ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 14. Валютна система і валютні відносини.

Валютна система та їїелементи. Валютнікурси і котировки. Режимивалютнихкурсів і валютнаполітика. Ефективний (багатосторонній) обмінний курс. Реальнийобмінний курс. Валютніобмеження. Національнавалютна система та їїелементи.

Рекомендована література

1. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. — 1995. — № 1.

2. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — К.: Віра-Р. — 2006. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлук. — К., 2006. — 748 с.

7. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка Украї-ни. — 200 7. — № 9. — С. 21–29.

8. Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За ред. О. Д. Василика — М.: Центр навчальної літератури, 2005 р. — 480 с.

9. Мороз. А. М. Чи достатньо в економіці України платіжних засобів? // Вісник НБУ. — 1996. — № 3.

10. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка Украї-ни. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

11. Славянюк Р. А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку фінансового бізнесу // Фінанси України. — 2006. — № 2. — С. 96–105.

12. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. В. І. Оспіщева. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

13. Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсумки діяльності рин-ків небанківських фінансових послуг України. — 2008. — № 3. — С. 20–35.

14. Швайка М. А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефектив-ності. — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 196 с.

15. Ющенко В. А. Банківська система України у ринковій економіці // Економіка Украї-ни. — 1994. — № 3.

Тема 15. Міжнародні розрахунки та кредитні відносини.

Міжнародні кредитні організації. Міжнародні розрахунки комерційних банків. Основні форми міжнародних розрахунків. Документарне інкасо. Акредитивна форма розрахунків. Банківське фінансування експортно-імпортних операцій.

Рекомендована література

16. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. — 1995. — № 1.

17. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

18. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — К.: Віра-Р. — 2006. — 528 с.

19. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

20. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

21. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлук. — К., 2006. — 748 с.

22. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка Украї-ни. — 200 7. — № 9. — С. 21–29.

23. Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За ред. О. Д. Василика — М.: Центр навчальної літератури, 2005 р. — 480 с.

24. Мороз. А. М. Чи достатньо в економіці України платіжних засобів? // Вісник НБУ. — 1996. — № 3.

25. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка Украї-ни. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

26. Славянюк Р. А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку фінансового бізнесу // Фінанси України. — 2006. — № 2. — С. 96–105.

27. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. В. І. Оспіщева. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

28. Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсумки діяльності рин-ків небанківських фінансових послуг України. — 2008. — № 3. — С. 20–35.

29. Швайка М. А. Банківська система України: шляхи реформування і підвищення ефектив-ності. — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 196 с.

30. Ющенко В. А. Банківська система України у ринковій економіці // Економіка Украї-ни. — 1994. — № 3.

Тема 16. Банківський процент.

Сутність проценту. Види проценту. Депозитний процент. Позичковий процент. Обліковий процент.

Рекомендована література

1. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

2. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. А. В. Демківський — К.: Віра-Р. — 2006. — 528 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлук. — К., 2006. — 748 с.

 

 


 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ЗА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ

Структура навчальної дисципліни «Гроші та кредит»

Заняття Денна форма Заочна форма
Лекції
Практичні заняття
Семінарські заняття    
Самостійна робота
Всього

Тематичний план навчальної дисципліни «Гроші та кредит»

Денна форма навчання

 

Вид заняття Назви розділів, тем лекційних, семінарських та практичних занять Лекції Практ. заняття Семінар. заняття Сам. робота Форма контролю
Лекція № 1 Гроші як економічна категорія.      
Лекція № 2 Грошовий оборот та його структура      
Практичне заняття № 1 Концепції походження та сутності грошей. Функції грошей      
Лекція № 3 Грошові системи та їх основні риси      
Лекція №4 Інфляція, її соціально-економічні наслідки та державне регулювання.      
Практичне заняття № 2 Грошовий оборот та грошові системи. Інфляція та державне регулювання грошового обігу      
Лекція №5 Державне регулювання грошового обігу.      
Лекція № 6 Кредит: сутність, функції      
Практичне заняття № 3 Сутність, основні теорії та функції кредиту      
Лекція №7 Форми кредиту      
Лекція № 8 Види та різновидності кредиту      
Практичне заняття № 4 Форми, види та різновидності кредиту      
Лекція № 9 Фондова біржа та ринок цінних паперів.      
Лекція № 10 Види цінних паперів та розвиток ринку цінних України.      
Практичне заняття № 5 Види та ринок цінних паперів України      
Лекція № 11 Позичковий капітал та його функції.      
Лекція № 12 Поняття кредитної системи. Види та операції комерційних банків.      
Практичне заняття № 6 Позичковий капітал та кредитна система      
Лекція № 13 Небанківські фінансово-кредитні інститути      
Лекція № 14 Валютна система і валютні відносини.      
Практичне заняття №7 Небанківські фінансово-кредитні інститути. Валютна система та валютні відносини      
Лекція № 15 Міжнародні розрахунки та кредитні відносини.      
Лекція № 16 Банківський процент.      
Практичне заняття № 8 Міжнародні розрахунки та міжнародний кредит. Банківський процент      
Усього     Іспит

Заочна форма навчання

Вид заняття Назви розділів, тем лекційних, семінарських та практичних занять Лекції Практ. заняття Семінар. заняття Сам. робота Форма контролю
Лекція № 1 Гроші як економічна категорія.      
Лекція № 2 Грошовий оборот та його структура      
Практичне заняття № 1 Концепції походження та сутності грошей. Функції грошей      
Лекція № 3 Грошові системи та їх основні риси        
Лекція №4 Інфляція, її соціально-економічні наслідки та державне регулювання.        
Практичне заняття № 2 Грошовий оборот та грошові системи. Інфляція та державне регулювання грошового обігу        
Лекція №5 Державне регулювання грошового обігу.        
Лекція № 6 Кредит: сутність, функції      
Практичне заняття № 3 Сутність, основні теорії та функції кредиту      
Лекція №7 Форми кредиту        
Лекція № 8 Види та різновидності кредиту        
Практичне заняття № 4 Форми, види та різновидності кредиту        
Лекція № 9 Фондова біржа та ринок цінних паперів.        
Лекція № 10 Види цінних паперів та розвиток ринку цінних України.        
Практичне заняття № 5 Види та ринок цінних паперів України        
Лекція № 11 Позичковий капітал та його функції.        
Лекція № 12 Поняття кредитної системи. Види та операції комерційних банків.      
Практичне заняття № 6 Позичковий капітал та кредитна система        
Лекція № 13 Небанківські фінансово-кредитні інститути        
Лекція № 14 Валютна система і валютні відносини.        
Практичне заняття №7 Небанківські фінансово-кредитні інститути. Валютна система та валютні відносини        
Лекція № 15 Міжнародні розрахунки та кредитні відносини.        
Лекція № 16 Банківський процент.        
Практичне заняття № 8 Міжнародні розрахунки та міжнародний кредит. Банківський процент        
Усього     Іспит

 


ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 НА ТЕМУ:

«Концепції походження та сутності грошей. Функції грошей»

 

Мета: закріпити знання щодо теоретичних та методологічних основ грошових теорій та відносин.

Завдання:

- розвити логічне мислення, здатність будувати предметно-логічні зв’язки;

- вивчити причини виникнення монетаристської теорії грошей;

- розвити здатність будувати систему зв’язків між економічними явищами як гроші та грошова система;

- вивчити сутність категорії„функція” грошей

 

Порядок проведення заняття:

Самостійна робота: підбір необхідних матеріалів, опрацювання літературних і документальних джерел.

Аудиторна робота: Групова дискусія з наступних питань:

1. Сутність та необхідність грошей

2. Які концепції походження грошей ви знаєте?

3. Що таке раціоналістична концепція походження грошей?

4. Розкрийте зміст кількісної теорії грошей.

5. Які напрямки кейнсіанської теорії грошей ви знаєте?

6. Що таке гроші?

7. Роль К. Маркса у розвитку теорії грошей.

8. Причини виникнення монетаристської теорії грошей.

9. Зміст монетарзму як напрямку економічної теорії

10. Сучасні монетаристські теорії грошей

11. Розбіжності монетаристів щодо питання про роль держави у грошовій сфері

12. Сучасний синтез теорії грошей

13. Суть функції грошей

14. Функція грошей як міра вартості

15. Що таке масштаб цін?

16. Функція грошей як засіб обігу

17. Функція грошей як засіб платежу

18. Взаємозв’язок функцій грошей як засобу накопичення і засобу обігу

19. Функція грошей як засіб нагромадження

20. Функція грошей як світових

21. Основні функції грошей та особливості реалізації функції грошей в сучасних умовах

22. Еволюція золота як світових грошей

Модернізація. Позитивні результати з відповідей тестового контролю:

1. Визначити сутність грошей. Гроші – це :

a) Загальний еквівалент та реальна міра вартості

b) Субстанція ,що має внутрішню вартість , еквівалентну вартості товарів

c) Специфічний товар , що має властивість обмінюватись на будь-який інший товар , тобто є загальним еквівалентом

d) Рядовий товар, що протистоїть іншим товарам

 

2. Значення кількісної теорії грошей міститься у таких положеннях :

a) Товарні ціни визначаються внутрішньою вартістю, властивого товарам

b) Відношення між кількістю грошей в обігу та рівнем товарних цін

c) Ціна товарів та вартість грошей визначається тільки абсолютною кількістю товарів та грошей

d) Вартість грошей не залежить від кількості грошей

 

3. Для подолання економічної кризи 30-х років ХХ ст.. Дж. Кейнс рекомендував :

a) Не втручатися державі у стимулювання попиту

b) Змінити податкову політику та структуру державних витрат, скерованих на підвищення зайнятості та стимулювання попиту

c) Здійснювати політику „ дешевих грошей” , не допускаючи існування інфляції в межах , які не стримують зростання виробництва

d) Найкращий засіб зміцнити економічну систему - послабити і розкласти валютну систему шляхом інфляції

 

4. Матеріалістична теорія грошей – це напрямок про сутність грошей, що :

a) Підкреслює реальність сучасних грошей, зв’язок їх купівельної спроможності із золотом

b) Вважає гроші тільки знаками вартості ,умовними розрахунковими одиницями

c) Вважає гроші продуктом держави і вартість грошей вважається тим, що на них написано

d) В основі лежать паперові гроші

 

5. В чому ви бачите зміст монетаристської теорії грошей? В її основі лежить :

а) ідея державного регулювання ринкової економіки

б) твердження про те ,що в період економічного спаду слід збільшувати масу грошей в обігу

в)положення про те, що маса грошей в обігу – не ефективний інструмент регулювання ринкової економіки

г) твердження про те, що масу грошей слід збільшувати щорічно на декілька відсотків і не залежно від економічного циклу

 

6. До монетаристів - градуалістів слід віднести :

а) монетаристів, що стоять на позиції абсолютної гнучкості цінового механізму

б) монетаристи, що відстоюють первісне значення самостійності суб’єктів економічної діяльності

в) вважають, що ефективне використання грошей в економіці можливо , якщо здійснювати поступове і стабільне зниження темпів зростання грошової маси в обігу

г) вважають, що в боротьбі проти інфляції слід використовувати фінансові важелі стримання доходів

 

7. В ринковій еволюції гроші можуть бути використані як засіб :

а) виконання бартерних операцій

б) міжнародних грошей

в) адміністративного регулювання економічними процесами

г) задоволення власних потреб юридичних осіб

 

8. Суть функції грошей, як міри вартості :

а) бажанні сторін продати або купити товар визначається його мінова вартість чи та сума грошей, якою товар оцінюється на ринку , і задовольняє обох суб’єктів цієї операції

б) в якій гроші виступають як посередник в обміні товарів, забезпечують їх обіг і при товарному обміні, кожний з учасників операції отримує потрібну йому споживчу вартість

в) забезпеченні грошима перебігу товарів від виробництва до споживання, після чого вони виходять з обігу, а гроші залишаються в обігу, переходячи від одного суб’єкта до іншого

г) гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між

Командна робота:

1. Розглянути сутність грошей в розрізі концепцій походження грошей та форм власності.

2. Вивчити, які положення монетаристської теорії позитивно та негативно впливають на економіку країн.

3. Побудувати схему класифікації функції грошей, виявити взаємозв’язки між функціями грошей.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти