ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Реакції за участю циклічних форм

46. Глюкоза взаємодіє з: 1)Br2 (H2O); 2) HNO3;
3) (CH3CO)2O; 4) [Ag(NH3)2]OH; 5)CH3OH (HCl). В які з цих реакцій глюкоза вступає у циклічній формі?

A. *3, 5

B. 1, 3

C. 3, 4

D. 2, 5

E. 1, 2

 

47. У якій з наведених реакцій взаємодія відбувається за участю тільки напівацетального гідроксилу?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

48. В молекулі моносахаридів один із гідроксилів володіє підвищеною реакційною здатністю. Вкажіть, який тип сполуки утворюється при взаємодії моносахаридів зі спиртом

A. *Глікозиди

B. Прості ефіри

C. Складні ефіри

D. Напівацеталі

E. Озазони

 

49. При взаємодії циклічних форм моносахаридів зі спиртами у присутності кислотного каталізатора утворюються:

A.* Глікозиди

B. Естери

C. Озазони

D. Кислоти

E. Оксокислоти

 

50. Для одержання етил-D-глюкопіранозиду з
D-глюкопіранози треба використати:

A*. Етанол + НСl (газ)

B. Етилацетат +NaOH

C. Діетиловий етер +H2SO4

D. Оцтова кислота + CH3COONa

E. Етиленгліколь+Cu(OH)2

 

51. Реакція циклічної форми глюкози зі спиртами приводить до утворення циклічних ацеталів які називаються:

A.* Глікозиди

B. Прості ефіри

C. Складні ефіри

D. Напівацеталі

E. Озазони

 

 

52. . Який реагент використовується для одержання етил-D-глюкопіранозиду з D-глюкопіранози?

A. * Етанол + НСl (газ)

B. Етилацетат +NaOH

C. Диетиловий ефір +H2SO4

D. Оцтова кислота + CH3COONa

E. Етиленгліколь+Cu(OH)2

 

53. Яка з перелічених реакцій відбувається з глюкозою у цьому випадку

С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2СО2 ?

A. * спиртове бродіння

B. гідроліз глюкози

C. окислення глюкози

D. молочно-кисле бродіння глюкози

E. відновлення глюкози

54.Яку назву має зазначена реакція: C6H12O6 ¾ ензими® 2C2H5OH + 2CO2?

A*. Спиртове бродіння глюкози

B. Гідроліз глюкози

C. Відновлення глюкози

D. Окислення глюкози

E. Молочнокисле бродіння глюкози

 

55. Визначте тип реакції
С6Н12О6 → 2Н3С - СН(ОН) - СООН

A. * молочно-кисле бродіння глюкози

B. гідроліз глюкози

C. окислення глюкози

D. спиртове бродіння

E. відновлення глюкози

 

56. В результаті бродіння вуглеводу утворилися дві речовини, одна з яких є похідною з тією ж самою кількістю атомів карбону насиченого вуглеводню, що одержують при електролізі водного розчину натрій пропіонату. Якого виду бродіння зазнав вуглевод?

A. *Бутиратнокислого

B. Пропіоновокислого

C. Ацетонобутанолового

D. Молочнокислого

E. Спиртового

 

57. Яка із наведених кислот називається вітаміном С ?

A. * Аскорбінова

B. Барбітурова

C. Нікотинова

D. Фолієва

E. Оротова

 

58. Яка із перелічених кислот називається вітаміном С ?

A.* Аскорбінова

B. Барбітурова

C. Нікотинова

D. Фолієва

E. Оротова

 

Ідентифікація

59. У фармацевтичній хімії як реактив для визначення альдегідної групи використовують

A. * Аміачний розчин оксиду срібла

B. Бромну воду

C. Гідроксид калію

D. Розчин перманганату калію

E. Розчин сульфатної кислоти

 

60. За допомогою якого реактиву можна якісно визначити наявність альдегідної групи в структурі глюкози?

A. * Аміачного розчину Ag2О

B. Бромної води

C. КОН

D. Розчину КМnО4

E. HCl

 

61. Яка із наведених речовин дає реакцію “срібного дзеркала”?

A. * Глюкоза

B. сахароза

C. Сорбіт

D. Метил-альфа-D-глюкопіранозид

E. Пентаацетил альфа-D-глюкопіраноза

 

62. Яку з наведених сполук можна ідентифікувати за допомогою реакції “срібного” дзеркала?

A. * глюкозу

B. сахарозу

C. метилглюкопіранозид

D. ацетон

E. оцтову кислоту

 

63. Проби Толенса і Троммера дають змогу?

A. * Виявити альдегідну групу.

B. Виявити окисні властивості спиртів

C. Виявити відновні властивості кетонів.

D. Підтвердити СН-кислотність.

E. Одержати напівацеталь.

 

64. Які з перерахованих реакцій використовуються у фарманалізі для ідентифікації моносахаридів?

A. * Оксидація реактивом Толленса

B. Дія FeCl3

C. Дія KMnO4

D. Дія H2O2

E. Дія O2

 

65. За допомогою якого з запропонованих реагентів можна відрізнити сахарозу від мальтози?

A. *[Ag(NH3)2]OH

B. NaOH

C. K2CO3

D. H2SO4

E. CH3COOH

 

66. Фруктоза- кетогексоза, міститься у фруктах і в меді. Вкажіть явище, що є причиною позитивної реакції «срібного дзеркала»

A. *Епімеризація

B. Мутаротація

C. Таутомерія

D. Структурна ізомерія

E. Енантіомерія

 

67. Фруктоза може давати реакцію "срібного дзеркала" тому що:

 

A.* В слабколужному середовищі вона може перетворюватись у глюкозу

B. Фруктоза мутаротує

C. Фруктоза і глюкоза - ізомери

D. Фруктоза і глюкоза – енантіомери

E. Фруктоза і глюкоза - діастереомери

 

68. При взаємодії гідроксиду міді (II) з глюкозою утворюється прозорий розчин синього кольору. Ця реакція свідчить про наявність у молекулі глюкози:

A. * Декількох гідроксильних груп

B. Однієї гідроксильної групи

C. Альдегідної групи

D. карбонільної групи

E. Карбоксильної групи

 

69. Вкажіть, що утворюється при окисненні глюкози реактивом Фелінга:

A.* суміш продуктів окиснення + Cu2O

B. сорбіт + СО2

C. глюкуронова кислота + Cu2O

D. глюконова кислота + Сu

E. глюкарова кислота + CuO

 

70. При взаємодії гідроксиду міді (ІІ) з глюкозою (на холоді) утворюється прозорий розчин синього кольору. Ця реакція свідчить про наявність в молекулі глюкози:

A. α-глікольного фрагменту

B. однієї гідроксильної групи

C. карбоксильної групи

D. піранового ядра

E. первинного спиртового гідроксилу

 

71. Дано в 3-х пронумерованих пробірках розчини глюкози, фруктози і крохмалю. За допомогою якого реактиву можна виявити фруктозу?

A. * Реактив Селіванова

B. Реактив Люголя

C. Реактив Феллінга

D. Реактив Марки

E. Реактив Толленса

 

72. Рибоза

A. * легко окислюється реактивом Фелінга

B. виявляє кислотні властивості

C. виявляє основні властивості

D. легко гідролізується

E. дає реакцію дегідрування

 

Складні вуглеводи

(при гідролізі утворюють моносахариди)

 

Дисахариди

73. Назвіть дисахарид:

A.* β-лактоза

B. a-лактоза

C. β-мальтоза

D. β-целобіоза

E. сахароза

 

74. Назвіть дисахарид:

A.*β-целобіоза

B. a-целобіоза

C. a-мальтоза

D. β- мальтоза

E. сахароза

Одержання

75. Дисахариди утворюються при гідролізі полісахаридів. Який дисахарид утворюється при гідролізі крохмалю?

A. * мальтоза

B. Лактоза

C. Целобіоза

D. Сахароза

E. Пірогалоза

 

Будова

76. Вкажіть моносахарид, із залишків якого складається полісахарид целюлоза

A.* β-D-глюкопіраноза

B. a-D-глюкопіраноза

C. β-D-фруктопіраноза

D. a-D-фруктофураноза

E. β-D-глюкофураноза

77. Молекула мальтози (солодового цукру) складається з двох залишків

A.* D-глюкопіранози

B. D-глюкопіранози та D-галактопіранози

C. D-глюкопіранози та D-маннопіранози

D. D-глюкопіранози та D-фруктофуранози

E. D-глюкопіранози та L-глюкопіранози

Хімічні властивості

78. В залежності від способу утворення глікозидного зв’язку дисахариди поділяються на відновні і невідновні. Який із приведених дисахаридів відноситься до невідновних:

 

А. * сахароза

В. Лактоза

С. мальтоза

D. целобіоза

Е. крохмаль

79. Серед наведених дисахаридів виберіть невідновлюючий дисахарид:

A.*

B.

C.

D.

E.

80. Із залишків яких моносахаридів складається молекула сахарози

A. *глюкоза, фруктоза

B. тільки глюкоза

C. глюкоза, гелактоза

D. тільки фруктоза

E. фруктоза, маноза

 

81. Який з перелічених дисахаридів є невідновним і не буде реагувати з реактивом Фелінга?

А. *сахароза

В. лактоза

С. мальтоза

D. целобіоза

E. лактоза і мальтоза

 

82. Який реагент використовують при окисненні мальтози до мальтобіонової кислоти?

A*. Бромну воду

B. H3PO4

C. NH4OH

D. SO3

E. Сульфатну кислоту

 

 

Ідентифікація

 

83. Який із дисахаридів не буде реагувати з реактивом Фелінга?

A. * Сахароза

B. Лактоза

C. Мальтоза

D. Целобіоза

E. Лактоза і мальтоза

 

84. Яка із наведених сполук не утворює осаду цегляно-червоного кольору при нагріванні з реактивом Фелінга?

A. *Сахароза

B. Глюкоза.

C. Лактоза

D. Целюлоза

E. Крохмаль.

85. Усі перелічені сполуки дають реакцію “срібного дзеркала”, за виключенням:

A. *сахарози

B. манози

C. галактози

D. лактози

E. мальтози

 

86. Який із наведених сахаридів не утворює осаду цегляно-червоного кольору при нагріванні з реактивом Фелінга?

A. *Сахароза

B. Глюкоза.

C. Лактоза

D. Целюлоза

E. Маноза.

 

87. За допомогою якого з запропонованих реагентів можна відрізнити сахарозу (I) від мальтози (II)?

A.* [Ag(NH3)2]OH

B. NaOH

C. K2CO3

D. H2SO4

E. CH3COOH

 

88. Які структурні фрагменти входять до складу молочного цукру (лактоза)?

A. *Залишки D-галактопіранози і D-глюкопіранози

B. Залишки D-галактофуранози і D-глюкопіранози

C. Залишки D-глюкопіранози і D-рибофуранози

D. Два залишки D-глюкопіранози

E. Залишки L-галактопіранози і L-глюкопіранози

 

89. Яка із наведених сполук при додаванні розчину йоду забарвлюється у синій колір?

A.* Крохмаль

B. Глюкоза

C. Лактоза

D. Целюлоза

E. Сахароза

 

Олігосахариди

(при гідролізі утворюють

від 2 до 10 молекул моносахаридів)

 

90. Олігосахариди легко гідролізують. Яка кількість моносахаридів утвориться при гідролізі олігосахаридів

А. * 2-10

В. 1-5

С. 2-8

D. 2-6

E. 2-20

Полісахариди

(при гіролізі творюють більше 10 молекул моносахаридів)

 

Гомополісахариди

91. Які з наведених сполук відносяться до гомополісахаридів?

A.* Крохмаль

B. Хондріотинсульфат

C. Гепарин

D. Лактоза

E. Гіалуронова кислота

Будова

92. Целюлоза відноситься до полісахаридів. Вкажіть моносахарид, з якого складається целюлоза

A. *β-D - глюкопіраноза

B. α- D - глюкопіраноза

C. β- D -фруктопіраноза

D. α- D -фруктофуранозази

E. β- D – глюкофураноза

 

93. Вкажіть моносахарид, із залишків якого складається полісахарид целюлоза

A. *β-D-глюкопіраноза

B. α-D-глюкопіраноза

C. β-D-фруктопіраноза

D. α-D-фруктофураноза

E. β-D-глюкофураноза

 

94. Целюлоза відноситься до полісахаридів, молекула якої складається з мономерних ланок, яких саме?

A. *β-глюкози

B. α-глюкози

C. α-фруктози

D. β-фруктози

E. β-галактози

 

95. Фракцією крохмалю є:

A. * амілоза

B. мальтоза

C. фруктоза

D. целюлоза

E. глікоген

 

96. Вкажіть фрагмент, який відповідає амілозі:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

Хімічні властивості

 

97. Який моносахарид є кінцевим продуктом гідролізу крохмалю

А. * Глюкоза

В. Фруктоза

С. Маноза

D. Рибоза

E. Галактоза

 

98. Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є:

A. *Глюкоза

B. Фруктоза

C. Маноза

D. Рибоза

E. Галактоза

Ідентифікація

99. Яка якісна реакція на крохмаль?

A. *З йодом І2

B. З бромом Вr2

C. З хлором Cl2

D. З азотною кислотою НNO3

E. З оксидом срібла Аg2О.

Гетерополісахариди

100. До гетерополісахаридів відноситься:

A. *Хондоїтинсульфат

B. Глікоген

C. Метил-D-галактопіранозид

D. Дезоксирибоза

E. Крохмаль

 

Розділ 24. Б І Л К И

Номенклатура та ізомерія

1. Глутамінова кислота є біологічно активною сполукою. Вказати компонентом якого класу вона є.

A. * Білків.

B. Ліпідів.

C. Вуглеводів.

D. Вуглеводнів.

E. Вітамінів.

Хімічні властивості

2. Структурними компонентами білків є

A. *α, L-амінокислоти

B. Рибоза, дезоксирибоза, азотисті основи, фосфорна кис- лота

С. Глюкоза, дезоксиглюкоза, азотисті основи, фосфорна кислота

D. α, D-амінокислоти

E. Рибоза, дезоксирибоза, гідроксипурин, фосфорна кислота

 

3. Переважно якими зв'язками формується первинна структура білкової макромолекули?

A. *Поліпептидними

B. Гідрофобними

C. Водневими

D. Дисульфідними

E. Силами Ван-дер-Ваальса

 

4. Переважно якими зв'язками формується вторинна структура білкової макромолекули?

A. *Водневими

B. Поліпептидними

C. Гідрофобними

D. Дисульфідними

E. Силами Ван-дер-Ваальса

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти