ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА №5. ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЗМІН У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Семінарське заняття № – 4 год.

План

1. Аудит як форма фінансового контролю. Взаємодія аудитора (аудиторської служби) із слідчими органами.

2. Документальна перевірка органами податкової служби як форма контролю за дотриманням податкового законодавства.

3. Фінансовий моніторинг як сукупність заходів запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: фінансовий контроль, аудит, аудитор, метод аудиторської діяльності, аудиторська фірма, поточний аудит, запобіжний аудит, акт аудитора, документальна перевірка, планова та позапланова перевірка, комплексна перевірка, камеральна перевірка, фінансовий моніторинг.

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2-1.3.10, 1.3.12, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.7, 1.5.13, 1.5.15, 1.5.23, 1.5.28, 1.5.41, 1.5.44-1.5.47, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.5, 3.7-3.9, 3.13, 4.1, 4.2, 6.3 6.7, 6.10.

ТЕМА №6. СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

Семінарське заняття № – 2 год.

План

1. Поняття судово-бухгалтерської експертизи, призначення і проведення.

2. Права, обов’язки і відповідальність судового експерта-бухгалтера.

3. Висновок експерта-бухгалтера та оцінка результатів експертизи.

4. Питання, які вирішуються судово-бухгалтерською експертизою.

5. Відмінності між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією, здійснюваною по завданню правоохоронних органів.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: експертиза, об’єкти судово-бухгалтерської експертизи, обов’язки та права судового експерта, висновок судово-бухгалтерської експертизи; компетентність експерта.

Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.8, 1.3.11, 1.3.12, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.41- 1.5.48, 2.5, 2.7, 3.1, 3.10, 3.12, 5.1- 5.6, 6.5, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11.


6. Завдання для самостійної роботи

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

1. Визначити та проаналізувати основні етапи становлення судової бухгалтерії.

2. Значення господарського обліку та його ролі в системі управління підприємством.

3. Проаналізувати ефективність Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

4. Охарактеризувати зміни, що відбуваються в балансі під впливом господарських операцій.

5. Розкрити суть видів господарського обліку; методів бухгалтерського обліку.

6. Проаналізувати зміни в балансі під впливом господарських операцій та класифікацію бухгалтерських синтетичних і аналітичних рахунків.

Рекомендована література до Теми 1:1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.6-1.5.9, 1.5.10-1.5.38, 1.5.41, 1.5.45, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.11, 3.13, 5.2, 6.16.3.

Тема 2. ПЕРВИННІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК

 

1. Значення бухгалтерських документів. Класифікація бухгалтерських документів.

2. Види бухгалтерських рахунків, їх призначення.

3. Подвійний запис, його суть і контрольне значення.

4. План рахунків бухгалтерського обліку, правила його застосування.

5. Методи аналізу облікових даних.

6. Вимоги до бухгалтерської документації.

7. Порядок виправлення помилок у документах бухгалтерського обліку.

8. Порядок проведення інвентаризації на підприємстві, документальне оформлення.

9. Форми бухгалтерського обліку. Суть автоматизованої форми обліку.

10. Форми і етапи облікової роботи, процедура відновлення бухгалтерського обліку.

11. Способи комплексної перевірки господарських операцій у процесі відновлення документів.

12. Сутність виявлення та документування найпоширеніших способів розкрадання готівки.

13. Особливості виявлення та розслідування корисливих злочинів, пов’язаних з матеріальними ресурсами.

Рекомендована література до Теми 2: 1.2.1-1.2.8, 1.3.1, 1.3.5-1.3.10, 1.4.3, 1.4.7, 1.5, 2.1, 2.3, 2.7, 3.3, 3.7, 3.12, 5.4, 6.1-6.3, 6.8, 6.9.

Тема 3. УЧАСТЬ ФАХІВЦЯ-БУХГАЛТЕРА У СЛІДЧИХ (СУДОВИХ) ДІЯХ

1. Можливості використання практичної допомоги фахівця-бухгалтера у слідчих (судових) діях.

2. Консультації спеціаліста-бухгалтера та їх значення в юридичній практиці.

3. Використання допомоги спеціаліста-бухгалтера у профілактичній діяльності при проведенні слідчих дій.

4. Використання кримінально-процесуального законодавства у слідчих діях.

5. Діяльність правоохоронних органів по боротьбі з економічною злочинністю.

6. Профілактика економічних злочинів.

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.3, 1.3.6 -1.3.10, 1.3.12, 1.4.1-1.4.3, 1.5.1,1.5.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.8, 3.11, 3.12, 4.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.10.

 

Тема 4. РЕВІЗІЯ ЯК ФОРМА ВИЯВЛЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Нормативне регулювання системи фінансового контролю в Україні.

2. Завдання та можливі наслідки проведення документальної ревізії.

3. Необхідність організації та методи контрольно-ревізійної роботи на підприємствах, в установах та організаціях.

4. Стягнення повної або часткової матеріальної відповідальності осіб, які спричинили шкоду підприємству.

5. Порядок складання акту комплексної ревізії виробничо-господарської діяльності підприємства.

6. Особливості здійснення фінансово-економічного контролю.

7. Види ревізій та використання результатів документальної ревізії в слідчій та судовій практиці.

8. Порядок оцінки матеріалів документальної ревізії слідчим (судом).

Рекомендована література до Теми 4: 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5, 1.3.1, 1.3.3-1.3.10, 1.3.12, 1.4.1-1.4.7, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.16-20, 1.5.35, 1.5.46, 2.1 -2.3, 3.8, 3.10, 3.13, 4.1, 5.5, 6.1-6.3, 6.5, 6.10.

Тема 5. ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЗМІН У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1. Аудит як форма фінансового контролю.

2. Завдання органів Державної податкової служби.

3. Профілактичні функції Державної податкової служби.

4. Фінансовий моніторинг як сукупність заходів запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Фінансові операції, які підлягають обов’язковому і внутрішньому фінансовому моніторингу.

6. Аудиторські фірми.

7. Податковий контроль.

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2-1.3.10, 1.3.12, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.7, 1.5.13, 1.5.15, 1.5.23, 1.5.28, 1.5.41, 1.5.44-1.5.47, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.5, 3.7-3.9, 3.13, 4.1, 4.2, 6.3 6.7, 6.10.

Тема 6. СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

1. Організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні.

2. Взаємозв’язок судово-економічної та судово-бухгалтерської експертизи.

3. Роль слідчого (суду) при здійсненні судово-бухгалтерської експертизи.

4. Правова регламентація судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування.

5. Права, обов’язки та відповідальність судового експерта.

6. Реалізація висновку експерта-бухгалтера у судовому процесі.

7. Профілактичні заходи судово-бухгалтерської експертизи щодо запобігання правопорушень у господарській діяльності.

8. Дослідити та проаналізувати Закон України «Про судову експертизу».

9. Дослідити та проаналізувати Постанову «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах».

10. Розглянути фактори оцінки слідчим висновку судово-бухгалтерської експертизи.

11. Значення Інструкції Міністерства юстиції України «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень».

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.8, 1.3.11, 1.3.12, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.41- 1.5.48, 2.5, 2.7, 3.1, 3.10, 3.12, 5.1- 5.6, 6.5, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11.


Індивідуальні завдання

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

 

1. Особливості організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

2. Підготувати електронну базу даних «Навчально-методичні та наукові роботи останніх років, присвячені судовій бухгалтерії».

3. Розробити схему «Система законодавства, що регулює бухгалтерський облік в Україні».

Тема 2. ПЕРВИННІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК

1. Розглянути оборотні відомості за синтетичними і аналітичними рахунками як спосіб перевірки та узагальнення поточного бухгалтерського обліку.

2. Скласти таблицю-порівняння з методів аналізу облікових даних: метод відновлення кількісно-сумового обліку; метод зворотної калькуляції; метод фактичної перевірки господарських операцій; метод взаємного контролю; зустрічна перевірка.

3. Скласти таблицю або схему «Класифікація бухгалтерських документів».

4. Підготувати наочний матеріал щодо прикладів підробки документів та виявлення цих підробок.

5. Скласти схему ведення документообігу та його організації на підприємстві.

6. Підготувати документи для проведення інвентаризації на підприємстві.

7. Використовуючи Інструкції Про вимоги щодо оформлення документів у системі МВС України оформити схеми:

– Порядку звернення до адресатів документів (до організацій, структурних підрозділів, посадових осіб та громадян).

– Способу введення документі в обіг (затвердження)

– Відміток про наявність податків.

– Загальних вимог щодо бланків та оформлення документів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти