ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 18. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОХІДНІ

КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

 

1. Виберіть назву, яка відповідає формулі: CH3-CºN?

A.* нітрил оцтової кислоты

B. ацетамід

C. ацетангідрид

D. ацетоксим

E. етилізоціанід

ГАЛОГЕНАНГІДРИДИ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ (АЦИЛГАЛОГЕНІДИ)

2. До якого класу функціональних похідних карбонових кислот відноситься сполука?

A.* галогенангідрид

B. ангідрид карбонової кислоти

C. амід карбонової кислоти

D. естер

E. сіль карбонової кислоти

Одержання

3. Який із реагентів можна використовувати для одержання хлорангідридів карбонових кислот:

A. *SOCl2

B. PBr3

C. H2SO3

D. HClO

E. KClO3

 

4. Виберіть, яка із приведеих реакцій приводить до утворення галогенангідриду карбонової кислоти:

A. * СН3 –СООН + PCl5

B. СН3 –СООН + P2O5

C. СН3 –СООН + NaCl

D. СН3 –СООNa + CH3CH2Cl

E. СН3 –СООН + HCl

 

5. Виберіть, яка з приведених реакцій приводить до утворення хлорангідриду оцтової кислоти:

A.* СН3-СООН + PCl5 ---->

B. СН3-СООН + Cl2 ---->

C. СН3-СООН + NaCl ---->

D. СН3-СООNa + CH3CH2Cl --->

E. СН3-СООН + HCl ---->

Хімічні властивості

6. При синтезі багатьох лікарських засобів використовується реакція ацилювання. Які з перерахованих сполук являються найбільш активними ацилюючими реагентами?

A. *Ацилгалогеніди

B. Складні ефіри кислот

C. Ангідриди кислот

D. Аміди кислот

E. Нітрили

 

7. Вкажіть яка з наведених сполук володіє найбільшою ацилюющою здатністю:

A. *Хлорангідрид кислоти

B. Складний ефір

C. Амід кислоти

D. Ангідрид кислоти

E. Карбонова кислота

 

8. Оберіть продукт ацилювання бензолу

A.*

В.

C.

D.

E.

 

9. З яким реагентом a-бромпропіонова кислота реагує карбоксильною групою:

A.* C2H5OH (к.H2SO4; t˚)

B. KNО2

C. AgNO2

D. KCN

E. HI

 

АНГІДРИДИ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Номенклатура та ізомерія

10. Вкажіть до якого класу органічних сполук відноситься дана сполука:

 

A. *Ангідрид

B. Дикетон

C. Простий ефір

D. Складний ефір

E. Кетон

 

11. Вкажіть до якого класу органічних сполук відноситься наступне:

A. *Ангідрид кислоти

B. Дікетон

C. Простий ефір

D. Складний ефір

E. Кетон

 

12. Вкажіть, до якого класу органічних сполук відноситься наступна

A*. Ангідрид кислоти

B. Дикетон

C. Простий ефір

D. Складний ефір

E. Кетон

 

13. Яка сполука утворюється при нагріванні монокарбонових насичених кислот у присутності водовіднімаючих засобів?

A *Ангідрид.

B Естер.

C Лактон.

D Відповідна ненасичена кислота.

E Лактид.

 

14. До якого класу хімічних сполук належить продукт реакції:

A.* Ангідриди

B. Естери

C. Аміди

D. Солі

E. Галогенангідриди

 

Одержання

15. Яка сполука утворюється при нагріванні монокарбонових насичених кислот у присутності водовіднімаючих засобів?

A. *Ангідрид

B. Естер

C. Лактон.

D. Відповідна ненасичена кислота.

E. Лактид.

 

16. Виберіть продукт наведеної реакції:

A.* (CH3CO)2O

B. CH2=CH2

C. CH3COOH

D. CH3-O-CH3

E. C2H5OH

 

17. Одержання фталевого ангідриду проходить за рахунок таких речовин:

A. *орто-ксилолу і сульфатного розчину перманганату калію

B. мета-ксилолу і сульфатного розчину перманганату калію

C. пара-ксилолу і сульфатного розчину перманганату калію

D. орто-крезолу і дихромату калію

E. пара-крезолу і озону

 

18. Які речовини утворюються при термічній дегідратації сполуки: 2CH3COOH →

А. *Ангідрид кислоти

В. Одноосновні кислоти

С. Альдегіди

D. Спирти

Е. Алкани

 

19. У результаті якої з наведених реакцій утворюється фталевий ангідрид?

A.*

B.

C.

D.

E.

Хімічні властивості

20. Вкажіть, яка речовина при конденсації з фенолом в присутності водовідбірних засобів утворює фенолфталеїн:

A. *Фталевий ангідрид

B. Фталева кислота

C. Фталімід

D. Ізофталева кислота

E. Терефталева кислота

 

21. Яка назва відповідає сполуці, яка утворюється при взаємодії фталевого ангідриду з фенолом в присутності конц. H2SO4 при нагріванні:

A*Фенолфталеїн

B Феніловий ефір фталевої кислоти

C Дифеніловий ефір фталевої кислоти

D Феніловий ефір бензойної кислоти

E Дифенілфталевий ангідрид

 

22. Назвіть продукт взаємодії етилового спирту і оцтового ангідриду:

 

A.* етилацетат

B. діетиловий етер

C. ацетангідрид

D. етилформіат

E. ацетооцтовий ефір

 

СКЛАДНІ ЕФІРИ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ (Естери)

Номенклатура та ізомерія

23. Укажіть клас сполуки, формула якої приведена нижче

A. *Естер

B. Простий ефір

C. Полуацеталь

D. Ацеталь

E. Карбонова кислота

 

24. Вкажіть, до якого класу органічних сполук можна віднести продукт повного ацетилювання гліцерину.

A. *Складний ефір

B. Простий ефір

C. Кетон

D. Ацеталь

E. Фенол

 

25. До якого класу належить препарат нітрогліцерин, який застосовується при стенокардії?

A * Складний ефір

B Нітровмісні спирти

C Прості ефіри

D Нітроалкани

E Багатоатомні спирти

 

26. Виберіть реагент, з допомогою якого можна одержати із пропанової кислоти її метиловий ефір:

A *H3C–OH

B CH3–C(O)–CH3

C CH3–O–CH3

D H3C–CHO

E H3C–COOH

 

27. Як називається сполука:

A.* Пропілбутаноат

B. Пропілпропаноат

C. Етилбутаноат

D. Амілбутаноат

E. Ізопропілбутаноат

 

28. Який з перелічених естерів називають малоновим ефіром?

A. *Диетиловий естер малонової кислоти

B. Моноетиловий естер малонової кислоти

C. Диметиловий естер малонової кислоти

D. Монометиловий естер малонової кислоти

E. Метилетиловий естер малонової кислоти

 

29. Укажіть до якого класу відноситься сполука:

A. *Естер

B. Простий ефір

C. Полуацеталь

D. Ацеталь

E. Карбонова кислота

 

30. До якого класу органічних сполук відноситься новокаїн?

A. *Естерів

B. Простих ефірів

C. Гідразидів

D. Амідів

E. Ангідридів

 

31. Анестезин застосовують як місцево анестезуючий засіб. Виберіть із зазначених назв ту,яка відповідає цьому препарату.

A. *Етиловий ефір n-амінобензойної кислоти.

B. Метиловий ефір n-амінобензойної кислоти.

C. Пропіловий ефір n-амінобензойної кислоти.

D.Етилбензоат

E. Метилбензоат

 

32. Анестезин – препарт місцево-анестезуючої дії

Він являє собою естер:

A. *n-амінобензойної кислоти

B. Саліцилової кислоти

C. Сульфанілової кислоти

D. Антранілової кислоти

E. Метанілової кислоти

 

Одержання

33. Вкажіть реагент, при взаємодії з яким карбонові кислоти утворюють естери.

A.* Спирт

B. Кетон

C. Амін

D. Альдегід

E. Сіль

34. Серед наведених реакцій виберіть реакцію естерифікації:

A.*

B.

C. D. C2H5–OH + HI C2H5–I + H2O

E.

 

35. Яка з наведених реакцій утворення етилацетату є реакцією естерифікації?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

36. Яке функціональне похідне утворюється при взаємодії етилового спирту і мурашиної кислоти:

A.* Естер

B. Нітрил

C. Ангідрид

D. Амід

E. Галогенангідрид

37. Етилацетат одержують з оцтового альдегіду за допомогою:

A.*Реакції Тищенка

B. Конденсації Кляйзена

C. Конденсації Перкіна

D. Альдольної конденсації

E. Реакції Кучерова

 

38. Назвіть продукт складноефірної конденсації ацетальдегіду (реакції Тищенка):

A. * Етилацетат

B. Ацетон

C. Кротоновий альдегід

D. Малоновий ефір

E. Ацетооцтовий альдегід

Хімічні властивості

39. Для етилового естеру бензоїлоцтової кислоти характерною є:

A.* Кето-енольна таутомерія

B. Цикло-оксо таутомерія

C. Азольна таутомерія

D. Нітро-аци-нітротаутомерія

E. Лактим-лактамна таутомерія

40. Продуктами кислотного гідролізу жирів є:

A.* вищі жирні кислоти та гліцерин

B. вищі жирні кислоти і вищі багатоатомні спирти

C. вищі жирні кислоти і циклічний одноатомний спирт - ментол

D. вищі жирні кислоти і стероідний спирт - холестерин

E. вищі жирні кислоти та аміноспирт – холін

41. Які речовини можна одержати при лужному гідролізі трипальмітину

A. *Пальмітат натрію і гліцерин

B. Гліцерин і пальмітинову кислоту

C. Пальмітинову кислоту і натрій гідроксид

D. Пальмітат натрію і воду

E. Гліцерин і стеарат натрію

 

42. Вкажіть реагент, що дозволяє при лужному гідролізі жирів (омиленні) одержати «рідке мило»:

A. *K2CO3

B. CaO

C. PbO

D. NaHCO3

E. NaOH

 

43. Мило є органічною сполукою. Вказати до якого класу органічних сполук воно відноситься.

A. * Cіль

B. Основа

C. Кислота

D. Етер

E. Естер

 

44. Яка з наведених калієвих солей є милом?

A*. CH3(CH2)14COOK

B. CH3-COOK

C. C6H5-COOK

D. CH3-CH2-COOK

E. HCOOK

 

45. Назвіть механізм, за яким звичайно відбувається реакція гідролізу етилацетату у кислому середовищі:

A. * SN2

B. SR

C. E1

D. SN1

E. AE

 

46. Продуктами кислотного гідролізу тригліцеридів є:

A. *Вищі жирні кислоти та гліцерин

B. Вищі жирні кислоти і вищі багатоатомні спирти

C. Вищі жирні кислоти і циклічний одноатомний спирт - ментол

D. Вищі жирні кислоти і багатоядерний спирт

холестерин

E. Вищі жирні кислоти та аміноспирт - холін

 

47. Яка з наведених кислот найчастіше входить до складу жирів?

A.* CH3-(CH2)14-COOH

B.

C.

D. CH2=CH-CH2-COOH

E. HCOOH

 

48. Які речовини можна одержати при лужному гідролізі трипальмітину:

A.* Пальмітат натрію і гліцерин

B. Гліцерин і пальмітинову кислоту

C. Пальмітинову кислоту і натрію гліцерат

D.Гліцерин, пальмітинову кислоту і натрію гідроксид

E. Пальмітат натрію і воду

49. Дана сполука входить до складу жирів. При нагріванні з водовіднімаючими реагентами утворює речовину з сильним різким запахом. Що це за сполука?

A. *Гліцерин

B. Ментол

C. Етанол

D. Пропіленгліколь

E. Терпінеол

 

50. Який з наведених спиртів входить до складу жирів?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

51. Природні жири мають рідку або тверду консистенцію. Вкажіть головну причину існування жирів в тому чи іншому агрегатному стані

A. *Співвідношення насичених і ненасичених кислот

B. Наявність водневих зв’язків

C. Розміри молекул

D. Сольватація молекул

E. Спосіб одержання

 

52. Ступінь ненасиченості жирів і олій визначається йодним числом (це маса J2, що може приєднатися до 100 г жиру). Яке йодне число в дилінолеїлстероїл гліцерину?

A. * 115 г

B. 120 г

C. 110 г

D. 112 г

E. 118 г

 

53. Яка сполука є складним ефіром оцтової та саліцилової кислот?

А. *Аспірин

В. Адреналін

С. Акролеїн

D. Анестезин

Е. Анізидин

Ідентифікація

54. Анестезин (етиловий ефір п-амінобензойної кислоти) — місцевий анестетик. Вкажіть реагент, з допомогою якого можна якісно довести наявність ароматичної аміногрупи в його молекулі:

A. *NaNO2 (HCl)

B. AgNO3

C. HNO3 в присутності H2SO4

D. NaHCO3

E. Cu(OH)2

АМІДИ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Одержання

55. Виберіть реагент, з допомлогою якого можна одержати із бутанової кислоти її амід

A*NH3

B CH3–NH2

C H2N–NH2

D C6H5–NH2

E HN–OH

 

56. Виберіть реагент, за допомогою якого можна отримати із стеаринової кислоти її амід:

A. *NH3

B. CH3–NH2

C. H2N–NH2

D. C6H5–NH2

E. H2N–OH

 

57. З наведених реакцій ацетилхлориду виберіть ту, в результаті якої утвориться амід оцтової кислоти:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

58. Яка з наведених реакцій призводить до утворення аміду оцтової кислоти

A. *

B.

C.

D.

E.

 

59. Виберіть реагент, за допомогою якого можна одержати з бутанової кислоти її амід

A.* NH3

B. CH3–NH2

C. H2N–NH2

D. C6H5–NH2

E. H2N–OH

 

60. При взаємодії з якою з наведених сполук амоніак не утворить ацетаміду:

A*.

B.

C.

D.

E.

 

61. У результаті якої реакції з ацетаміду утворюється оцтова кислота?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

62. Серед наведених сполук вкажіть сукцинімід (імід янтарної кислоти):

A.*

B.

C.

D.

E.

 

63. Аміди є слабкими NH-кислотами. Під час взаємодії з яким з наведених реагентів вони утворюють солі?

A*. NaNH2 (Na мет.)

B. LiAlH4

C. NaOBr (Br2 + NaOH)

D. P2O5 (to)

E. NaOH (H2O)

ГІДРАЗИДИ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Одержання

64. Виберіть реагент для одержання гідразиду оцтової кислотиз етилацетату:

A. *H2N–NH2

B. NН3

C. H2N–CH3

D. H2N–C6H5

E. C2Н5ОН

 

65. Оберіть реагент для отримання гідразиду оцтової кислоти з етилацетату:

A*. H2N-NH2

B. C6H5NHNH2

C. C6H5NH2

D. NН3

E. H2N-CH3

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти