ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Задачі метрологічної служби України

Метрологічна служба України – одна з ланок державного керування. Основними задачами якої є:

- державний метрологічний контроль і нагляд;

- державні випробування засобів вимірювання;

- повірка засобів вимірювання;

- європейське і міжнародне співробітництво;

- метрологічне забезпечення підготовки виробництва;

- метрологічне забезпечення й атестація нестандартизованих засобів вимірювання.

Метрологічна служба в залежності від виконуваних функцій поділяється на державну і відомчу .

 

Об'єктами державного метрологічного контролю і нагляду є:

засоби вимірювальної техніки;

методики виконання вимірювань;

кількість фасованого товару в упаковках.

 

 

 

Метрологічна служба України:

- Державна

- Відомча

 

Державна служба включає:

1. Державний комітет зі стандартизації, метрології та сертифікації України.

2. Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ).

3. Український науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ).

4. Територіальні центри Держстандарту України.

5. Державна служба єдиного часу та еталонних частот.

6. Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів.

7. Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні константи.

 

До державної метрологічної служби України відносяться:

· Держспоживстандарт України;

· Державна служба єдиного часу й еталонних частот;

· Державна служба стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів;

· Державна служба стандартних довідкових даних про фізичних постійні і властивостях речовин і матеріалів;

· Державні наукові метрологічні центри;

· Регіональні державні підприємства "Стандартметрологія" Держспоживстандарту України.

 

Функції державної метрологічної служби:

- Організація проведення фундаментальних досліджень у галузі метрології.

- Організація створення та функціонування еталонної бази України,

- Стандартизація норм і правил метрологічного забезпечення (вимоги до засобів вимірювання, затвердження типів ЗВ, вимоги до метрологічної атестації і т. п.).

- Розроблення та затвердження державних стандартів, інших НД.

- Введення Держреєстру засобів вимірювання для застосування в Україні.

До державних наукових метрологічних центрів відносяться:

- Державне науково-виробниче об'єднання "Метрологія" (ДНВО "Метрологія", м. Харків) – національний метрологічний центр, що спеціалізується на забезпеченні простежуваності вимірювань і має справу зі стандартними зразками складу і властивостей матеріалів, що охоплюють одиниці маси, сили, твердості, часу і частоти, а також радіотехнічні величини. Він веде реєстр стандартних зразків;

- Державний науково-дослідний інститут "Система" (ДНДІ "Система", м. Львів) – головний метрологічний центр по акустичних, гідроакустичних вимірах, що спеціалізується в області метрологічного забезпечення інформаційно-вимірювальних систем, атестації аналітичних, вимірювальних і випробувальних лабораторій;

- Український науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації (УкрЦСМС, м. Київ) – головний метрологічний центр з вимірювання таких величин: тиск, магнітні величини і т.п. Він веде реєстр засобів вимірювання, використання яких дозволене на території України, а також національний фонд стандартних додаткових даних.

Регіональні державні підприємства "Стандартметрологія" Держспоживстандарту України розміщені в Автономній Республіці Крим, в обласних центрах, містах Києві, Севастополі, Кривому Розі і Білій Церкві. На них покладено виконання наступних функцій:

- проведення державних випробувань і повірок засобів вимірювання;

- метрологічна атестація вимірювальних, аналітичних лабораторій. випробувальних центрів і служб, вимірювальних і випробувальних стендів, систем і устаткування;

- державний нагляд за станом метрологічного забезпечення в країні;

- методичне керівництво діяльністю відомчої служби і її координація.

Фонд нормативних документів з метрології досить великий. На кінець 2003 року в його склад входило більш 2400 документів. Це:

- міждержавні стандарти (ГОСТ) Державної системи по забезпеченню єдності вимірювань, що діють в Україні – 332;

- національні стандарти України (ДСТУ) системи "Метрологія" – 55;

- нормативно-правові акти Держспоживстандарту України з питань метрології, що зареєстровані в Мінюсту України – 20;

- міждержавні керівні документи з питань метрології (РД-50) – 56;

- правила по міждержавній стандартизації (ПМГ) – 28;

- рекомендації з міждержавної стандартизації (РМГ) – 27;

- керівні нормативні документи (КНД) – 3;

- рекомендації (Р-50) – 11;

- методичні вказівки, інструкції, рекомендації, типові положення, типові програми й інші документи, що розроблені метрологічними інститутами й іншими організаціями колишнього Радянського Союзу до 1.01.92 р. – 1870, що регламентують об'єкти метрології і метрологічної діяльності, які не мають національної специфіки, але сприяють розвиткові взаємин між країнами.

Основна вимога до національних і міждержавних нормативних документів – це необхідність їхньої гармонізації з аналогічними міжнародними документами, у першу чергу з документами Міжнародної організації законодавчої метрології (МОЗМ), Міжнародної організації зі стандартизації (МОС) – ISO, Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) – IEC, і директивами Ради Європейського Союзу (ЄС). Актуальність цієї гармонізації визначається інтеграцією національної економіки у світову, а також впровадженням в управління метрологічною діяльністю правових методів замість адміністративних.

Відомча служба включає:

1. Служба головного метролога відомства (міністерства).

2. Метрологічна служба підприємства.

3. Метрологічна служба організації.

Функції відомчої метрологічної служби:

Служба головного метролога відомства здійснює – проведення аналізу стану вимірювань та метрологічного забезпечення діяльності відомства; облік парку засобів вимірювань; збирання матеріалів про технічний рівень і якість засобів вимірювань; перевірка, ремонт та метрологічна атестація засобів вимірювань; проведення точних та спеціальних вимірювань; впровадження державних стандартів ДСВ, галузевих стандартів і нормативних документів.

Метрологічна служба підприємства займається створенням заявок на придбання засобів вимірювання; здійснює контроль за станом і зберіганням засобів вимірювань; складає плани і графіки ремонту та повірки ЗВ; організовує ремонт засобів вимірювань силами підприємства; визначає потреби підприємства в зразкових і робочих ЗВ.

 

Відомча метрологічна служба

До відомчої метрологічної служби відносяться:

Служба головного метролога відомства, що здійснює організаційно-методичне керівництво діяльністю всіх ланок метрологічної служби і контроль за виконанням робіт з аналізу стану вимірювання і метрологічного забезпечення відомства, повірки, ремонту, метрологічній атестації, тимчасового використання засобів вимірювання, по створенню метрологічної служби на підприємствах і в організаціях, по впровадженню державних стандартів і нормативних документів державної системи вимірювання, галузевих стандартів і нормативних документів на підприємствах і організаціях і контролю за їхнім впровадженням і виконанням.

Метрологічна служба підприємства й організації, на яку покладені наступні функції:

- координація і керівництво роботою різних підрозділів підприємства, спрямованої на забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань;

- упровадження сучасних засобів і методів вимірювання, стандартів і інших нормативних документів, що регламентують норми точності вимірювань, метрологічні характеристики засобів вимірювання, методики виконання вимірювання, методи і засоби перевірки, вимоги до метрологічного забезпечення виробництва і випуску нових видів продукції;

- розробка річних планів робіт метрологічної служби, складання заявок на придбання засобів вимірювання, укладання договорів на розробку і впровадження нової вимірювальної техніки і здійснення контролю за їхнім виконанням;

- проведення метрологічної експертизи технічної документації на розроблені вироби і вибір за даними експертизи засобів вимірювання і методик проведення вимірювання, що забезпечують достовірний контроль технологічних процесів і якості продукції;

- здійснення контролю за станом і збереженням засобів вимірювання, що знаходяться у всіх підрозділах підприємства, правильністю використання методик виконання вимірювання і аналізу якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, правильність монтажу і настроювання засобів вимірювання;

- складання планів і календарних графіків ремонту і перевірки засобів вимірювання, що підлягають обов'язковій державній або відомчій повірці в організаціях державної або відомчої метрологічної служби;

- організація ремонту засобів вимірювання силами підприємства, використання обмінного фонду засобів вимірювання та тих, що знаходяться у тимчасовому використанні;

- проведення метрологічних випробувань нестандартизованих засобів вимірювання, що виготовлені в одиничних екземплярах або одиночних партіях для потреби підприємства;

- представлення у вищі організації і територіальні органи Держспоживстандарту України відомостей про діяльність метрологічної служби підприємства.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти