ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Організація роботи тракторної бригади

Основне завдання тракторної бригади — своєчасно в агротехнічні строки виконати механізовані роботи, вирощувати високі і сталі врожаї усіх с.г. культур з мінімальними затратами праці і найменшими витратами коштів на одиницю продукції.

Для виконання цих завдань треба: правильно укомплектувати тракторну бригаду потрібною кількістю тракторів та с.г. машин і знарядь, створити матеріально-технічну базу, організувати роботу нафтового господарства, забезпечити найбільше завантаження машин протягом усього періоду виконання с.г. робіт, вчасно проводити ТО і ремонт машин, впровадити наукову організацію праці в бригаді, по можливості організувати двозмінну роботу машин, що дасть можливість скоротити строки виконання польових робіт, створити спеціалізовані ланки ТО машинно-тракторного парку, що дасть змогу утримувати машини у технічно-справному стані.

Аналіз роботи тракторної бригади проводиться по нижче слідуючим показникам щорічно.


 

2.4. Розрахунок потреби в паливно-мастильних матеріалах.

Визначаємо потребу господарства в нафтопродуктах по нормативу і зводимо його в таблицю.

Таблиця 2.2. - Потреба в ПММ

Марка Кіль-кість Норма, ц Потреба, ц Бензин Диз.масло Авт. масло Кон. масло
% кг % кг % кг % кг
Тактори Т-150, ХТЗ 1,0 5,0 2,0 0,3
Т-150К, ХТЗ 1,0 5,0 2,0 0,3
МТЗ, ПМЗ, ЮМЗ 1,0 5,0 2,9 0,3
Т-25, ХТЗ - - 3,7 - - 0,4
Т-70СМ 1,0 5,0 1,4 0,2
Самохідні комбайни ДОН-1500 1,0 5,0 0,8 0,5
СК-5, 1,0 5,0 0,8 0,5
КС-6 1,0 5,0 0,8 0,5
КСК-100 1,0 5,0 0,8 0,5
Автомобілі ГАЗ - - 3,5 0,8 0,6
ЗИЛ - - 3,5 0,8 0,6
КамАЗ - - 5,0 1,5 0,6
Легкові - - 3,5 0,8 0,6

 

Зведена потреба, кг.

1. Дизельне паливо —136500.

2. Бензин — 26255.

3. Масло дизельне —7635.

4. Масло автотракторне —2692.

5. Консистентне мастило – 597.

 
 

2.5. Аналіз роботи МТП

Аналіз роботи МТП проводимо по:

۰ наробітку на один трактор, ум.ет.га;

۰енергозабезпеченості, ум.тр/га;

۰коефіцієнту змінності:

۰витратам палива на 1 ум.ет.га, кг.

Для розрахунку цих показників визначаємо потребу в тракторах і с/г машинах відповідно нормативу (див.2.1) — план закупки техніки за допомогою таблиць.

Таблиця 2.3. - Потреба в нових тракторах.

Марка тракто-ра Коеф. ум.ет.тр. Потужні-сть, кВт Наяв-ність, шт. Нор-матив, шт. Пот-реба +- примітка
Ет.ф. Ет.п.
Т-150, ХТЗ 1,65 110,0 110,0 110,0 - 1,65 1,65
Т-150К, ХТЗ 1,5 121,4 - - 121,4 +1 - 1,5
МТЗ, Беларус 0,7 58,9 176,7 58,9 -2 2,1 0,7
ЮМЗ 0,6 44,2 88,4 - - -2 1,2 -
Т-25, ХТЗ 0,3 18,4 - - 18,4 +1 - 0,3
Т-70СМ 0,74 51,5 - - 51,5 +1 - 0,74

Таблиця 2.4. - Потреба в нових машинах.

Назва машин Марка Наявність, шт Норматив, шт Потреба, +- Примітка
Комбайни ДОН-1500 -  
СК-5, СК-6 -2  
КПКУ-75 - -1  
КС-6 -  
КСК-100 -  
Автомобілі ГАЗ-53 -2  
ЗИЛ-130 -1  
КамАЗ -  
Легкові -  


Продовження таблиці 2.4

Назва машин Марка Наявність, шт Норматив, шт Потреба, +- Примітка
Причепи 3ПТС-12 - +1  
  2ПТС-4 -2  
  1ПТС-2 -1  

З таблиць видно, що машинно-тракторний парк господарства використовується задовільно, але потребує оновлення і приведення до нормативу

Відповідно до вищевказаних даних визначаємо показники використання МТП господарства.

1. Виробіток на 1 трактор, ум. ет. га (табл.1.5)

Втрум.га/nе

де Вум.га — вироблено ум. ет. га (табл.1.5);

nе — кількість еталонних тракторів.

2010. Втр1 = 6695/7,05=949 ум. ет. га/тр.

2011. Втр2 = 6148/6,45=953 ум.ет.га/тр.

2012. Втр3 = 5348/4,95=1080 ум. ет. га/тр.

2. Енергозабезпеченість, ум. тр./га

Ез=nе/Fр,

де Fр — площа ріллі, га.

2010. Ез 1= 7,05/310,0=0,0227 ум.тр/га.

2011. Ез 2= 6,45/310,0=0,0209 ум.тр./га.

2012. Ез 3= 4,95/310,0=0,0159 ум.тр./га.

3. Коефіцієнт змінності (табл.1.5).

2010. Кз 1= 1,05

2011. Кз 2 = 1,08

2012. Кз 3= 1,10

4. Витрати палива на 1ум. ет. га (табл.1.5)

2010. q 1 =9,2 кг.

2011. q 2 = 9,9 кг.

2012. q 3 = 10,8 кг.

По визначеним даним робимо висновки і приводимо їх в кінці записки.

 
 


ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Агротехнічні вимоги до оранки під картоплю

Якщо попередником картоплі є зернові, зразу після їх збирання лущать стерню лущильником ЛДГ-15, ЛДГ-10, ППЛ-10-25, ПЛ-5-25 на глибину 8…10 см. Зяблеву оранку проводять через 15…20 днів плугами ПЛП-6-35, ПЛН-5-35, ПЛ-5-35, ПН- 4-35 в агрегаті з тракторами Т-150-05-09, ХТЗ-181, ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17221, Беларус-82,2, Беларус-920, ЮМЗ-6АКЛ. Орють на глибину 25…27см. Якщо попередником картоплі були просапні культури, оранку проводять слідом за збиранням.

Для оранки потрібно використовувати плуги з передплужниками.

Зораний шар має бути пухким, а обертання пласта повним, буряни та добрива треба повністю приорати.

Орні агрегати повинні рухатись прямолінійно, не допускаючи огріхів. Усі корпуси плуга мають відрізати однакові скиби.

Поверхня ріллі не повинна мати глибоких розгінних борозен та високих гребенів.

Глибина оранки повинна бути рівномірною і відповідати заданій.

Відхилення від потрібної глибини не повинно перевищувати на рівних полях : +-1см, а на ділянках з нерівним рельєфом : +-2 см.

На схилах можна орати тільки впоперек схилу.

Поворотні смуги після закінчення оранки слід заорати.

Напрям оранки по можливості слід змінювати.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти