ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перспективи новітніх релігійних течій

В світовому поліконфесійному середовищі доля нових релігійних течій і рухів незначна. За,даними статистики, неовіруючих в світі десь біля 120 jvmh. осіб, більша частина з яких (118, 6 млн.) проживає в Азії.2 Неовіруючі складають десь 3,5 % серед усіх віруючих. В Україні цей показник ще менший - не більше 1 %. За даними Державного Комітету України у справах релігії станом на 1 січня 2000 року в Україні зареєстровано біля 700 неохристиянських громад (серед них 345 громад Церкви Повного Євангелія, 145 громад харизматичного напрямку, 55 новоапостольських громад, 57 громад Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів). В Україні офіційно діють 105 громад орієнталістського спрямування (зокрема, крішнаїтських - 40, буддистських - 35), біля 60 громад неоязичників. Серед загальної кількості українських релігійних громад всіх конфесій (23 543) громади новітніх рухів складають біля 2,5 відсотка.3

Представлена панорама нетрадиційної релігійності і проведений аналіз останньої дозволяє спрогнозувати можливі явища і процеси в цьому середовищі на найближчу перспективу. Тенденція до розширення кордонів поліконфесійності на релігійній карті світу, в т.ч. й України, має незворотній характер. Протягом ближчих років релігійний інноваційний процес (релігієтворення) буде продовжуватися з різною мірою інтенсивності.

З боку модернових релігійних утворень можна чекати активного пошуку форм взаємовідносин з суспільством, державами, громадськістю, традиційними Церквами з метою подолання наявного ще загального негативного настрою

1 Там само. - С.62-63.

2Див.: Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents //

www.Adherents.com/Religions ByAdherents.html (остання модифікація 12.06.2000);

Worldwide adherents of all Religions by six Continental . Areas//

www.zpub.com/un/pope/relig.html.

3 Див: Релігійна панорама. - К., 2000. - С.50-59.


Тема 28. Новітні релігійні течії 795

щодо НРТ. Більшість неорелігій, щоб зберегтися і функціонувати за сучасних умов, змушені будуть вписуватися в конкретну соціально-економічну, політичну та ідеологічну ситуацію, пристосовуватися до вимог часу.

Якими б часом екзотичними не здавалися окремі релігійні напрями, необхідно всім їм надати рівні права, якщо вони не шкодять здоров'ю людини, громадському порядку, моралі та інтересам гуманного суспільства. Не директивно, а природно має визначитися те, чи продовжить своє існування той чи інший релігійний новотвір, чи приживеться він, як буде контактувати з традиціями і ментальністю певного народу, чи стане складовою його духовного життя.

В інтересах самих релігійних громад важливим є врахування наслідків діяльності екстремістських угруповань, коригування припливу до них людей випадкових, психічно хворих, прагматичних, по суті безрелігійних, щоб уникнути в майбутньому проявів релігійного фанатизму, екстремізму, зменшити зовнішню конфліктність і внутрішні протиріччя.

Певно що в наступному буде поляризуватися ставлення традиційних церков до неорелігій. Прихильники ортодоксії - традиціоналісти і надалі вважатимуть все новітнє в сфері релігії диявольськими підступами, поганством. Ліберальні модерністи при однозначному визнанні істинності свого віровчення можуть погодитися з правом неорелігій на існування як одним з напрямів духовних пошуків людини.

Будучи по суті своїй наднаціональними, позадержавними, більшість модернових релігійних рухів спробують поєднати універсальність своїх віровчень з включенням у етнокультурні ідентифікаційні процеси окремих країн, а це викличе до життя нові феномени суспільно-релігійних стосунків, які ще мають бути вивчені.Розділ V. Релігія і сучасність


Контрольні завдання і запитання

1. Визначте, що таке НРТ, нетрадиційна релігія, неорелігія, релігії "Нового віку", секта, культ.

2. З'ясуйте, чому з'являються нові релігійні течії і які складнощі супроводжують цей процес.

3. Дайте класифікацію НРТ.

4. Охарактеризуйте окремі НРТ.

5. Які існують прогнози щодо майбутнього нових релігій?

Тематика рефератів

1. Умови і причини виникнення нових релігій.

2. Характерні особливості нових релігійних течій.

3. Роль неорелігійних рухів у діалозі "Схід-Захід".

4. Сучасні тенденції в неоязичництві.

5. Зміст і форми християнської нетрадиційності.

6. Особливості східного релігійного світогляду.

7. Неоорієнталістські течії.

Рекомендована література

1.Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. - М, 1984.

2. Баркер А. Новые религиозные движения. - СПб., 1997.

3. Берри Гарольд. Во что они верят. - М., 1994.

4. Боа Кеннет. Лабиринты веры. - М, 1992.

5. Дудуар Н., Филипович Л. НРТ: український контекст. - К., 2000.

6. Історія релігії в Україні (за ред. А.Колодного і П.Яроцького). - К., 1999. - Розділ VII.

7. Історія релігії в Україні. - Т.8: Нові релігії України. - К., 2000.

8. Мартин Уолтер. Царство культов. - СПб., 1992.

9. Ткачева А.А. "Новые религии" Востока. - М., 1991.

10. New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe. - Krakow, 1997.

11. Texe Mars. New Age Cults and Religions.- 1990.


ТЕМА XXIX

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти