ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Соціальної політики на період до 2004 року

Схвалено Указом Президента України

№ 717/2000 від 24 травня 2000 року

(Витяг)

Релігія та релігійні організації

Суттєвою ознакою демократичного суспільства є забезпечення прав на свободу світогляду і віросповідання, релігійну діяльність, рівність релігійних організацій, що діють у рамках закону. Державна політика щодо релігії та церкви є складовою зміцнення міжнародного авторитету України, налагодження контактів між народами і країнами.

Пріоритетним напрямом державної політики у сфері релігійного життя має стати поєднання інтересів держави, суспільства і церкви у процесі утверд-ження моралі та духовного розвитку. Держава сприятиме церкві у відновленні притаманних їй форм суспільно значущої діяльності.

Правове регулювання діяльності релігійних організацій в Україні спрямовуватиметься на ліквідацію наслідків тоталітарного режиму в цій сфері, які призвели до міжконфесійних і міжцерковних конфліктів.

Послідовно забезпечуючи рівність релігійних організацій, держава зосереджуватиме свої зусилля на деполітизації релігійного середовища, недопущенні спроб перетворення релігійного чинника на знаряддя етнічного чи територіального сепаратизму, обмежуватиме діяльність тих релігійних утворень, що несуть загрозу здоров’ю людей, порушують громадський порядок.

 

 

ПРО ОСВІТУ

Закон України

№ 1060-XII від 23 травня 1991 року

(Витяг)

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

 

Стаття 6. Основні принципи освіти

Основними принципами освіти в Україні є:

… незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

Стаття 8. Навчально-виховний процес

І громадсько-політична діяльність

У закладах освіти

1. Навчально-виховний процес у закладах освіти є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

2. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускається.

3. Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України (888-09), не є перешкодою для її участі в навчально-виховному процесі.

4. Учні, студенти, працівники освіти можуть створювати у закладах освіти первинні осередки об’єднань громадян, членами яких вони є.

 

Стаття 9. Заклади освіти і церква

(релігійні організації)

Заклади освіти в Україні незалежно від форм власності відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, крім закладів освіти, заснованих релігійними організаціями.

Стаття 56. Обов’язки педагогічних

Та науково-педагогічних працівників

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані:

...

готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами...

Відомості Верховної Ради, 1991, № 34, ст. 451.

Про надання пільг релігійним

Організаціям

Указ Президента України

№ 322/94 від 22 червня 1994 року

(Із змінами)

Враховуючи те, що релігійні організації існують в ос­новному за рахунок пожертвувань віруючих, відіграють значну роль у духовному відродженні суспільства, піклуються про хворих, знедолених, інвалідів, беруть участь у благодійницькій діяльності, постановляю:

1. Установити, що стягнення з релігійних організацій плати за електричну енергію, що відпускається їм на комунально-побутові потреби, здійснюється за тарифами, передбаченими для міського населення.

2. Звільнити від обкладання ввізним митом товари, що надходять релігійним організаціям з-за кордону як гу­манітарна та матеріально-технічна допомога. (Ця стаття втратила чинність згідно із Указом Президента № 405/95 від 31.05.95 р.)

3. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

 

Перелік

Культових послуг та предметів культового призначення, операції з надання і продажу яких звільняються від обкладання податком на додану вартість

Затверджений постановою

Кабінету Міністрів України

Від 12 вересня 1997 р.

1. Культові послуги:

Хрещення, укладення церковного шлюбу, похорон, молебень, панахида, освячення (помешкань, автомобілів тощо), обрізання, перше причастя, бар- міцво (повноліття).

2. Предмети культового призначення:

Свічки, ікони (образи), хрести (натільні, погребальні, вівтарні, требні, водосвятні, ієрейські, з прикрасами тощо), вервиці, покривала (вівтарні, погребальні тощо), медальйони з релігійною символікою, вугілля кадильне, ладан, лампадне масло, миро, лампади, кадила, підсвічники (семисвічники, трисвічники пасхальні тощо), плащаниця, облачення священнослужителів (ризи, підризники, воздухи, орлиці, стихарі, скуфія, митри, камілавки тощо), вінці, граматки, приладдя для хрещення (хрестильний ящик), дароносиця, дарохранильниця (реліквіарії), купель, печатка для просфор, кропило, копіє, стрючці, чаша (потир), блюдця, звіздиця, лжиця, ковшик, дискос, поплавки, дзвони, органи, фісгармонії, прохідні молитви, пояс "живий в помочі", медуза, талес, тфілин (філактерії), скульптурні зображення святих, хоругви, фани, маца, проскури, облатки, богослужбова література.

Про оподаткування прибутку підприємств

Закон України

№ 334/94-ВР від 28 грудня 1994 року

(Витяг)

7.11. Оподаткування неприбуткових установ і організацій

7.11.1.Ця стаття застосовується до неприбуткових установ і організацій, які є:

...

е) релігійними організаціями, зареєстрованими у порядку, передбаченому законом...

 

...7.11.7.Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "е" підпункту 7.11.1, отримані у вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів.

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених в абзаці "є" підпункту 7.11.1, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності, та у вигляді пасивних доходів. (Підпункт 7.11.7 пункту 7.11 статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом № 2866-III (2866-14) від 29.11.2001 – набуває чинності з 01.01.2002 року).

Відомості Верховної Ради, 1995, № 4, ст. 28.

Про внесення змін до Закону України "Про

державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів"

Закон України

№ 1003-ХIV від 16 липня 1999 р.

З метою запровадження альтернативної форми обліку громадян України – платників податків та інших обов’язкових платежів, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів та офіційно повідомили про це відповідні державні органи, Верховна Рада України постановляє:

Внести до закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів" (Відомості Верховної Ради, 1995 р., № 2, ст. 10) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:

"Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов’язкових платежів. У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера".

2. У статті 5:

1) доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"До Державного реєстру не вноситься інформація про осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи". У зв’язку з цим частину другу – сьому вважати відповідно частинами третьою – восьмою:

2) частину п’яту доповнити словами "За винятком осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи".

3. Частину другу статті 7 доповнити словами "за винятком звітних та облікових документів, у яких відсутні ідентифікаційні номери осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи".

4. Абзац перший частини третьої статті 9 після слів "обов’язкових платежів" доповнити словами "крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи".

5. Частину другу статті 11 доповнити реченням такого змісту:

"ця норма не застосовується до осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи".

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти