ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Семичленні гетероциклічні сполуки

149. Серед наведених структурних формул гетероциклічних сполук виберіть бензо-1,4-діазепін:

A*.

B.

C.

D.

E.

 

150. До семичленних гетероциклів відносять азепіни і діазепіни, до яких відносять препарат еленіум. Яку дію проявляє даний препарат?

A. *Транквілізуючу

B. Знеболюючу

C. Антимікробну

D. Протитуберкульозну

E. Протипухлинну

 

Конденсовані системи

Гетероциклів

151. Фенотіазин є ароматичною гетероциклічною сполукою. Вкажіть кількість електронів, яка бере участь у створенні замкнутої спряженої системи в молекулі фенотіазину:

A.* 14

B. 10

C. 18

D. 6

E. 26

 

152. Виберіть сполуки, які є основними продуктами реакції:

A. *

B.

C.

D.

E.

153. Ядро індолу входить до складу природної амінокислоти:

A. *Триптофан

B. Гістидин

C. Пролін

D. Серотонін

E. Тирозин.

 

154. Який гетероцикл входить до складу молекули триптофану:

A. *Індол

B. Пірол

C. Піридин

D. Імідазол

E. Пурин

155. Який продукт утворюється при взаємодії індолу з бензоїлнітратом?

A.*

B.

C.

D.

E.

156. Який з вказаних нижче циклів входить до складу препарату дибазолу?

A. *Бензімідазол

B. Піразол

C. Тіазол

D. Пірол

E. Хінолін

Похідні пурину

157. До складу молекули пурину входять ядра:

A.* імідазолу та піримідину

B. імідазолу та піридину

C. імідазолу та піразину

D. піразолу та піримідину

E. піролу та піримідину

 

158. Вкажіть кількість електронів, яка бере участь в утворені замкненої спряженої системи молекули пурину:

A.* 10

B. 6

C. 26

D. 14

E. 18

 

159. Для зазначеної сполуки виберіть вірну назву:

A. *6-амінопурин

B. 4- амінопурин

C. 2-амінопурин

D. 8-нітропурин

E. 8-амінопурин

 

160. Виберіть сполуку, яку можна використати для синтезу аденіну (6-амінопурину) в одну стадію:

A. *6-Хлорпурин

B. Гіпоксантин

C. Сечова кислота

D. Ксантин

E. Теофілін

 

161. Для одержання аденіну (6-амінопурину) в одну стадію, необхідно використовувати:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

162. Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

163. Вкажіть кількість електронів, яка бере участь в утворені замкненої спряженої системи пурину і відповідає правилу Хюккеля.

A. * 10

B. 6

C. 26

D. 14

E. 18

164. Який з перелічених гетероциклів є основою сечової кислоти:

A. * Пурин

B. Акридин

C. Піразин

D. Піримідин

E. Піридин

 

165. Родоначальною структурою для сечової кислоти є:

A. *Пурин

B. Індол

C. Піримідин

D. Імідазол

E. Піридин

 

166. Сечова кислота відноситься до:

 

A. * двоосновних триатомних кислот

B. Одноосновних, двохатомних кислот

C. Триосновних, одноатомних кислот

D. Двохосновних, двохатомних кислот

E. Триосновних, триатомних кислот

 

167. Сечова кислота відноситься до гетероциклічних сполук і є сильною кислотою. Вкажіть основність сечової кислоти?

A. * Двохосновна

B. Одноосновна

C. Трьохосновна

D. Чотирьохосновна

 

168. Сечова кислота утворює з водними розчинами лугів кислі і середні солі. Солі сечевої кислоти називають:

 

A. *уратами

B. уреїдами

C. ксантагенанами

D. барбітуратами

E. оксалатами

 

169. Аллопурінол – засіб для лікування подагри та сечокам’яної хвороби. Які з перерахованих тверджень не узгоджуються із структурою та властивостями аллопурінолу?

A.* Не може утворювати солей з гідроксидом натрію

B. Є похідним пурину

C. Вміщує три піридинових та один пірольний атом азоту

D. Здатний до лактим-лактамної таутомерії

E. Володіє ароматичним характером

 

170. Аденін, гуанін, ксантин і гіпоксантин - похідні пурину. Скільки і які гетероатоми входять у родоначальну структуру:

A. * чотири атоми азоту

B. один атом азоту і три атоми кисню

C. два атоми азоту і два атоми кисню

D. три атоми азоту і один атом кисню

E. нічого з переліченого

 

171.Виберіть правильну назву для пуринового алкалоїду теоброміну:

A. *3,7-диметилксантин

B. 1,3,7- триметилксантин

C. 1,3-диметилксантин

D. 3,8- диметилксантин

E. 1,8- диметилксантин

 

Ідентифікація

172. Якісною реакцією на сечову кислоту та інші похідні пурину є:

A.* Мурексидна проба

B. Проба Бейльштейна

C. Проба Байера

D. Біуретова проба

E. Йодоформна проба

 

Розділ 22. А л к а л о ї д и

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти