ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Досліди, що демонструють рух Землі навколо осі та Сонця.

Мета: узагальнити, систематизувати та поглибити знання про будову та організацію Всесвіту, Галактики, Сонячної системи. Навчитись користуватися телурієм, за його допомогою розглянути закономірності руху Землі навколо осі та Сонця, виявити причини зміни дня і ночі та пір року.

Обладнання: олівці, лінійки, телурій.

 

Інструктаж:

Опрацюйте запропоновану науково-популярну літературу та

1. Наведіть докази молекулярної будови речовини.

2. Дайте характеристику основних властивостей фізичних тіл.

3. Назвіть причини переходу речовини з одного агрегатного стану в інший.

4. Дайте коротку характеристику будови Всесвіту.

5. Охарактеризуйте будову нашої Галактики.

6. Дайте загальну характеристику будови Сонячної системи.

7. Назвіть основні астрономічні характеристики планети Земля.

8. Назвіть наслідки обертання Землі навколо осі та Сонця.

Відповідь на одне запитання оцінюється в 1-3 бали.

 

Література

1. Багров М.В., Боков В.О. Землезнавство. – К.: Либідь, 2000. – с. 10-63.

2. Волошин І.І., Уварова А.Є. Загальне землезнавство. Практикум. К.: НПУ, 2000.

3. Волошин І.І. Загальне землезнавство. – К.: НПУ, 2002. – с. 8-22.

4. Давыдов В.Д. Планеты Солнечной системы. – Москва: Знание, 1981.

5. Медина В.С. Основи загального землезнавства. – К.: Вища школа, 1977.

6. Хомченко Г.П. Химия. Учебное пособие для подготов. отд. вузов. – М., 1989.

 

 

Практична частина.

Хід роботи:

1. Ознайомитись з будовою телурію, знайти частини, що імітують Сонце та Землю. В зошитах зробити схематичний малюнок телурію.

2. Ввімкнути телурій. Поступово ставити ручку приладу в положення 22 грудня, 21 березня, 22 червня, 23 вересня. Описати свої спостереження за планом:

· як називається цей день;

· на яку лінію падають сонячні промені під прямим кутом;

· які пори року характерні для північної та південної півкуль в цей день;

· які явища характерні для північної та південної полярних зон?

3. Як змінюється вісь обертання Землі протягом року?

4. Чи впливає рух Землі навколо Сонця на зміну дня і ночі?

Виконання практичної частини оцінюється до 5 балів.

Практична робота № 2.

Тема: Складання плану місцевості за легендою та на місцевості.

Мета: узагальнити та поглибити знання з основ картографії, навчитись складати план місцевості за легендою, користуючись умовними знаками; удосконалити навички окомірного знімання, набуті в школі.

Обладнання: компас, лінійки, олівці, циркулі, цупкий папір формату А4, лекційний матеріал.

Інструктаж:

Опрацюйте запропоновану науково-популярну літературу та

1. Дати характеристику географічних карт, їх видів.

2. Види масштабів. Правила переведення масштабів.

3. Охарактеризуйте елементи градусної сітки, їхнє призначення.

4. Які умовні знаки використовуються для побудови плану місцевості та географічної карти? В чому різниця між ними?

5. Дайте порівняльну характеристику географічної карти та плану місцевості.

6. Дайте характеристику основних способів орієнтування на місцевості.

Відповідь на одне запитання оцінюється в 1-3 бали.

Література

1. Багров М.В., Боков В.О. Землезнавство. – К.: Либідь, 2000. – с. 10-63.

2. Волошин І.І., Уварова А.Є. Загальне землезнавство. Практикум. К.: НПУ, 2000.

3. Волошин І.І. Загальне землезнавство. – К.: НПУ, 2002. – с. 8-22.

4. Давыдов В.Д. Планеты Солнечной системы. – Москва: Знание, 1981.

5. Медина В.С. Основи загального землезнавства. – К.: Вища школа, 1977.

Практична частина.

Хід роботи:

1. На листку паперу формату А4 скласти план місцевості за легендою:

Діти із вчителем пішли на екскурсію. Вийшовши зі школи, вони в південному напрямку по ґрунтовій дорозі вздовж фруктового саду пройшли 500 м до джерела. Від джерела діти повернули на південний схід і пройшовши полем 100 м, ввійшли у мішаний ліс. Вирубкою вони пройшли ще 500 м і підійшли до будинку лісника, де напились з криниці води та рушили далі. Пройшовши 100 м на схід, діти повернули на північний схід і через 250 м вийшли з лісу. Рухаючись у тому ж напрямку по ґрунтовій дорозі, діти через 200 м підійшли до широкої річки (50 м ), яка текла з півночі на південь. По мосту діти перейшли на протилежний берег. Правий берег дуже болотистий, а на лівому березі – гарні луки. Ґрунтовою дорогою діти пройшли ще 300 м на схід і вийшли на шосе, прокладене паралельно до річки. Вздовж шосе зі сходу – обсадка з дерев. По шосе діти пройшли близько 1 км на північ і звернули на ґрунтову дорогу. В західному напрямку вони пройшли 200 м і знову вийшли до річки. Перейшовши через міст, діти по прямій дорозі направились до школи: близько 250 м вони йшли по болотистій місцевості, потім, близько 300 м дорога йшла через чагарники і ще 300 м – через фруктовий сад. Останні 150 м до школи діти пройшли прямо через поле, тому що дорога повернула на захід.

2. При складанні плану використати масштаб 1:10000, відповідні умовні знаки та кольори. Виконання практичної частини оцінюється до 5 балів.

Практична робота № 3

Тема: Характеристика природи світу.

Мета: узагальнити, систематизувати та поглибити знання з теоретичних основ загального землезнавства, ознайомитись із загальними закономірностями розподілу природних комплексів по території нашої планети, удосконалювати вміння роботи із географічними атласами, картами, з контурними картами.

Обладнання: географічні атласи, фізичні карти півкуль, світу, контурні карти світу, кольорові олівці.

Інструктаж:

Опрацюйте запропоновану науково-популярну літературу і дайте відповіді на такі питання:

1. Дайте коротку характеристику внутрішньої будови Землі.

2. Охарактеризуйте поняття "літосфера". Які типи земної кори виділяють, чому?

3. Що таке гірські породи та мінерали? Охарактеризуйте різні типи гірських порід.

4. Поясніть, в чому полягає значення корисних копалин. Які види корисних копалин визначають?

5. Дайте коротку характеристику гідросфери.

6. В чому полягає колообіг води в природі? Види колообігу води.

7. Дайте коротку характеристику атмосфери. Хімічний склад повітря.

8. Що таке погода та клімат? Які складові погоди?

9. Показати на карті світу основні географічні об’єкти (за вибором викладача)

Відповідь на одне запитання оцінюється в 1-3 бали.

Література

1. Багров М.В., Боков В.О. Землезнавство. – К.: Либідь, 2000. – с. 10-63.

2. Волошин І.І., Уварова А.Є. Загальне землезнавство. Практикум. К.: НПУ, 2000.

3. Волошин І.І. Загальне землезнавство. – К.: НПУ, 2002. – с. 8-22.

4. Медина В.С. Основи загального землезнавства. – К.: Вища школа, 1977.

Практична частина.

Хід роботи:

1. На контурній карті світу підписати назви материків та океанів нашої планети.

2. Використовуючи карти атласів та світу, заповнити таблиці:

Природа материків Табл. 1.

№ п.п. Назва материка Типові природні зони Переважаючі кліматичні умови Рослинний і тваринний світ
         

Природа океанів Табл. 2.

№ п.п. Назва океану Переважаючі кліматичні умови Рослинний і тваринний світ
       

Виконання практичної частини оцінюється до 5 балів.

Практична робота № 4.

Тема: Визначення та опис рослин і тварин.

Мета: узагальнити, систематизувати та поглибити знання про особливості будови живих організмів, удосконалити вміння визначати систематичну належність різних рослин і тварин, описувати їх.

Обладнання: роздаткові картки із зображення рослини та тварини.

Інструктаж:

Опрацюйте запропоновану науково-популярну літературу і дайте відповіді на такі питання:

1. Назвіть основні ознаки живого організму.

2. Коротко охарактеризуйте представників Царства Віруси.

3. В чому особливості будови та життєдіяльності представників Царства Дроб’янки?

4. Коротко охарактеризуйте особливості будови Мохів, Хвощів, Папоротей.

5. Які особливості будови представників Відділу Голонасінні та Покритонасінні?

6. Який загальний план будови рослинного організму?

7. Назвіть загальні ознаки тваринного організму.

8. Коротко охарактеризуйте представників Типів Найпростіші, Плоскі, Круглі, Кільчасті Черви, Членистоногі, Молюски.

9. Особливості будови та систематики представників Типу Хордові.

10. Які особливості будови та життєдіяльності представників Царства Гриби?

Відповідь на одне запитання оцінюється в 1-3 бали.

Література

1. Біологія: Навч. посібник / За ред. В.О.Мотузного – К.: Вища шк., 1999.

2. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М., 1990.

3. Горощенко В.І. Основи природознавства. – К., 1984.

4. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології. – К., 1994.

5. Яришева Н.Ф. Основи природознавства: Природа України. – К., 1995.

Практична частина.

Хід роботи:

1. Опишіть запропоновану рослину за планом:

- назва виду, відділу,

- життєва форма, тривалість життя,

- особливості зовнішнього вигляду та будови,

- значення в природі та для людини.

2. Опишіть запропоновану тварину за планом:

- назва виду, типу, класу,

- спосіб існування, пристосування до умов існування,

- особливості зовнішнього вигляду,

- значення для природи та людини.

Виконання практичної частини оцінюється до 5 балів.

Практична робота № 5

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти