ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ

План

 

1. Метрологія як наука та її значення для розвитку економіки країни.

2. Поняття та визначення в галузі метрології.

3. Еталони, їхня класифікація і види

4. Метрологічна служба України

5. Європейське і міжнародне співробітництво України в області метрології

 

Метрологія – наука про вимірювання

Метрологія- наука про виміри, методи і засоби забезпечення їхньої єдності і необхідної точності.

Виміри допомагають пізнавати матеріальний світ і природні закономірності. Вони поєднують теорію з практичним життям суспільства і використовуються усюди: у науці, у будь-якому виробництві, для обліку матеріальних цінностей, забезпечення стандартних параметрів якості, удосконалювання технологічних процесів, автоматизації виробництв, стандартизації й інших видів діяльності.

Стан засобів вимірювання визначає стабільність роботи підприємства і якість продукції, що випускається. Так, за висновком метрологічних служб близько 50 % неякісної продукції випускається внаслідок незадовільного стану вимірювальних приладів.

Неточність вимірювань, відсутність належної вимірювальної техніки або незадовільна організація метрологічної служби можуть нанести непоправні втрати. Наприклад, відхилення у визначенні вологості зерна або хліби на 1 % викликає неточне визначення економічних показників по країні. Підтримка необхідні температури і вологості в сховищах дозволяє знизити втрати зерна на 1...3 %, картоплі на 6...16 %, а капусти на 20%.

На підприємствах харчової промисловості і ресторанного господарства необхідні добре налагоджені системи обліку і контролю якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції, що засновані на використанні досить точних засобів вимірювання.

Сучасна метрологія класифікується трьома головними областями: наукова метрологія, промислова метрологія і законодавча метрологія.

Наукова метрологія - це частина метрології, що вивчає загальні метрологічні питання, незалежно від величин, що виміряються. Вона охоплює загальні теоретичні і практичні проблеми, що стосуються одиниць вимірювання, у тому числі застосування і забезпечення єдності вимірювань, використовуючи наукові методи, проблеми помилок і погрішностей під час вимірювань і проблеми метрологічних властивостей засобів вимірювань.

Промислова метрологія займається вимірюваннями на виробництві і контролем якості. Вона охоплює методи повірки, періодичність повірок, контроль процесу вимірювання і контроль засобів вимірювань у промисловості з метою забезпечення того, щоб їх стан відповідало вимогам до їх використання.

Законодавча метрологія охоплює сукупність взаємообумовлених норм, вимог і правил, спрямованих на забезпечення метрологічної єдності вимірів, що набувають правову обов'язкову силу. Це частина метрології, що підпадає під законодавчий/регуляторний контроль, тобто знаходиться під контролем відповідних органів державної влади.

У 1988 р. на міжнародному рівні були прийняті нові константи в області вимірів електричних одиниць і величин, а в 1989 р. прийнята нова Міжнародна практична температурна шкала МТШ-90.

Вимоги до еталонів

Незмінність Здатність утримувати розмір одиниці фізичної величини протягом великого інтервалу часу
Відтворюваність Відтворення одиниці фізичної величини з най­мен­шою похибкою для даного рівня розвитку вимі­рювальної техніки
Порівнюваність Здатність не змінюватися і не вносити будь-яких перекручень під час проведення звіряння розміру фізичної величини

 

þ Зразкові засоби вимірювання – це міри, вимірювальні при­лади чи перетворювачі, які використовуються для повірки чи градуювання по них інших засобів вимірювань і затверджені в установленому порядку як зразкові.

Передача розміру одиниці

Еталон ® Зразковий засіб вимірювання ® Робочий засіб вимірювання

 

Робочі засоби вимірювання використовуються для проведення різних видів вимірювань і не пов’язані з передачою одиниці фізичної величини.

þ Повірочна схема – це затверджений у встановленому порядку документ, який визначає засоби, методи і точність передачі розміру одиниці від еталону чи зразкового засобу вимірювання робочим засобам вимірювання.

 

Найпершими офіційно затвердженими еталонами минулого прототипи метра і кілограма, виготовлені у Франції у 1799 р. були передані на зберігання в Національний архів Франції, тому їх стали називати "метр Архіву" і "кілограм Архіву". З 1872 р. кілограм став визначатися як рівний масі "кілограма Архіву". Кожен еталон основної або похідної одиниці Міжнародної системи SІ має свою цікаву історію і зв'язаний з тонкими науковими дослідженнями й експериментами.

У 1889 р. був виготовлений 31 екземпляр еталона метра з платино-іридієвого сплаву. Виявилося, що еталон № 6 при температурі 0°С точно відповідає довжині "метра Архіву". Саме цей екземпляр еталона за рішенням Першої Генеральної конференції по мірах і вагам був затверджений як міжнародний еталон метра і зберігається в м. Севру (Франція). Інші 30 еталонів були передані різним державам. Росія одержала № 28 і № 11, причому в якості державного був прийнятий еталон № 28.

За рішенням цієї ж конференції Росії з 42 екземплярів прототипів "кілограма Архіву" були передані № 12 і № 26, причому № 12 затверджений як державний еталон маси. Прототип № 26 використовувався як вторинний еталон.

Національний (державний) еталон маси зберігається в НВО "ВНДІМ ім. Д.І. Менделєєва" (м. Санкт-Петербург) на кварцовій підставці під двома скляними ковпаками в сталевому сейфі, температура повітря підтримується в межах 20 ± 3°С, відносна вологість 65%. Один раз у 10 років з ним звіряються два вторинних еталони. При звіренні з міжнародним еталоном національний еталон маси одержав значення 1,0000000877 кг. Для передачі розміру одиниці маси від прототипу № 12 вторинним еталонам використовуються спеціальні ваги № 1 і № 2 з дистанційним управлінням на 1 кг; ваги № 1 виготовлені фірмою "Рупрехт", а № 2 - НВО "ВНДІМ їм Д.І. Менделєєва". Погрішність відтворення кілограма складає 2´10-9.

Державні еталони - це національне надбання країни, по їх технічних характеристиках можна оцінити науковий і технічний потенціал держави, визначити перспективи її соціально-економічного розвитку, здатність вийти на передові рубежі науково-технічного прогресу. Еталонна база сприяє також захисту інтересів споживачів і держави в сфері якості і безпеки продукції.

Після розпаду СРСР велика частина цієї бази залишилася в Росії. Україна фактично, у перші роки незалежності була начебто "прив'язана" до еталонної бази Росії, що обмежувало й ускладнювало роботу з організації забезпечення єдності вимірювань.

Виходячи з цього, Харківський науково-дослідний інститут метрології (ХНДІМ) разом з іншими компетентними службами вже в 1992 році розробили програму створення еталонної бази України, що була затверджена урядом України.

В результаті у Харкові створено 34 державних еталона з 69 існуючих в Україні. Створена еталонна база забезпечує потреби вітчизняних товаровиробників, сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції і її вихід на світовий ринок. У розвиток еталонної бази України розроблена нова програма "Еталонна Україна" відповідно до якої у нас в 2006 р. повинно бути 80 державних еталонів, що наближає Україну до держав з розвинутою економікою і наукою - до оптимального метрологічного забезпечення.

МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Державна метрологічна система забезпечує єдність вимірювань в державі і спрямована на:

· реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології;

 

· захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

 

· економію всіх видів матеріальних ресурсів;

 

· підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок;

 

· забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

 

· створення науково-технічних, нормативних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань в державі.

 

Відомча метрологічна служба

До відомчої метрологічної служби відносяться:

Служба головного метролога відомства, що здійснює організаційно-методичне керівництво діяльністю всіх ланок метрологічної служби і контроль за виконанням робіт з аналізу стану вимірювання і метрологічного забезпечення відомства, повірки, ремонту, метрологічній атестації, тимчасового використання засобів вимірювання, по створенню метрологічної служби на підприємствах і в організаціях, по впровадженню державних стандартів і нормативних документів державної системи вимірювання, галузевих стандартів і нормативних документів на підприємствах і організаціях і контролю за їхнім впровадженням і виконанням.

Метрологічна служба підприємства й організації, на яку покладені наступні функції:

- координація і керівництво роботою різних підрозділів підприємства, спрямованої на забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань;

- упровадження сучасних засобів і методів вимірювання, стандартів і інших нормативних документів, що регламентують норми точності вимірювань, метрологічні характеристики засобів вимірювання, методики виконання вимірювання, методи і засоби перевірки, вимоги до метрологічного забезпечення виробництва і випуску нових видів продукції;

- розробка річних планів робіт метрологічної служби, складання заявок на придбання засобів вимірювання, укладання договорів на розробку і впровадження нової вимірювальної техніки і здійснення контролю за їхнім виконанням;

- проведення метрологічної експертизи технічної документації на розроблені вироби і вибір за даними експертизи засобів вимірювання і методик проведення вимірювання, що забезпечують достовірний контроль технологічних процесів і якості продукції;

- здійснення контролю за станом і збереженням засобів вимірювання, що знаходяться у всіх підрозділах підприємства, правильністю використання методик виконання вимірювання і аналізу якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, правильність монтажу і настроювання засобів вимірювання;

- складання планів і календарних графіків ремонту і перевірки засобів вимірювання, що підлягають обов'язковій державній або відомчій повірці в організаціях державної або відомчої метрологічної служби;

- організація ремонту засобів вимірювання силами підприємства, використання обмінного фонду засобів вимірювання та тих, що знаходяться у тимчасовому використанні;

- проведення метрологічних випробувань нестандартизованих засобів вимірювання, що виготовлені в одиничних екземплярах або одиночних партіях для потреби підприємства;

- представлення у вищі організації і територіальні органи Держспоживстандарту України відомостей про діяльність метрологічної служби підприємства.

Об’єкти державного нагляду

Продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, продукція тваринництва і рослинництва, продукти харчування, продукція, що пройшла сертифікацію Відповідність вимогам і нормам нормативних документів
Імпортна продукція Відповідність чинним в Україні нормативним документам
Експортна продукція Відповідність НД або окремим вимогам, які обумовлені у договорі (контракті)
Атестовані виробництва Відповідність встановленим вимогам до сертифікації продукції

 

!

! Державний метрологічний нагляд поширюється на вимірю­вання, результати яких використовують:

Ø при забезпеченні охорони здоров’я та захисту життя громадян;

Ø при контролі якості і безпеки продуктів харчування, стану навко­лишнього середовища та безпеки умов праці;

Ø при геодезичних і гідрометеорологічних роботах;

Ø у торговельно-комерційних операціях і розрахунках між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем);

Ø при податкових, банківських і митних операціях;

Ø при обліку енергетичних і матеріальних ресурсів;

Ø за дорученням судових органів та прокуратури;

Ø при сертифікації продукції (послуг);

Ø при реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.

 

Державний метрологічний контроль і нагляд поширюється на вимірювання, що застосовуються при:

- діагностиці і лікуванні захворювань людини (охорона здоров'я);

- контролі якості ліків;

- торговельних і комерційних операціях;

- обов'язкової сертифікації продукції;

- контролі безпеки праці;

- геодезичних і метрологічних роботах;

- банківських, податкових, митних і поштових операціях;

- обліку енергії і матеріальних ресурсів (електроенергії, газу, води, нафти і т.п.), за винятком внутрішньої реєстрації, що ведеться підприємствами, організаціями і громадянами як суб'єктами підприємництва;

- роботах, що проводяться з доручення органів суду, прокуратури, адвокатських контор, арбітражу й інших органів державного управління;

- реєстрації національного і міжнародного регістра (наприклад, спортивних рекордів).

Основною функцією Державного метрологічного контролю і нагляду є робота із самими засобами вимірювання:

- державні випробування із затвердженням типу;

- метрологічна сертифікація;

- повірка;

- акредитація на право проводити державні випробування, повіряти засоби вимірювання, виконувати виміри й атестація процедури вимірювання;

- ліцензування діяльності юридичних і фізичних осіб по виготовленню, ремонту, продажу і тимчасового використанню вимірювальної апаратури.

Співробітники Держспоживстандарту і його територіальних центрів, що здійснюють метрологічний контроль і нагляд, повинні бути атестовані відповідно до процедури, установленої Держспоживстандартом, і повинні мати статус державного інспектора з метрологічного нагляду.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ

План

 

1. Метрологія як наука та її значення для розвитку економіки країни.

2. Поняття та визначення в галузі метрології.

3. Еталони, їхня класифікація і види

4. Метрологічна служба України

5. Європейське і міжнародне співробітництво України в області метрології

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти