ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Група піридину та піперидину

1. Молекули алкалоїдів в своєму складі містять гетероциклічні сполуки. Яка пара гетероциклів входить до складу нікотину?

A. *a-метилпіролідин і пірідин

B. Ізохінолін і пірідин

C. Пірідин і пірімідин

D. Піразол і імідазол

E. N-метилпіролідин і піридин

 

 

2. При окисненні нікотину в жорстких умовах утворюється:

A.* Піридин-3-карбонова кислота.

B. Піридин-2-карбонова кислота.

C. Піридин-4-карбонова кислота.

D. Піридин-2,3-дикарбонова кислота.

E. Піридин-3,4-дикарбонова кислота.

 

Група хіноліну

3. Алкалоїд хінін – похідне хіноліну. Він містить ядра хіноліну та хінуклідину, вінільний радикал, спиртову групу, метоксигрупу. В яку із перерахованих нижче реакцій не буде вступати хінін?

А. *Взаємодія з хлоридом заліза (Ш)

В. Реакція етерифікації

С. Обезбарвлення бромної води

D. Взаємодія з металічним натрієм

E. Взаємодія з Н2SO4 з утворенням відповідної солі.

 

Група індолу

 

4. Алкалоїди є отрутами, але в невеликій кількості їх використовують в медицині. Який з даних алкалоїдів викоритсовуються в очній практиці?

A. * Резерпін

B. Хінін

C. Нікотин

D. Кодеїн

E. Кофеїн

 

Група пурину

 

5. Виберіть правильну назву для пуринового алкалоїду теоброміну:

A. *3,7-диметилксантин

B. 1,3,7- триметилксантин

C. 1,3-диметилксантин

D. 3,8- диметилксантин

E. 1,8- диметилксантин

 

6. Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

Розділ 23. В У Г Л Е В О Д И

Прості ВУГЛЕВОДИ, або

Моносахариди

(не здатні гідролізуватися)

Класифікація

1. Вуглеводи в залежності від кількості атомів карбону поділяються на триози, тетрози, пентози, гексози. Який з наведених моносахаридів відноситься до пентоз?

A. * рибоза

B. Глюкоза

C. Фруктоза

D. Галактоза

E. Маноза

 

2. Який із моноцукрів відноситься до представників альдопентоз?

A. * Рибоза

B. Глюкоза

C. Галактоза.

D. Фруктоза

E. Маноза.

 

3. Який з наведених моносахаридів відноситься до представників альдопентоз?

A. *

B.

C.

D.

E.

 

4. Класифікуйте даний вуглевод

A. *Альдопентоза

B. Кетогексоза

C. Альдогексоза

D. Кетопентоза

E. Дисахарид

 

5. Яку з цих сполук можна віднести до представників кетоз?

A. * Фруктоза.

B. Маноза.

C. Йодоза.

D. Галактоза.

E. Талоза.

 

6. Представником кетогексоз є:

A. *Фруктоза.

B. Глюкоза.

C. Рибоза.

D. Галактоза.

E. Маноза.

E. Дисахарид

 

7. Який з приведених моносахаридів є представником кетогексоз:

A. *

B.

C.

D.

E.

 

8. За якою ознакою поділяють моносахариди на D- і L-стереохімічні ряди?

A.* За конфігурацією асиметричного атома карбону, максимально віддаленого від карбонільної групи.

B. За розміром кільця

C. За характером карбонільної групи

D. За положенням напівацетального гідроксилу

E. За конфігурацією асиметричного атома карбону, що знаходиться поряд з карбонільною групою.

 

9. До якого класу органічних сполук можна віднести
D-фруктозу:

A.* Багатоатомний кетоспирт

B. Альдегидоспірт

C. Багатоатомний спирт

D. Спиртокислота

E. Альдегідокислота

 

10. З наведених нижче проекційних формул Фішера оберіть ту, яка відповідає D-глюкозі:

A*.

B.

C.

D.

E.

11. Яка з назв відповідає енантіомерові D-галактози?

A.* L-Галактоза

B. D-Маноза

C. D-Глюкоза

D. D-Фруктоза

E. L-Маноза

12. Який із моноцукрів відноситься до представників альдогексоз?

А. *Глюкоза

В. Рибоза

С. Дезоксирибоза

D. Фруктоза

E. Ксилоза

 

13. Яку з цих сполук можна віднести до 5 атомних альдегідоспиртів?

A. *Глюкоза.

B. Арабіноза.

C. Рибоза.

D. Ксилоза.

E. Фруктоза.

 

14. Глюкоза відноситься до моноцукрів і є гетерофункціональною сполукою. Вказати її належність до:

A. * Aльдегідоспиртів

B. Кетоспиртів

C. Етерів

D. Естерів

E. Кислот

Будова

15. Що означає буква «D» у назві D-(+)-глюкози:

A.* відносну конфігурацію при С5

B. відносну конфігурацію при С4

C. відносну конфігурацію при С2

D. правообертаючий ізомер

E. лівообертаючий ізомер

 

16. Що означає знак «+» у назві D-(+)-глюкози:

A.* правообертаючий ізомер

B. лівообертаючий ізомер

C. відносну конфігурацію при С4

D. відносну конфігурацію при С5

E. відносну конфігурацію при С2

 

17. Вкажіть, при якому атомі вуглецю знаходиться глікозидний гідроксил в молекулі глюкопіранози

A. *С1

B. С2

C. С3

D. С4

E. С6

 

18. Яка з наведених формул відповідає
a-D-глюкопіранозі?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

19. Яка з наведених формул відповідає
β-D-галактопіранозі?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

20. Яка з наведених формул відповідає
β-D-фруктопіранозі?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

Стереомерія

21. Який з моносахаридів не є ізомером глюкози?

A. *рибоза

B. галактоза

C. маноза

D. фруктоза

E. ксилоза

22. Оптична активність моносахаридів зумовлена:

A. * наявністю асиметричних атомів карбону в молекулі

B. асиметрією кристала

C. ускладненням обертання навколо σ-зв'язку

D. наявністю альдегідної чи кетонної групи

E. кількістю гідроксильних груп в молекулі

 

23. Число оптичних ізомерів визначається за формулою: N=2n. Вкажіть кількість стереоізомерів для сполуки:

A. *4

B. 2

C. 3

D. 8

E. 6

 

24. Молекули моносахаридів містять кілька асиметричних атомів вуглецю. Вкажіть кількість стереоізомерів для кетогексози формули:

A. *вісім

B. шість

C. десять

D. чотири

E. п’ять

 

25. Вкажіть кількість асиметричних атомів вуглеводу в нециклічній формі глюкози:

A. *4

B. 1

C. 2

D. 3

E. 5

 

26. Який з наведених моносахаридів не є ізомером глюкози?

A.*

 

B.

 

C.

 

D.

 

E.

 

Одержання

27. Який моносахарид є кінцевим продуктом гідролізу крохмалю

А. * Глюкоза

В. Фруктоза

С. Маноза

D. Рибоза

E. Галактоза

Хімічні властивості

28. Який вид таутомерії зумовлює явище мутаротації (самовільної зміни величини оптичного обертання свіжовиготовлених розчинів моносахаридів):

A.* Цикло-оксотаутомерія

B. Азольна

C. Кето-енольна таутомерія

D. Лактим-лактамна таутомерія

E. Карбонільно-ендіольна таутомерія

29. Які види таутомерії можуть мати місце в молекулі глюкози?

A. * Цикло-оксо

B. Ален-ацетиленова

C. Кето-єнольна

D. Лактам-лактимна

E. Азольна

 

30. У якому середовищі відбувається епімеризація моносахаридів:

A. * Слабколужному середовищі

B. Слабкокислому середовищі

C. Нейтральному середовищі

D. Сильнокислому середовищі

E. Сильнолужному середовищі

 

31. Моносахариди, які відрізняються конфігурацією тільки одного асиметричного атома вуглецю називаються епімерами. Який із приведених моносахаридів є епімером глюкози:

А. * маноза

В. алоза

С. йодоза

D. рибоза

E. арабіноза

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти