ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розрахункові характеристики спалюваного палива

Запровадження

Природоохоронна діяльність у енергетиці набуває якісно новий характер у зв'язку з формуванням системи законодавчих актів з охорони навколишнього середовища проживання і проведених цій основі нормуванням шкідливих викидів. У разі зростання енергоспоживання необхідно приділяти особливу увагу рішенню завдання охорони навколишнього середовища про те, щоб забезпечити екологічну безпеку існуючих енергопідприємств, а й умови нарощування їх потужностей.

Нині лише теплові електростанції (ТЕС) дають більш 27% загальних промислових викидів, споживаючи 1/3 енергетичного палива.

Для концентрації зусиль наукових, проектно-конструкторських, виробничих організацій зниження негативної дії паливно-енергетичного комплексу на довкілля розроблено й розпочато реалізацію державної науково-технічної програми (ДНТП) «Екологічно чиста енергетика». До програми включені чотири основні напрями: «Безпечна атомна станція», «Екологічно чиста теплова електростанція на твердому паливі», «>Нетрадиционная енергетика», «Паливо майбутнього».

Теплова електростанція на твердому паливі має відповідати екологічним вимогам: викиди у повітря золи – трохи більше 0,05г/м3 (дляекибастузского вугілля – трохи більше 0,1г/м3); окислів сірки трохи більше 0,2-0,3г/м3, оксидів азоту – трохи більше 0,15-0,2г/м3 в димових газах при коефіцієнті надлишку повітря aт = 1,4.Неочищенние рідкі стоки з ТЕС повинні відсутні, частка золи та інших твердих відходів, придатних до використання у народному господарстві, повинна бути щонайменше 80%.

 

Вихідні дані

Таблиця 1

№ варіанта Місцерасположе-ния ТЕС й посвідку спалюваного палива Марка, число котлів й посвідку горілок Витрата пального ТЕС Температура що йдуть газів, До Типзолоулови-телей та його ККД, % Температура повітря, До  
Середня самого спекотного місяці нинішнього року,Тв Середнє річне,Тср  
годинниковий приноминаль-ной навантаженні,кг/с(т/ч) річний т/рік,  
                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

6 р.Кара-ганда,караган-динский вугілля >Е-220-100, 8 прим.,прямо-точний

62,89

(226,4)

1650 . 103

423 >скруббера (94) 298,1 275,3

 

Таблиця 2

Розрахункові характеристики спалюваного палива

Номер варіанта Вигляд спалюваного палива З про з т а т про п л й у а % п про м і з повітря все >Q>pзв, >МДж/кг
W>p A>p P.S>p H>p З>p N>p >O>p Nр
Карагандинський вугілля 8,0 27,6 0,80 3,30 54,7 0,80 4,80 1,24 21,33

Карагандинський вугілля – кам'яний

 

РОЗРАХУНОКВАЛОВОГОВЫБРОСАВРЕДНЫХВЕЩЕСТВ УАТМОССФЕРУ

Розрахунок викидів у повітря частинок золи інедожога

Кількістьзолових частинок інедожога,уносимое з топки парогенераторів будь-яку проміжоквремени(т/год,кг/с), визначається за такою формулою

МТБ = 0,01.У.(>ун.Ар +>q4 ун . ) . (>1-3)

де У - витрата натурального палива на парогенератор будь-яку проміжок часу (У = 62,89кг/с; У = 1650 .103 т/рік );

Ар = 27,6% - зольність палива на робочу масу;

>ун = 0,95 - частказолових частинок інедожога,уносимих з казана при камерному спалюванні для кам'яних вугілля;

>q4ун – втрати теплоти зуносом від механічної неповноти згоряння палива, %. За відсутності експлуатаційних даних ізq4ун при камерному спалюванні кам'яних вугілля компанії з рішучимшлакоудалением для котлівпаропроизводительностю 220т/ч для приблизного розрахунку в формулу підставляють нормативне значенняq4 , тобто.q4ун =q4 = 1%;

>Q >pзв =21330 кДж/кг - теплота згоряння палива на робочу масу;

h3 =0,94% – частка твердих частинок, що вловлюються взолоуловителях.

МТБ = 0,01.62,89.(0,95.27,6 +1 . ) . (1-0,94) = 1,014кг/с

МТБ = 0,01. 1650 . 103.(0,95.27,6 +1 . ) . (1-0,94) =26603,97 т/рік

 

Розрахунок викидів у повітря окислів сірки

Кількість окислів сірки, що у атмосферу з димовими газами, враховуючиSO2 будь-яку проміжок часу (т/рік,кг/с) обчислюється за такою формулою

М>SO2=0,02 У.P.S>p.(>1->SO2).(>1-''>SO2)

де P.S>p = 0,80 % - вміст сірки палива на робочу масу;

>>SO2 = 0,1 - частка окислів сірки, які пов'язують кажана золою вгазоходах парогенераторів прифакельном спалюванні карагандинськогоуголя;

>''>SO2 = 0,015– частка окислів сірки, що вловлюються в мокромузолоуловителе попутно зулавливанием твердих частинок при нейтральнійорошающей воді.

М>SO2=0,02 . 62,89. 0,80.(1-0,1).(1-0,015) = 0,892кг/с

М>SO2=0,02 . 1650 . 103. 0,80.(1-0,1).(1-0,015) = 23403,6 т/рік

Розрахунок викидів у повітря окису вуглецю

Кількість окису вуглецю (т/рік,кг/с),вибрасиваемой у повітря з димовими газами в одиницю часу, обчислюється за такою формулою

M>CO = 0,001.Зз. У.(1-0,01.>q4)

де ЗЗІ – вихід окису вуглецю під час спалювання твердих палив (>кг/т,), визначається за такою формулою

,

деq3- втрати теплоти від хімічної неповноти згоряння палива.

У казанах зпаропроизводительностью більш75т/ч при налагодженому процесі горіння втрати теплоти від хімічногонедожога рівні нулю (>q3= 0%), у таких казанах кількість окису вуглецювибрасиваемой у повітря з димовими газами в одиницю часу не вважається, тобто. M>CO =0

Розрахунок викидів у повітря окислів ванадію

>Соединения ванадію у складі вугільної золи не входять, тому кількість окислів ванадію для котлів, спалюють тверде паливо, враховуючипятиокись ванадію (V2>O5) (т/рік,кг/с),вибрасиваемое у повітря димовими газами в одиницю часу не обчислюється, тобто. M = 0

Розрахунок викидів у повітря оксидів азоту

Кількість оксидів азоту враховуючи двоокис азоту (т/рік,кг/с),вибрасиваемие у повітря з димовими газами в одиницю часу для енергетичних парогенераторівпаропроизводительностью більш 8,3кг/с (>30т/ч) обчислюється за такою формулою

M=10-3.K.By. (1-0.01.>q4).>1. >2.>3

де До- коефіцієнт, що характеризує вихід окислів азоту,кг/т. у т;

Уу- витрата умовного палива будь-яку проміжок часу (>тут/год,кгут/с) перебувають розслідування щодо формулі

>1- коефіцієнт, враховує впливом геть вихід окислів азоту якості спалюваного палива (зміст Nр);

>2=0,85- коефіцієнт, враховує конструкцію горілок (прямоточні);

>3=1,0- коефіцієнт, враховує видшлакоудаления(твердоешлакоудаления);

Коефіцієнт До обчислюється по емпіричну формулі для котлівпаропроизводительностью D, рівної200т/ч і більше, під час спалювання вугілля в усьому діапазоні навантажень;

До =,

деDн =Dф =220т/ч – номінальна і фактичнапаропроизводительность казана під час спалювання твердих палив;

До == 6,29

Витрата умовного палива визначається

,

>Q>pH = 21330 кДж/кг - нижча теплота згоряння палива

= 45,75кгут/с

=1200,36 . 103 >тут/год

Значення1 під час спалювання твердих палив (>т 1,25) обчислюють за такою формулою

>1= 0,178 + 0,47.Nр,

де Nр=1,24% – зміст азоту в паливі на пальну масу.

>1= 0,178 + 0,47.1,24 = 0,7608

M=10-3. 6,29 . 45,75. (1-0.01.1).0,7608 . 0,85 .1= 0,1842кгут/с

M=10-3. 6,29 . 1200,36 . 103. (1-0.01.1).0,7608 . 0,85 .1= 4833,78тут/год

1.6 Розрахунок змістубенз(а)пирена

Кількістьбенз(а)пирена (>БП), яке надходить у повітря з димовими газами парових котлів теплових електростанцій прифакельном спалюванні органічних палив вираховується за формулою

М>БП= 10-6 .У.Vзр.З>БП , при У = 62,89кг/с

М>БП= 10-9 .У.Vзр.З>БП , при У = 1650 . 103 т/рік

де У - витрата натурального палива на парогенератор будь-яку проміжок часу (У = 62,89кг/с; У = 1650 .103 т/рік );

З>БП- концентраціяБП в сухомудимовом газі наведена до=1.4,мкг/м3; визначається залежність від виду спалюваного палива;

V>сг- обсяг сухих димових газів при=1,4 , м3/кг

V>сг=Vр0 + 0,984 (>-1).V0 – V0

Пристехиометрическом спалюванні 1 кг палив в м3/кг.

Vр0 = 6,01 м3/кг – обсяг димових газів

V0= 5,6 м3/кг - обсяг повітря

V0= 0,56 м3/кг – обсяг водяних парів

V>сг=6,01+ 0,984 (1,4-1). 5,6– 0,56= 7,65 м3/кг

КонцентраціяБП в сухих димових газах котлів зазолоуловителями прифакельном спалюванні вугілля Зт(>мкг/м3), наведена доизбитку повітря на газах =1,4, вираховується за формулою:

де А – коефіцієнт, що характеризує конструкцію частині топки (при твердомушлакоудаленииА=0,521):

>Qрзв=21,33МДж/кг – нижча теплота згоряння палива;

= 1,4- коефіцієнт надлишку повітря на продуктах згоряння виході з топки;

= 1- коефіцієнт, враховує навантаження казана

До>зу– коефіцієнт, враховує ступінь уловлюванняБПзолоуловителями

До>зу = 1->зу .

>>зу= 94%; -ККДзолоуловителя (по попелі);

Z – коефіцієнт, враховує зниження який ловитиме здібностіБПзолоуловителями (для мокрихзолоуловителей Z = 0,8)

 

Визначення плати й на її граничних розмірів за забруднення

Довкілля

Плата П (>руб/год), за забруднення навколишнього природного середовища, визначається за такою формулою

П = До1. До2. До3. >.Мі.Ці

де До1=1,79 - коефіцієнт індексації до базовим нормативам і щодо оплати викиди в довкілля для 2007 р.;

До2= 1,9- коефіцієнт, враховує екологічні чинники стані атмосферного повітря для Казахстану р. Караганді;

До3 - коефіцієнт, враховує видзагрязняемой території. Значення До3= 1,2 місту.

Мі - масові викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря, т/рік;

Ці - базові нормативи (допустимі) і щодо оплати викид у повітря забруднюючих речовин, у цінах 2003 року ( Ц>тв= 103руб./т; Ц >SO2= 40руб./т; Ц= 52руб./т; Ц>БП= 2049801руб./т )

П =1,79 . 1,9 . 1,2 . (103 . 26603,97 + 40 . 23403,6 + 52. 4833,78 + 2049801 . 0,284) = =18405611руб/год

 

Запровадження

Природоохоронна діяльність у енергетиці набуває якісно новий характер у зв'язку з формуванням системи законодавчих актів з охорони навколишнього середовища проживання і проведених цій основі нормуванням шкідливих викидів. У разі зростання енергоспоживання необхідно приділяти особливу увагу рішенню завдання охорони навколишнього середовища про те, щоб забезпечити екологічну безпеку існуючих енергопідприємств, а й умови нарощування їх потужностей.

Нині лише теплові електростанції (ТЕС) дають більш 27% загальних промислових викидів, споживаючи 1/3 енергетичного палива.

Для концентрації зусиль наукових, проектно-конструкторських, виробничих організацій зниження негативної дії паливно-енергетичного комплексу на довкілля розроблено й розпочато реалізацію державної науково-технічної програми (ДНТП) «Екологічно чиста енергетика». До програми включені чотири основні напрями: «Безпечна атомна станція», «Екологічно чиста теплова електростанція на твердому паливі», «>Нетрадиционная енергетика», «Паливо майбутнього».

Теплова електростанція на твердому паливі має відповідати екологічним вимогам: викиди у повітря золи – трохи більше 0,05г/м3 (дляекибастузского вугілля – трохи більше 0,1г/м3); окислів сірки трохи більше 0,2-0,3г/м3, оксидів азоту – трохи більше 0,15-0,2г/м3 в димових газах при коефіцієнті надлишку повітря aт = 1,4.Неочищенние рідкі стоки з ТЕС повинні відсутні, частка золи та інших твердих відходів, придатних до використання у народному господарстві, повинна бути щонайменше 80%.

 

Вихідні дані

Таблиця 1

№ варіанта Місцерасположе-ния ТЕС й посвідку спалюваного палива Марка, число котлів й посвідку горілок Витрата пального ТЕС Температура що йдуть газів, До Типзолоулови-телей та його ККД, % Температура повітря, До  
Середня самого спекотного місяці нинішнього року,Тв Середнє річне,Тср  
годинниковий приноминаль-ной навантаженні,кг/с(т/ч) річний т/рік,  
                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

6 р.Кара-ганда,караган-динский вугілля >Е-220-100, 8 прим.,прямо-точний

62,89

(226,4)

1650 . 103

423 >скруббера (94) 298,1 275,3

 

Таблиця 2

Розрахункові характеристики спалюваного палива

Номер варіанта Вигляд спалюваного палива З про з т а т про п л й у а % п про м і з повітря все >Q>pзв, >МДж/кг
W>p A>p P.S>p H>p З>p N>p >O>p Nр
Карагандинський вугілля 8,0 27,6 0,80 3,30 54,7 0,80 4,80 1,24 21,33

Карагандинський вугілля – кам'яний

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти