ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НЕНАСИЧЕНІ ДИКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Номенклатура та ізомерія

14. Фумарова та малеїнова кислоти по відношенню один до одного є:

 

A.*геометричними ізомерами

B. оптичними ізомерами

C. таутомерами

D. ізомерами положення

E. структурними ізомерами

15. Яка з названих дикарбонових кислот є ненасиченою?

A.* Малеїнова

B. Щавлева

C. Фталева

D. Янтарна

E. Терефталева

16. Для якої із приведених сполук буде характерна
цис-транс ізомерія:

A. * СООН-С=С-СООН

B. СН3 –СН2 -СН=СН2

C. СН≡СН

D. СООН-СН2-СН2-СООН

E. СН3 -СН2 -СН2 -СООН

 

Розділ 17. АРОМАТИЧНІ КИСЛОТИ

 

АРОМАТИЧНІ МОНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

1. Яка із прелічених карбонових кислот є ароматичною монокарбоновою кислотою?

A.* Бензойна

B. Мурашина

C. Оцтова

D. Масляна

E. Валеріанова

 

2. Яку назву має тропова кислота за замісниковою номенклатурою?

A.*3-гідрокси-2-фенілпропанова кислота

B. 2-феніл-3-гідроксипропанова кислота

C. α-феніл-β-оксипропіонова кислота

D. α-феніл-3-гідрокиспропанова кислота

E. 3-гідрокси-β-фенілпропанова кислота

Одержання

3. Реакція перетворення толуолу в бензойну кислоту відбувається в умовах

A. *Кип’ятіння з перманганатом калію

B. Нагрівання з сульфатною кислотою

C. Дії гідроген пероксиду при кімнатній температурі

D. Дії натрій гідроксиду при кімнатній температурі

E. Кип’ятінні на повітрі

 

4. Реакція перетворення толуолу в бензойну кислоту відбувається за умов:

A*. Окислення калій перманганатом

B. Дії гідроген пероксиду при кімнатній температурі

C. Дії натрій гідроксиду при кімнатній температурі

D. Нагрівання з сульфатною кислотою

E. Кип'ятінні на повітрі

 

5. Сполука відноситься до похідних ароматичних вуглеводнів, не утворює забарвлення з FeCl3, при окисненні утворює бензойну кислоту. Це:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

6. Визначте кінцевий продукт окиснення
о-етилтолуену:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

Хімічні властивості

7. Як впливає карбоксильна група на електронну густину бензольного ядра в молекулі бензойної кислоти і в яке положення спрямовує наступні замісники в реакціях SE?

A.* Знижує, в мета-положення

B. Знижує, в орто- і пара-положення

C. Підвищує, в мета-положення

D. Підвищує, в орто- і пара-положення

E. Підвищує, в орто-, мета- і пара-положення

 

8. На силу ароматичних карбонових кислот впливає природа замісників, які знаходяться в бензольному ядрі:

 

Який із наведених замісників буде зменшувати силу бензойной кислоти?

A. *

B.

C.

D.

E.

 

9. Яка із карбонових кислот проявляє найбільші кислотні властивості?

A. * 4-Нітробензойна кислота

B. 3-Нітробензойна кислота

C. Бензойна кислота

D. 4-Метилбензойна кислота

E. 3-Метилбензойна кислота

 

10. З яким з наведених реагентів бензойна кислота вступає в реакцію по бензольному кільцю?

A*. HNO3 (k) + H2SO4 (k)

B. PCl3

C. P2O5

D. NH3: t

E. NaOH

 

11. Який продукт утворюється в результаті реакції нітрування бензойної кислоти:

 

A. *

 

B.

C.

D.

E.

Ідентифікація

12. Яка з карбонових кислот при взаємодії з розчином FeCl3 утворює осад рожево-жовтого кольору?

A. *Бензойна кислота

B. Фумарова кислота

C. Оксалатна кислота

D. Мурашина кислота

E. Малонова кислота

 

13. Яка з наданих карбонових кислот при взаємодії з розчином FeCl3 утворює осад рожево-жовтого кольору?

A. *C6H5COOH

B. HOOC─CH2─COOH

C. HOOC─COOH

D. H─COOH

E. HOOC─CH2─CH2─COOH

 

АРОМАТИЧНІ ДИКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

14. Яка з наведених дикарбонових кислот є ароматичною?

A.* фталева

B. щавлева

C. малеїнова

D. малонова

E. янтарна

Одержання

15. Яка сполука утворюється при лужному гідролізі даної сполуки у водному середовищі:

A. *Терефталева кислота

B. Фталева кислота

C. Ізофталева кислота

D. 4-трихлорбензойна кислота

E. 4-тригідроксибензойна кислота

 

16. Яка сполука утворюється при лужному гідролізі даної сполуки у водному середовищі:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

17. Яка кислота утворюється при окисленні

о-етилтолуолу сильними окисниками (KMnO4, K2Cr2O7) ?

A * Фталева кислота.

B Бензойна кислота.

C ізофталева

D Саліцилова кислота.

E терефталева

 

18. У результаті окиснення якої сполуки утворюється фталева кислота?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

19. Реакцію окислення якого вуглеводню використовують для добування фталевої кислоти?

A. *1,2-диметилбензол

B. 1,3-диметилбензол

C. 3-етил толуол

D. 1,4-диметилбензол

E. Толуол

 

20. Виберіть вихідну сполуку для синтезу фталевої кислоти в одну стадію

A. *о-Ксилол

B. 1,2-Дихлорбензол

C. Саліцилова кислота

D. 2-Хлорбензойна кислота

E. м-Ксилол

 

21. Виберіть вихідну сполуку для отримання фталевої кислоти в одну стадію :

 

A. *

B.

C.

D.

E.

 

22. При оксидації гомологів бензолу утворюються фенілендикарбонові кислоти. В якому положенні повинні знаходитись алкільні групи у вихідній сполуці, щоб одерждати терефталеву кислоту?

A. *1,4

B. 1,3

C. 1,2

D. 2,5

E. 2,6

 

23. При оксидації гомологів бензолу утворюються карбонові кислоти. В якому положенні повинні знаходитись алкільні групи у вихідній сполуці, щоб одерждати фталеву кислоту?

A. *1,2

B. 1,3

C. 1,4

D. 2,5

E. 2,6

 

Хімічні властивості

24. Яка речовина утворюється при нагріванні фталевої кислоти

A. *Ангідрід кислоти

B. Одноосновна кислота

C. Альдегід

D. Спирти

E. Бензол

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти