ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


С. Утворення сріблястого нальоту на стінках пробірки

D. Утворення білого драглистого осаду

Е. Утворення рожево-фіолетового розчину

131.

С. СН3-СН-СН-СН3

‌| |

Cl СН3

D. СН3-СН2 -СН-СН2

‌| |

Cl СН3

Е. СНСl3

 

132. Укажіть ознаку якісної реакції на ненасичені органічні сполуки:

А. Знебарвлення розчину

В. Випадання білого осаду

С. Забарвлення полум′я в зелений колір

D. Поява темно-синього забарвлення розчину

Е. Поява кристалів жовтого кольору

133. Ізоелектрична точка білків – це значення рН, за якого:

А. Білок стає найбільш йонізованим

В. Молекула білка набуває позитивного заряду

С. Сумарний заряд молекули дорівнює нулю

D. Розчинність білка найбільша

Е. Білок рухається в електричному полі

134. Яка з наведених карбонових кислот дає реакцію „срібного дзеркала”?

А. Оцтова

В. Бензойна

С. Щавлева

D. Пропіонова

Е. Мурашина

135. Укажіть ознаку якісної реакції на ненасичені вуглеводні з використанням

калій перманганату в лужному або нейтральному середовищі:

А. Поява темно-синього забарвлення розчину

В. Виділення бурого газу

С. Знебарвлення розчину

D. Утворення моркв′яно-червоного осаду

Е. Утворення осаду коричневого кольору

136. При гідролізі жирів утворяться:

А. Етиловий спирт і вищі жирні кислоти

В. Гліцерол і фосфатна кислота

С. Гліцерол і коламін

D. Гліцерол і вищі жирні кислоти

Е. -------

137. Яке з рівнянь реакцій характеризує одержання етилацетату:

А. СН3СООН+ С2Н5ОН→СН3СООС2Н52О

В. С2Н5ОН+Na→ С2Н5ОNa+Н2

С. С2Н5ОН+ С2Н5ОН→ С2Н5ОС2Н5+ Н2О

D. С2Н5ОН+CuO→ СН3СОН+ Cu+ Н2О

Е.------

138. Доберіть назву до сполуки NH2-CH2 - CH2-OH:

А. Адреналін

В. Амінофенол

С.Амінооцтова кислота

D. Коламін

Е. Холін

139. Вкажіть назву сполуки:

А. Гліцин

В. Аланін

C. Лізин

D. Триптофан

Е. Фенілаланін

140. Яка з наведених сполук є гідроксикислотою?

А. НО- CH2 - CH2-OH

В. NH2-CH2 - CОOH

С. О=СН- CH2 - CОOH

D. НО- CH2 - CОOH

Е. НООС-CH2 - CH2-СОOH

141. Карбонові кислоти містять в своєму складі функціональну групу:

А. -ОН

В. -СОН

С. -СООН

D. >СО

Е. –NH2

142. Яка з формул відображає склад лінолевої кислоти:

А. НООС-СООН

В. НООС-СН2-СООН

С. С15Н31СООН

D. С17Н31СООН

Е. С17Н33СООН

 

143. Вкажіть формулу сполуки, яка містить в своєму складі кратні зв”язки:

А. С3 Н8

В. С2 Н4

С. С2 Н6

D. СН4

Е. С5 Н12

 

144. Позначте назву ароматичної сполуки:

А. Гексен

В. Гексан

С. Бромобензен

D. Циклогексан

Е. Гексадієн

145. Позначте формулу речовини, що належить до альдегідів:

А. Н2N-СН2-СН2-СООН

В. СН3-СН2-СООН

С. СН3-ОН

D. СН3-СН2-СОН

Е. СН3-СО-СН3

146. Позначте реакцію, характерну для алкенів:

А. Приєднання молекули галогенів

В. Заміщення атома Гідрогену атомом Галогену

С. Відщеплення молекули води

D. Заміщення атома Гідрогену групою NО2

Е. -------

147. Укажіть ознаку якісної реакції на глюкозу як на багатоатомний спирт:

А. Знебарвлення розчину

В. Випадання білого осаду

С. Забарвлення полум′я в зелений колір

D. Розчинення синього осаду

Е. Утворення моркв′яно-червоного осаду

148. Ізоелектрична точка білків – це значення рН, за якого:

А. Білок стає найбільш йонізованим

В. Молекула білка набуває позитивного заряду

С. Білок є електронейтральним

D. Розчинність білка найбільша

Е. Білок рухається в електричному полі

149. Лактоза-молочний цукор. На які сполуки вона розкладається під час

гідролізу?

А. Два залишки глюкози

В. Глюкозу і фруктозу

С. Два залишки галактози

D. Два залишки фруктози

Е. Галактозу і глюкозу

150. Укажіть ознаку якісної реакції на ненасичені вуглеводні з використанням

бромної води:

А. Поява темно-синього забарвлення розчину

В. Виділення бурого газу

С. Знебарвлення розчину

D. Утворення моркв′яно-червоного осаду

Е. Утворення кристалів жовтого кольору

151. Позначте формулу гомолога етанолу - С2Н5ОН:

А. СН4

В. С2Н6

С. С3Н7ОН

D. С3Н7СОН

Е. С3Н6

152. Позначте клас органічних сполук, для яких функціональною є

гідроксильна група:

А. Альдегіди

В. Спирти

С. Карбонові кислоти

D. Естери

Е. Кетони

153. Яку з наведених кислот відносять до двохосновних?

А. CH3-СООН

В. NH2-CH2 - CОOH

С. О=СН- CH2 - CОOH

D. НО- CH2 - CОOH

Е. НООС-СОOH

154. Яка з амінокислот в розчині проявлятиме основні властивості?

А. NH2-СО-СН2- СН(NH2)-COOH

В. СН3-СН(NH2)-СООН

C. НООС-СН2- СН(NH2)-COOH

D. NH2-СН2- СН2 -COOH

Е. NH2-СН2-COOH

155. Вкажіть назву сполуки NH2-СН2-COOH:

А. α-аміномасляна кислота

В. α-амінопропіонова кислота

C. β- амінопропіонова кислота

D. Метиламін

Е. α-амінооцтова кислота

156. Виберіть сполуку, яка входить в групу кетонових тіл:

А. Оцтова кислота

В. Ацетооцтова к-та

С. Молочна кислота

D. Винна кислота

Е. Щавлева кислота

157. Який з наведених вуглеводів належить до гетерополісахаридів?

А. Крохмаль

В. Сахароза

С. Глікоген

D. Гепарин

Е. Дезоксирибоза

158. Нуклеотиди складаються з:

А. Рибози і піримідинової основи

В.Альдопентози, гетероциклічної основи та фосфатної кислоти

С.Дезоксирибози і піримідинової основи

D. Рибози і піримідинової основи

Е. --------

159. Накопичення карбоксильних груп в молекулах амінокислот призводить до:

А. Пониження основності

В. Пониження кислотності

C. Підвищення основності

D. Підвищення кислотності

Е. -----

160. Визначіть назву вуглеводу, молекулярна формула якого (С6Н10О5 )n :

А. Сахароза

В. Глюкоза

С. Рибоза

D. Целюлоза

Е. Дезоксирибоза

 

 

161. Який вид ізомерії характерний для наведених сполук?

 

А. Ланцюга

В. Функціональної групи

С. Це тотожні сполуки

D. Міжкласової

Е. Положення кратного зв”язку

 

 

162. Формула вуглеводню СН3-СН-СН3 . Яка його правильна назва?

СН3

А. 2-Метил-2-Етилпропан

В. 2,2-Диметилпропан

С. 2-Метилбутан

D. 2-Метилпропан

Е. Бутан

163. Зазначте довжину зв”язку С-С і валентний кут у молекулах алканів:

А.0,121 нм , 1200

B. 0,134 нм , 1200

C. 0,154 нм , 109,50

D. 0,134 нм , 109,50

E. 0,154 нм , 1200

164. Яка з наведених реакцій е реакцією горіння метану:

А. 2С2Н6+7О2→4СО2+ 6Н2О

В. С2Н4+3О2→2СО2+ 2Н2О

С. СН2═СН2+(Н2О+О)→НО-СН2-СН2-ОН

D. СН4+2О2→СО2+ 2Н2О

Е. СН3-СОН+О→ СН3-СООН

165. Ацеталі це сполуки що:

А. Містять при одному атомі Карбону одну гідроксогрупу(ОН) і одну

алкоксильну (ОR) групу

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти