ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Геометричні побудови при виконанні креслень

Аналіз графічного складу зображень на креслен­ні. Використання геометричних побудов при вико­нанні креслень предметів: поділ відрізка, кола і кута на рівні частини.

Спряження як елемент контуру предмета. Види спряжень, їхні елементи й послідовність побудови. Проведення дотичної до кола в заданій точці. Побу­дова спряжень на контурах зображень предметів.

Послідовність викреслювання контуру зображен­ня предмета. Зв'язок креслення з розмічанням заго­товки.

Вимоги до знань і вмінь учнів

Засвоївши навчальний матеріал теми, учні по­винні

Завдання до практичних робіт

1. Виконати вправу на аналіз графічного складу контуру зображення.

2.У робочому зошиті виконати вправи на поділ кола за­даного діаметра на три, шість і вісім частин двома способа­ми: за допомогою лінійки й кутників і за допомогою циркуля.

3.У робочому зошиті виконати вправи на побудову спря­жень прямого, гострого і тупого кутів дугою заданого радіуса.

4.У робочому зошиті виконати побудову контуру зобра­ження плоскої деталі з застосуванням вивчених геометрич­них побудов.

5. У робочому зошиті побудувати контур зображення плоскої деталі за письмовим описом її форми та заданими розмірами.

6.На форматі А4 виконати креслення предмета за його наочним зображенням, застосувавши вивчені геометричні побудови.

Наочні посібники до теми

Діафільм «Геометричні побудови при виконанні крес­лень».

Набір плоских деталей.

Виконання й читання креслень предметів

Нанесення розмірів на кресленнях з урахуванням форми предметів. Деякі умовності при нанесенні розмірів на кресленнях. Розміри, що визначають взаємне розміщення частин предмета. Нанесення розмірів ухилу та конусності. Штрихування плоскої поверхні тонкими лініями.

Виконання креслень предметів із перетворенням їх форми, взаємного розміщення частин і просторо­вого положення предметів. Елементи конструюван­ня за зображеннями предметів.

Ескіз деталі, його призначення та відмінність від креслення. Послідовність виконання та оформлення ескізу. Виконання ескізів деталей (з натури).

Читання креслень предметів. Читання креслень у запропонованій послідовності. Читання креслень за поставленими запитаннями.

Вимоги до знань і вмінь учнів

Засвоївши навчальний матеріал теми, учні по­винні

 


знати:

раціональні прийоми нанесення розмірів на кресленнях;

умовності нанесення розмірів, які скорочують кількість зображень на кресленні; визначення ескізу; призначення ескізу; послідовність виконання ескізу; відмінність ескізу від креслення.

вміти:

наносити розміри на кресленнях предметів з урахуванням їхньої фор­ми;

здійснювати нескладні динамічні просторові пе­ретворення предметів; виконувати ескізи не­складних деталей з нату­ри; читати креслення предметів.


 

Завдання до практичних робіт

1. У робочому зошиті побудувати наочне зображення предмета за його прямокутними проекціями. Нанести на ньому задані на проекціях розміри.

2. У робочому зошиті побудувати три вигляди предмета за його наочним зображенням. Нанести необхідні розміри.

3. Виконати вправи, пов'язані зі скороченням кількості зображень на кресленні за рахунок застосування умовних позначень.

4. У робочому зошиті виконати креслення предмета за його наочним зображенням з уявним видаленням певних частин предмета.

5. У робочому зошиті виконати креслення предмета за його наочним зображенням, попередньо уявно Повернувши предмет у просторі.

6. У робочому зошиті виконати креслення предмета за його наочним зображенням, попередньо уявно змінивши взаємне розміщення частин предмета.

7. На форматі А4 виконати креслення предмета за його наочним зображенням, попередньо уявно здійснивши кон­структивні зміни форми деталі.

8. Виконати вправи, пов'язані з читанням креслень за завданням вчителя.

9. Виконати ескіз деталі за її наочним зображенням.

 

10.Виконати ескіз деталі з натури.

11.На форматах А4 за ескізом деталі виконати її креслення та технічний рисунок.

Наочні посібники до теми

Діафільми: «Читання креслень деталей», «Задачі з крес­лення для 7-го класу».

Кінофільми: «Правила читання креслень», «Ескіз і техніч­ний рисунок деталі».

Й КЛАС

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти