ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НЕНАСИЧЕНІ МОНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Номенклатура та ізомерія

41. Яка з наведених кислот відноситься до ненасичених монокарбонових

A. *

B.

 

C.

 

D.

E.

 

42. Вкажіть вид ізомерії, характерний для олеїнової кислоти.

A. *Цис-транс-стереомерія

B. Оптична

C. Кето-енольна таутомерія

D. Енантіомерія

E. Лактим-лактамна таутомерія

 

Одержання

43. Яка із наведених кислот при нагріванні утворює акрилову кислоту?

А*.

B.

C

D

 

Хімічні властивості

44. При гідратації акрилової кислоти утворюється продукт:

A. * 3-гідроксипропанова кислота.

B. 2-гідроксипропанова кислота

C. 2,3-дигідроксипропанова кислота

D. Пропанова кислота

E. 2-оксопропанова кислота

 

45. Яке з приєднань відбувається проти правила Марковнікова?

А. *HBr до акрилової кислоти

B. HBr до пропілену

C. HF до пропілену

D. HBr до бутадієну

Е. HBr до малеїнової кислоти

 

46. Яка з реакцій приєднання бромоводню до вказаних сполук відбувається проти правила Марковнікова?

A. * акрилова кислота (СН2=СН-СООН)

B. пропілен (СН3-СН=СН2)

C. пропін (СН3-СºСН)

D. бутадієн (СН2=СН-СН=СН2)

E. етилен (СН2=СН2)

 

47. Яка з наведених реакцій приєднання бромоводню відбувається проти правила Марковнікова?

A*.

B.

C.

 

D.

E

48. Яка із названих кислот вступає в реакцію полімеризації, а одержаний полімер застосовується в медицині?

A. *Акрилова кислота

B. Хлороцтова кислота.

C. 2-амінопропанова кислота

D. 3-гідроксибензойна кислота

E. Яблучна кислота.

 

49. Реакція приєднання бромоводню до акрилової кислоти проходить проти правила :

A. *Марковнікова;

B. Зайцева;

C. Ельтекова

D. Хюкеля;

E. Вагнера.

 

50. Вкажіть, яка максимальна кількість атомів брому може приєднатися до молекули олеїнової кислоти (C17H33COOH)?

A. *2

B. 1

C. 3

D. 4

E. 5

 

51. Вінілоцтову кислоту можна перетворити у масляну реакцією:

A*. Гідрування

B. Хлорування

C. Дегідрування

D. Окиснення

E. Гідратації

 

Ідентифікація

52. Який реагент дозволяє відрізнити олеїнову кислоту СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН від стеаринової СН3(СН2)16СООН?

A. *Бромна вода.

B. NaOH.

C. NH3.

D. NaHCO3

E. Етилацетат

 

53. Які якісні реакції підтверджують ненасиченість лінолевої кислоти?

A. * Оксидація за Вагнером та бромування

B. Гідратація та амінування

C. Хлорування та гідратація

D. Гідратація та гідрування

E. Декарбоксилювання та гідратація

 

54. Пропенову та пропанову кислоти розрізняють за допомогою реакції взаємодії з:

A*Бромною водою

B Амоніачним розчином аргентум оксиду

C Купрум (ІІ) гідроксидом

D Натрій гідрогенкарбонатом

E Калій гідроген сульфатом

 

Розділ 16. ДИКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

 

НАСИЧЕНІ ДИКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

1. Яка з наведених кислот є дикарбоновою?

A.* Щавлева

B. Мурашина

C. Акрилова

D. Бензойна

E. Оцтова

 

2. Яка назва відповідає наведеній формулі?

A.* діетиловий естер малонової кислоти (малоновий ефір)

B. моноетиловий естер малонової кислоти

C. диметиловий естер малонової кислоти

D. монометиловий естер малонової кислоти

E. метилетиловий естер малонової кислоти

Одержання

3. При окисленні ацетилену перманганатом калію в нейтральному середовищі утворюється:

A. *Щавлева кислота

B. Щавлево-оцтова

C. Етиленгліколь

D. Етилацетат

Е. Гліоксаль

4. Окиснення гліоксалю приводить до утворення:

A. * Щавелевої кислоти.

B. Оцтової кислоти

C. Малонової кислоти

D. Глутарової кислоти

E. Глютамінової кислоти

 

5. У результаті якої з наведених реакцій утворюється малонова кислота

A*

B.

C.

D.

E.

 

Хімічні властивості

6. Карбонові кислоти відносяться до ОН-кислот

Яка із вказаних нижче кислот є найсильнішою?

A. *Щавелева (рКа1=1,27)

B. Мурашина (рКа1= 3,75)

C. Валеріанова (рКа1 =4,86)

D. Акрилова (рКа1=4,26)

E. Бензойна (рКа1=4,17)

 

7. Вкажіть кислоту, яка виявляє найсильніші кислотні властивості?

A. *Щавлева

B. Пропіонова

C. Оцтова

D. Малонова

E. Янтарна

8. Яка кислота при нагріванні декарбоксилюється (відщеплює СО2)?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

9. Яка із наведених кислот при нагріванні виділяє CO2?

A*. HOOC-CH2-COOH

B. CH3-COOH

C. HOOC-CH2-CH2-CH2-COOH

D. HOOC-CH=CH-COOH

E. HOOC-CH2-CH2-COOH

 

10. Яка із наведених сполук утворює при нагріванні циклічний ангідрид?

A. *Бутандіова кислота

B. 2-оксопропанова кислота

C. Малонова кислота

D. Амід оцтової кислоти

E. Хлорангідрид метанової кислоти

 

11. Дикарбонові кислоти по різному відносятся до нагрівання. Яка із приведених дикарбонових кислот при нагріванні утворює циклічний ангідрид?

A. *Янтарна кислота

B. Щавелева кислота

C. Фумарова кислота

D. Малонова кислота

E. Терефталева кислота

 

12. Яка із названих кислот при нагріванні декарбоксилюється?

A. * Малонова кислота

B. Оцтова кислота.

C. Янтарна кислота

D. Глутарова кислота

E. Малеїнова кислота.

 

13. Серед наведених сполук вкажіть сукцинімід (імід янтарної кислоти):

A*.

B.

C.

D.

E.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти