ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація знань учнів.

Учні виконують інтерактивну вправу «Поділ на групи» за посиланням: http://LearningApps.org/watch?v=pnmcd7nq101

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Ви вже знаєте, що формули Excel можуть містити числа, тексти, посилання на клітинки, знаки дій (оператори), дужки та функції. Поки що ми використовували нескладні формули і не використовували в них функцій. Але навіть ці нескладні формули значно спрощуються, якщо в них використовувати функції. Крім того, багато обчислень в Excel взагалі не можна виконати без використання функцій.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Використання функцій: сума, середнє значення, min, max під час опрацювання табличних даних.

Функція являє собою програму з унікальним ім’ям, для якої користувач повинен задати конкретні значення аргументів. Функції можуть вводитися в таблицю у склад формул або окремо. Всі функції мають однаковий формат запису: включають ім’я функції і аргументи, які записуються в круглих дужках.

Excel має вбудовану бібліотеку функцій, до якої входять більше ніж 300 різноманітних функцій. Усі вони для зручності пошуку розподілені на групи (категорії): математичні, статистичні, логічні, фінансові, текстові функції дати і часу та інші.

В 7 класі ми ознайомимося тільки з деякими з них: математичними (сума) та статистичними (середнє значення, min, max).

Сума SUM (число1; число 2; …) – сума чисел, указаних у дужках. Якщо потрібно знайти суму чисел, які розміщені послідовно, то функцію можна записати так: SUM(A1:A5).

Середнє значення AVERAGE (число1; число 2; …) – середнє арифметичне чисел, указаних у дужках. Якщо потрібно знайти середнє арифметичне чисел, які розміщені послідовно, то функцію можна записати так: AVERAGE (A1:A5).

MIN (число1; число 2; …) – найменше число серед указаних у дужках. Якщо потрібно знайти найменше число серед чисел, які розміщені послідовно, то функцію можна записати так: MIN (A1:A5).

MAX (число1; число 2; …) – найбільше число серед указаних у дужках. Якщо потрібно знайти найбільше число серед чисел, які розміщені послідовно, то функцію можна записати так: MAX (A1:A5).

Вставлення функцій.

Вставити функцію у формулу можна кількома способами:

Ø Використати список функцій кнопки категорії функцій у групі Бібліотека функцій вкладки Формули на Стрічці;

Ø Виконати Формули / Бібліотека функцій / Вставити функцію або вибрати кнопку Вставлення функції Рядка формул;

Ø Увести безпосередньо в клітинку або Рядок формул.

Вчитель на комп’ютері демонструє кожний із цих способів вставлення функцій.

 

VІІ. Використання отриманих умінь і знань.

Практична робота 8. Використання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.

1. Повторення правил техніки безпеки.

2. Завдання. Створіть таблицю «Магазин» за зразком. Введіть необхідні формули для обчислення: вартості кожного товару, сумарної вартості усіх товарів, загальної кількості товару, найменшу кількість товару, найбільшу ціну товару, середню вартість товару у магазині.

3. Виконання практичної роботи.

Хід роботи

1. Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити табличний процесор Excel. Створіть таблицю «Магазин» за зразком.

2. Обчисліть вартість кожного товару, використовуючи формулу й автозаповнення. У клітинку D2 введіть формулу «=B2*C2». Застосуйте автозаповнення для інших клітинок цього стовпця.

3. Обчисліть сумарну вартість усіх товарів. У клітинку D6 введіть формулу «=SUM(D2*D5)».

4. Обчисліть загальну кількість усіх товарів. У клітинку В6 введіть формулу «=SUM(В2*В5)».

5. Визначте якого товару у магазині найменше. У клітинку B7 введіть формулу «=MIN(B2*B5)».

6. Визначте який товар у магазині коштує найбільше. У клітинку С8 введіть формулу «=MAX(C2*C5)».

7. Знайдіть середню вартість товару у магазині. У клітинку D9 введіть формулу «=AVERAGE(D2*D5)».

8. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем Практична робота 8.xlsx.

Фізкультхвилинка

Учні виконують вправи для очей, рук і корпуса, рекомендовані під час роботи з комп’ютером.

VІ. Рефлексія.

Що нового ви навчилися на сьогоднішньому уроці? Що вам сподобалося?

VІІ. Домашнє завдання.

Прочитати дану тему у підручнику. Опрацювати записи у зошиті.

VІІІ. Підсумок уроку.

Отже, на цьому уроці ми з вами дізналися про призначення й використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max. Сформували практичні навички при виконанні завдань із формулами та функціями. Оцінювання учнів.

 

 

1. Глинський Я. М. Інформатика: 8-11 класи: Навчальний посіб­ник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-х кн. — Кн. 2. Інформаційні технології. - 3-тє вид. - Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. –256 с.

2. Дьяченко Л. «Від навчального проекту – до проектування особистості». / Л. Дьяченко // Педагогічна майстерня. – 2011. – № 5. – С. 8 – 10.

3. Єрмаков І. Г. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати : навч. посіб / Іван Гнатович Єрмаков. – К.: Основа, 2003. – 232с.

4. Інформатика: Для дітей середнього, шкільного віку /авт. - упорядник В. М. Скляренко, О. В. Лисенко. — X.: Фоліо, 2005. –319 с.

5. Інформатика.Програма курсу «Інформатика» для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, (http://www.mon.gov.ua).

6. Інформатика в школі: наук.-метод. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; голов. ред. А. О. Новак. – 2008– . – Х. : Основа, 2014– . – Щомісяч. 2014, № 7(67).

7. Ісаєва Г.М. Метод проектів – ефективна технологія навчання учнів сучасної школи: практико зорієнтований збірник / Галина Михайлівна Ісаєва. – К.: Департамент, 2003. – 207с.

8. Морзе Н.В., Вебер В.П., Кузьмінська О.Г. Інформатика: підручник для 9 кл. /К.: УВЦ «Школяр», 2009. –344с.

9. Пєхота О.М. Освітні технології : навч. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська. – К.: Вид – во А.С.К., 2001. – 256с.

10. Покроєва Л. « Технологія проектів» / Л. Покроєва // Позакласний час. – 2008. - № 7. – С. 22 -24.

11. Ривкінд Й Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А , Шакотько В. В. Інформатика: 9 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. —К. : Генеза, 2009. — 296 с.: іл.

12. Ривкінд Й Я., Лисенко Т. І„ Чернікова Л.А, Шакотько В. В. Інформатика: 10 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту. — К. : Генеза, 2010. — 296 с.: іл.

13. Ривкінд Й Я., Лисенко Т. І„ Чернікова Л.А, Шакотько В. В. Інформатика: 11 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту. — К. : Генеза, 2012. — 304 с.: іл.

14. Шестопалов Є.А Інформатика. Базовий курс. 7 клас. Навчальний посібник. – Шепетівка : Аспект, 2012, - 152с.

15. Энциклопедия для детей. Т. 22. Информатика/ глав. ред. Е. Хлебалина; вед. науч. ред. А. Леонов. — М.: Аванта+, 2005. – 624 с.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти