ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вінницький національний аграрний університет

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Дисципліна Агрохімія

Спеціальність «Агрономія»

Курс ___________________ Група _______________ Семестр ________

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу)

студента ______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Тема курсової роботи: «Проектування системи удобрення в _________

______________________________________________________________».

Строк здачі студентом закінченої роботи __________________________

Вихідні дані до роботи: варіант № _____

Агрохімічна характеристика ґрунтів сівозміни

№ поля Культури сівозміни Тип і підтип ґрунту Механіч-ний склад ґрунту Вміст гумусу, %   рНКС1 мг·екв на 100 г ґрунту мг на 100 г ґрунту
Нг S N Р2О5 К2О
I                    
II                    
III                    
IV                    
V                    
VI                    
VII                    
VIII                    
IX                    
X                    

Дата видачі завдання __________________________

Студент ______________________________________

(підпис)

Керівник _____________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)


Зміст

 

  Вступ
  Розділ 1. Вплив добрив на агрохімічні показники, родючість грунту, урожайність та якість врожаю сільськогосподарських культур  
  1.1. Вплив добрив на агрохімічні показники та родючість грунту
  1.2. Вплив добрив на урожайність та якість врожаю сільськогоспо-дарських культур  
  1.3. Наукове обгрунтування системи удобрення в польовій сівозміні
  Розділ 2. Характеристика господарства і грунтово-кліматичних умов
  2.1. Загальні відомості про господарство
  2.2. Характеристика кліматичних умов зони розміщення господарства
  2.3. Загальна характеристика грунтових умов господарства та агро-хімічна характеристика грунтів полів сівозміни  
  Розділ 3. Хімічна меліорація грунтів господарства та грунтів полів сівозміни
  Розділ 4. Виробництво, нагромадження, розподіл та використання органічних добрив в господарстві  
  4.1. Виробництво та нагромадження гною
  4.2. Виробництво та нагромадження інших органічних добрив
  4.3. Розподіл та використання органічних добрив
  Розділ 5. Забезпечення господарства мінеральними добривами
  Розділ 6. Визначення норм добрив під сільськогосподарські культури
  6.1. Розрахунок норм добрив шляхом коректування рекомендованих науково-дослідними установами норм добрив з врахуванням зебез-печення грунтів поживними речовинами    
  6.2. Визначення норм добрив балансово-розрахунковим методом на заплановану урожайність  
  6.3. Розрахунок норм добрив за рівнем природної родючості (бальної оцінки) грунту  
  Розділ 7. Збереження та підвищення родючості грунтів в полях сівозміни
  7.1. Визначення балансу гумусу в грунтах сівозміни
  7.2. Визначення балансу поживних речовин в грунтах сівозміни
  Розділ 8. План використання добрив в сівозміні
  Розділ 9. Оцінка системи удобрення
  9.1. Господарська ефективність використання родючості грунту і застосування добрив
  9.2. Економічна ефективність застосування добрив
  Розділ 10. Охорона навколишнього середовища при використанні добрив
  Висновки
  Список використаних літературних джерел
  Висновки та зауваження викладача

В с т у п

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ 1. Вплив добрив на агрохімічні показники, родючість грунту, урожайність та якість врожаю сільськогосподарських культур

 

1.1. Вплив добрив на агрохімічні показники та родючість грунту

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Вплив добрив на урожайність та якість врожаю сільськогосподарських культур

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Наукове обгрунтування системи удобрення в польовій сівозміні

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Розділ 2. Характеристика господарства і грунтово-кліматичних умов

 

2.1. Загальні відомості про господарство

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 1

Землекористування господарства станом на 01.01. 201__ року

 

№ зп. Сільськогосподарські угіддя Землекористування
площа, га структура, %
1. Площа землекористування, всього    
2. Сільськогосподарські угіддя    
3. з них: орної землі    
4. природних лук та пасовищ    
5. сади і ягідники    
6. інші угіддя    
7. Площа ріллі у всіх сівозмінах    
8. в тому числі: в польовій сівозміні № 1    
9. “---“ № 2    
10. “---“ № 3    
11. у кормовій сівозміні    
12. в овочевій сівозміні    
13. у грунтозахисній сівозміні    

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 2

Урожайність сільськогосподарських культур в господарстві, ц/га

 

  № зп.   Сільськогосподарська культура Роки Середня за три роки
201_ 201_ 201_
1. Озиме жито (зерно)        
2. Озима пшениця (зерно)        
3. Озимий ячмінь (зерно)        
4. Яра пшениця (зерно)        
5. Ярий ячмінь (зерно)        
6. Овес (зерно)        
7. Кукурудза (зерно)        
8. Горох (зерно)        
9. Соняшник (насіння)        
Гречка (зерно)        
11. Просо (зерно)        
12. Цукрові буряки (корені)        
13. Картопля (бульби)        
14. Кукурудза (зелена маса)        
15. Багаторічні трави (сіно)        
16. Однорічні трави (сіно)        
17. Кормові коренеплоди        
18. Овочі (в середньому)        
19. Плодові (в середньому)        
20.          
21.          
22.          

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 3

Схема польової сівозміни, для якої розробляється план використання добрив

 

№ зп. Чергування культур у сівозміні (на момент складання плану) Номер поля, на якому буде розміщена культура в рік складання плану удобрення в сівозміні Площа поля, га
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.2. Характеристика кліматичних умов зони розміщення господарства

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 4

Кліматичні умови території розміщення господарства, за даними _____________________ метеорологічної станції

№ зп. Кліматичні елементи, одиниці виміру Місяці Середньо-річна
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Середня багаторіч-на сума опадів, мм                          
2. Запаси продуктивної вологи в грунті перед початком весняної вегетації, мм: - в шарі 0-20 см - в шарі 0-100 см  
 
3. Запаси продуктивної вологи в грунті перед посівом озимих зернових культур, мм: - в шарі 0-20 см - в шарі 0-100 см  
 
4. Середня багаторіч-на температура повітря, 0С                          
5. Тривалість вегетаційного періоду (перехід середньої добової температури через +5 0С), днів  
6. Теплозабезпеченість періоду вегетації (сума температур > +10 0С), 0С  

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3 Загальна характеристика грунтових умов господарства та агрохімічна характеристика грунтів полів сівозміни

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 5

Агрохімічна характеристика грунтів сівозміни

 

№ по-ля Тип і підтип грунту Механічний склад грунту Вміст гумусу, %   рНКС1 мг·екв на 100 г грунту мг на 100 г грунту
Нг S N Р2О5 К2О
I                  
II                  
III                  
IV                  
V                  
VI                  
VII                  
VIII                  
IX                  
X                  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ 3. Хімічна меліорація грунтів господарства та грунтів полів сівозміни

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 6

План вапнування грунтів у сівозміні

 

№ поля Сільськогосподарська культура Площа, га рНКС1 Нг, мг·екв на 100 г грунту S, мг-екв. на 100 г грунту V, % Норма СаСО3, т/га Рік проведення вапнування Вапнякове добриво Вміст СаСО3 у добриві, % Норма добрива, т/га Потрібно добри- ва на все поле, т
I                        
II                        
III                        
IV                        
V                        
VI                        
VII                        
VIII                        
IX                        
X                        

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ 4. Виробництво, нагромадження, розподіл та використання органічних добрив в господарстві

 

Виробництво та нагромадження гною

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 7

Виробництво та нагромадження підстилкового гною в господарстві

 

  № зп.   Вид і група тварин Кіль-кість голів Добова норма підстилки на 1 голову, кг Стійловий період, днів Вихід свіжого гною
за добу від 1 голови, кг від всього поголів’я за стійловий період, т
1. ВРХ          
2. Молодняк ВРХ          
3. Коні          
4. Свині          
5. Вівці          
.            
.            
Всього свіжого гною, т  
Втрати маси свіжого гною при зберіганні, %  
Втрати маси свіжого гною при зберіганні, т  
Всього напівперепрілого гною, т  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Виробництво та нагромадження інших органічних добрив

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 8

Приготування компостів у господарстві

 

  № зп.   Вид компосту Матеріали для ком-постування Співвід-ношення компо-нентів Витрати компонентів для компос-тування, т Втрати маси при компосту-ванні, % Вихід ком-посту, т
1.            
2.            
3.            
Всього компостів у господарстві, т  

Вирощування сидератів*: _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Використання соломи**:_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* - Вказати, на яких полях сівозміни слід вирощувати сидеральні культури, зазначити їх урожайність.

** - Вказати особливості використання соломи, як органічного добрива, та на яких полях її необхідно використовувати.

4.3. Розподіл та використання органічних добрив

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 9

Нагромадження та розподіл органічних добрив у господарстві

 

  № зп.     Вид органічного добрива Заготов-лено у госпо-дарстві, т Виділено всього, т
для всіх польо-вих сівозмін в т.ч. для якої склада-ється план удобрення для ово- че- вої для кор-мо- вої інші с.-г. угід-дя
1. Гній підстилковий            
2. Гній безпідстилковий            
3. Компости            
4. Солома            
5. Сидерати            
.              
.              
Всього            
Площа орної землі, га    
Насиченість 1 га ріллі органічними добривами в господарстві, т/га  
                 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти