ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Особливе місце відводиться способу ухилення від сплати податків.

У відповідності зі ст. 64 п.1 КПК України спосіб та обставини скоєння злочину підлягають доведенню в процесі розслідування.

Інформація про спосіб скоєння злочину дозволяє визначити шляхи встановлення злочинця і його співучасників.

Дані про спосіб злочину мають також важливе значення для розкриття раніше скоєних злочинів в системі оподаткування, аналогічним шляхом.

Способів ухилення від сплати податків дуже багато, але ми з Вами спробуємо розглянути ті, які найбільш часто зустрічаються.

1. "Ухилення від сплати податків шляхом неподання або несвоєчасного подання податкових декларацій і розрахунків податків".

Вказаний спосіб ухилення від сплати податків є найбільш загальним, оскільки включає в себе декілька елементів, які є значними з кримінально-правової точки зору:

а) неподання податкових декларацій;

б) приховування (заниження) об'єктів оподаткування.

Наприклад: Директор МПП "Консул", з метою ухилення від сплати податків на суму 26 тисяч гривень не подав в територіальну податкову адміністрацію податкові декларації.

В процесі перевірки вивченню і аналізу підлягають наступні документи і операції з ними:

1. Рішення виконкому про реєстрацію підприємства.

2. Статут, установчий договір.

3. Список робітників, посадових осіб, які працюють на даному підприємстві.

4. Ліцензії (дозволи) на заняття певною діяльністю.

5. Бухгалтерські звіти про фінансово-господарську діяльність з додатком необхідних документів.

6. Договори, контракти, угоди та інші види зобов'язань по реалізації товарів (продукції), виконанню робіт, надання послуг.

7. Прибутково-видаткові документи.

8. Журнал обліку товарно-матеріальних цінностей.

9. Дані з банку про перебіг грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства.

10. Платіжні відомості про виплату заробітної плати.

11. Ділове листування (в тому числі з використанням факсів) між сторонами, які вступають в комерційні взаємовідносини.

2. "Ухилення від сплати податків шляхом використання декількох розрахункових рахунків в установах банків".

Відповідно до ст.15 інструкції № 3 "Про порядок відкриття поточних рахунків в установах банків", кожне підприємство може мати лише один розрахунковий або поточний рахунок в національній валюті в одному банку.

В ході перевірки, вивченню і аналізу підлягають наступні документи і операції з ними:

1. Договори угоди, контракти, які укладені підприємствами.

2. Реєстраційні документи (статут, установчий договір, рішення виконкому про реєстрацію підприємства, дані про відкриття розрахункових і поточних рахунків в банках).

3. Облікові документи, прибутково-видаткові документи, товарно-транспортні накладні, журнали-ордера.

4. Дані про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства.

5. Бухгалтерські звіти з додатками необхідних документів.

6. Платіжні документи підприємства.

7. Документи, які підтверджують одержання товару покупцем або, підтверджуючі цього надходження постачальника

Наприклад: Сільськогосподарський кооператив "Оленка" відкрив два розрахункових рахунки в різних банках не повідомивши про це в податкову адміністрацію. В ході перевірки було встановлено, що по даним бухгалтерського обліку не оподатковано більше 111 тисяч гривен, у зв'язку з чим привласнено 20 тисяч доларів.

3. "Ухилення від сплати податків шляхом декларування одного виду діяльності з паралельним зайняттям іншими видами підприємницької діяльності".

Посадові особи в звітності відображають данні про виконання господарських операцій по тому виду діяльності, який вказаний в статуті. Інший вид діяльності не декларується і в обліково-звітних даних не вказується.

4. "Ухилення від сплати податків шляхом умисного відображення виконаних операцій і розрахунку податків, пізніше звітного періоду".

Носіями інформації про сліди злочинної діяльності можуть бути такі документи, які і вилучаються:

1. Дані звітності про фінансово-господарську діяльність.

2. Рух грошових коштів на розрахунковому рахунку.

3. Дані про виконання господарських операцій в звітний період, відображених в первинних документах і їх відповідність записам в бухгалтерських документах.

4. Документи, які підтверджують факт виконання господарських операцій в звітний період.

5. Платіжні доручення, які підтверджують факт сплати виконаної господарської операції.

6. Податкові операції.

5. "Ухилення від сплати податків шляхом оформлення фіктивних документів про передачу товару на зберігання".

В дійсності ж цеп товар реалізується за готівку і грошові кошти, звісно, не оприходуються, а використовуються в особистих цілях.

Вивченню і аналізу підлягають наступні документи і операції з ними:

1. Договір про передачу товару на зберігання.

2. Дані про наявність на балансі підприємства складських приміщень, їх місткість та технічні характеристики.

3. Дані про фактичну наявність товару в місцях зберігання.

4. Дані про оренду транспортних засобів, їх оплату на транспортування товару для передачі на зберігання, навантажувально-розвантажувальні роботи і т.д.

6. "Ухилення від сплати податків шляхом оформлення підроблених документів про повернення товару, який було одержано від підприємств, громадян на реалізацію".

Після того, як посадові особи підприємств прийняли від громадян і організацій, а потім реалізували товар і одержали грошові кошти, вони по домовленості між собою оформлюють підроблені документи, про повернення товару особі, яка його віддала на реалізацію, з оплатою відповідної суми. Грошові кошти від реалізації товару не оприходуються, а сума комісійної винагороди, яка видається за реалізацію товару, приховується від оподаткування

7. "Ухилення від сплати податків шляхом заниження якості кількості і ціни товару, прийнятого підприємством для подальшої реалізації

Вже після реалізації товару проводиться оформлення документів про його уцінку (зниження ціни реалізації) через тривале збереження, втрати товарного вигляду, несприятливі погодні умови і т. д.

8. "Ухилення від сплати податків шляхом неоформлення документів про прийнятий на реалізацію товар і реалізація на протязі довгого періоду часу необлікованих товарів".

9. "Ухилення від сплати податків шляхом фальсифікації даних про кількість реалізованих товарів і одержанню, у зв'язку з цим, грошових коштів".

10."Ухилення від сплати податків шляхом здійснення платіжних операцій через обліковий або кодований рахунок з метою укриття об'єктів оподаткування".

11."Ухилення від сплати податків на прибуток шляхом фальсифікації даних підприємства про витрати на реконструкцію і модернізацію активної частини основних фондів".

12."Ухилення від сплати податків шляхом неоприбуткування одержаної виручки і невідображення в бухгалтерських обліках реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг".

13."Ухилення від сплати податків шляхом укриття об'єктів оподаткування і подання в податкову адміністрацію свідчень про тимчасове припинення виробництва та господарських операцій".

14."Ухилення від сплати податків шляхом заниження об'єму виконаних робіт, завищення ціни куплених товарів".

15."Ухилення від сплати податків на прибуток шляхом фальсифікації документів про виконання науково-дослідних, проектно-дослідних, експериментально-конструкторських робіт".

16."Ухилення від сплати податків шляхом невключення в оподаткований прибуток грошових коштів, отриманих від проведення нереалізаційних операцій (товарний, комерційний, фінансовий кредит і т.д.)".

17."Ухилення від сплати податків шляхом завищення чисельності певної категорії робітників на підприємстві, що надає право користуватися пільгами".

18."Ухилення від сплати податків шляхом внесення в звітність завищених даних про частину іноземного капіталу (інвестицій) в уставному фонді підприємства з іноземними інвестиціями чи його відчуження раніше встановленого строку".

19."Ухилення від сплати податків шляхом дострокового припинення дії договору страхування робітників за рахунок коштів підприємства".

20."Ухилення від сплати податків шляхом оформлення договорів страхування робітників за рахунок коштів підприємства в рахунок взаєморозрахунків".

21."Ухилення від сплати податків шляхом невідображення даних про наявність на обліку суб'єкта підприємницької діяльності транспортних засобів".

22."Ухилення від сплати податків шляхом заниження суми прибутку під виглядом відрахувань у благодійні фонди та інші організації".

23."Ухилення від сплати податків шляхом зменшення прибутку на суму виплаченої зарплати по фіктивних договорах, узгодженнях".

24."Ухилення від сплати податків шляхом укладання значної кількості угод (в основному за готівковий розрахунок) у звітний період, та офіційного припинення діяльності підприємства".

25."Ухилення від сплати податків шляхом укриття операцій, які проводились з давальницькою сировиною".

26. "Ухилення від сплати податків шляхом заниження кількості і суми проводжених операцій в обмінних пунктах валюти".

27. "Ухилення від сплати податків шляхом недонесення одного з видів податку".

28. . "Ухилення від сплати податків при здійсненні взаємо розрахунків у натуральній формі".

29. "Ухилення від сплати податків при здійсненні страхової діяльності шляхом зменшення прибутку".

30. "Ухилення від сплати податків шляхом завищення фактичних витрат, які включаються у собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)".

31. "Ухилення від сплати податків шляхом оформлення фіктивних документів про сплату робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру, пов’язаних з забезпеченням та реалізацією продукції".

32. "Ухилення від сплати податків шляхом не включення в оподатковуваний прибуток грошових коштів, отриманих від здачі майна в оренду – оперативна і фінансова оренда (лізинг)".

33. "Ухилення від сплати податків шляхом заниження в первинних документах даних про виручку".


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти