ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Специфічні властивості (відношення до нагрівання)

14. a-Гідроксикислоти при нагріванні утворюють:

A. *Лактиди

B. Лактони

C. Ненасичені кислоти

D. Складні ефіри з відкритим ланцюгом

E. Ацетооцтовий ефір

 

15. Яка сполука утворюється при нагріванні
a-гідроксипропіонової кислоти?

 

A*.

B.

C.

D.

E.

 

16.Яка із наведених кислот при нагріванні утворює акрилову кислоту?

A.*

 

B.

C.

D.

E

 

17. В медицині використовують лактатну кислоту
(w = 40%). Яку масу кислоти необхідно для приготування 500 г даного розчину?

A. *200 г

B. 100 г

C. 150 г

D. 180 г

E. 50 г

 

18. Нагрівання карбонових кислот протікає для деяких з них специфічно, що використовується для їх якісного аналізу. Яка з нижче перелічених кислот при нагріванні здатна перетворюватися до акрилової кислоти
(СН2 = СН – СООН)?

A. *β-гідроксипропіонова кислота
(НОСН2 – СН2 – СООН);

B. Пропіонова кислота
(СН3 – СН2 - СООН);

C. Піровиноградна кислота

D. Щавелева кислота
(НООС – СООН);

E. Янтарна кислота
(HOOC – CH2 – CH2 - COOH).

 

19. Яка з кислот при нагріванні утворює g-лактон?

A. *4-Гідроксимасляна

B. Гліколева

C. Молочна

D. Піровиноградна

E. Яблучна

 

20. Яка сполука утворюється при нагріванні g-гідроксимасляної кислоти

A.*

B.

C.

D.

E.

 

21. Яка із названих кислот є трьохосновною?

A * Лимонна кислота

B Валеріанова кислота

C Винна кислота

D Гліоксилова кислота

E Пікринова кислота

 

22. Цитраль виявляє антисептичну, протизапальну і болезаспокійливу дію. Міститься в ефірних оліях. В якій олії його найбільше?

A. *Лимонній

B. Кминній

C. Ялицевій

D. Помаранчевій

E. Селеровій

 

23. Вкажіть сполуку, яка утворюється при взаємодії молочної кислоти з надлишком SOCl2?

A. *Хлорангідрид
2-хлорпропанової кислоти

B. Хлорангідрид молочної кислоти

C. 2-Хлопропанова кислота

D. 2-Хлормолочна кислота

E. 3-Хлормолочна кислота

 

24. Вкажіть сполуку, яка утворюються в результаті взаємодії молочної кислоти з надлишком SOCl2:

A. *

 

B.

 

C.

 

D.

 

E.

 

25. Вкажіть сполуку, яка утворюється при взаємодії молочної кислоти з надлишком SOCl2?

A. *Хлорангідрид
2-хлорпропанової кислоти

B. Хлорангідрид молочної кислоти

C. 2-Хлопропанова кислота

D. 2-Хлормолочна кислота

E. 3-Хлормолочна кислота

 

26. З яким з наведених реагентів молочна кислота реагує тільки по гідроксильній групі?

A.* НВr

B. CH3NH2

C. NaHСO3

D. NH2OH

E. Na

 

27. Яка сполука утворюється при естерифікації ацетооцтової кислоти?

A.*

B.

C.

D.

E.

ФЕНОЛОКИСЛОТИ

Номенклатура та ізомерія

28. Яка із наведених формул відповідає ацетилсаліциловій кислоті?

A.*

B.

 

C.

 

D.

E.

 

29. Галова кислота (3,4,5-тригідроксибензойна) лежить в основі антисептика – дерматолу. Вкажіть до якого класу органічних сполук вона відноситься:

A. *Фенолокислота

B. Фенол

C. Карбонова кислота

D. Спиртокислота

E. Кетокислота

 

30. Підберіть відповідну назву для фенолокислоти:

A. *Галова кислота

B. Пірогалова кислота

C. Саліцилова кислота

D. Фрологлюцинова кислота

E. Оксигідрохінонова кислота

 

31. Складовою частиною таніну є галова кислота. До яких кислот вона відноситься:

A. *Фенолокислоти.

B. Спиртокислоти.

C. Амінокислоти.

D. Альдегідокислоти.

E. Кетонокислоти

Одержання

32. Саліцилову кислоту можна одержати за реакцією:

A. *Кольбе-Шмідтта

B. Вюрца

C. Вюрца-Фіттіга

D. Гаттермана-Коха

E. Фріделя-Крафтса

 

33. Вкажіть реакцію, за якою можна одержати саліцилову кислоту:

A*.

B.

C.

D.

E.

 

34. За якою із наведених реакцій одержують саліцилову кислоту?

A.*

 

B

 

C.

 

D.

E.

Хімічні властивості

35. Саліцилова кислота є сильнішою кислотою ніж її мета- і пара-ізомери. Чим пояснюються її більш виражені кислотні властивості?

A.*Наявністю внутрішньомолекулярних водневих зв’язків

B. Наявністю міжмолекулярних водневих зв’язків

C. Електроноакцепторним впливом карбоксильної групи

D. Електронодонорним впливом гідроксильної групи

E. Електроноакцепторним впливом бензольного кільця.

 

36. Назвіть препарат, який здобувають шляхом синтезу саліцилової кислоти і фенолу:

A. *Салол

B. Аспірин

C. Парацетамол

D. Оксафенамід

E. Саліциламід

 

37. Ацетильне похідне п-амінофенолу–параацетиламінофенол (парацетамол) застосовується у медицині як жарознижуючий зісіб та болевтомлюючий засіб. Яке з перелічених нижче визначень найбільш повно характеризує аміно- та гідроксігрупу як замісників водню в бензольному кільці?

A. *Активуючі о- та п- орієнтанти

B. Дезактивуючі о- та п- орієнтанти

C. Дезактивуючи м - орієнтанти

D. м - орієнтанти

E. п- орієнтанти

 

38. До якого типу реакцій належить реакція взаємодії феноксиду натрію з оксидом вуглецю (IV), яка використовується у синтезі саліцилової кислоти?

A. *SE

B. SN

C. E

D. AE

E. SR

 

39. Саліцилова кислота містить два кислотні центри і тому утворює два ряди солей. При взаємодії з яким із перечислених реагентів утворюється динатрієва сіль саліцилової кислоти?

A. *NaOH

B. Na2CO3

C. NaCl

D. Na2SO4

E. CH3COONa

 

40. Який лікарський препарат утвориться при взаємодії саліцилової кислоти з оцтовим ангідридом?

A. *Аспірин

B. Саліциламід

C. Фенілсаліцилат.

D. Бензилсаліцилат

E. Саліцилат натрію.

 

41. Визначте тип реакції:

A. *Ацилювання

B. Естерифікація

C. Приєднання

D. Відщеплення

E. Перегрупування

 

42. Який реагент використовується для отримання аспірину із саліцилової кислоти?

A. *Оцтовий ангідрид

B. Метанол

C. Хлорангідрид пропанової кислоти

D. Бромметан

E. Ацетилен

 

43. Який з наведених медичних препаратів являє собою складний ефір саліцилової та оцтової кислот?

A * Аспірин

B Адреналін

C Вітамін Р,Р

D Анестезин

E Анізидин

44. Яка із наведених формул відповідає ацетилсаліциловій кислоті?

A.*

B.

C.

D.

E.

45. Який лікарський препарат утвориться при взаємодії саліцилової кислоти з оцтовим ангідридом?

A.* Аспірин

B. Саліциламід

C. Фенілсаліцилат.

D. Бензилсаліцилат

E. Натрій саліцилат

Ідентифікація

46. Хлорид заліза (ІІІ) з органічними сполуками, які мають фенольний гідроксил, утворює фіолетове забарвлення. Яку із кислот можна якісно виявити за допомогою цієї реакцієї ?

A.*Саліцилову кислоту

B. Бензойну кислоту

C. Оцтову кислоту

D. Ацетилсаліцилову кислоту

E. Янтарну кислоту

 

47. Хлорид заліза (ІІІ) з органічними сполуками, які мають фенольний гідроксил, утворює фіолетове забарвлення. Яку із кислот можна якісно виявити за допомогою цієї реакції?

A *

 

B

C

D

 

48. Саліцилова кислота відноситься до фенолокислот.

 

Якісною реакцією на цю кислоту є взаємодія з:

A. *FeCl3

B. NaOH

C. H2SO4 (к.)

D. CH3COOH (льод.)

E. CH3OH (H+)

 

49. Для розпізнавання фенолу і саліцилової кислоти використовуємо реагент:

A. *Розчин натрій гідрокарбонату

B. Розчин ферум хлориду (ІІІ)

C. Розчин натрій гідроксиду

D. Розчин натрій хлориду

E. Розчин брому

 

50. Яка з наведених речовин при додаванні розчину FeCl3 дає темно-фіолетове забарвлення?

A. *Саліцилова кислота

B. Бензол

C. Толуол

D. Ацетилсаліцилова кислота

E. Бензойна кислота

 

51. Якою реакцією можна довести наявність карбоксильної групи в молекулі ацетилсаліцилової кислоти?

 

А.*

 

B.

 

C.

 

D.

 

E.

 

52. За допомогою якого із реагентів можна виявити фенольний гідроксил:

A.*FeCl3

B. KMnO4

C. NaNO2 (HCl)

D. J2 в KJ

E. Cu(OH)2

 

53. Серед наданих речовин визначте ту, яка з розчином хлориду заліза (ІІІ) буде утворювати темно-фіолетове забарвлення:

A. *

 

B.

 

C.

 

D.

 

E.

 

ОКСОКИСЛОТИ

Номенклатура та ізомерія

54. Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?

 

A.*

B.

C.

D.

E.

Одержання

55. Яку оксокислоту можна одержати гідролізом
2,2-дихлорпропанової кислоти?

A. *Піровиноградну

B. Щавелевооцтову

C. Ацетооцтову

D. γ-кетоглутарову.

E. 2-оксобутанову.

 

56. Яку кислоту можна одержати гідролізом
2,2-дихлорпропанової кислоти?

 

A.*

B.

C.

D.

E.

Хімічні властивості

57. Визначте продукт реакції піровиноградної кислоти з гідроксиламіном:

A.*

B.

C.

D.

E.

58. З яким з наведених реагентів реакція піровиноградної кислоти протікає за кетонною групою:

A*. HCN

B. CH3OH (H+)

C. FeCl3

D. NaOH

E. SOCl2

 

59. Яка з наведених нижче кислот у присутності концентрованої H2SO4 при нагріванні піддається

розщепленню?

А. *СН3- СН -COOH

|

OH

B. СН3- СН2 -COOH

 

C. СН2 - CH2 - COOH

|

OH

D. COOH - СН2 - СН2 - COOH

E. CH3COOH

 

60. Які види таутомерії можуть мати місце в молекулі
3-оксобутанової кислоти?

A. *Кето-енольна

B. Цикло-оксо

C. Лактим-лактамна

D. Ален-ацетиленова

E. Тривуглецева

 

61. При нагріванні b-оксикарбонових кислот утворюються:

A. *Ненасичені карбонові кислоти

B. Лактоти

C. Лактиди

D. Дикарбонові кислоти

E. Насичені монокарбонові кислоти

 

62. Ацетооцтовий ефір існує в кетонной і енольной формах

З якими з наведенних реагентів ацетооцтовий ефір реагує в енольній формі?

A. *Бромна вода

B. HCN

C. NaHSO3

D. NH2OH

E. C6H5NH-NH2

 

63. Ацетооцтовий ефір використовується для синтезу найрізноманітніших органічних сполук, включаючи лікарські засоби. Для нього характерна кето-енольна таутомерія. Назвіть сполуку, з якою aцетооцтовий ефір реагує у вигляді кетону.

A. *HCN

B. Br2

C. PCl5

D. FeCl3

 

64. Для етилового естеру бензоїлоцтової кислоти характерною є:

A. *Кето-енольна таутомерія

B. Азольна таутомерія

C. Цикло-оксо таутомерія

D. Нітро-аци-нітро таутомерія

E. Лактим-лактамна таутомерія

 

65. Вкажіть вид таутомерії, притаманний ацетооцтовому ефіру:

A. *Кето-енольна

B. Аци-нітро

C. Лактим-лактамна

D. Оксо-окси

E. Азольна

 

66. Для ацетооцтового ефіру притаманна кето-енольна таутомерия. В кетонній формі він взаємодіє з:

A. *NH2OH

B. PCl5

C.

D. CH2N2

E. FeCl3

 

67. Наявність енольної форми ацетооцтового ефіру виявляють за допомогою:

A. *FeCl3

B. CuSO4

C. NaCl

D. HBr

E. NaOH

 

68. Ацетооцтовий ефір широко використовується в синтезі лікарських засобів, барвників, похідних піридину. Ацетооцтовий ефір як єнол реагує з:

 

A * PCl5

B HCN

C NaHSO3

D NH2OH

E C6H5NH-NH2

69. Який вид таутомерії має місце в молекулі
3-оксобутанової кислоти?

A.* Кето-енольна

B. Цикло-оксо

C. Лактим-лактамна

D. Ален-ацетиленова

E. Трикарбонова

АМІНОКИСЛОТИ

70. Амінокислоти – біологічно-активні сполуки, що беруть участь у обмінних процесах, використовуються у синтезі лікарських препаратів. Яка з наведених амінокислот є компонентом білків?

A *2-амінопропанова кислота

B 2-амінобензойна кислота

C 4-амінобутанова кислота

D 3-амінопропанова кислота

E 4-амінобензойна кислота

Номенклатура та ізомерія

71. Виберіть назву амінокислоти серину за міжнародною номенклатурою (ІЮПАК):

A. * 2-аміно-3-гідроксипропанова кислота

B. α-аміно-β-гідроксипропанова кислота

C. α-аміно-β-гідроксипропіонова кислота

D. 2-аміно-3-гідрокипропіонова кислота

E. 2-аміно-3-оксипропанова кислота

 

72. Виберіть назву амінокислоти цистеїн за міжнародною номенклатурою (ІЮПАК):

A. *2-аміно-3-тіопропанова кислота

B. α-аміно-β-тіопропанова кислота

C. α-аміно-β-меркаптопропіонова кислота

D. 2-аміно-3-меркатопропіонова кислота

E. 2-аміно-3-тіобутанова кислота

 

73. Яка із приведених кислот містить асиметричний атом карбону і має оптичну активність?

A.*

 

B.

 

C.

D.

E. СН2=СН-СООН

Одержання

Хімічні властивості

74. Які з наведених реагентів використовують для підтвердження амфотерних властивостей амінокислот?

A * Кислоти і луги

B Алкілгалогеніди і ангідриди карбонових кислот

C Азотисту кислоту і спирт

D Альдегіди і кетони

E Гідроксид міді (ІІ) і аміак

 

 

75. Виберіть сполуку, яка виявляє амфотерні властивості:

A.*

B.

C. С2H5-O-CH3

D. CH3-CH2-NH2

E.

 

76. Серед наведених сполук вкажіть речовину з амфотерними властивостями

A.*

B.

C.

D.

E.

77. Яка з наведених кислот виявляє амфотерний характер?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

78. При нагріванні 3-амінопропанова кислота перетворюється в акрилову кислоту

 

Визначте тип реакції, яка має місце в даному випадку:

A. *Елімінування

B. Заміщення

C. Приєднання

D. Перегрупування

E. Відновлення

 

79. Біогенні амінокислоти дуже добре розчинні у воді і мають як для органічних сполук аномально високі температури топлення. Що є причиною таких особливих фізичних властивостей цього класу органічних речовин?

A. *Здатність амінокислоти утворювати біполярний іон (солеподібну структуру неорганічного характеру, цвіттеріон).

B. Наявність карбоксильної групи

C. Наявність аміногрупи з вільною парою електронів.

D. Наявність двох функціональних груп.

E. Наявність різних радикалів при вуглеці в
α-положенні.

 

80. Які реакції використовувають для дезамінування амінокислот «in vitro»:

A. *З азотистою кислотою

B. З формальдегідом

C. Утворення солей

D. Етерифікації

E. Нічого з переліченого

 

81. Для яких амінокислот ізоелектрична точка лежить при рН < 7:

A. * Глутарова кислота, аспарагінова кислота

B. Цистин, метіонін

C. Фенілаланін, пролін

D. Аргінін, лізін

E. Нічого з переліченого

 

82. Як називається зв’язок, що з’єднує залишки
α-амінокислот в білках?

A. *Пептидний

B. Глікозидний

C. Ангідридний

D. Складноефірний

E. Координаційний

 

83. Які сполуки утворюються внаслідок трансамінування L-аспарагінової кислоти і γ-кетоглутарової?

A. *Щавелевооцтова і L-глутамінова кислоти

B. Піровиноградна і L-аланін

C. Щавелевооцтова кислота і L-аланін

D. Ацетооцтова і L-глутамінова кислота

E. Яблучна кислота і L-гліцин

 

84. При нагріванні α-амінокислот утворюються:

A. *Дикетопіперазини

B. Лактиди

C. Лактони

D. Складні ефири

E. Ненасичені амінокислоти

 

85. Амінокислоти по-різному відносяться до нагрівання. Яка сполука утворюється при нагріванні γ–аміномасляної кислоти:

 

A. *

 

B. CH2═CH─CH2─COOH

 

C.

 

D.

 

E.

 

86. γ-аміномасляна кислота бере участь в процесах обміну в головному мозку, є нейромедіатором. Які важливі для медицини сполуки утворюють γ-амінокислоти при нагріванні?

A * лактами

B ненасичені кислоти

C дикетопіперазини

D лактиди

E лактони

 

87. При нагріванні якої кислоти утворюється лактам?

A. *4-Амінобутанова кислота

B. 3-Амінобутанова кислота

C. 4-Гідроксипентанова кислота

D. 4-Амінобензойна кислота

E. 3-Амінопропанова кислота

 

88. Для амінокислот характерними є такі хімічні властивості: 1) можлива реакція з хлоридною кислотою; 2) можлива взаємодія з натрій гідроксидом; 3) можлива реакція з активними металами; 4) реагують зі спиртами; 5) амінокислоти не горять. Яке з цих тверджень є помилковим відносно амінокислот?

A. *5

B. 1

C. 3

D. 4

E. 2

 

89. В п-аміносаліциловій кислоті карбоксильна група проявляє такі електронні ефекти:

A. *–І, –М

B. –І, +М

C. Тільки –І

D. +І, –М

E. +І, +М

 

90. З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?

A.* HCl

B. NH4OH

C. NaOH

D. CH3COONa

E. KCN

 

91. Як називається зв язок, що з єднує залішки
альфа-амінокислот в білках?

A * Пептидний

B Глікозидний

C Ангідридний

D Складноефірний

E Координаційний

 

92.Яка з наведених реакцій утворює пептидний зв΄язок:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

93. Які з наведених реагентів використовують для підтвердження амфотерних властивостей амінокислот?

A.* Кислоти і луги

B. Алкілгалогеніди і ангідриди карбонових кислот

C. Азотисту кислоту і спирт

D. Альдегіди і кетони

E. Гідроксид міді (ІІ) і аміак

 

Ідентифікація

94. Вкажіть реагент, за допомогою якого можна підтвердити наявність аміногрупи у молекулі аланіну:

A* NaNO2 (HCl)

B. H2SO4

C. NaNO3 (HCl)

D. Ba(OH)2

E. NaHCO3

 

95. За допомогою якої з перелічених реакцій можна провести дезамінування альфа-амінопропіонової кислоти?

A * з нітритною кислотою

B з формальдегідом

C утворення солей

D етерифікації

E ацілювання

 

96. Ароматичні амінокислоти, що входять до складу природних білків, можна виявити специфічними реакціями:

A. *Ксантопротеіновою пробою

B. Біуретовою реакцією

C. При кип'ятінні з лугами з наступним додаванням ацетату свинцю

D. Реакцією з реактивом Фелінга

E. Розкладанням азотистої кислоти

 

97. Який із зазначених реагентів застосовують для встановлення амінокислотної послідовності пептидів?

A. *Реактив Едмана

B. Реактив Сенгера

C. Ацетат плюмбуму

D. Нітрита кислота.

E. Ацетилхлорид.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти