ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 8. Види та різновидності кредиту.

Кредити у вигляді кредитних ліній. Відновлювальна кредитна лінія. Невідновлювальна кредитна лінія. Рамочна кредитна лінія. Надання і погашення кредиту в формі кредитної лінії. Кредит по овердрафту. Факторинговий кредит.

Рекомендована література

1. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. — 1995. — № 1.

2. Гроші та кредит / Авт. кол. під кер. М. І. Савлука. — К.: Либідь, 2006. — 598 с.

3. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка Украї-ни. — 200 7. — № 9. — С. 21–29.

4. Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За ред. О. Д. Василика — М.: Центр навчальної літератури, 2005 р. — 480 с.

5. Мороз. А. М. Чи достатньо в економіці України платіжних засобів? // Вісник НБУ. — 1996. — № 3.

6. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка Украї-ни. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

7. Славянюк Р. А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку фінансового бізнесу // Фінанси України. — 2006. — № 2. — С. 96–105.

8. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. В. І. Оспіщева. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

9. Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсумки діяльності рин-ків небанківських фінансових послуг України. — 2008. — № 3. — С. 20–35.

10. Швайка М. А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефектив-ності. — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 196 с.

11. Ющенко В. А. Банківська система України у ринковій економіці // Економіка Украї-ни. — 1994. — № 3.

Тема 9. Фондова біржа та ринок цінних паперів.

Поняття фондової біржі. Операційний механізм фондової біржі. Поняття ринку цінних паперів. Первинний та вторинний ринок цінних паперів. Суб’єкти ринку цінних паперів. Депозитарна система. Фондовий ринок України.

Рекомендована література

1. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

2. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — К.: Віра-Р. — 2006. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлук. — К., 2006. — 748 с.

Тема 10. Види цінних паперів та розвиток ринку цінних України.

Умови і види діяльності на ринку цінних паперів України. Види цінних паперів та їх коротка характеристика. Похідні цінні папери. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні.

Рекомендована література

1. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. — 1995. — № 1.

2. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — К.: Віра-Р. — 2006. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлук. — К., 2006. — 748 с.

7. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка Украї-ни. — 200 7. — № 9. — С. 21–29.

8. Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За ред. О. Д. Василика — М.: Центр навчальної літератури, 2005 р. — 480 с.

9. Мороз. А. М. Чи достатньо в економіці України платіжних засобів? // Вісник НБУ. — 1996. — № 3.

10. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка Украї-ни. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

11. Славянюк Р. А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку фінансового бізнесу // Фінанси України. — 2006. — № 2. — С. 96–105.

12. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. В. І. Оспіщева. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

13. Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсумки діяльності рин-ків небанківських фінансових послуг України. — 2008. — № 3. — С. 20–35.

14. Швайка М. А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефектив-ності. — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 196 с.

15. Ющенко В. А. Банківська система України у ринковій економіці // Економіка Украї-ни. — 1994. — № 3.

Тема 11. Позичковий капітал та його функції.

Суть та еволюція ринку позичковихкапіталів. Джерелапозичковихкапіталів. Функції ринку позичковихкапіталів. Структура ринку позичковихкапіталів. Роль ринку позичковихкапіталів в розвиткуекономікикраїни. Ринокпозичковихкапіталів в Україні та перспективийогорозвитку.

Рекомендована література

1. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. — 1995. — № 1.

2. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — К.: Віра-Р. — 2006. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлук. — К., 2006. — 748 с.

7. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка Украї-ни. — 200 7. — № 9. — С. 21–29.

8. Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За ред. О. Д. Василика — М.: Центр навчальної літератури, 2005 р. — 480 с.

9. Мороз. А. М. Чи достатньо в економіці України платіжних засобів? // Вісник НБУ. — 1996. — № 3.

10. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка Украї-ни. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

11. Славянюк Р. А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку фінансового бізнесу // Фінанси України. — 2006. — № 2. — С. 96–105.

12. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. В. І. Оспіщева. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

13. Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсумки діяльності рин-ків небанківських фінансових послуг України. — 2008. — № 3. — С. 20–35.

14. Швайка М. А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефектив-ності. — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 196 с.

15. Ющенко В. А. Банківська система України у ринковій економіці // Економіка Украї-ни. — 1994. — № 3.

Тема 12. Поняття кредитної системи. Види та операції комерційних банків.

Поняття кредитної системи. Видикомерційних банків. Загальна характеристика операцій комерційних банків. Пасивніоперації. Активніоперації. Особливостіздійснення комісійнихоперацій комерційних банків.

Рекомендована література

1. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. — 1995. — № 1.

2. Гроші та кредит / Авт. кол. під кер. М. І. Савлука. — К.: Либідь, 2006. — 598 с.

3. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка Украї-ни. — 200 7. — № 9. — С. 21–29.

4. Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За ред. О. Д. Василика — М.: Центр навчальної літератури, 2005 р. — 480 с.

5. Мороз. А. М. Чи достатньо в економіці України платіжних засобів? // Вісник НБУ. — 1996. — № 3.

6. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка Украї-ни. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

7. Славянюк Р. А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку фінансового бізнесу // Фінанси України. — 2006. — № 2. — С. 96–105.

8. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. В. І. Оспіщева. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

9. Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсумки діяльності рин-ків небанківських фінансових послуг України. — 2008. — № 3. — С. 20–35.

10. Швайка М. А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефектив-ності. — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 196 с.

11. Ющенко В. А. Банківська система України у ринковій економіці // Економіка Украї-ни. — 1994. — № 3.

Тема 13. Небанківські фінансово-кредитні інститути

Сектор небанківськихфінансово-кредитнихінститутів. Кредитнітовариства. Взаємніфонди грошового ринку. Ощадніінститути. Фінансовікомпанії. Іншінебанківськіфінансово- кредитніінститути. Страховий сектор економіки.

Рекомендована література

1. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. — 1995. — № 1.

2. Гроші та кредит / Авт. кол. під кер. М. І. Савлука. — К.: Либідь, 2006. — 598 с.

3. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка Украї-ни. — 200 7. — № 9. — С. 21–29.

4. Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За ред. О. Д. Василика — М.: Центр навчальної літератури, 2005 р. — 480 с.

5. Мороз. А. М. Чи достатньо в економіці України платіжних засобів? // Вісник НБУ. — 1996. — № 3.

6. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка Украї-ни. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

7. Славянюк Р. А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку фінансового бізнесу // Фінанси України. — 2006. — № 2. — С. 96–105.

8. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. В. І. Оспіщева. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

9. Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсумки діяльності рин-ків небанківських фінансових послуг України. — 2008. — № 3. — С. 20–35.

10. Швайка М. А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефектив-ності. — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 196 с.

11. Ющенко В. А. Банківська система України у ринковій економіці // Економіка Украї-ни. — 1994. — № 3.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти