ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


D. Спирти, вищі жирні кислоти і фосфатна кислота

Е. Вищі жирні кислоти і фосфатна кислота

200. Яка з вказаних реакцій можлива лише для ненасичених кислот:

А. СН2=СН-СООН+ С2Н5ОН→ СН2=СН-СОО-С2Н5+ Н2О

В. СН2=СН-СООН+РCl5→ СН2=СН-СОCl+НCl+РОСl3

С. СН2=СН-СООН+Н2→СН3-СН2-СООН

D. СН2=СН-СООН+NaOH→ СН2=СН-СООNa+ Н2О

Е. СН3СООН+ С2Н5ОН→СН3СООС2Н52О

201. Вміст якої з насичених карбонових кислот найбільший у тригліцеридах

жирової тканини людини?

А. Міристинова

В. Пальмітинова

С. Стеаринова

D. Арахінова

Е. Капронова

202. Яка з наведених карбонових кислот дає реакцію „срібного дзеркала”?

А. Оцтова

В. Бензойна

С. Щавлева

D. Пропіонова

Е. Мурашина

203. Етанол з етановою кислотою утворить:

А. Оцтовий ангідрид

В. Галогенангідрид

С. Естер

D. Етер

Е. Амід

204. Для жирів найбільш характерними є реакції:

А. Альдольної конденсації

В. Дегідратації

С. Дегідрування

D. Гідролізу

Е. Відщеплення

205. Склад речовини виражається формулою СН3-СН2-СН2-СОН. Вона

належить до:

А. Кетонів

В. Алканів

С. Альдегідів

D. Аренів

Е. Карбонових кислот

206. Яку з наведених кислот відносять до двохосновних?

А. CH3-СООН

В. NH2-CH2 - CОOH

С. О=СН- CH2 - CОOH

D. НО- CH2 - CОOH

Е. НООС-CH2 –СОOH

207. Яка з амінокислот в розчині проявлятиме кислотні властивості?

А. NH2-СН2- СН2 -COOH

В. СН3-СН(NH2)-СООН

C. НООС-СН2- СН(NH2)-COOH

D. NH2-СО-СН2- СН(NH2)-COOH

Е. NH2-СН2-COOH

208. Внаслідок гідролізу сахарози утвориться:

А. Дві молекули фруктози

В. Молекула глюкози і молекула фруктози

С. Дві молекули глюкози

D. Дві молекули галактози

Е. Молекула фруктози і молекула галактози

209. Визначіть назву вуглеводу, молекулярна формула якого С12Н22О11 :

А Мальтоза

В. Глюкоза

С. Рибоза

D. Крохмаль

Е. Дезоксирибоза

210. Якісною реакцією на пептидний зв”язок є:

А. Нінгідринова реакція

В. Реакція декарбоксилування

С. Ксантопротеїнова реакція

D. Реакція дезамінування

Е. Біуретова реакція

211. Яка із зазначених сполук є амінокислотою?

А. Фуран

В. Піридин

С. Фенілаланін

D. Ацетон

Е. Етаноламін.

212. Який метал входить до складу гемоглобіну?

А. Магній

В. Натрій

С. Кальцій

D.Молібден

Е. Ферум

213. Що визначає порядок розташування нуклеотидів в молекулі ДНК?

А. Структуру вуглеводів

В. Порядок розміщення амінокислот в молекулі білка

С. Взаємодію білків

D. Будову амінокислот

Е. Кількість амінокислот

214. Для кожного рівня структури білка характерні певні види хімічних

зв”язків. Який зв”язок забезпечує первинну структуру білка?

А. Дисульфідний

В. Водневий

С. Пептидний

D. Йонний

Е. Ковалентний

215. Зазначте гетероциклічну сполуку, яка не входить до складу ДНК:

А.Цитозин

В.Тимін

С. Урацил

D. Гуанін

Е. Аденін

216. Унаслідок взаємодії білків, що містять бензенове кільце, з концентрованою

нітратною кислотою з”являється забарвлення:

А. Синьо-фіолетове

В. Чорно-буре

С. Фіолетово-рожеве

D. Жовте

Е. Цегляно-червоне

217. У складі карбонових кислот містяться вуглеводневі радикали:

А. Насичені

В. Ненасичені

С. Ароматичні

D. Насичені і ненасичені

Е. Насичені, ненасичені, ароматичні

218. Назвіть речовину за формулою:

 

А.Фурацилін

В.Аспірин

С. п-аміносаліцилова к- та(ПАСК)

D.Ацетон

Е. Бензойна к-та

219. Яка з наведених сполук є гліцеролом?

 

220. Назвіть речовину за формулою:

А. Фуран

В. Пірол

С. Піридин

D. Тіофен

Е. Імідазол

 

221. Яка з наведених сполук належить до гетероциклічних?

А. Бензен

В. Холін

С.Тіофен

D. Циклогексан

Е. Толуен

222. Вкажіть, який з лікарських препаратів є похідним піразолу?

А. Пеніцилін

В. Анальгін

С. Тубазид

D. Нітрофурал(Фурацилін)

Е. Кордіамін

223. ДНК - біополімер, який складається з окремих мономерів. Як називається

структурний мономер ДНК?

А. Амінокислота

В. Піримідинова основа

С. Нуклеотид

D. Азотиста основа

Е. Пентоза

224. Що транспортують до рибосом тРНК?

А. Амінокислоти

В. АТФ

С. іРНК

D. Йони металів

Е. -------

225. Позначте сполуки, залишки яких містяться в складі нуклеозидів:

А Амінокислота та нітрогеновмісна основа

В. Нітрогеновмісна основа та ортофосфатна кислота

С.Вуглевод таортофосфатна кислота

D. Нітрогеновмісна основа та вуглевод

Е. -------

226. Який з наведених препаратів використовують як лікарський засіб при

серцевій недостатності?

А. Пеніцилін

В. Анальгін

С. Тубазид

D. Нітрофурал(Фурацилін)

Е. Кордіамін

227. Якісною реакцією на α-амінокислоти є:

А. Нінгідринова реакція

В. Реакція декарбоксилування

С. Ксантопротеїнова реакція

D. Реакція дезамінування

Е. Біуретова реакція

228. Вкажіть сполуку, що належить до п′ятичленних гетероциклів з одним

гетероатомом:

А. Піримідин

В. Холін

С. Тіофен

D. Циклогексан

Е. Толуен

229. Які речовини входять до складу одного нуклеотиду?

А. Аміни, пентоза, фосфатна кислота

В. Амінок-та, пентоза, фосфатна к-та

С. Азотиста основа, гексоза, фосфатна кислота

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти