ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОЗРАХУНОКВАЛОВОГОВЫБРОСАВРЕДНЫХВЕЩЕСТВ УАТМОССФЕРУ

Розрахунок викидів у повітря частинок золи інедожога

Кількістьзолових частинок інедожога,уносимое з топки парогенераторів будь-яку проміжоквремени(т/год,кг/с), визначається за такою формулою

МТБ = 0,01.У.(>ун.Ар +>q4 ун . ) . (>1-3)

де У - витрата натурального палива на парогенератор будь-яку проміжок часу (У = 62,89кг/с; У = 1650 .103 т/рік );

Ар = 27,6% - зольність палива на робочу масу;

>ун = 0,95 - частказолових частинок інедожога,уносимих з казана при камерному спалюванні для кам'яних вугілля;

>q4ун – втрати теплоти зуносом від механічної неповноти згоряння палива, %. За відсутності експлуатаційних даних ізq4ун при камерному спалюванні кам'яних вугілля компанії з рішучимшлакоудалением для котлівпаропроизводительностю 220т/ч для приблизного розрахунку в формулу підставляють нормативне значенняq4 , тобто.q4ун =q4 = 1%;

>Q >pзв =21330 кДж/кг - теплота згоряння палива на робочу масу;

h3 =0,94% – частка твердих частинок, що вловлюються взолоуловителях.

МТБ = 0,01.62,89.(0,95.27,6 +1 . ) . (1-0,94) = 1,014кг/с

МТБ = 0,01. 1650 . 103.(0,95.27,6 +1 . ) . (1-0,94) =26603,97 т/рік

 

Розрахунок викидів у повітря окислів сірки

Кількість окислів сірки, що у атмосферу з димовими газами, враховуючиSO2 будь-яку проміжок часу (т/рік,кг/с) обчислюється за такою формулою

М>SO2=0,02 У.P.S>p.(>1->SO2).(>1-''>SO2)

де P.S>p = 0,80 % - вміст сірки палива на робочу масу;

>>SO2 = 0,1 - частка окислів сірки, які пов'язують кажана золою вгазоходах парогенераторів прифакельном спалюванні карагандинськогоуголя;

>''>SO2 = 0,015– частка окислів сірки, що вловлюються в мокромузолоуловителе попутно зулавливанием твердих частинок при нейтральнійорошающей воді.

М>SO2=0,02 . 62,89. 0,80.(1-0,1).(1-0,015) = 0,892кг/с

М>SO2=0,02 . 1650 . 103. 0,80.(1-0,1).(1-0,015) = 23403,6 т/рік

Розрахунок викидів у повітря окису вуглецю

Кількість окису вуглецю (т/рік,кг/с),вибрасиваемой у повітря з димовими газами в одиницю часу, обчислюється за такою формулою

M>CO = 0,001.Зз. У.(1-0,01.>q4)

де ЗЗІ – вихід окису вуглецю під час спалювання твердих палив (>кг/т,), визначається за такою формулою

,

деq3- втрати теплоти від хімічної неповноти згоряння палива.

У казанах зпаропроизводительностью більш75т/ч при налагодженому процесі горіння втрати теплоти від хімічногонедожога рівні нулю (>q3= 0%), у таких казанах кількість окису вуглецювибрасиваемой у повітря з димовими газами в одиницю часу не вважається, тобто. M>CO =0

Розрахунок викидів у повітря окислів ванадію

>Соединения ванадію у складі вугільної золи не входять, тому кількість окислів ванадію для котлів, спалюють тверде паливо, враховуючипятиокись ванадію (V2>O5) (т/рік,кг/с),вибрасиваемое у повітря димовими газами в одиницю часу не обчислюється, тобто. M = 0

Розрахунок викидів у повітря оксидів азоту

Кількість оксидів азоту враховуючи двоокис азоту (т/рік,кг/с),вибрасиваемие у повітря з димовими газами в одиницю часу для енергетичних парогенераторівпаропроизводительностью більш 8,3кг/с (>30т/ч) обчислюється за такою формулою

M=10-3.K.By. (1-0.01.>q4).>1. >2.>3

де До- коефіцієнт, що характеризує вихід окислів азоту,кг/т. у т;

Уу- витрата умовного палива будь-яку проміжок часу (>тут/год,кгут/с) перебувають розслідування щодо формулі

>1- коефіцієнт, враховує впливом геть вихід окислів азоту якості спалюваного палива (зміст Nр);

>2=0,85- коефіцієнт, враховує конструкцію горілок (прямоточні);

>3=1,0- коефіцієнт, враховує видшлакоудаления(твердоешлакоудаления);

Коефіцієнт До обчислюється по емпіричну формулі для котлівпаропроизводительностью D, рівної200т/ч і більше, під час спалювання вугілля в усьому діапазоні навантажень;

До =,

деDн =Dф =220т/ч – номінальна і фактичнапаропроизводительность казана під час спалювання твердих палив;

До == 6,29

Витрата умовного палива визначається

,

>Q>pH = 21330 кДж/кг - нижча теплота згоряння палива

= 45,75кгут/с

=1200,36 . 103 >тут/год

Значення1 під час спалювання твердих палив (>т 1,25) обчислюють за такою формулою

>1= 0,178 + 0,47.Nр,

де Nр=1,24% – зміст азоту в паливі на пальну масу.

>1= 0,178 + 0,47.1,24 = 0,7608

M=10-3. 6,29 . 45,75. (1-0.01.1).0,7608 . 0,85 .1= 0,1842кгут/с

M=10-3. 6,29 . 1200,36 . 103. (1-0.01.1).0,7608 . 0,85 .1= 4833,78тут/год

1.6 Розрахунок змістубенз(а)пирена

Кількістьбенз(а)пирена (>БП), яке надходить у повітря з димовими газами парових котлів теплових електростанцій прифакельном спалюванні органічних палив вираховується за формулою

М>БП= 10-6 .У.Vзр.З>БП , при У = 62,89кг/с

М>БП= 10-9 .У.Vзр.З>БП , при У = 1650 . 103 т/рік

де У - витрата натурального палива на парогенератор будь-яку проміжок часу (У = 62,89кг/с; У = 1650 .103 т/рік );

З>БП- концентраціяБП в сухомудимовом газі наведена до=1.4,мкг/м3; визначається залежність від виду спалюваного палива;

V>сг- обсяг сухих димових газів при=1,4 , м3/кг

V>сг=Vр0 + 0,984 (>-1).V0 – V0

Пристехиометрическом спалюванні 1 кг палив в м3/кг.

Vр0 = 6,01 м3/кг – обсяг димових газів

V0= 5,6 м3/кг - обсяг повітря

V0= 0,56 м3/кг – обсяг водяних парів

V>сг=6,01+ 0,984 (1,4-1). 5,6– 0,56= 7,65 м3/кг

КонцентраціяБП в сухих димових газах котлів зазолоуловителями прифакельном спалюванні вугілля Зт(>мкг/м3), наведена доизбитку повітря на газах =1,4, вираховується за формулою:

де А – коефіцієнт, що характеризує конструкцію частині топки (при твердомушлакоудаленииА=0,521):

>Qрзв=21,33МДж/кг – нижча теплота згоряння палива;

= 1,4- коефіцієнт надлишку повітря на продуктах згоряння виході з топки;

= 1- коефіцієнт, враховує навантаження казана

До>зу– коефіцієнт, враховує ступінь уловлюванняБПзолоуловителями

До>зу = 1->зу .

>>зу= 94%; -ККДзолоуловителя (по попелі);

Z – коефіцієнт, враховує зниження який ловитиме здібностіБПзолоуловителями (для мокрихзолоуловителей Z = 0,8)

 

РОЗРАХУНОКВЫСОТЫДЫМОВОЙ ТРУБИ

Нині мінімально допустима висота димовою труби, коли він забезпечується значення максимальної приземної концентрації шкідливого речовини Див однакову ГДК (ГДК) для кількох труб однаковою висоти за наявності фонової забрудненняСф з інших джерел, вираховується за формулою:

де А =200 - для Європейській частині і навіть районів Російської Федерації південніше 500с.ш., інших районів Нижнього Поволжя, Кавказу, Молдови, дляАзиатских республік, Казахстану, Далекого Сходу, і території Сибіру;;

F = 1- безрозмірний коефіцієнт, враховує швидкість осідання шкідливих речовин у атмосферному повітрі (для газоподібних шкідливі речовини імелкодисперсних аерозолів (пилу, золи тощо.), швидкість упорядкованого осідання яких практично дорівнює нулю);

М, М – масовий викид сірчаного ангідриду і двоокису азоту, що викидаються у повітря в одиницю часу,г/с(М=892г/с; М= 184,2г/с);

>m і n - безрозмірні коефіцієнти, враховують умови виходу димових газів з гирла димовою труби;

> - безрозмірний коефіцієнт, враховує вплив рельєфу, місцевості; у разі рівній числабопересеченной місцевості з перепадом висот, не перевищують 50 м на 1 км,=1,0;

N = 2 - число однакових димарів( 8 котлів);

V1 - обсяг димових газів, що припадає на димові труби, м3/з;

>Т=Трв = 74,9 До - різницю температур що викидаються димових газів Тр= =(423 - 50) До і навколишнього атмосферного повітря Тв=298,1 До ;

ГДК - гранично припустиму концентрацію речовини,лимитирующего чистоту повітряного басейну,мг/м3. Так ГДК>SO2 = 0,5мг/м3;

При визначенні значенняТ слід сприймати температуру навколишнього атмосферного повітря Тв рівної середньої максимальної температурі зовнішнього повітря найбільш спекотного місяці нинішнього року поСНиП 2.01.01-82, а температуру що викидаються у повітря димових газів Тр – у гирлі димовою труби.

>Безразмерние коефіцієнтиm і n визначаються залежність від параметрівf і Uм :

>f = ,

Uм =

де w0 – середня швидкість димових газів у гирло димовою труби, м/с;

Д – діаметр гирла димовою труби, м.

Коефіцієнтm визначається залежність відf за такою формулою

,

Коефіцієнт n визначається залежність від Uм по формулам:

n = 1

при

Uм ≥ 2

n = 0,532.U2м – 2,13. Uм +3,13 при

0,5 Uм < 2

n= 4,4 . Uмпри

Uм < 0,5

Обсяг димових газів, що викидаються у повітря, визначається по формулам:

,

чи

V1=B.(1 - 0,01.>q4).V>сг.р.>Vcг.,

Звідки

=

Попередньо виберемо висоту труби М = 150 метрів і діаметр гирла Д =4,2 м

= м/с

>Получившееся значення швидкості виходу газів зустья(w0= 23,5 м/с) потрапив у оптимальні значення швидкості виходу газів з гирла від 20 до 30 м/с для М= 150 м.

м3

>f =

Uм = ,

Коефіцієнтm визначається залежність відf за такою формулою

,

Коефіцієнт n визначається залежність від Uм за такою формулою:

n = 1 при Uм = 3,55 ≥ 2

=147,6 м

Приймаю висоту труби М = 150 м

 

Визначення плати й на її граничних розмірів за забруднення

Довкілля

Плата П (>руб/год), за забруднення навколишнього природного середовища, визначається за такою формулою

П = До1. До2. До3. >.Мі.Ці

де До1=1,79 - коефіцієнт індексації до базовим нормативам і щодо оплати викиди в довкілля для 2007 р.;

До2= 1,9- коефіцієнт, враховує екологічні чинники стані атмосферного повітря для Казахстану р. Караганді;

До3 - коефіцієнт, враховує видзагрязняемой території. Значення До3= 1,2 місту.

Мі - масові викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря, т/рік;

Ці - базові нормативи (допустимі) і щодо оплати викид у повітря забруднюючих речовин, у цінах 2003 року ( Ц>тв= 103руб./т; Ц >SO2= 40руб./т; Ц= 52руб./т; Ц>БП= 2049801руб./т )

П =1,79 . 1,9 . 1,2 . (103 . 26603,97 + 40 . 23403,6 + 52. 4833,78 + 2049801 . 0,284) = =18405611руб/год

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти