ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ КОЕФІЦІЄНТНОГО АНАЛІЗУ АКТИВІВ І ПАСИВІВ КБ

Назва коефіцієнта Обчислення коефіцієнта Характеристика коефіцієнта
Коефіцієнт ліквідних активів Доданням міжбанківських активів до готівки та прирівняних до неї коштів мінус міжбанківські пасиви та позички від НБУ або відсоток до загальних (або робочих) активів Виміряє ліквідність балансу банку
Коефіцієнт співвідношення позик та депозитів Відношення суми всіх активів із нормальним ризиком (дисконти, позики та авізо) до основних депозитів (включаючи депозити до запитання, термінові та ощадні депозити, за винятком короткострокових та довгострокових запозичень грошового ринку); обсяг позик, зменшується на суму сформованого резерву під збитки за позиками Характеризує здатність банку залучати депозити для підтримки своїх кредитних операцій та його можливість давати в кредит ці депозити
Коефіцієнт достатності капіталу Співвідношення капіталу до загальних активів, зважених на ризик; при цьому і капітал, і активи мають бути повністю очищені від відповідних резервів під збитки за позиками та нематеріальних активів Показує межу захисту кредиторів та вкладників банку від непередбачених збитків, яких може зазнати банк у процесі своєї діяльності
Коефіцієнт співвідношення дохідних активів до загальних активів Співвідношення дохідних активів, які складаються з відсоткових депозитів, розміщених цінних паперів, позик, авізо та інших, до загальних активів Показує, наскільки продуктивно банк використовує свої активи, але не вимірює ефективність їхнього використання
Співвідношення резервів під збитки за позиками та загальних позик Співвідношення резервів під збитки за позиками до загальних позик Характеризує якість банківського портфеля позик та покриття безнадійних боргів

Коефіцієнти обчислюються на базі окремого балансу КБ, оскільки кожний з них складається на окрему дату, яка відповідає даті балансу.

Структурний та коефіцієнтний аналіз активів і пасивів КБ здійснюється щоденно за попередній день.

У рамках коефіцієнтного аналізу комерційні банки розраховують ряд економічних нормативів, порядок визначення яких встановлений НБУ [54] відповідно до Законів України "Про Національний банк України" [55] та "Про банки і банківську діяльність" [56]. Ці економічні нормативи за методикою НБУ поєднують у групи, перелік і склад яких наведені на рисунку 14.4.

НОРМАТИВИ ЛІКВІДНОСТІ

Назва економічного нормативу Миттєвої ліквідності (Н4) Призначення економічного нормативу Контроль за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високо-ліквідних активів (коштів у касі та на кореспондентських рахунках)
Поточної ліквідності (Н5) Визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов'язань банку
Короткострокової ліквідності (Н6) Контроль за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов'язання за рахунок ліквідних активів

НОРМАТИВИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

Назва економічного нормативу Призначення економічного нормативу
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) Обмеження кредитного ризику, що виникає внаслідок невиконання окремими контрагентами своїх зобов'язань
Норматив великих кредитних ризиків (Н8) Обмеження концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом або групою пов'язаних контрагентів
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручництв, наданих одному інсайдеру (Н9) Обмеження ризику, який виникає під час здійснення операцій з інсайдерами, що може призвести до прямого та непрямого впливу на діяльність банку; цей вплив зумовлює те, що банк проводить операції з інсайдерами на умовах, невигідних для банку, що призводить до значних проблем, оскільки в таких випадках визначення платоспроможності контрагента не завжди здійснюється достатньо об'єктивно
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручництв, наданих інсайдерам (Н10) Обмеження сукупної суми всіх ризиків щодо інсайде-рів; надмірний обсяг сукупної суми всіх ризиків щодо інсайдерів призводить до концентрації ризиків і загрожує збереженню регулятивного капіталу банку.
НОРМАТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ
Назва економічного нормативу Призначення економічного нормативу
Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Нп) Обмеження ризику, пов'язаного з інвестуванням в акції, паї, частки та інвестиційні сертифікати окремої юридичної особи
Норматив загальної суми інвестування (Н12) Обмеження ризику, пов'язаного із здійсненням банком інвестиційної діяльності, та характеризує використання капіталу банку для придбання акцій (паїв/ часток) будь-якої юридичної особи

Рис. 14.5. Валютні позиції КБ

З метою зменшення валютного ризику в діяльності банків НБУ установлює норматив ризику загальної відкритої (довгої чи короткої) валютної позиції банку (Н13), у тому числі обмежується ризик загальної довгої відкритої валютної позиції банку і ризик загальної короткої відкритої валютної позиції банку.

Моделі розрахунку конкретних економічних нормативів та обмеження їхнього розміру надані в таблиці 14.13, допоміжна інформація для розрахунків наведена в додатках В, Г.

Таблиця 14.13

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти