ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Мікропрограма операцій та її графи

Мікропрограмне керування полягає в тому, що будь-яка операція розглядається як складна, що містить більш прості операції, які називаються мікроопераціями, тобто кожна операція - це визначена послідовність мікрооперацій.

Мікропрограма віднімання двійкових чисел має наступний вигляд:

Початок.

Якщо К[1], то М1, інакше - чекати

М1 у1: RGА := А <приймання першого операнда>

Рисунок 1 - Функціональна схема АЛП

 

у2: RGВ := В <приймання другого операнда>

у3 : SМ :=А + +1<мікрооперація віднімання в доповняльних кодах>

у4: RGС :=SМ <присвоєння результату>

Якщо β, то М2, інакше - М3

М2 у5: ТS:=S<тригеру ТS присвоюється ознака знаку результату (+)>

М3у5: ТS:= <тригеру ТS присвоюється ознака знаку результату (-)>

у6 : Ш2 :=RGС <пересилання в пам'ять>

Кінець

Змістовний граф мікропрограми зображений в додатку А, закодований граф - в додатку Б.


Структурний синтез автомата Мура

Мiкрооперацiї, що реалізуються операційним блоком, iнiцiалізуються множиною керуючих сигналів Y=[y(1),...,y(m)], з кожним із них ототожнюється визначена мiкрооперацiя. Значення логічних умов, які обчислюються в операційному блоці, відображаються множиною сигналів X=[x(1),...,x(l)], кожен з яких ототожнюється з визначеною логічною умовою. Керуючий блок генерує послiдовнiсть керуючих сигналів, визначену мікропрограмою, яка вiдповiдає значенням логічних умов. Іншими словами, керуючий блок задає порядок виконання дій в операційному блоці, що зрозуміло з алгоритму виконання операцій.

В автоматі Мура функція виходів визначає значення вихідного символу тільки по одному аргументу - стану автомата.

На рис. 2 зображений граф автомата Мура для функціонування керуючого блоку.

 

Рисунок 2 - Граф автомата Мура

 

У вершинах графа записані стани автомата Мура zi та вихідні сигнали yi. Стрілками вказані можливі переходи. Над стрілками вказані умови переходу.

Таблиця переходів показує можливість та умову переходу автомата Мура в інший стан.


Таблиця 1 - Таблиця переходів автомата Мура

Zi Zj {Xi}
     
Z1 Z1
  Z2 β
Z2 Z3
Z3 Z4
Z4 Z5
Z5 Z6
  Z7 x
Z6 Z1
Z7 Z1

 

Для кодування станів автомата використовуються JK-тригери. Необхідна кількість тригерів визначається за наступною формулою:

 

, (1)

 

де n - кількість тригерів; i - кількість станів автомата.

Вданому випадку при і=7 - кількість необхідних JK- тригерів n=3. Для оптимального кодування станів автомата Мура з пам’яттю на JK - тригерах: необхідно стану, в який найчастіше переходить автомат, поставити у відповідність код з найменшою вагою, тобто найменшою кількістю одиниць.

 

Таблиця 2 - Кодовані стани автомата Мура

Стан Код
z1
z2
z3
z4
z5
z6
Z7

В структурній таблиці переходів - показано повне функціонування автомата Мура.

 

Таблиця 3 - Структурна таблиця переходів автомата Мура

Zi K(Zi) Zj K(Zj) {Xi} {Yi} JK
            K J
Z1 Z1 - - -
    Z2 β y1 - J1
Z2 Z3 y2 K1 J2
Z3 Z4 y3 - J1
Z4 Z5 y4 K1,K2 J3
Z5 Z6 y5 - J1
    Z7 x y6 - J2
Z6 Z1 y6 K1,K3 -
Z7 Z1 y6 K2,K3 -

 

На підставі даних табл. 3 записуються функції вихідних керуючих сигналів та збудження входів JK-тригерів.

Таблиця 4

y1 z2
y2 z3
y3 z4
y4 z5
y5 z6
y6 z7

 

Таблиця 5 - Функції збудження входів JK- тригерів

J1 Z2 β1˅Z4˅Z6
J2 Z3˅ Z7x
J3 Z5
K1 Z3˅Z5˅Z1
K2 Z5˅Z1
K3 Z1˅Z1

 


Відповідність між входами керування мікросхем і сигналами мікрооперацій наведена в табл. 6.

 

Таблиця 6. - Таблиця відповідності між керуючими входами та сигналами мікрооперацій

Входи LA LB LC ТЛИТS    
Сигнали мікрооперацій y1 y2 y4 y6 y3 y5

 

Пояснення до табл. 6:

1. LA - запис операнда А в регістр RGA.

2. LB - запис операнда В в регістр RGB.

3. LC - запис результату операції в регістр RGC.

4. - передання результату на вихідну шину.

5. ТЛИ - сигнал керування мікросхемами «і», які виконують функцію ключів.

6. ТS - сигнал для фіксації знаку результату.

 


ВИБІР ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ І ПОБУДОВА ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ АЛП

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти