ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Істинна густина. Середня густина. Фактори, які обумовлюють середню густину будівельних матеріалів.

Істинна густина. Середня густина. Фактори, які обумовлюють середню густину будівельних матеріалів.

Істинна густина (позначається буквою «ро») – це маса одиниці об’єму матеріалу в щільному стані, без пор і пустот, найчастіше її визначають у г/см3. Майже всі буд. матеріали мають пористу будову, за винятком скла, кварцу, ситалу, сталі та деяких інших, які можна вважати «абсолютно» щільними. Тому, щоб визначити «абсолютний» об’єм, випробуваного твердого матеріалу, його висушують до сталої маси mс , тонко подрібнюють, щоб кожна частинка не містила в собі пор. Одержаний порошок засипають до спеціального приладу (пікнометр, або об’ємомір), заповнений інертною рідиною по відношенню до речовини, що випробується (водою, бензином, гасом тощо), і за об’ємом витісненої ним рідини встановлюють «абсолютний» об’єм матеріалу Vа.

Формула: p = mc / Va

Для рідких та в’язких будівельних матеріалів (рідинне скло, розчини хімічних добавок тощо) «ро» визначають за допомогою ареометра, занурюючи його в рідину та фіксуючи рівень рідини за шкалою як показник істинної густини. Для більшості неорганічних природних і штучних матеріалів істинна густина становить 2,4…3,3 г/см3 , за винятком металів (рсталі = 7,85 г/см3), а для органічних матеріалів – 0,8…1,6 г/см3.
значення цього показника є необхідним для виконання деяких розрахунків, наприклад, визначення пористості та щільності матеріалу.

Середня густина Рm – маса одиниці об’єму матеріалу в природному стані (разом з порами і пустотами):

Pm = m/V

Середню густину найчастіше вимірюють у кг/м3 , проте можна використовувати також г/см3.

Середня густина залежить від хімічного та мінералогічного складів матеріалу, але більшою мірою – від розміру та кількості пор і пустот. Чим їх більше, тим легше матеріал. Із підвищенням вологості, показник р збільшується.

Значення середньої густини використовується при проведенні різних розрахунків, наприклад обсягів транспортування та складування матеріалів. За цим критерієм бетони поділяються на особливо важкі (понад 2500 кг/м3), важкі (2200…2500 кг/м3), полегшені (2000…2200 кг/м3) та легкі (500…2000 кг/м3). Цей показник пов’язаний з іншими властивостями будівельних матеріалів (пористістю, міцністю, теплопровідністю, водонепроникністю), що дає змогу, орієнтуючись на показник істинної густини, визначати доцільні галузі їх використання у будівництві.

Середню густину сипких матеріалів називають насипною густиною. (відношення маси сипкого матеріалу до його об’єму, включаючи простір між частинками.

Пористість. Вплив пористості на основні властивості будівельних матеріалів (середня густина, міцність, морозостійкість, теплопровідність).

Пористість П – ступінь заповнення об’єму матеріалу порами. Її виражають процентах, або у частках одиниці(коли загальний об’єм матеріалу приймають за одиницю)

Істинна (загальна) пористість Пі - сумарний об’єм усіх пор (відкритих і закритих) відносно загального об’єму матеріалу. Її можна оцінювати в частках одиниці або процентах. Істинну пористість обчислюють за формулою:

Пі = Р-Рм / Р *100%

Значення істинної пористості коливаються в широких межах.

Відносна та закрита пористість – відносний об’єм матеріалу, який відповідно сполучається і не сполучається з зовнішнім простором.

Пористість є важливою характеристикою, оскільки з нею пов’язані такі технічні властивості матеріалу, як міцність, водопоглинення, морозостійкість, теплопровідність тощо. Легкі пористі матеріали мають зазвичай невелику міцність і велике водопоглинення, щільні – значну міцність і незначне водопоглинення. Насичення матеріалів водою істотно позначається на інших властивостях: збільшується середня густина, теплопровідність, знижується міцність, морозостійкість.

Пористість буває волокниста(мін.вата), ніздрювата(газобетон), зерниста(керамзит), шарувата(слюда), це впливає на міцність і довговічність.

Розмір пор доходить до 1-3 мм, якщо більше це вже пустоти.

Відкрита пористість – кращий акустичний матеріал.

 

Міцність. Фактори, які обумовлюють міцність будівельних матеріалів.

Міцність – здатність матеріалу чинити опір руйнуванню від внутрішніх напружень, що виникають під дією різних зовнішніх навантажень. Напруження стиску, згину, розтягу, зрізу та удару.

Міцність матеріалу характеризується границею міцності при визначенні показників до руйнування.

Міцність при стиску є підставою для визначення марки або складу матеріалу.

Різні буд. матеріали неоднаково сприймають різні навантаження. Це залежить від хімічного та мінералогічного складів, структури й будови. Так, природні кам’яні матеріали добре працюють на стиск, але погано на розтяг і згин. Матеріали з волокнистими наповнювачами мають підвищену міцність на згин. Ряд буд. Матеріалів, наприклад деревина, сталь, склопластики, мають високі показники міцності на стиск і згин, й тому їх застосовують в таких несучих конструкціях, як балки, труби.

Вважаються також такі фактори як твердість, стираність, пружність, деформація, пластичність, крихкість та повзучість.

Фізико мех властивості буд матеріалів.

Фізичні властивості характеризують особливості фізичного стану матеріалу, а також його здатність реагувати на зовнішні фактори, що не впливають на хімічний склад матеріалу. До фіз властивостей відносится: істинна(маса одиниці об*єму матеріалу в абсолютно щільному стані) та середня(відношення маси до об*єму) густина, пористість(ступінь заповнення о*єму порами), водопоглинання (властивість вбирати і утримувати воду), водопроникність(здатність пропускативолоку крізь себе), морозостійкість, теплопровідність(предавати тепло від однієї поверхні до іншої) та ін.

Механічні властивості вказують на здатність матеріалучинити опір руйнуванню або деформації під дією зовнішніх навантажень.Такими властивостями є твердість(здатність чинити опір місцевим деформаціям, які виникають тоді, коли в нього пролникають інші, твердіші тіла), міцність(здатність чинити опір руйнуванню від внутрішніх напружень, що виникають в наслідок зовніш навантажень), пружність(здатність твердого тіла деформуватися під діею зовнішніх сил, і самочинно відновлювати свою форму), ,пластичність(властивість змінювати фому без руйнувань під навантаженням и зберігати форму після припинення цього впливу), крихкість(властивість твердих матеріалів руйнуватися під впливом мех сил, без пластичної деформації )

Морозостійкість. Фактори,які обумовлюють морозостійкість будматеріалів.

Морозостійкість- це здатність матеріалу в насиченому водою стані витримувати багаторазове навперемінне заморожуваня й відтавання без зниження міцності при стиску більш 15% і втраті маси 5%

Фактори:шільність матеріалу , водопоглинання, однорідність ,коефіціент ромякшення

Довговічність. Фактори, які обумовлюють довговічність буд мат.

Довговічність – це здатність матеріалу служити довгий час у конкретних кліматичних і виробничих умовах у встановленому режимі експлуатації без втрат експлуатаційних якостей. Характеризує властивість матеріалу, з необхідними перервами на ремонт, зберігати робочу здатність до граничного стану, який характеризується ступенем руйнування виробу, вимогами безпеки й економічної доцільності. Довговічність оцінюють доступним строком служби.

Магматичні гірські породи. Основні власт. Застосування

Вивержені або магматичні гірські породи утворилися внаслідок охолодження і затвердіння магми. Поділяють на масивні та уламкові. Масивні в свою чергу, поділяють на глибинні і вилиті. Вони мають характерну зернисто-кристалічну будову. Щільні, міцні, морозостійкі (глибинні).

Порфіроподібна структура, пористість (вилиті)

Уламкові – сипкі, сцементовані.

Усі вивержені породи широко викор в буд для зовн облицювання будівель і споруд, східців, виготовлення плит, дорожнє, гідротехнічне будівництво (граніт, базолит)

Матеріали та вироби зі скла в інтер’єрі

Области применения органических вяжущих

Асфальтові бетонні суміші та бетони

Істинна густина. Середня густина. Фактори, які обумовлюють середню густину будівельних матеріалів.

Істинна густина (позначається буквою «ро») – це маса одиниці об’єму матеріалу в щільному стані, без пор і пустот, найчастіше її визначають у г/см3. Майже всі буд. матеріали мають пористу будову, за винятком скла, кварцу, ситалу, сталі та деяких інших, які можна вважати «абсолютно» щільними. Тому, щоб визначити «абсолютний» об’єм, випробуваного твердого матеріалу, його висушують до сталої маси mс , тонко подрібнюють, щоб кожна частинка не містила в собі пор. Одержаний порошок засипають до спеціального приладу (пікнометр, або об’ємомір), заповнений інертною рідиною по відношенню до речовини, що випробується (водою, бензином, гасом тощо), і за об’ємом витісненої ним рідини встановлюють «абсолютний» об’єм матеріалу Vа.

Формула: p = mc / Va

Для рідких та в’язких будівельних матеріалів (рідинне скло, розчини хімічних добавок тощо) «ро» визначають за допомогою ареометра, занурюючи його в рідину та фіксуючи рівень рідини за шкалою як показник істинної густини. Для більшості неорганічних природних і штучних матеріалів істинна густина становить 2,4…3,3 г/см3 , за винятком металів (рсталі = 7,85 г/см3), а для органічних матеріалів – 0,8…1,6 г/см3.
значення цього показника є необхідним для виконання деяких розрахунків, наприклад, визначення пористості та щільності матеріалу.

Середня густина Рm – маса одиниці об’єму матеріалу в природному стані (разом з порами і пустотами):

Pm = m/V

Середню густину найчастіше вимірюють у кг/м3 , проте можна використовувати також г/см3.

Середня густина залежить від хімічного та мінералогічного складів матеріалу, але більшою мірою – від розміру та кількості пор і пустот. Чим їх більше, тим легше матеріал. Із підвищенням вологості, показник р збільшується.

Значення середньої густини використовується при проведенні різних розрахунків, наприклад обсягів транспортування та складування матеріалів. За цим критерієм бетони поділяються на особливо важкі (понад 2500 кг/м3), важкі (2200…2500 кг/м3), полегшені (2000…2200 кг/м3) та легкі (500…2000 кг/м3). Цей показник пов’язаний з іншими властивостями будівельних матеріалів (пористістю, міцністю, теплопровідністю, водонепроникністю), що дає змогу, орієнтуючись на показник істинної густини, визначати доцільні галузі їх використання у будівництві.

Середню густину сипких матеріалів називають насипною густиною. (відношення маси сипкого матеріалу до його об’єму, включаючи простір між частинками.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти