ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Використання буквального значення фразеологізму

Нерідко для вираження іронії з приводу того, що відбувається або досягнення комічного ефекту автор використовує фразеологізм (створює фразеологічний каламбур), підбираючи контекст таким чином, що компоненти фразеологізму сприймаються в буквальному значенні. Наприклад: «Достоєвському втерли ніс» - читач, заінтригований можливістю творчого суперництва з великим письменником, дізнається, що всього-на-всього пройшов літературний суботник біля пам'ятника Достоєвському, де відомі письменники займалися прибиранням «визначних місць, овіянихлітературною славою».

Синтез буквального і фігурального значень фразеологізму

Більш складним стилістичним прийомом переосмислення фразеологізмів є використання їх одночасно в двох значеннях - прямому і переносному. Нерідко автор допомагає читачеві усвідомитифразеологічний каламбур, підкреслюючи, що словосполучення вжито як у буквальному, так і в переносному, фігуральному сенсі, компонуючи відповідний контекст: «Світлофор вам не світить». Питання про встановлення світлофора на одній з вулиць з інтенсивним рухом ніяк не вирішується: світлофор світити не буде (ні в прямому сенсі, ні в переносному).

Аналітична трансформація фразеологізмів

Аналітична трансформація, на відміну від семантичної, вносить зміни до словесного складу фразеологізму. Вона більш різноманітна за своїми прийомами і зводиться до декількох основних типів: зміна кількості компонентів, синтаксична трансформація, лексична трансформація, контамінація, фразеологічна парономазія.

Зміна кількості компонентів фразеологізму

З метою актуалізації фразеологізму автор може скорочувати або розширювати його склад. Редукція, або скорочення складу, фразеологізму звичайно пов'язана з його переосмисленням. Наприклад: корисні поради: «Не родись вродливою» («ЛГ») - відсікання другій частині прислів'я не родися красивим, а родися щасливим призвела до зміни її значення, сенс нового афоризму - краса веде до нещастя. Деякі слова опускаються: «Одного разу збрехавши ...», «Любов зла ...».

Протилежно редукції - розширення складу фразеологізму. Наприклад: «Це ті гранітні камені спотикання на дорозі знання, які в усі часи були одні й ті ж, лякали людей і манили до себе» (Герцен). Визначення гранітні, введене в стійке словосполучення, надає образу риси грандіозність. Склад фразеологізму часто розширюється за рахунок уточнюючих слів: «Кішки не звичайні, а з довгими, жовтими кігтями, шкребли її за серце» (Чехов), «Хід кульгавим конем», «Гвардії Хрещений батько».

Синтаксична трансформація

При синтаксичній трансформації стверджувальна конструкція може бути замінена негативною і навпаки: червона хата і кутами, оповідна пропозиція може бути замінено питальним з лексичними зрушеннями або без них: «Куди падає яблуко від яблуні?». Крім того, при синтаксичній трансформації може відбуватися заміна видів синтаксичної зв'язку: «в тісноті і в образі».

Лексична трансформація фразеологізмів

Лексична трансформація передбачає маніпуляцію з одним або кількома елементами: відбувається заміна компонента фразеологізму. В одних випадках така заміна має прямий сенс: «Не лісом єдиним», «Ні дня без пісеньки», «Якщо у вас немає роботи». В інших - подібна заміна супроводжується ефектом алюзії (натяку, асоціацій): «Гармати замість рису», «А щуку кинули у Рейн». У сучасних друкованих виданнях лексична трансформація фразеологізмів отримала широке розповсюдження.

Фразеологічна парономазія

Парономазія (від грец. Para біля і onomazo називаю) - стилістична фігура, що полягає в постановці рядом слів, кілька співзвучних, але не однакових за значенням, наприклад: він не глухий, а дурний.

«Поминки на узбіччі» («Пікнік на узбіччі»). «Безродні» могили колишніх мешканців інтернатів для людей похилого віку. [«МК» № 90, 25.04.03, с.8] «Бабки на вітер» (із метеликів навчилися робити навіть салюти). [«МК» № 86, 21.04.03, с.9] «Бити чи не бити?»(Чи буде Цзю битися в Москві, вирішиться на наступному тижні). [«МК» № 85, 19.04.03, с.7]

4.2.4. Контамінація фразеологізмів.

Досить поширеним є прийом об’єднання двох або кількох фразеологізмів в один. Таке явище називають контамінацією фразеологізмів. Контамінації бувають різні:

1) об’єднуються два фразеологізми у їх повному складі: пливти за течією — «діяти, поступати так, як вимагають обставини, пристосовуючись до них або пасивно підкоряючись їм»; + без керма і без вітрил — «без чіткого напряму і певної мети в житті»; = пливти за течією без керма і без вітрил.

2) об’єднуються два фразеологізми, що мають однакові або синонімічні компоненти:

докласти руки — грунтовно, серйозно зайнятися чимось»; + золоті руки — «хтось може

зробити все, за що не візьметься»; = докласти золотих рук — «хтось може зробити

грунтовно все, за що візьметься»: «Інженер вірив у Перемогу, мріяв про те, як знову

докладатиме золоті руки до праці на мир».

3) об’єднуються два фразеологізми, один із яких використовується у традиційній формі

та значенні, другий — змінює свій склад: взяти на себе — «зобов’язатися виконати,

здійснити щось самому»; + тяжкий + (нести) хрест — «терпляче переносити страждання, випробування, тяжку долю»; =взяти на себе тяжкий хрест — «зобов’язатися виконати, здійснити щось самому, терпляче переносячи тяжкі випробування»: «До речі, він (тренер) добре знає, який вони з його помічником О. Власовим взяли на себе тяжкий хрест» (Спорт. газ.);

4) об’єднуються два фразеологізми, один із яких скорочується і змінює значення, другий

— використовується у традиційній формі і значенні: лика не в’яже — «настільки п’яний, що не в змозі зв’язно говорити»; + через силу — «з великим трудом, пересилюючи себе (робити що-небудь); = лико в’яже через силу — «настільки п’яний, що з великими труднощами може зв’язно говорити»: «її (дівчини) супутниця та блондинка, про яку згадували, лико в’яже через силу» (Молодь України);

5) об’єднуються два фразеологізми з одночасною заміною і розширенням складу:

тримати (замість брати) в своїх руках — «управляти чимось»; + кінець тоненької + нитки Аріадни — «те, що допомагає знайти вихід із складного становища»; = тримати кінець тоненької нитки Аріадни в своїх руках — «одержати найменшу можливість знайти вихід ізскладного становища»: «І нарешті, що найголовніше, підполковник, здається, тримав кінецьтоненької нитки Аріадни в своїх руках» (Сільські вісті).

Як видно із прикладів, у результаті контамінації новоутворені фразеологізми одержали

нове значення. Але часом, змінюючи структуру, вони зберігають попереднє значення,

однакове для фразеологізмів, що об’єднуються.

 

5. Фразеологізмів "переклад". Слово "переклад" узято тут у лапки тому, що, власне, тільки порівняно невелика частина фразеологізмів зазнає дослівного перекладу з однієї мови на іншу. Решта фразеологічних одиниць відтворюється засобами тієї мови, на яку перекладають. Останнім часом дедалі частіше в ЗМІ вдаються до комп'ютерного перекладу текстів. Так роблять, скажімо, в тримовній газеті "День". Класичний приклад невдалого машинного перекладу - відтворення англійського "Out of sight, outof mind" (дослівно поза поглядом, поза думками), що дорівнює українському "Очі не бачать -серце не болить", "Чого очі не бачать, того серцю не жаль" (рос. С глаз долой - из сердца вон). Комп'ютер переклав цей вислів з англійської як "Сліпий ідіот".

 

Під час перекладу з однієї мови на іншу вдаються до різнихспособів відтворення фразеологізмів. Найпоширеніші з них такі:

· якщо фразеологічні одиниці збігаються за значенням, образами й лексичним складом, їх перекладають за допомогою так званих еквівалентів (англ. Not all is gold, that glitters- рос. He всѐ то золото, что блестит - укр. Не все те золото, що блищить);

· якщо ж у мові, на яку перекладають, відповідних еквівалентів нема, то добирають аналоги - звороти, що різняться образами й лексичним складом, але збігаються за значенням (рос. Из пушки не прошибѐшь -укр. Хоч кілок на голові теши);

· якщо в мові, на яку перекладають, нема ні еквівалентів, ні аналогів, то користуються дослівним або описовим перекладом (англ. The proof of the pudding is in the eating -укр. Якість пудингу визначається тим, що його з'їдають [дослівний переклад]; Все перевіряється практикою [описовий зворот]);

· в окремих випадках під час перекладу вдаються до т.зв. антонімічної заміни (рос. Незванный гость хуже татарина -укр. Гарні гості, та не в пору , Прийшов непроханий -підеш недякуваний).

Переклад за допомогою еквівалентів найточніший. Він завжди адекватний. Переклад за допомогою аналогів також може бути цілком адекватним, якщо перекладач удало добере аналог, інакше він (переклад) буде лише приблизним. Дослівний переклад, хоч і точно повторює іншомовний зворот, не завжди досягає мети, оскільки він (переклад) дає дуже обмежене уявлення про вживання згаданого звороту, а образність вислову втрачається. Не завжди адекватним буває й описовий переклад. Переклад за допомогою антонімічних замін, хоч і обмежений порівняно невеликою кількістю висловів, звичайно дає позитивні наслідки.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти