ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Спеціальність 5.12010102 Сестринська справа

 

1. Які з хімічних елементів найчастіше зустрічаються в складі природних

органічних сполук:

А. Калій, Натрій, Ферум, Карбон, Флуор

В. Карбон, Гідроген,Оксиген, Нітроген, Сульфур, Фосфор

С. Барій, Ферум, Сульфур, Цинк, Оксиген

D. Кальцій, Манган, Нітроген, Фосфор, Кобальт

Е. Флуор, Силіцій, Ферум, Молібден,Купрум

 

2. Бензен належить до:

А. Аліфатичних сполук

В. Циклоалканів

С. Ароматичних сполук

D. Гетероциклічних сполук

Е. Дієнових вуглеводнів

 

3. Яка з наведених частинок є електрофілом?

А. NH3

B. OH-

C. SO3H+

D. ROH

E. H2

 

4. За яким механізмом відбувається ця реакція?

 

 

А. SN

B. SE

C. AN

D. SR

E. AE

 

5. Укажіть атомні орбіталі атома Карбону, що беруть участь в утворенні

зв”язків у молекулі метану:

А. Дві s- і дві р-орбіталі

B. Одна s- і три р-орбіталі

С.Одна s- і одна р-орбіталь

D. Три s- і одна р-орбіталь

E. --------

 

6. Із наведених сполук виберіть вуглеводень, який належить до алкенів:

А. С6Н10

B. С6Н6

C. С5Н10

D. С4Н10

E. С6Н14

 

7. Серед наведених пар речовин виберіть ізомери:

А. 2-Метил-3-хлоропентан і 2-Метил-3-хлорогептан

B. 2,2-Диметилбутан і 2-Метилбутан

C. 1-Пентен і 2-Пентен

D. н-Пентен і 2,3-Диметилпентан

E. 2-Метилбутан і 2-Метилпропан

 

8. Визначте тип хімічного зв”зку, який є найбільш поширеним в органічних сполуках:

А. Водневий

В. Металічний

С. Йонний

D.Ковалентний

Е. Донорно-акцепторний

 

9. Визначіть характеристику, яка є однаковою для ізомерів:

А. Фізичні властивості

В. Хімічні властивості

C. Структурні формули молекул

D. Значення молярних мас

Е. -----

 

10. Напівструктурна формула вуглеводню СН3 –СН=СН-СН3

Його назва за систематичною номенклатурою:

А. 2-Бутен

В. 2-Бутин

С. 1-Бутен

D. Бутан

Е. 1,3-Бутадієн

 

11. Вкажіть назву речовини, що входить до складу ефірних масел лікарських

рослин-ромашки, полину, евкаліпту, які проявляють протизапальну

активність:

А. Нафталін

В. Азулен

С. Тетрацен

D. Бензапірен

Е. -----

 

12. Скорочена структурна формула вуглеводню СН2═СН-СН2-СН2-СН3

Його назва за систематичною номенклатурою:

А. 1-Пентен

В. 2-Пентен

С. Пентан

D. 1-Гексен

Е. 1- Пропан

 

13. До якого класу органічних сполук належить речовина, систематична назва

якої пропанон?

А.Спирти

В. Альдегіди

С. Феноли

D. Кетони

Е. Алкени

 

14. За допомогою якого реагенту можна відрізнити 3-Метилпентаналь від

3-Метил-2-пентанону?

А. Ag2O

В. NaHSO3

С. HCN

D. H2

Е. Cl2

 

15. Аліфатичні альдегіди вступають в реакції:

А. Нуклеофільного приєднання

В. Електрофільного приєднання

С. Електрофільного заміщення

D. Нуклеофільного заміщення

Е. Відщеплення

 

16. .Який з зазначених вуглеводів не зазнає мутаротації?

А. Маноза

В. Мальтоза

С. Лактоза

D.Сахароза

Е. Рибоза

 

17. Фосфоліпіди відносяться до:

А. Простих омилювальних ліпідів

В. Складних омилювальних ліпідів

С. Неомилювальних ліпідів

D. -------

 

18. Який з наведених вуглеводів належить до гетерополісахаридів?

А. Крохмаль

В. Сахароза

С. Глікоген

D. Гепарин

Е. Дезоксирибоза

 

19. Вкажіть сполуку, що є гомологом для гексану:

А. Пропін

В. Пропан

С. Пропен

D. Циклопропан

Е. Пентадієн

 

20.Укажіть ознаку якісної реакції на альдегід:

А. Розчинення світло-блакитного осаду

В. Утворення кристалів жовтого кольору

С. Утворення сріблястого нальоту на стінках пробірки

D. Утворення білого драглистого осаду

Е. ------

 

21. Вкажіть формулу β-амінопропіонової кислоти:

 

А. СН3-СН2-СН2- СН-СООН

‌‌|

NH2

В. Н2N-СН2-СН2-СООН

С. СН3-СН-СООН

‌‌|

NH2

D. НООС-СН2-СН2-СН2-NH2

Е. Н2N-СН2- СООН

 

22. Виберіть лікарський препарат, що є похідним саліцилової кислоти:

А. Парацетамол

В. Аспірин

С. Анестезин

D. Ефедрин

Е. Білий стрептоцид

 

23. Яку з наведених кислот відносять до двохосновних?

А. CH3-СООН

В. NH2-CH2 - CОOH

С. О=СН- CH2 - CОOH

D. НО- CH2 - CОOH

Е. НООС- CH2 - CОOH

 

24. Нуклеотиди складаються з:

А. Рибози і піримідинової основи

В. Альдопентози, гетероциклічної основи та фосфатної кислоти

С. Дезоксирибози і піримідинової основи

D. Рибози і піримідинової основи

Е. ------

 

25. Яка з амінокислот в розчині проявлятиме основні властивості?

А. NH2-СН2- СН2 -COOH

В. СН3-СН(NH2)-СООН

C. НООС-СН2- СН(NH2)-COOH

D. NH2-СО-СН2- СН(NH2)-COOH

Е. NH2-СН2-COOH

 

26. Вкажіть назву сполуки NH2-СН2-COOH:

А. α-амінооцтова кислота

В. α-амінопропіонова кислота

C. β- амінопропіонова кислота

D. Метиламін

Е. α-аміномасляна кислота

27. Виберіть сполуку, яка входить в групу кетонових тіл:

А. Оцтова кислота

В. Ацетооцтова к-та

С. Молочна кислота

D. Винна кислота

Е. Щавлева кислота

28. Лікар призначив пацієнту аналіз білкових фракцій крові. В лабораторії було використано

метод електрофорезу. Яка властивість білків дає змогу застосувати цей метод?

А. Здатність до набухання

В. Оптична активність

С. Високий онкотичний тиск

D. Наявність електричного заряду

Е. Висока в′язкість

29. Який з наведених препаратів використовують для консервування донорської крові?

А. Лактат Кальцію

В. Тринатрій цитрат

С. n-Аміносаліцилова кислота

D. Аспірин

Е. Салол

 

30. Накопичення карбоксильних груп в молекулах амінокислот призводить до:

А. Підвищення кислотності

В. Пониження кислотності

C. Підвищення основності

D. Пониження основності

Е. Нейтральне середовище

 

31. Визначіть назву вуглеводу, молекулярна формула якого (С6Н10О5 )n :

А. Сахароза

В. Глюкоза

С. Рибоза

D. Крохмаль

Е. Дезоксирибоза

 

32. Яка з реакцій є якісною на відкриття глюкози, як альдегіду:

А. СН2ОН-(СНОН)4-СОН +Ag2О→СН2ОН-(СНОН)4-СООН +2Ag↓

В. 6СО2+6Н2О→С6Н12О6 +6О2

С. С6Н12О6 →2С2Н5ОН+2СО2

D. СН3СОН+Ag2О→ СН3СООН+ 2Ag↓

Е. -----

 

33. Який вміст пальмітинової кислоти в тригліцеридах жирової тканини людини?

А. 0,2-2%

В. 3-5%

С. 10%

D. 20%

Е. 55-60%

 

34. Назвіть амінокислоту, яка може утворювати дисульфідні містки:

А. Пролін

В. Цистеїн

С. Аланін

D. Гліцин

Е. Фенілаланін

35. Нейромедіатори, це:

А. Хімічні сполуки здатні знезаражувати отруйні речовини

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти