ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Нормативи регулювання капіталу банку.

Нормативи капіталу:

• норматив мінімального розміру регулятивного капіталу(Н1)

Регулятивний капітал є одним із найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе у процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків.

Цей капітал банку складається з основного (1-го рівня) капіталу та (2-го рівня) капіталу.

Регулятивний капітал обчислюється за такою формулою:

де РК - регулятивний капітал банку;

ОК - основний капітал (капітал 1 -го рівня);

ДК - додатковий капітал (капітал 2-го рівня);

В - відвернення.

• норматив адекватність регулятивного капіталу(Н2)

Норматив адекватності регулятивного капіталу (норматив платоспроможності) відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру.

де Ар - активи, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від груп ризику, до якої віднесено актив.

• норматив адекватність основного капіталу(Н3)

Норматив адекватності основного капіталу встановлюється з метою визначення спроможності банку захистити кредиторів і вкладників від непередбачуваних збитків, яких може зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.

де ЗА - загальні активи

Поняття “депозитні операції”. Ознаки класифікації депозитів.

Депозит(вклад)-це грош. кошти, які банк прийняв від вкладника на договірних засадах на зберігання з подальшою виплатою вкладнику.

Депозитна операція-це операція із залучення коштів на вклади та розміщення депозитних сертифікатів.

Активними депозитами операц. вважають:операції з розміщення коштів банком на депозит, а пасивними операц. з залучення коштів на депозит.

.

Ознака Типи депозиту
1.за категоріями депозитів 1.1.депозиті банків 1.2.депозити ю.о. 1.3.депощити ф.о.
2.Строк та порядок повернення грош. коштів 2.1. Депозити на вимоги 2.2. Строкові депозити 2.3. Накопичувальні депозити
3.Резеденські 3.1.Вклади резидентів 3.2.Вклади нерезедентів
4.Спосіб оформлення депозиту 4.1.Укладення договору банківського вкладу 4.2.видача ощадної книжки 4.3.Видача ощадного (депозитного)сертифікату
5. Валюта залучення грош. коштів 5.1. Нац. Валюта 5.2. інозем. валюта 5.3. Банк. метали
6.капіталізація нарахованих% 6.1.Депозит із складними % 6.2.Депозит із простими %
7.Характер сплати % 7.1.Авансом 7.2Щомісяця 7.3Щокварталу 7.4Після завершення року. 7.5Періодично 7.6.Після завершення терміну дії договору
8.Довгострокове повернення коштів чи банк. металів 8.1 Із попереднім повідомленням про повернення 8.2 Без попереднього повідомлення про повернення.

Основні правила проведення депозитних операцій.

До основних правил оформлення депозитних операцій відносять:

1.послідовність заповнення депозитної документації. Основою для проведення таких операц. є оформлення депозитного договору. Основними реквізитами депозитного договору є: 1.назва і адреса банку, що приймає вклад; 2. Назва та адреса власника коштів; 3. Номінал депозиту; 4)дата вимоги вкладником своїх коштів; 5) % ставка за користування депозитом; 6)сума %, яку належить виплатити; 7)форма зарахування коштів на депозитний рахунок; 8.форма повернення вкладу; 9. Підписи голови банку та гол. Бухгалтера, вкладника.

Незалежно від методу розрахунку % під час визначення к-сті днів враховують перший і не враховують останній дні депозитної угоди.


Робота з фізичними та юридичними особами із залучення депозитів.

Робота з ф.о. та ю.о. із залучення депозитів проводяться відповідно до Положення’’про порядок здійснення банками укр.вкладних(депозитних)операцій з ф.о. та ю.о. ‘’ № 457.

1.Грошові кошти в нац.та іноземній валюті або банківських металів залучені ю.о чи ф.о обліковуються банками на відповідних рахунках

2.Одержання письмової форми договору

3.договори банківського рахунку та банківського вкладу депозиту визн.права зобов’язання суб’єктів платних операцій та інші умови визначення ЗУ.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти