ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Технічно-криміналістична експертиза.

В завдання техніко-криміналістичної експертизи документів входить:

1. Встановлення способу виготовлення документів, використаний для його виготовлення справжній чи підроблений бланк, нанесені відтиски печатки і штампу, справжніми чи підробленими кліше;

2. Що раніше було нанесено: текст, підпис, відтиск печатки;

3. Чи вносились виправлення в першопочатковий текст, який характер цих виправлень;

4. Як першопочатково читався змінений текст;

5. Питання відновлення згорілих і пошкоджених документів, витертих, вичищених чи іншим способом знищених текстів;

6. Питання по встановленню змісту тих текстів, які були закриті барвниками і іншими не прозорими матеріалами;

7. Питання про ідентифікацію засобів письма;

8. Встановлення групової належності матеріалів письма, чорнила, паперу.

При наявності рукописних документів може бути проведена судово-почеркознавча експертиза.

Разом з досліджуваними документами повинні бути направлені зразки почерку осіб, що перевіряються(вільні і експериментальні).

В процесі проведення цієї експертизи можуть бути поставлені такі питання:

1. Чи виконаний текст документа (резолюція, підпис) особою, зразки почерку якої додаються;,

2. Ким із осіб, які перевіряються, виконаний документ;

3. Чи виконані різні фрагменти одного документу однією чи різними особами;

4. Чи виконані документи, які досліджуються, однією особою.

Судово-бухгалтерська експертиза:

Предметом цієї експертизи є операції бухгалтерського обліку, і фінансово-господарська діяльність підприємства. Судово-бухгалтерська експертиза дозволяє з'ясувати і встановити наступне:

1. Чи правильно відображені фінансово-господарські операції в бухгалтерських документах;

2. В відношенні до яких операцій допущено перекручення відомостей;

3. В результаті яких порушень сталося заниження сум податку, що підлягає сплаті в бюджет;

4. Які суми податку не були в результаті перераховані в бюджет;

5. Чи підтверджуються висновки акту документальної перевірки;

6. Хто відповідальний за порядок ведення обліку і звітності.

Мета судово-бухгалтерської експертизи:

1. Усунення протиріч між матеріалами документальної перевірки і матеріалами кримінальної справи;

2. Усунення протиріч між результатами первинної і повторної документальної перевірки;

3. Підтвердження розміру матеріальних збитків, що встановлені матеріалами документальної перевірки;

4. Встановлення факту порушення податкового законодавства, які призвели до заниження або приховування об'єктів оподаткування і в цілому податків, зборів і інших платежів до бюджету;

5. Встановлення правильності фінансово-господарських операцій, рух грошових коштів і його відповідність, встановленим вимогам, ведення бухгалтерського обліку та звітності у відповідності до вимог діючих нормативних актів;

6. Перевіркаправильності методів, які використовуються в дослідженні при проведенні документальних перевірок і відповідності їм отриманих висновків;

7. Встановлення кола осіб, які відповідальні за повноту і правильність нарахування та сплату податків до бюджету і які допустили вказані порушення.

Вищезазначена модель є оптимальною, але на жаль, далеко не завжди реалізується при розслідуванні податкових злочинів.

Справа втому, що практично при скоєнні цих злочинів бухгалтерський облік, як правило, або відсутній повністю, або відображає фінансово-господарську діяльність не в повному обсязі.

І те, і інше здійснюється платником податку як засіб скоєння податкового злочину і як спосіб його приховання.

Подібне становище з бухгалтерським обліком складає серйозні, а іноді й непереборні перешкоди для здійснення судово-бухгалтерської експертизи так як в їх компетенцію відтворення обліку не входить.

Разом з тим, навіть в цих умовах було б невірно повністю відмовитися від проведення судово-бухгалтерських експертиз. Цілий ряд обставин, що відносяться в кінцевому рахунку до предмету доказування, до його елементу, що стосується події злочину, можуть бути встановлені в рамках судово-бухгалтерських експертизи.

Для цього на вирішення експертизи можуть бути поставлені наступні питання:

1. Який стан бухгалтерського обліку в організаційна підприємстві);

2. Які порушення порядку ведення бухгалтерського обліку мали місце;

3. Чи відповідають записи в документах бухгалтерського обліку про виробничі витрати даним первинної документації;

4. З якими господарськими операціями пов'язані допущені в обліку перекручення;

5. Чи відповідають дані, відображені у фінансовій звітності організації за певний період, даним бухгалтерського обліку;

6. Чи повністю оприбутковані матеріальні цінності;

7. До якого періоду відносяться виявлені розходження в облікових даних про прибуток(витрати)матеріальних цінностей;

8. Хто відповідальний за порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності.

Судова фінансово-економічна експертиза:

Судова фінансово-економічна експертиза на основі вивчених документів господарського обліку дозволяє встановити фактичні дані про здійснені фінансово-господарські операції, економічні показники, наявність чи відсутність господарських засобів.

Отримані при цьому відомості дозволяють експертам відповісти на кардинальні питання слідства про те, який розмір податку не сплачено до бюджету.

Фінансово-економічна експертиза дозволяє встановлювати в нових умовах господарювання способи перекручення бухгалтерської звітності (фальсифікації балансів)! негативні наслідки порушення податкового законодавства.

Фінансово-економічна експертиза досліджує балансові взаємозв'язки даних обліку в зв'язку з конкретними обставинами порушення податкового законодавства.

Ці взаємозв'язки встановлюють по відображенню в журналах-ордерах, відомостях та інших реєстрах, де накопичується інформація, в головній книзі реєстрації господарських операцій, а також на балансі підприємства і додатку до балансу, включаючи звіт про фінансові результати і їх використання. Крім того, ця експертиза передбачає вирішення питання про правильність укладання договорів, ціноутворення, визначення витрат виробництва.

Перед судовою фінансово-економічною експертизою можуть бути поставлені такі питання:

1. Яка фактична собівартість реалізованої, продукції;

2. Чи підлягає оподаткуванню сума, отримана від певної господарської операції;

3. В результаті яких порушень виникло заниження бази оподаткування;

4. Яка сума податків не сплачена до бюджету в результаті допущенного порушення;

5. Чи своєчасно і в повному обсязі проведено підприємством перерахування в держбюджет податкових платежів.

Для вирішення цих питань в розпорядження судового експерта повинні бути надані: справжня бухгалтерська звітність, підписана особами, які відповідають за її достовірність і пред'явлена в податковий орган, а також система розрахункових записів. Якщо накопичуючи документи бухгалтерського обліку відсутні, то необхідно представити первинні документи.

Судово-товарознавча експертиза:

Досліджує речові докази, зокрема по податковим злочинам, продукцію, для вирішення питань про її якість, сорт і можливу вартість.

Комплексна експертиза:

Це експертизи технічні і бухгалтерські по конкретним комп'ютерним програмам на предмет їх відповідності діючим правилам постановки бухгалтерського обліку і звітності.

Експертиза матеріалів, речей і виробів:

Ця експертиза включає в себе:

1. Експертизу волокнистих матеріалів і виробів з них;

2. Експертизу лакофарбових матеріалів і покриттів;

3. Експертизу нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів;

4. Експертизу виробів із скла, кераміки і силікатних матеріалів;

5. Експертизу металів, сплавів і виробів із них;

6. Експертизу фармацевтичних препаратів і наркотичних речовин;

7. Експертизу отруйних, сильнодіючих та інших хімічних речовин.

Вказані експертизи вирішують різноманітні питання ідентифікаційного плану і технологічного процесу.

Всі експертизи призначаються тільки після порушення кримінальної справи.

Аудиторські перевірки.

Аудиторська перевірка дозволяє встановити достовірність бухгалтерської звітності підприємства і відповідність здійснених ним фінансових чи господарських операцій діючому законодавству.

Вона може бути проведена на основі документів, вилучених слідчим в установленому законом порядку.

За своїм змістом аудиторські перевірки являють собою незалежну експертизу, яка здійснює аналіз публічної фінансової звітності господарського суб'єкта з метою встановлення її достовірності, повноти, відповідності діючому законодавству і порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та інших видів контрольної роботи.

Недоліком аудиторської перевіркиє те, що в ході її проведення використовуються традиційні методи документальної ревізії і фактичного контролю (як при інвентаризації).

Подібним шляхом не вдається виявити методи і способи фальсифікації бухгалтерських балансів. Аудитор перевіряє документальне підтвердження записів в бухгалтерському обліку з виходом її на баланс і на звіт.

Іншими словами, він перевіряє наявність первинних документів, які фіксують відомості про господарські операції та їх подальше відображення.

Коли в документи заносяться неправдиві відомості, аудитор, на відміну від судового експерта, не може визначити недостовірність первинних документів, а тому не може встановити фальсифікацію балансу і тим самим спосіб скоєння податкового злочину.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти