ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 1:Аналіз існуючих методик для розгляду теми

Вступ

 

Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. В першу чергу це стосується реформування освіти, починаючі з педагогічної діяльності. Освіта як необхідна складова життя людини, умова самореалізації людини, людина та її права як мірило і критерій якості освіти, освіта як зв'язок часу - це ті гуманістичні цінності, які повинні стати в центрі педагогічної діяльності.

Інформація й теоретичні знання визнані пріоритетним стратегічним ресурсом постіндустріального суспільства та є основою системи інформаційного забезпечення освіти. Але школа чи вищий навчальний заклад не повинні просто давати певну суму знань, а мають навчити молоду людину вміння навчатися, оновлювати свої знання протягом усього життя.

Ще К. Ушинський говорив, що розум - це добре організована система знань, але знань, які постійно оновлюються! Ось чому одна з важливих тенденцій розвитку освіти в країні складається з перебудови самої концепції організації навчально-пізнавальної діяльності, педагогічного керівництва нею, коли інформативна модель освіти втратила свою актуальність.

Сьогодні суспільство досягло такого рівня розвитку, коли обсяги теоретичних знань, інформації, рівень її структурованості та складності зумовлюють створення якісно нової інформаційної структури, в якій інформаційні ресурси визначатимуть розвиток країни, сфер суспільства; умови життєдіяльності людини в усіх соціальних сферах, інтелектуалізацію праці, вдосконалення соціально-комунікаційних відносин, виробництва й управління усіма соціальними сферами; вибір і використання інформаційних систем і технологій різного призначення.

Це вимагає найшвидшого переходу до нової стратегії розвитку освіти на основі широкомасштабного використання знань та інформації як стратегічних ресурсів розвитку, а також перспективних високоефективних технологій як

Для реалізації програми великого значення набувають процеси інформатизації, використання комп'ютера, інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інформаційних ресурсів у професійній діяльності працівників освіти.

І хоча вже протягом десятиліть комп'ютер використовується в процесі навчання, але не досліджені цілком питання, пов'язані з оптимальними й ефективними формами і методами застосування комп'ютера в навчанні й освіті, не реалізовані потреби комп'ютерної підтримки навчальних послуг. Сучасний етап комп'ютерного навчання характеризує великий розрив в якості програмно-педагогічних засобів та ресурсів Інтернет.

Але і в Законі України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", прийнятому у січні 2007 року, все ще відмічається, що рівень комп'ютерної та інформаційної грамотності населення є недостатнім, впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних ІКТ – повільним.

Ось чому обрана тема курсової роботи: «Використаня інформаційних ресурсів мереж Інтернет у методичних цілях.»

Метою курсової роботи є дослідження найбільш поширених ресурсів мережі, які використовуються в освітній діяльності. Завдання курсової роботи передбачають: вивчення та освітлення теоретичних основ інформаційних ресурсів, видів ресурсів мережі Інтернет, у тому числі, тих, що використовуються в он-лайн-навчанні, а також – для викладачів середньо освітніх шкіл . Крім цього, завданням курсової роботи є розгляд проблем та шляхів їх вирішення щодо використання мережевих ресурсів у освітній діяльності .

Вивченню цього питання, проблемам використання мережевих ресурсів в освіті приділяється увага багатьох вчених і практикуючих вчителів. Воно постійно розглядається на науково-практичних конференціях та у статтях освітян і взято до уваги розробниками програмних продуктів. Саме ці джерела разом із законодавчими документами використані для написання курсової роботи. Крім цього, в роботі використані матеріали з досвіду викладання загально-технічних дисциплін, накопичений вчителями шкіл і викладачами вищих навчальних закладів України, отримані з різноманітних сайтів "всесвітній павутини" Інтернет.

Мета дослідження: використання інтернет ресурсів для самоосвіти вчителів та ведення інформаційно насичених уроків в школі та позакласного навчання

Актуальність роботи полягає у вивчені практичної значущості інтернет ресурсів та ознайомлення с інтернет технологіями. З розвитком інформатизації людства виникає потреба використовувати і тісно взаємодіяти з інтернет технологіями навіть на уроках інформатики.

Задача роботи:

а)визначити загальне використання інтернет ресурсів у школі та навчальному процесі дітей і вчителів

б)з’ясувати на скільки розповсюджені он-лайн технології при самоосвіті та підготовку уроків

в)створити групу уроків за допомогою он-лайн ресурсів та зрозуміти їх значущість

 

Методи дослідження: використання інтернету для саморозвитку та практичне використання вчителями інформатики при роботі

Урок № 18

Тема. Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості

Мета:

навчальна: познайомити учнів з основними поняттями електронних таблиць, розповісти про можливості використання електронних таблиць, ввести поняття «табличний процесор» і «електронна таблиця», сформувати поняття: комірка, рядок, стовпчик, адреса комірки, діапазон комірок, робочий аркуш, книга;

розвивальна:сприяти всебічному розвитку особистості; розвивати практичні вміння та навички учнів щодо наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера; для формування наукового світогляду зазначити використання електронних таблиць для розв’язання задач по фізиці, хімії, математиці і т.д.;

виховна:виховувати інформайційно-освічену людину, свідоме ставлення до формування інформаційної та комунікативної компетенції.

Обладнання: програми Microsoft Excel, Windows, Google Chrome

.

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент.( див. Презентацію групу в контакті «Информатика-гимназия им. Г. С. Раковського» за силкою http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F15V8b4_pyM_b5nJWIvIz9rwRH1zY8r0FVC05tvc45y4c%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&post=-111986937_17)

Перевірка кількості присутніх, та готовності класу і учнів до уроку. Озвучування теми уроку.

- Доброго дня діти, сідайте. Всі приготувалися до уроку. Сьогоднішня тема уроку «Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості.»

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Сучасні технології обробки інформації часто приводять до того, що виникає потреба подання даних у вигляді таблиць. Наприклад, таблиця чемпіонату з шахів або футболу, розклад уроків, класний журнал, розклад рухів поїздів, тощо. Різноманітні фінансові документи (відомості на заробітну плату, табель робочого часу, інвентаризаційні описи, квартальні звіти, складський облік матеріалів тощо) теж мають вигляд таблиць. Для табличних обчислень характерні відносно прості формули, по яким проводяться обчислення, і великі об’єми вхідних даних. Для таких розрахунків слід використовувати комп’ютер. З цією метою людина створила електронні таблиці, завдяки чому ми з вами можемо економити свій час. І який професійний шлях ви не оберете, електронні таблиці завжди стануть вам у пригоді.

IV. Робота з комп’ютером.

Робота в парах.

1. Учні порівнюють інтерфейси вікон програм MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher з інтерфейсом MS Excel і записують у робочих зошитах відмінності інтерфейсу MS Excel.

2. Наприкінці вправи учні обговорюють і складають загальний список відмінностей інтерфейсів. Наприклад, у MS Excel є рядок формул, робоче поле у вигляді таблиці, книга тощо.

3. Підбиття підсумків уроку

V. Опитування.

Запитання для опитування

- Учні будь ласка дайте відповідь на запитання!

1)Для чого призначені електронні таблиці? (Відповідь: для обробки табличної інформації.)

2)Назвіть основні об’єкти табличного процесора. (Відповідь: книга, аркуш, електронна таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон клітинок, діаграма.)

Урок № 19

Хід уроку

ІІІ. Фізкультхвилинка

http://vk.com/video344121703_456239018?list=75c3cde0111be318d8

IV. Закріплення матеріалу.

- Закріплення матеріалу проходитиме за комп’ютером завдання знаходиться на сторінці у підручнику 89

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки

та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть табличний процесор Excel 2007, виконавши Пуск => Усі

програми => Microsoft Office => Microsoft Office Excel 2007.

2. Роздивіться вікно програми і знайдіть основні елементи вікна програми,

які подано на малюнку 4.3. Виберіть по черзі різні вкладки

Стрічки. Ознайомтеся з переліком елементів керування на цих вкладках

та їх призначенням, використовуючи підказки, які з’являються

після наведення вказівника на елемент керування.

3. Закрийте вікно програми вибором кнопки Закрити ” .

4. Відкрийте файл електронної книги вправа 4.1.xlsx, який міститься в

папці Розділ 4\Пункт 4.1.

5. Виберіть ярлик Аркуші за допомогою миші. Роздивіться електронну

таблицю. Знайдіть елементи вікна електронної книги, наведені на

малюнку 4.4.

6. Установіть поточною клітинку В4, вибравши її вказівником миші.

7. Опрацюйте переміщення курсора по таблиці, використовуючи клаві-

ші - Зверніть увагу на зміну даних у полі Ім’я та в

Рядку формул. У яких клітинках уведено текст? У яких клітинках

уведено числа? У яких клітинках уведено формули? Запишіть у зошит

приклади адрес відповідних клітинок.

8. Установіть поточною клітинку С4. Уведіть з клавіатури число 132.

Зверніть увагу на зміни у клітинці С7 і на діаграмі. Поясніть, чому

це сталося.

9. Уведіть у клітинки С5 і С6 відповідно числа 100 і 2. Простежте за

змінами у клітинці С7 і на діаграмі.

10. Виберіть ярлик Аркуш2. Перегляньте електронну таблицю, використовуючи

смуги прокручування. У яких клітинках уведено текст?

У яких клітинках уведено числа? У яких клітинках уведено формули?

Запишіть у зошит приклади адрес відповідних клітинок.

11. Змініть дані в деяких клітинках стовпців С і D. Простежте за змінами

результатів обчислень у стовпці Е і на діаграмі.

12. Установіть різні масштаби перегляду аркуша, використовуючи кнопки

та повзунок у Рядку стану.

13. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з тим самим іменем.

14. Збережіть електронну книгу в папці Мої документи у файлі з іменем

таблиця 4.1.xlsx.

15. Закрийте вікно програми

V. Домашнє завдання.

Читати сторінку 88 -90 дати відповідь на запитання 1-5 на стор. 90

 

Картки

№1

· Перетин стовпця та рядка — комірка. Виділена комірка зветься активною. Адреса активної комірки записується в рядок стану. Діапазон комірок — це прямокутник, який задається назвами крайнього лівого і крайнього правого стовпців.

 

№2

Діапазон стовпців — це горизонтальна смуга таблиці. Незв’язний діапазон виділяється за допомогою клавіші Ctrl. Для того, щоб увести число в комірку, необхідно зробити її активною та набрати число на клавіатурі. Формули вводити в комірку можна тільки за допомогою рядка формул.

 

№3

Маркер заповнення — це рамка, яка обрамляє комірку. Він дозволяє заповнювати комірки значеннями простим перетаскуванням миші.

 

 

Додаток 1

 


Додаток 2

Урок № 20

Хід уроку

I. Організаційний момент.

Перевірка кількості присутніх, та готовності класу і учнів до уроку.

Типи даних

Електронні таблиці дають змогу працювати з трьома основними типами даних:

• число

• текст

• формула.

Числа в електронних таблицях Excel можуть бути записані в звичайному числовому або експоненціальному форматі, наприклад: 195,2 або 1,952Е + 02. За умовчанням числа вирівнюються в осередку по правому краю. Це пояснюється тим, що при розміщенні чисел один під одним (у стовпці таблиці) зручно мати вирівнювання по розрядах (одиниці під одиницями, десятки під десятками і т. д.).

Текстом в електронних таблицях Excel є послідовність символів, що складається з букв, цифр і пропусків, наприклад запис «32 Мбайт» є текстовими. За умовчанням текст вирівнюється в осередку по лівому краю. Це пояснюється традиційним способом листа (зліва направо).

Формула повинна починатися із знаку рівності і може включати числа, імена осередків, функції (Математичні, Статистичні, Фінансові, Дата і час і т. д.) і знаки математичних операцій. Наприклад, формула «=А1+В2» забезпечує складання чисел, що зберігаються в осередках A1 і В2, а формула «=А1*5» — множення числа, що зберігається в осередку A1 на 5. При введенні формули в осередку відображається не сама формула, а результат обчислень за цією формулою. При зміні початкових значень, що входять у формулу, результат перераховується негайно. Результат і аргументи використовуваних функцій знаходяться в елементах електронної таблиці. Табличний процесор володіє гнучким механізмом завдання і редагування значень елементів електронної таблиці, а також допускає створення власних програм по обробці даних. Функції виконуються не тільки над значеннями конкретних осередків, але і над набором осередків із заданого діапазону. Кожен осередок має свою назву, складену з назви стовпця і рядка, а діапазон задається назвами лівою верхньою і правою нижньою елементів таблиці.

Використання табличного процесора дозволяє не тільки визначити результат на основі початкових даних, але і знайти початкові значення, необхідні для отримання необхідного результату.

Іменування комірок

Всяка комірка в Microsoft Excel має свою адресу – номер стовпця, де вона знаходиться і номер рядка. Наприклад, комірка, що знаходиться на перетині рядка 8 і стовпця С має адресу С8. Адреси комірок також називають ще іменами комірок. Щоби уникнути плутанини, нижче, ми будемо називати адресами лише імена утворені в описаний вище спосіб.

Нехай в комірці А1 знаходиться ціна одного виробу, а в комірці А2 – закуплена кількість виробів. Щоби в комірці А3 підрахувати сумарні витрати на закупку, слід в цій комірці записати формулу =А1*А2. Якщо дивитись на саму формулу, то з неї безпосередньо не можна встановити, що за величини знаходяться в комірках А1 і А2. Якщо формула не така проста, а більш складна, то легко заплутатись. Тому, у ряді випадків, більш зручним є присвоєння коміркам імен. Імена комірок можна вибирати у відповідності зі змістом величин, що в них знаходяться. При записі формул використання імен надає формулам прозорості. Так, присвоївши в розглянутому вище випадку, комірці А1 ім’я Ціна, а комірці А2 – ім’я Кількість, можна записати формулу в комірці А3 як =Ціна*Кількість. В цьому випадку, ми уже з вигляду формули можемо сказати, які величини в неї входять.

Щоби присвоїти ім’я комірці, слід:

· виділити потрібну комірку, встановивши на неї вказівник миші і клацнувши лівою клавішею миші

· в поле Ім’я ввести нове ім’я комірки (мал. 5). На малюнку в полі Ім’я знаходиться адреса комірки, де знаходиться табличний курсор, – А1

· натиснути клавішу Enter.

Можна присвоїти комірці ім’я і у інший спосіб – використовуючи діалогове вікно Присвоїти ім’я. Для цього слід:

· помістити курсор у комірку, якій необхідно присвоїти ім’я

· з головного меню вибрати Вставка Þ Ім’я Þ Присвоїти. В результаті на екран виводиться діалогове вікно Присвоїти ім’я

· набрати нове ім’я в полі Ім’я, після чого клацнути на клавіші Добавити

· натиснути клавішу ОК.

Для зміни імені комірки, спочатку необхідно видалити старе ім’я комірки. Для цього потрібно:

· помістити курсор у комірку, ім’я якої потрібно змінити

· з головного меню слід вибрати Вставка Þ Ім’я Þ Присвоїти. В результаті на екран виводиться діалогове вікно Присвоїти ім’я

· клацнути мишею на імені, яке потрібно замінити, а потім на кнопці Видалити

· ввести нове ім’я в полі Ім’я, після чого клацнути на кнопці Добавити

· клацнути на кнопці ОК

Питання для закріплення:

1. З якими основними типами даних дозволяють працювати електронні таблиці?

2. Як записуються числа в електронних таблицях Excel?

3. Що являє собою текст в електронних таблицях Excel?

4. Яка особливість формул в електронних таблицях Excel?

5. Які існують основні типи посилань? Чим вони відрізняються?

IV. Практична частина.

1.На комп'ютері учні самостійно вводять у відповідні комірки числа, текст, за допомогою формули виконують дії над комірками. Учні виконують завдання за наведеним зразком.

2.Зробити розрахунки за формулами

=B5-B6-B7

=СУММ(C3:C15)

=D8+D9+D10+E10+F6+F9+F12+B13+C18

=B5*C5

Урок № 21

Тема. Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок. Практична робота 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора.

Мета:

навчальна: сформувати поняття: формат комірки, автоформат, умовне форматування; формувати вміння: працювати з табличним процесором, виділяти діапазони комірок, форматувати дані, комірки, використовувати автоформат та умовне форматування;

розвивальна: розвивати вміння і навички застосовувати набуті знання на практиці;;

виховна: виховувати старанність, наполегливість.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент. (1хв)

Перевірка кількості присутніх, та готовності класу і учнів до уроку.

 

Введення даних в ЕТ.

Дані в ЕТ бувають різних типів, наприклад: число, текст, формула.

Вводити дані можна безпосередньо до комірки, а можна і в рядок формул. Дані вводяться в основному з клавіатури або з використанням інших методів (копіювання, перетягування, автозаповнення і т. д.)

Для введення даних в комірку ЕТ слід:

- виділити комірку

- ввести дані

- зафіксувати введення, натиснувши клавішу Enter.

Процес редагування (зміна даних у комірках) дуже простий. Наприклад, один з прийомів:

- активізуйте комірку

- виконайте подвійне клацання по комірці або натисніть F2 (з’явиться курсор)

Для редагування у рядку формул :

- активізуйте потрібну комірку

- клацніть у рядку формул і змініть дані.

 

Істотно спростити введення даних до ЕТ можна за допомогою авто заповнення, що забезпечує заповнення комірок даними з визначених послідовностей, передбачених в Excel.

 

Форматування.

Форматування – це зміна зовнішнього вигляду об’єкту (комірки) без зміни його інформаційного наповнення (даних)

Під форматом комірок у Excel розуміється дуже великий набір параметрів. Перші параметри задають спосіб відображення змісту комірки (шрифт, зображення тексту, колір літер, вирівнювання в комірці і т. д.). Інші параметри визначають формат самої комірки (розмір, заливання комірки, обрамлення і т. д.). До параметрів форматування в Excel належить також формат даних.

Розглянемо коротко основні формати даних передбачені в Excel.

Переглянемо список цих форматів, обравши команду Формат – Комірки. У відповіді з’явиться діалог Формат Комірки, у якому буде розкрита за замовчуванням вкладка Число.

Коли ви вводите дані до комірки, за замовчуванням використовується загальний числовий формат. У цьому форматі можна вводити ціле число, десяткові дроби, а також число в експоненціальній формі (використовується для скорочення запису у разі великої кількості розрядів).

V.Физкультхвилинка

(дивДодаток http://vk.com/video344121703_456239019 )

Урок № 22

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Формули в Excel.

Формула –це вираз, який задає порядок обчислення в електронній таблиці. В Excel формула – це послідовність символів, що починається зі знака рівності =. У цю послідовність символів можуть входити числа, тексти, посилання на клітинки, знаки дій (оператори), дужки та функції. Результатом роботи формули є нове значення, що виводиться як результат обчислення формули за вже наявними даними.

 

Оператори, які використовуються у формулах

Позначка Дія
+ Додавання
- Віднімання
* Множення
/ Ділення
^ Піднесення до степеня
% Операція відсотка (застосовується до окремого числа)

 

При обчисленнях за допомогою формул дотримується прийнятий у математиці порядок виконання арифметичних операцій.

Приклади формул:

Математичні формули Формула в Excel
55+ :2 =55+3^2+(-4)^3/2
= 7+5^3/(6*8)  
=(17*5+21)/(43*4-41)-4^3*6
=A2/(C2-4)+(4+B2)/(8-D2)*2,4

 

Як приклад, введемо формулу для обчислення площі прямокутника S=a*b .

Клітинки А2:В3 заповнюють самостійно. У клітинку С2 ставлять курсор і в рядку формул записують формулу =А2*В2. Щоб не набирати формулу вручну, можна поставити курсор у клітинку С2, у рядку формул набрати знак =, а потім клацнути на клітинці А2, її кольоровий запис з’явиться у рядку формул і в клітинці С2, потім набрати знак * і виділити клітинку В2 (аналогічно як А2) і натиснути Enter.

У клітинці C2 з’явиться число площі прямокутника. За допомогою маркера заповнення протягнути це значення на інші клітинки і вони заповняться автоматично.

 

Посилання на клітинки.

Посилання на клітинку складається з адреси клітинки, до якої додаються вказівки на місце її розташування, якщо вона знаходиться не на тому самому аркуші, що й клітинка, до якої вводиться формула. Якщо у формулі використовуються посилання на клітинки, то під час обчислення за цією формулою використовуються дані із цих клітинок.

У клітинці С2 міститься формула =А2*В2, якій при введених у клітинки А2 і В2 числах 3 і 2 відповідає число 6, тобто 3*2=6. Якщо дані в клітинках А2 і В2 зміняться, то і в С2 автоматично зміниться.

 

V. Закріплення знань.

Інструктаж з техніки безпеки.

Учні за комп’ютерами виконують тренувальні вправи.

Завдання 1. Подайте наведені вирази, як формули Excel:

а)

б)

в) .

Завдання 2. Обчислення в електронній таблиці.

1. Створити нову книгу.

2. Заповнити числовими даними таблицю за зразком:

3. Обчислити значення виразу за даними таблиці.

4. Зберегти одержану таблицю у власній папці у файлі з іменем tab_2.

Фізкультхвилинка

Учні виконують вправи для очей, рук і корпуса, рекомендовані під час роботи з комп’ютером.

Рефлексивний екран

– На уроці я дізнався...

– На уроці було цікаво...

– На уроці було важко...

– На уроці я виконував завдання...

– На уроці я зрозумів, що...

– На уроці я відчув, що...

– На уроці я отримав...

– На уроці я навчився...

– На уроці в мене вийшло...

– На уроці я зміг...

– На уроці я спробував…

– Тепер я можу…

– Мене здивувало…

VІІ. Домашнє завдання.

Прочитати дану тему у підручнику стор 116. Опрацювати записи у зошиті.

 

VІІІ. Підсумок уроку.

Отже, на цьому уроці ми з вами дізналися про обчислення в електронних таблицях. Вивчили як швидко і автоматично можна здійснювати різні математичні обрахунки для значної кількості даних. Оцінювання учнів.

Урок № 23

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Вставлення функцій.

Вставити функцію у формулу можна кількома способами:

Ø Використати список функцій кнопки категорії функцій у групі Бібліотека функцій вкладки Формули на Стрічці;

Ø Виконати Формули / Бібліотека функцій / Вставити функцію або вибрати кнопку Вставлення функції Рядка формул;

Ø Увести безпосередньо в клітинку або Рядок формул.

Вчитель на комп’ютері демонструє кожний із цих способів вставлення функцій.

 

Фізкультхвилинка

Учні виконують вправи для очей, рук і корпуса, рекомендовані під час роботи з комп’ютером.

VІ. Рефлексія.

Що нового ви навчилися на сьогоднішньому уроці? Що вам сподобалося?

VІІ. Домашнє завдання.

Прочитати дану тему у підручнику. Опрацювати записи у зошиті.

VІІІ. Підсумок уроку.

Отже, на цьому уроці ми з вами дізналися про призначення й використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max. Сформували практичні навички при виконанні завдань із формулами та функціями. Оцінювання учнів.

 

 

1. Глинський Я. М. Інформатика: 8-11 класи: Навчальний посіб­ник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-х кн. — Кн. 2. Інформаційні технології. - 3-тє вид. - Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. –256 с.

2. Дьяченко Л. «Від навчального проекту – до проектування особистості». / Л. Дьяченко // Педагогічна майстерня. – 2011. – № 5. – С. 8 – 10.

3. Єрмаков І. Г. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати : навч. посіб / Іван Гнатович Єрмаков. – К.: Основа, 2003. – 232с.

4. Інформатика: Для дітей середнього, шкільного віку /авт. - упорядник В. М. Скляренко, О. В. Лисенко. — X.: Фоліо, 2005. –319 с.

5. Інформатика.Програма курсу «Інформатика» для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, (http://www.mon.gov.ua).

6. Інформатика в школі: наук.-метод. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; голов. ред. А. О. Новак. – 2008– . – Х. : Основа, 2014– . – Щомісяч. 2014, № 7(67).

7. Ісаєва Г.М. Метод проектів – ефективна технологія навчання учнів сучасної школи: практико зорієнтований збірник / Галина Михайлівна Ісаєва. – К.: Департамент, 2003. – 207с.

8. Морзе Н.В., Вебер В.П., Кузьмінська О.Г. Інформатика: підручник для 9 кл. /К.: УВЦ «Школяр», 2009. –344с.

9. Пєхота О.М. Освітні технології : навч. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська. – К.: Вид – во А.С.К., 2001. – 256с.

10. Покроєва Л. « Технологія проектів» / Л. Покроєва // Позакласний час. – 2008. - № 7. – С. 22 -24.

11. Ривкінд Й Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А , Шакотько В. В. Інформатика: 9 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. —К. : Генеза, 2009. — 296 с.: іл.

12. Ривкінд Й Я., Лисенко Т. І„ Чернікова Л.А, Шакотько В. В. Інформатика: 10 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту. — К. : Генеза, 2010. — 296 с.: іл.

13. Ривкінд Й Я., Лисенко Т. І„ Чернікова Л.А, Шакотько В. В. Інформатика: 11 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту. — К. : Генеза, 2012. — 304 с.: іл.

14. Шестопалов Є.А Інформатика. Базовий курс. 7 клас. Навчальний посібник. – Шепетівка : Аспект, 2012, - 152с.

15. Энциклопедия для детей. Т. 22. Информатика/ глав. ред. Е. Хлебалина; вед. науч. ред. А. Леонов. — М.: Аванта+, 2005. – 624 с.

 

Варіант 1

1. Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вгору-прямо, додолу-прямо без затримки в кожному положенні.

Повторити 5 разів і 5 разів у зворотному напрямку.

2. Заплющити очі на рахунок «раз-два», розплющити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок «три-чотири».

3. Кругові рухи очей: до 5 кругів уліво і вправо.

Варіант 2

1. Швидко кліпати очима протягом 15 с.

2. Заплющити очі. Не відкриваючи очей, начебто подивитися ліворуч на рахунок «раз-чотири», повернутися у вихідне положення.

Так само подивитися праворуч на рахунок «п’ять-вісім» і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів.

3. Спокійно посидіти із заплющеними очима, розслабившись, протягом 5 с.

Варіант 1

Вихідне положення – сидячи на стільці.

1. Витягнути і розчепірити пальці так, щоб відчути напруження. У такому положенні затримати протягом 5 с. Розслабити, а потім зігнути пальці. Повторити вправу 5 разів.

2. Повільно і плавно опустити підборіддя, залишатися в такому положенні 2-3 с і розслабитися.

3. Сидячи на стільці, піднести руки якомога вище, потім плавно опустити їх додолу, розслабити. Вправу повторити 5 разів.

4. Переплести пальці рук і покласти їх за голову. Звести лопатки, залишатися в такому положенні 5 с, а потім розслабитись. Повторити вправу 5 разів.

Варіант 2

Вихідне положення – сидячи на стільці.

1. Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися на стільці, зігнувши руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростовуючи плечі. Повторити 5 разів.

2. Зробити нахили і повороти голови. Повторити 5 разів.

3. Зробити легкий самомасаж обличчя і кисті руки протягом 3-5 с.

Варіант З

Вихідне положення – стоячи, ноги разом, руки вниз.

1. Прямі руки розвести в боки долонями догори, зробити вдих.

2. Схрестити руки перед грудьми, міцно обхопити себе за плечі, повторити 5 разів.

3. Кругові рухи ліктями вперед протягом 5 с.

4. Те саме назад. Дихати рівномірно.

Загальні вимоги

1.1. До роботи в комп’ютерному кабінеті допускаються учні, які пройшли інструктаж з техніки безпеки з відповідним записом у журналі з техніки безпеки і підписами.

1.2. Не можна заходити й знаходитися в комп’ютерному кабінеті без учителя.

1.3. Робота в комп’ютерному кабінеті має проводитися строго відповідно до розкладу занять і графіка самостійної роботи вчителя та учнів.

1.4. Учням заборонено відчиняти шафи живлення і комп’ютери як тоді, коли ПК працюють, так і тоді, коли вони вимкнені.

Висновок

Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій, окрім помітного зниження тимчасових і просторових бар'єрів в розповсюдженні інформації, відкрив нові перспективи у сфері освіти.

Можна з упевненістю стверджувати, що в сучасному світі має місце тенденція злиття освітніх і інформаційних технологій і формування на цій основі принципово нових інтегрованих технологій навчання, заснованих, зокрема, на Інтернет-технологіях.

З використанням Інтернет-технологій з'явилася можливість необмеженого і дуже дешевого тиражування учбової інформації, швидкої і адресної її доставки.

Навчання при цьому стає інтерактивним, зростає значення самостійної роботи тих, що навчаються, серйозно посилюється інтенсивність учбового процесу.

Ці переваги зумовили активізацію роботи колективів багатьох шкіл по впровадженню інформаційних технологій в традиційну модель учбового процесу.

Сучасне життя потребує від учня, що закінчив школу, практичного застосування знань, отриманих в школі. Тому таким актуальним є перехід від просто знань до знань і умінь застосовувати їх у житті. Швидкий темп зміни сучасних інформаційних технологій не дозволяє навчити фахівця раз і на все життя, тому сучасні фахівці в області інформаційних технологій змушені впродовж всього життя постійно займатися самоосвітою. Перед школою на сучасному етапі виникає найважливіша задача – формування інформаційної компетентності, тобто вчитель інформатики зобов’язаний навчити школярів працювати з інформацією – здобувати, аналізувати, творчо використовувати в практичній діяльності. А це можна зробити використовуючи Інтернт-технології. Що підтверджує аналіз педагогічний досвід у цій сферію. Можна констатувати, що для підвищення ефективності навчання на уроках інформатики варто розумно комбінувати як традиційні інтерактивні форми і методи, так і новітні інноваційні методи. (Додаток 6) Саме таке поєднання у навчальному процесі надає змогу створення на уроці природного середовища, допомагає активізувати творчу уяву учнів, розвиває їхнє мислення й формує в них навички, необхідні для сучасного суспільства.

Вважаю, що саме застосування Інтернету, методу проектів та тестових технологій на уроках інформатики дозволяє реалізувати більшість завдань, які ставить вчитель, готуючись до уроку.

 

Вступ

 

Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. В першу чергу це стосується реформування освіти, починаючі з педагогічної діяльності. Освіта як необхідна складова життя людини, умова самореалізації людини, людина та її права як мірило і критерій якості освіти, освіта як зв'язок часу - це ті гуманістичні цінності, які повинні стати в центрі педагогічної діяльності.

Інформація й теоретичні знання визнані пріоритетним стратегічним ресурсом постіндустріального суспільства та є основою системи інформаційного забезпечення освіти. Але школа чи вищий навчальний заклад не повинні просто давати певну суму знань, а мають навчити молоду людину вміння навчатися, оновлювати свої знання протягом усього життя.

Ще К. Ушинський говорив, що розум - це добре організована система знань, але знань, які постійно оновлюються! Ось чому одна з важливих тенденцій розвитку освіти в країні складається з перебудови самої концепції організації навчально-пізнавальної діяльності, педагогічного керівництва нею, коли інформативна модель освіти втратила свою актуальність.

Сьогодні суспільство досягло такого рівня розвитку, коли обсяги теоретичних знань, інформації, рівень її структурованості та складності зумовлюють створення якісно нової інформаційної структури, в якій інформаційні ресурси визначатимуть розвиток країни, сфер суспільства; умови життєдіяльності людини в усіх соціальних сферах, інтелектуалізацію праці, вдосконалення соціально-комунікаційних відносин, виробництва й управління усіма соціальними сферами; вибір і використання інформаційних систем і технологій різного призначення.

Це вимагає найшвидшого переходу до нової стратегії розвитку освіти на основі широкомасштабного використання знань та інформації як стратегічних ресурсів розвитку, а також перспективних високоефективних технологій як

Для реалізації програми великого значення набувають процеси інформатизації, використання комп'ютера, інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інформаційних ресурсів у професійній діяльності працівників освіти.

І хоча вже протягом десятиліть комп'ютер використовується в процесі навчання, але не досліджені цілком питання, пов'язані з оптимальними й ефективними формами і методами застосування комп'ютера в навчанні й освіті, не реалізовані потреби комп'ютерної підтримки навчальних послуг. Сучасний етап комп'ютерного навчання характеризує великий розрив в якості програмно-педагогічних засобів та ресурсів Інтернет.

Але і в Законі України "Про основні засади розвитку інформ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти