ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Гіпсові в’яжучі матер. Властивості. Застосування.

Гіпсові в’яжучі – повітрені в’яжучі, які складаються переважно з напівводяного гіпсу СаSO4 x 0,5 H2O. Одержують внаслідок теплової обробки сировини та розмелювання. Залежно від температури теплової обробки поділяється на:

низьковипаровувальні та високовипаровувальні

(гіпс будівельний, супергіпс) (ангідритовий цемент)

Основні власт.:

тонкість помелу

водопотреба

міцнісні характеристики (при згині, тиску)

строки тужавлення (початок, кінець)

водостійкість

 

Твердіння гіпсових в’яжучих відбувається внаслідок розчинення напівводяного сірчанокислого калію й появи насиченого розчину.

Застосовують гіпсові в’яжучі для виготовлення перегородної плити і панелей акустичних піногіпсів, сухої гіпсової штукатурки.

38. Повітряне вапно. Властивості. Особливості використання.

Повітряне будівельне вапно-це продукт випалювання до спікання при температурі 1000…1200 С кальцієво-магнієвих гірських порід, що містять менше 6% глинистих домішок.

Властивості: Домішки гіпсу та пірину небажані. Істина густина негашеного вапна – 3,1…3,3 , а гашеного вапна у кристалічному стані 2,23. Насипна густина – 1.6…2.6, а меленого негашеного вапна – 0,9…1,1. Повітряне вапно характеризується пластичністю, пов’язаною з його водоутримувальною якістю. Строки тужавлення: будівельні розчини на основі гашеного вапна тужавіють дуже повільно протягом 5…7 діб, причому цей процес прискорюється при сушінні. Міцність будівельних розчинів і бетонів на основі повітряного вапна залежить від умов його тверднення. Вапнякові вироби, в яких прйшли процеси карбонізації, відрізняються підвищеною водо- та морозостійкістю.

Використання: для приготування мурувальних та оздоблювальних розчинів, для виготовлення штучних бетонних виробів, силікатної цегли й інших вапняно-піщаних виробів автоклавного твердіння.

39. Гідравлічні в’яжучі.застосування у будівництві.

Твердіють та зберігабть міцність після тужевіння в повітряно сухих умовах та наступного витримування у воді. до них належать гідравлічне вапно(застосовують для приготування буд розчинів підвищеної водостійкості, штукатурних розчинів, легких і важких бетонів низьких класівдля виготовлення стінового каміння, для стабілізації грунтів при будівництві шляхів, шпаклівки замазки, фарби), портланд цемент(головний матеріал для виробництва бетону, залізо-бетону та буд розчинів) та його різновид(швидко твердіюций; алінітовий-в гідротехнічному будівництві, каналах, зимовому бетонуванні; плвстифікований-гідротехнічне та шляхове будівництво; гідрофобний у будівництві де потребується підвищені водо-, морозостійкість, стійкість в умовах змінної вологості;сульфато стійкий з мінеральними добавками- ідеальний за властивостями але дорогий; для влаштування дорожних та аеродромних покриттів;білий та кольорові-для декоративних та оздоблювальних робіт )и, шлакопртланд цемент(має деякі переваги у порівнянні з порт.цементом, використовується при виготовленні массових споруд, масивних конструкцій, гідротехнічних, конструкцій гарячих цехів), пуцолановий цемент(бетонні та залізобетонні конструкції,підводні та підземні частини споруд) ,композиційний цемент(екологічно дешевший продукт подівній до портланд цементу), з лужними в*яжучими(сировиною є більш розповсюдженні матеріали,лужні цем. переважають звичайні за фіз механічними властивостями), та глиноземеті цементи

40. Портландцемент. Особливості викор.

Портландцемент – гідравлічна в’яжуча речовина, яку отримують спільним тонким помелом портландцементного клінкеру з двоводним гіпсом або інш. Добавками. Портландцементний клінкер – продукт випалювання до спікання суміші вапняку та глини. Поділяється на 5 типів (в залежності від кількості добавок)

Для оцінки якості визн.: істину густину, тонкість помелу, водопотребу, строки тужавлення, границі міцності при стиску і згині.

41. Портландцемент. Властивості. Використання.

Портландцемент -гідравлічна в’яжуча речовина, яку виготовляють спільним тонким подрібненням клінкеру з гіпсом або іншими добавками, результат тонкого подрібнення випаленого до спікання мергецю та штучної суміші. П/ц поділяється на 5 типів: 1 – п/ц марки 300,400,500,550,600. 2 тип – п/ц з мін. добавками, 3 тип – шлако п/ц,марки 300,400,500. 4 тип – пуцолановий п/ц. тип 5 – композиційний п/ц.

Властивості :Істинна густина цементу без мінеральних добавок становить 3,0….3,2 г/см3, насипна густина – приблизно 1300 кг/м3.

За нормами тонкість помелу портландцементу повинна становити 400…450 м2/кг.

Водопотреба цементу – це мінімальна кількість води, необхідна для приготування тіста заданої консистенції, зазвичай становить 24….28%.

Строки тужавлення цементу – це час, протягом якого цементне тісто (паста) втрачає свою пластичність, переходячи майже в твердий стан. Розрізняють умовний початок тужавлення (початок втрати пластичності) і кінець тужавлення (повна втрата пластичності). Для портландцементу марок М300, М400, М500 початок тужавлення має бути не раніше як через 60хв, марок М550 і 600 – не раніше 45 хв, а кінець – не пізніше ніж через 10 годин після замішування (для усіх марок).

Рівномірність зміни об’єму при стандартних випробуваннях цементу оцінюють візуально за деформацією зразків.

Міцність цементу – це результат когезії частинок цементу між собою та адгезії їх до заповнювача. Міцність цементу встановлюють за показником границі міцності при стиску половинок зразків-балочок розмірами 160 х 40 х 40 мм. Значення границі міцності при стиску таких зразків називають активністю цементу, а значення активності, округлене в бік зменшення (визначене в кгс/см2), - маркою цементу. Згідно зі стандартами України встановлено марки портландцементу: М300, М400, М500, М550, М600.

Застосування: важкий бетон, дорожній бетон, крупнопористі бетони

42. Види і особливості використання спеціальних цементів

Регулюючи мінеральний склад і структуру клінкеру, тонкість помолу та зерновий склад цементу, а також уводячи у процесі помолу мінеральні та органічні добавки, одерж. портландцементи з поліпшеними властивостями.

- Швидкотверднучий – інтенсивніше нарощю міцності в початковий період твердіння. Застосовують для зменшення строків тепловологової обробки, прискор. темпів будівництва, виконувати буд. роботи на морозі.

- Пластифікований – вигот. тонким подрібненням портландцементного клінкеру з двоводним гіпсом з додаванням лігносульфанату технічного чи інш. пластифікуючи добавок. Відрізняеться здатністю надавати сумішам більшої рухливості. Виеорист. для зменшення водоцемент. відношення й підвищення щільності, морозостійкості, водопроникненості бетону.

- Гідрофобний – Зменшена гігроскопічність, підіищена морозостійкість, водопроникненість, корозійну стійкість. Недолік – сповільнене зрост. міцності в початковий період твердіння. Застос. для конструкцій які працюють у умовах зволоження та заморожування.

- Сульфатостійкий стійка щодо дії вод, що містять сульфатні аніони. Для вигот. бетонів, що працюватимуть у морській воді і для бетонів підвищеної морозостійкості.

- Дорожній висока міцність, підвищ. морозостійкість і стійкість до агресивних середовищ (марка не нижче 400)

- Білі та кольорові – декоративне призначення

- З активними мін. добавками

-шлакопортландцемент Підвищена стійкість в мякій і сульфатній воді. Помірна водопотреба , вища повітро- і морозостійкість, використ. для зведення наземних, підземних і підводних частин споруд. вартість на 5-20% нижче звич. портландцементу. Випускають трьох марок 300, 400, 500. Недолік – повільно набираю міцність у початковий період твердіння.

43. Білі та кольорові цементи, властивості, застосування у будівництві.

Білий і кольоровий цементи відносяться до гідравлічних в'яжучих речовин декоративного призначення. Білий і кольоровий п\ц мають марки 400 і 500, а застосовують їх для арх-оздоблювальних робіт, облицювального шару стінових панелей і блоків штучного мармуру, скульптурних робіт. Властивості: міцність, рівномірність зміни об'єму, дрібність помелу, ступінь білизни.

Найменування Властивості Застосування у будівництві
Білий портландцемент Отримують із сировинних матеріалів, що містять обмежену кількість барвників ( оксиди феруму, мангану, хрому, 0, 3 % від маси клінкеру) , основна вимога- ступінь білизни- 3 сорти, Марки за міцністю – М400, М500. Не має достатньо високої морозо- та корозостійкості , вирізняються підвищеними деформаціями усадки, що зумовлено її мінералогічним складом. Використовують для декоративних і оздоблювальних робіт, для виготовлення цементних фарб, виготовлення облицювального шару, стінових панелей і блоків, штучного мармуру скульптурних робіт.
Кольорові портландцементи Отримують одночасним помелом білого клінкеру з відповідними мінеральними пігментами( стійкі до дії лугів) . Вохра, мумія, – для жовтого, сурик залізний - для червоного , залізооксидні пігменти – для жовтого, коричневого, червоного, теракотового, оксид хрому – для зеленого , піролюзит – для коричневого і чорного, сажу – для чорного , ультрамарин – для для блакитного та синього. Органічні пігменти – блакитний та зелений фталоціанінові пігменти(велика собівартість) Як кольорові пігменти – фарбові руди – бурий залізняк, сурик-руду, марганцеві руди. Не має достатньо високої морозо- та корозостійкості , вирізняються підвищеними деформаціями усадки, що зумовлено її мінералогічним складом. Застосовують для архітектурно-оздоблювальних робіт, виготовлення облицювального шару, стінових панелей і блоків, штучного мармуру скульптурних робіт.

44. Автоклавні силікатні матеріали: властивості, застосування у буд.

Силікатні матеріали – це матеріали,що виготовляються з сировинної суміші,що містить вапно(гашене чи мелене) і кварцовий пісок,які утворюють силіката кальцію, в процесі автоклавної обробки. Властивості: водостійкість, довговічність, міцність. Використання: для виготовлення пористих матеріалів(газосилікату, піносилікату), для теплоізоляції елементів зовн. стін, для конструктивних елементів.

45.Основні властивості бетонної суміші і бетону.

Бетон – це штучний каменеподібний матеріал, результат твердіння раціонально дібраної суміші в’яжучого, заповнювачів, води і, у разі потреби, спеціальних добавок. До затвердіння цю суміш називають бетонною. Тому властивості бетону і бетонної суміші тісно пов’язані. Оскільки існують важкі, легкі бетони, бетони спеціального призначення, то властивості їх можна визначити за їхнім призначенням. Бетони для конструкцій повинні мати задану міцність, а для відкритих частин будівель і споруд – достатню морозостійкість. Бетони для гідротехнічних споруд повинні забезпечувати високу водонепроникність, стійкість проти вилуговувальної дії фільтрувальних та мінералізованих вод, мати задану міцність і морозостійкість, малу усадку та низьке тепловиділення при твердінні в масивних частинах споруд. Бетони для стін опалювальних будівель при заданій міцності повинні мати знижену середню щільність, щоб забезпечити низьку теплопровідність. Бетони для підлог промислових будівель мають бути зносостійкими й міцними на вигин, а бетони для дорожніх і аеродромних покриттів, крім того, - морозостійкими. Взагалі, на мою думку, найважливішою властивість бетонів і бетонної суміші є міцність, тому що міцність забезпечує здатність матеріалу чинити опір зовнішнім механічним зусиллям. Взагалі міцність при стиску взято за головний критерій, а коли треба, то визначають також міцність на розтяг та згин.(властивості: міцність усадка, набухання, повзучість, щільність водонепроникність, морозостійкість)

46. Класифікація бетонів за призначенням, структурою, середньою густиною. Приклади

- конструкційні;

- спеціальні (жаростійкі, хімічностійкі, декоративні, дорожні,корозійностійкі,радіаційнозахисні, теплоізоляційні і ін.).

структурою:

Щільні, поризовані,ніздрюваті,крупнопористі.

за середньою густиною:

важкий, або звичайний (2200...2500 кг/м?), з заповнювачами з щебеню або гравію з щільних порід, застосовується в залізобетонних та бетонних конструкціях, де потрібна висока міцність і щільність;

особливо важкий ( понад 2500 кг/м?) з заповнювачами з бариту, залізних руд або металів; застосовується для захисту від г-променів на атомних електростанціях, в лабораторіях і т. п.;

легкий бетон (500...2000 кг/м?) — шлакобетон, пемзобетон та ін., з легкими заповнювачами відзначається малою теплопровідністю і застосовується для огороджувальних конструкцій та покрить;

особливо легкий(менше 500 кг/м?) — ніздрюватий бетон (пінобетон, газобетон) на основі штучних пористих заповнювачів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти