ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


В. Амоніачний р-н аргентум(l)оксиду при нагріванні

С. Кальцій гідроксид

D. Купрум((ll)гідроксид за кімнатної температури

Е. ---------

265. Визначіть хімічний процес, внаслідок якого глюкоза перетворюється на

шестиатомний спирт-сорбіт:

А. Бродіння

В. Окиснення

С. Відновлення

D. Горіння

Е. ------

266. Вкажіть назву органічної сполуки, яка належить до дисахаридів:

А. Глюкоза

В. Крохмаль

С. Целюлоза

D. Фруктоза

Е. Целобіоза

267. Які властивості проявлятиме амінокислота складу–NН2-CН2-CН2-

CООН :

А. Кислотні

В. Основні

С. Амфотерні

D. -------

268. Сполуки, що містять функціональні групи -NH2 та –ОН належать до:

А. Амінокислот

В. Амінофенолів

С. Гідроксикислот

D. Аміноспиртів

Е. Оксикислот

269. Унаслідок взаємодії білків, що містять α-амінокислоти з нінгідрином

з”являється забарвлення:

А. Синьо-фіолетове

В. Чорно-буре

С. Фіолетово-рожеве

D. Жовте

Е. Цегляно-червоне

270. Яка з наведених сполук належить до гетероциклічних?

А. Бензен

В. Холін

С. Фуран

D. Циклогексан

Е. Толуен

271. Яка із зазначених сполук є амінокислотою?

А. Фуран

В. Піридин

С. Аланін

D. Ацетон

Е. Етаноламін

272. Вміст якої з насичених карбонових кислот найбільший у тригліцеридах

жирової тканини людини?

А. С17Н33СООН

В. НООС-СН2-СН2-СООН

С. С15Н31СООН

D. СН3СООН

Е. С17Н35СООН

273. Назвіть речовину за формулою:

 

А.Фурацилін

В.Аспірин

С. п-аміносаліцилова к- та(ПАСК)

D.Ацетон

Е. Бензойна к-та

274. До моносахаридів відноситься:

А. Крохмаль

В. Глікоген

С. Сахароза

D. Рибоза

Е. Целюлоза

275. Вкажіть назву сполуки – Н2N-СН2-СООН :

А.Гліцин

В. Етиламін

С. Аміномасляна кислота

D. Фенілаланін

Е. Аланін

276.Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії глюкози з амоніачним

розчином аргентум(l) оксиду?

А. Сорбіт

В. Глюконова кислота

С. Аргентум глюконат

D. Метилглікозид

Е. ----

277. Яка кількість енергії вивільняється в організмі при розщепленні 1 г білка?

А. 10,2 кДж

В. 17,2 кДж

С. 17,6 кДж

D. 38,9 кДж

Е. -------

 

278. До полісахаридів відносяться:

А. Глюкоза

В. Складні вуглеводи, що містять понад 10 моносахаридних залишків

С. Складні вуглеводи, молекули яких містять від 2 до 10 залишків

моносахаридів

D. Фруктоза

Е. Сахароза

 

279. Вміст глюкози у крові людини складає:

А. 0,08-0,11 %

В. 0,85-0,9 %

С. 2 %

D. 4,5 %

Е. 5 %

280. Вкажіть формулу диаміномонокарбонової кислоти:

А. NH2-CH2-COOH

В. CH3-CH(NH2)-COOH

С. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH

D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH

Е. NH2-(CH2)2-COOH

281. Який заряд має амінокислота в ізоелектричній точці?

А. Позитивний

В. Сумарний заряд дорівнює нулю

С. Негативний

D. ---------

282. Серед наведених сполук укажіть відновний дисахарид:

А. Сахароза

В. Галактоза

С. Лактоза

D. Амілоза

Е. Глікоген

283. Який тип реакцій характерний для карбонових кислот?

А. Нуклеофільного заміщення

В. Електрофільного заміщення

С. Радикального заміщення

D. Електрофільного приєднання

Е. Реакції відщеплення

 

284. Зазначте довжину зв”язку С-С і валентний кут у молекулах алкенів:

А.0,121 нм , 1200

B. 0,134 нм , 1200

C. 0,154 нм , 109,50

D. 0,134 нм , 109,50

E. 0,154 нм , 1200

285. Назвіть речовину за формулою:

А. Триптамін

В. Пірол

С. Серотонін

D. Триптофан

Е. Пурин

286. Укажіть ознаку якісної реакції на ненасичені органічні сполуки:

А. Знебарвлення розчину

В. Випадання білого осаду

С. Забарвлення полум′я в зелений колір

D. Поява темно-синього забарвлення розчину

Е. Поява кристалів жовтого кольору

287. Яка з наведених сполук належить до гетероциклічних?

А. Бензен

В. Холін

С. Пірол

D. Циклогексан

Е. Толуен

288. Якісною реакцією на пептидний зв”язок є:

А. Нінгідринова реакція

В. Реакція декарбоксилування

С. Ксантопротеїнова реакція

D. Реакція дезамінування

Е. Біуретова реакція

289. За будовою білки поділяють на прості і складні. До складних білків

належать

А. Протаміни

В. Гістони

С. Альбуміни

D. Глобуліни

Е. Фосфопротеїди

290 Який вид гібридизації характерний для алкенів?

А. sp3

B. sp2

C. sp

D. ----

E. ----

291. Вкажіть загальну формулу кетонів:

А. R-СООН

В. R-СОН

С. R-ОН

D . R-СО-R(R1)

Е. R-СООR'

292. До якого класу органічних сполук належить речовина, систематична назва

якої етанол?

А.Спирти

В. Альдегіди

С. Феноли

D. Кетони

Е. Алкени

293. Яка з формул характеризує склад алкадієнів:

А. СnH2n+2

В. СnH2n

С. СnH2n-2

D. СnH2n-6

Е. СnHn

294. Назвіть сполуку склад якої виражається формулою CH3 -С- CОOH:

||

О

А. Щавлева кислота

В. Молочна кислота

С.Амінооцтова кислота

D. Коламін

Е. Піровиноградна кислота

295. Сполуки, що містять функціональні групи >С=О та –СООН належать до:

А. Амінокислот

В. Гідроксикислот

С. Кетокислот

D. Аміноспиртів

Е. Амінофенолів

296. Назвіть сполуку склад якої виражається формулою НО- C6H4 - CОOH:

А. Щавлева кислота

В. Молочна кислота

С. Бензойна кислота

D. Саліцилова кислота

Е. Піровиноградна кислота

297. Підберіть назву до речовини, склад якої виражається формулою

- СН3-СН-СООН

|

NH2

А. α-Аланін

В. Гліцин

С. β-Аланін

D. Аспарагінова кислота

Е. Цистеїн

298. Вкажіть, за рахунок чого моносахариди утворюють глікозиди:

А. Гідроксилу при останньому атомі Карбону

В. Альдегідної групи

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти