Лауш П. В. та ін. Експлуатація і ремонт МТП. — К.: Вища школа, 1984.

5. Методичні вказівки до курсового проекту з ТМСГР. — Боярка. УРЗТ, 1990.

6. Фортуна В. Й. Миронюк С. К. Технологія механізованих с/г робіт. — К.: Вища школа, 1991.

 
 

ЗМІСТ

Вступ

1. Загальна частина

1.1. Місце розташування і господарське направлення

1.2. Структура земельних угідь і посівних площ

1.3. Аналіз господарської діяльності

1.4. Характеристика роботи МТП господарства

2. Розрахункова частина

2.1. Розрахунок тракторів і с-г. машин для комплектування МТП

2.2. Методика складання технологічної карти

2.3. Організація роботи тракторної бригади

2.4. Розрахунок потреби в паливно-мастильних матеріалах

2.5. Аналіз роботи МТП

3. Технологічна частина

3.1. Агротехнічні вимоги до оранки під картоплю

3.2. Вибір і розрахунок складу агрегату

3.3. Технологічна наладка агрегату

3.4. Підготовка поля до роботи, способи руху. Організація роботи в полі

3.5. Контроль якості роботи

3.6. Порядок складання операційно-технологічної карти

3.7. Складання фрагменту плану механізованих робіт та графіка машиновикористання для оранки під картоплю

4. Охорона праці і екологічна безпека

4.1. Міроприємства по охороні праці при оранці

4.2. Екологічна безпека при використанні МТП

5. Економічна частина

5.1. Визначення затрат праці на одиницю роботи

5.2. Розрахунок прямих експлуатаційних витрат на 1 га операції та

економічної ефективності

Висновки і пропозиції

Література

ВСТУП

Основним завданням ефективної роботи товаровиробників є всебічна інтенсифікація виробництва, зміцнення матеріально-технічної бази на основі розвитку комплексної механізації сільськогосподарського виробництва, а також використання всіх резервів.

В структурі сільського господарства більша частина припадає на великі господарства, але для підвищення виробництва необхідно мати малі, невеликі за розміром господарства. В багатьох господарствах наявний технічний потенціал використовується непродуктивно, допускаються значні простої машин. Крім того, в одних господарствах не вистачає техніки, а в інших навпаки, її неможливо повністю завантажити. Для того, щоб правильно підібрати потрібні машини, треба враховувати слідуючі фактори.

- технічні;

- аграрно-зоотехнічні;

- екологічні.

Для забезпечення ефективного використання техніки необхідно підвищувати продуктивність праці, зменшити витрати палива. Актуальними питаннями в машиновикористанні є:

- оптимальна структура МТП;

- раціональні методи складання агрегатів;

- впровадження нових технологій виробництва с/г культур і методів технічного обслуговування;

- впровадження нових організаційних форм і методів в роботі.

 
 


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Місце розташування, господарське направлення

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Агро – продукт плюс” с. Ходоровці Кам’янець - Подільського району Хмельницької області розташоване в 20 км від районного центру і в 120 км від обласного центру. Землі господарства розташовані в зоні помірного клімату, рельєф їх горбистий.

Кліматичні умови сприятливі для вирощування високих врожаїв основних сільськогосподарських культур, але господарство спеціалізується на вирощуванні зерна та скотарства.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти