ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ДУ «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «АГРООСВІТА»

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ”


Укладач: Кондратюк Н.Ю., викладач Борщівського агротехнічного коледжу
   
Рецензенти:  
   
Редактор Світельська С.Ф.
   
Відповідальна за випуск   Кураченко Г.М.

1. Ринкові дослідження – це:

1. систематизований процес збору інформації про ситуацію на ринку з метою заволодіння нових його елементів

2. систематизований процес збору інформації про нові ринки

3. +система збору, обробки та аналізу інформації про ситуацію на ринку з метою прийняття обґрунтованих рішень

4. система збору, обробки та аналізу інформації про нові тенденції ділової активності

Л.-1 с.13

 

2. Основні принципи ринкових досліджень:

1. +системність, об’єктивність, цілеспрямованість

2. контроль

3. правильна організація

4. стратегічне планування

Л.-1 с.14

 

3. Основні завдання досліджень:

1. вивчення ринку та поведінки споживачів

2. +вивчення ринку, прогнозування збуту, оцінка конкурентних позицій

3. вивчення ринку з метою отримання інформації для збільшення прибутку

4. розробка рекомендацій з метою закріплення власних позицій

Л.-1 с.14

 

4. Об’єктами ринкових досліджень є:

1. споживачі

2. +попит і пропозиції

3. конкуренти

4. постачальники

Л.-1 с.12-16

 

5. Основними напрямами досліджень є:

1. вивчення життєвого циклу товару

2. вивчення кон’юнктури ринку

3. вивчення господарської діяльності

4. +вивчення ринку, споживачів, конкурентів, комплексу маркетингу

Л.-1 с.14-15

 

Види ринкових досліджень по відношенню до підприємства

1. кабінетні

2. +внутрішні, зовнішні

3. дослідження зворотного зв’язку

4. комерційні

Л.-8

7. Види ринкових досліджень залежно від форми організації:

1. +систематичні, спеціальні, змішані

2. некомерційні

3. вторинні

4. панельні

Л.-8

 

8. Види ринкових досліджень за методом збору інформації:

1. зовнішні

2. змішані

3. проблемні

4. +кабінетні, польові

Л.-8

 

9. Види ринкових досліджень за формою організації:

1. +що проводяться власними силами та спеціалізованими організаціями

2. зовнішні

3. первинні

4. разові

Л.-8

 

10. Види ринкових досліджень залежно від цілей:

1. внутрішні

2. пошукові

3. +комерційні, некомерційні

4. систематичні

Л.-8

 

11. Спеціальні відділи маркетингу мають підприємства:

1. +великі

2. малі

3. приватні малі

4. колективні середні

Л.-1 с.25

 

12. Перевагами централізованої моделі підпорядкованості підрозділу маркетингових досліджень є:

1. ізольованість експертів від повсякденної роботи

2. проблеми в підборі кадрів

3. +ефективна координація і контроль досліджень

4. зростання витрат

Л.-1 с.26

 

 

13. Спеціалізовані дослідницькі організації – це:

1. ради, на рівні вищого керівництва фірми

2. відділи маркетингових досліджень

3. тимчасові консультативні групи

4. +рекламні агентства, інформаційні фірми

Л.-1 с.25

 

Які фактори свідчать про корисність проведення ринкових досліджень власними силами фірми?

1. вартість, наявність досвіду проведення

2. +вартість, конфіденційність отриманої інформації

3. конфіденційність, наявність спеціального обладнання

4. наявність досвіду проведення, об’єктивність

Л.-1 с. 28

 

Що є першим кроком в алгоритмі процесу досліджень?

1. збір та систематизація інформації

2. +визначення проблеми

3. формування цілей

4. формування завдань

Л.-3 с.54

 

У якій формі надають маркетингову інформацію урядові установи?

1. монографій

2. друкованій пресі

3. +статистичних даних

4. інформації на радіо

Л.-3 с.40

 

17. Дослідження організації ставить за мету:

1. виявлення кращих каналів збуту

2. вивчення стимулювальних факторів

3. вивчення кон’юнктури ринку

4. +аналіз результатів їх господарської діяльності

Л.-1 с.29

 

18. Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних досліджень був прийнятий у:

1. +1986 році

2. 1976 році

3. 1948 році

4. 1994 році

Л.-1 с.30

 

19. Існують такі моделі підпорядкованості підрозділів досліджень:

1. товарно-ринкова

2. матрична

3. +децентралізована, змінна

4. комплексна

Л.-_1 с.26

 

20. Дослідження системи просування товару включає:

1. вивчення діяльності організацій

2. +вивчення ефективних шляхів доведення товару до споживача

3. вивчення особистого продажу

4. вивчення стимулювання збуту

Л.-1 с.40

 

З чого розпочинається збір інформації?

1. зі збору первинної інформації

2. +зі збору вторинної інформації

3. з опитування споживачів

4. з аналізу дій конкурентів

Л.-1 с. 41

22. Актуальність інформації – це:

1. +реальне відображення у кожний момент часу стану маркетингового середовища

2. точне відтворення об’єктивного стану

3. конкретна інформація

4. мінімальність витрат ресурсів на збір інформації

Л.-1 с.38

 

23. Первинний документ – це:

1. рахунок-фактура

2. калькуляція

3. +документ, який містить відомість про господарську операцію та підтверджує її здійснення

4. документ, що є результатом аналітико-систематичної та іншої переробки одного або кількох документів

Л.-1 с.45

 

24. Види інформації за призначенням:

1. +вихідні дані, контрольні дані

2. відкрита

3. стратегічна

4. секретна

Л.-1 с.37

25. Види інформації залежно від рівня:

1. тактична

2. контрольні дані

3. +макропланові, мікропланові дані

4. внутрішня

Л.-1 с.38

 

26. Види інформації залежно від джерела опитування:

1. гіпотези

2. вторинна

3. первинна

4. +внутрішня, зовнішня

Л.-1 с.37

 

27. Види інформації залежно від міри відкритості:

1. власність інших підприємств

2. +відкрита, секретна

3. оперативна

4. щодо стану ринку

Л.-1 с.37

 

28. Суб’єктами інформаційних відносин є:

1. +громадяни України, юридичні особи

2. товари

3. послуги

4. фактори макросередовища

Л.-1 с.42

 

29. Види інформації залежно від ролі в діяльності підприємства:

1. ідеї, поняття

2. актуальна

3. +стратегічна, тактична

4. цілеспрямована

Л.-1 с.40

 

30. Основні фактори макросередовища:

1. постачальники

2. +демографія

3. контактні аудиторії

4. посередники

Л.-2 с.25-29

 

31. Основні фактори мікросередовища:

1. +споживачі

2. культурні фактори

3. природні фактори

4. політичні фактори

Л.-2 с.25-29

 

32. Основні типи клієнтурних ринків:

1. фінансові кола

2. аудиторія засобів інформації

3. конкуренти

4. +споживчий ринок

Л.-2 с.25-29

 

33. Ринок посередників складається з:

1. постачальників

2. +рекламних агентств

3. ринку державних установ

4. громадських організацій

Л.-2 с.25-29

 

34. Типова організаційна структура фірми включає:

1. фінансову установу

2. працівників фірми

3. +відділ з виробництва

4. кредитні спілки

Л.-2 с.25-29

 

35. Ринок виробників – це:

1. +організації-споживачі

2. організації, які купують товари для подальшого перепродування

3. окремі особи

4. агентство з різних послуг

Л.-2 с.25-29

 

36. Внутрішні контактні аудиторії – це:

1. населення, яке проживає близько біля підприємства

2. +працівники підприємства

3. впливові меценати

4. громадськість

Л.-2 с.25-29

37. Економічні фактори включають:

1. впровадження новітніх технологій

2. законодавство

3. нормативні документи

4. +темпи інфляції, рівень зайнятості

Л.-2 с.25-29

38. Товарно-родові конкуренти – це:

1. +різноманітні шляхи задоволення конкретного бажання

2. бажання, які споживач може прагнути задовольнити

3. різновиди однієї категорії товару

4. різноманітні марки одного і того самого товару

Л.-2 с.25-29

 

39. Місткість потенційного ринку – це:

1. обсяги продажу товарів на певному ринку

2. +можливі обсяги продажу товарів за певною ціною і за конкретний проміжок часу

3. обсяги продажу здійснені в минулому

4. реальні обсяги продажу товарів за певною ціною і за конкретний проміжок часу

Л.-1 с.107

 

40. Місткість цільового ринку – це:

1. обсяги продажу в минулому

2. обсяг продажу всіх товарів

3. можливий обсяг продажу в декількох сегментах

4. +можливий обсяг продажу товарів у сегменті, який обслуговує фірма

Л.-1 с.108

 

41. Частка ринку підприємства виражається у:

1. коефіцієнтах

2. +відсотках

3. вартісних одиницях

4. натуральних одиницях

Л.-1 с.111

 

Якою величиною є місткість ринку?

1 фіксованою

2 +нефіксованою

3 непрогнозованою

4 відносною

Л.-1 с.110

 

43. Нормативний метод визначення місткості ринку включає:

1. непрямий експорт

2. непрямий імпорт

3. +річну норму споживання на одного покупця

4. середню кількість сімей певного регіону

Л.-2 с.52

44. Метод підсумування ринків включає:

1. частоту звернення до товару

2. загальну чисельність покупців

3. +суму обсягів збуту

4. ціну товару

Л.-3 с.69

 

45. Насиченість ринку визначається як:

1. відношення кількості покупців, які планують придбати товари, до загальної кількості споживачів

2. сума кількості всіх споживачів

3. +відношення кількості покупців, які вже придбали товари, до загальної кількості споживачів

4. різниця між кількістю споживачів, які планують придбати товари, та кількістю реальних споживачів

Л.-3 с.69

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти