ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


І декілька слів про підготовку до обшуку.

Підготовка до обшуку включає в себе наступні елементи:

1. Прийняття рішення про проведення обшуку.

2. Його процесуальне оформлення.

3. Отримання і аналіз необхідної орієнтуючої інформації, що відноситься:

- до особи, що обшукується;

- місцю обшуку;

- до розшукуваних предметів.

4. Розробка тактичного плану:

- визначення часу обшуку;

- підбір учасників обшуку і розподіл обов'язків між ними;

- підготовка науково-технічних засобів;

- визначення охорони місця обшуку

- підготовка транспортних засобів;

- визначення засобів зв'язку;

- заходи попередження збройного опору;

- вирішення питання про доцільність використання службово-розшукової собаки (бо це податковий злочин);

- вибір засобів, які виключають телефонний і інший способи зв'язку обшукуваного з іншими особами (може бути співучасниками)до закінчення обшуку.

У відповідності до ст.188 КПК України про проведений обшук складається протокол.

г) Проведення слідчого огляду

По справах про податкові злочини частіше всього слідчий огляд здійснюється відносно до документів, в яких відображено фінансово-господарські операції. До такого огляду необхідно ставитись з урахуванням його специфіки і доцільно залучати відповідного спеціаліста.

В ході огляду документа встановлюють:

1. Вид документа (договір, накладна, рахунок-фактура і т.д.)

2. Ким і коли виданий, виготовлений документ.

3. Ознаки зовнішнього вигляду (папір, фабрика, спосіб нанесення тексту)документа.

4. 3міст документа(які факти і обставини важливі для розслідування відображені в документі. Ознаки змін тексту в документі, його реквізитів, зовнішній вигляд.

При вивченні зовнішнього вигляду документа слідчий повинен звернути увагу на відповідність форми документа загальноприйнятій для таких документів.

При огляді документів термінової звітності необхідно звернути увагу на номери і дати видачі, чи зареєстровано документ в відповідному журналі обліку (наприклад, в журналі обліку виданих доручень, М-26).

При цьому доцільно перевірити правильність розрахунків в документах і їх відповідність пред'явленим вимогам.

Слідчому огляду підлягають також:

1. складські території;

2. виробничі площі;

3. транспортні і підсобні приміщення;

4. кабінети керівника і головного бухгалтера.

Що є предметом огляду?

1 .Неврахована сировина;

2. Невраховані товари;

З. Готова продукція і її сліди;

4. Обладнання і транспорт, які не перебувають на балансі підприємства.

Важливим є встановлення в ході слідчого огляду:

1. площі цеху;

2. складу;

3. кількості і якості сировини;

4. готової продукції;

5. інших товарів, які там зберігаються.

д) Проведення допитів:

По справах про податкові злочини допит доцільно починати з осіб, які виявили порушення при здійсненні перевірки діяльності платника податку.

Це можуть бути:

1. працівники податкових органів:

2. ревізори;

3. аудитори.

Допит цих осіб дозволяє встановити обставини виявлення податкового злочину, зрозуміти суть виявленого порушення податкового законодавства.

Допит вказаних осіб не є особливо складним, так як вони не зацікавлені в результаті справи і дають правдиві свідчення.

Враховуючи професійну підготовку допитуваних, слідчому доцільно використовувати контакт з цими людьми для кращого розуміння допущених платником податку порушень і установлення причинного зв'язку цих порушень з діями по ухиленню від сплати податків.

Наступною категорією допитуваних осіб повинні бути бухгалтерські працівники, що займаються безпосереднім обліком господарської діяльності і складанням звітності.

Потім допитуються касири, комірники, експедитори,що оформляли різного роду первинні документи, продавці і інші особи.

В процесі їх допиту слідчий виясняє порядок ведення бухгалтерського обліку, пред'явлень звітності, порядок надходження, зберігання, збуту товарно-матеріальних цінностей, порядок здачі грошової виручки в касу, місце можливого знаходження неофіційних документів.

За звичай більшість цих свідків не зацікавлена в приховуванні істини і дають правдиві показання. Та все ж певна частина їх може перекрутити окремі факти, піддавшись умовлянню зацікавлених осіб.

Дуже важливі свідчення можуть дати секретарі, водії, вантажники, працівники охорони, працівники,що задіяні в процесі виробництва і інші.

З їх допомогою можна встановити правдиві обставини проведення господарських операцій (кількість реалізованої продукції, обставини її завантаження , транспортування, розвантаження), справжній стан справ в організації, можливі місця зберігання не прийнятих по документам товарів, матеріалів.

На цю категорію свідків може бути здійснено вплив з боку зацікавлених осіб, тому доцільно не зволікати з цим допитом, а допитати їх відразу.

Цінними можуть стати покази від свідків, в число яких входять працівники інших підприємств чи організацій-партнерів підприємства платника податку

Ці свідки повідомляють інформацію про укладені договори, господарських закупках, реалізації, транспортуваннях розрахунках і т. д.

• в якості свідків можуть виступати комерційні директори, експедитори і інші особи.

При допиті вищевказаних свідків застосовується такий тактичний прийом, як пред'явлення документів і надання йому змоги ознайомитись з ним, що дозволяє отримати від нього конкретні свідчення. Це допомагає свідку оживити свою пам'ять, згадати обставини, що відносяться до цієї справи.

Такий же порядок допиту можна застосовувати відносно підозрюваних (обвинувачених), в якості яких, як правило, фігурують керівники підприємств, їх заступники, головні бухгалтери.

Допит цих осіб доцільно проводити після того, як будуть отримані результати ревізій, аудиторської перевірки, після допиту раніше зазначених свідків.

Особи, що підозрюються (обвинувачуються) в скоєнні податкових злочинів - це, як правило, можуть бути люди з високим рівнем освіти (економічної, юридичної, технічної), які мають достатньо високий соціальний статус і здатні правильно оцінювати довідну силу доказів, що їм пред'являються

Допиту цих осіб повинна передувати старанна підготовка, а саме:

1. Вивчити матеріали кримінальної справи;

2. Досконало вивчити податкове законодавство;

З. Визначити і вивчити факти, по яким необхідно отримати свідчення;'

4. Продумати і вивчити питання, які слід ставити;

5. Скласти план такого допиту;

6. Продумати тактику пред'явлення доказів.

Як за звичай це пред'явлення "по наростаючій»- спочатку пред'являються докази, що відносяться до. другорядних обставин, а потім уже до головних. Документи доцільно пред'являти після того, як допитуваний дасть покази про всі обставини, що пов'язані з пред'явленням документів.

Велику допомогу в допиті свідків, підозрюваних (обвинувачених) здатні надати спеціалісти, що залучаються до допиту. Це можуть бути спеціалісти в області бухгалтерського обліку, оподаткування.

Як слідчий повинен формулювати запитання:

1. Питання має бути конкретним;

2. Необхідно утримуватись від питань, на які можливі припущені відповіді;

3. Формулювання питання повинно виключати отримання обвинуваченим непотрібної інформації для нього;

4 .Повинна бути послідовність, з якою будуть задаватись питання слідчим;

5. Питання необхідно задавати в прямій формі;

6. Питання формулюються з врахуванням рівня розвитку і інтелекту особи, що допитується (розумового і культурного розвитку).

е) Очні ставки:

Якщо в показах свідків, підозрюваних(обвинувачених) містяться вагомі протиріччя, то для їх усунення слідчий проводить очну ставку.

Проведення очних ставок в справах про податкові злочини потребують особливої уваги.

Справа в тому що встановлені суттєві протиріччя в свідченнях осіб не являються звичайно результатом забудькуватості.

Це усвідомлене намагання однієї особи покласти відповідальність на іншу особу.

Мова іде про протиріччя в свідченнях керівника і головного бухгалтера, керівника і підлеглих, керівника і представника інших організацій, з якими проводились комерційні угоди.

Враховуючи, що основою протиріч в свідченнях осіб є неправдиві показання одного з допитуваних, вирішувати питання про доцільність проведення очної ставки потрібно з врахуванням того, чи можливо отримати достовірні дані про обставини із інших джерел. Якими доказами підтверджуються правдиві свідчення, як себе можуть повести на очній ставці особи, що допитуються і т.д.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти