ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ НА ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ

 

Варіант Завдання Адреса Web-сторінки, з якої рекомендується почати пошук інформації
Підібрати 3 варіанти робочого місця для праці за спеціальністю в Україні job.avanport.com
Підібрати автомобіль для купівлі з метою осо­бистого використання auto.yahoo.com, auto.bigmir.net
Визначити офіційний обмінний курс долара США, встановлений на поточну дату Націона­льним банком України finance.com.ua
Визначити поточну ціну золота на світових бі­ржах finance.com.ua finance.rambler.ru
За прайсом на комп'ютери львівської фірми «Техніка для бізнесу» підібрати конфігурацію комп'ютера для використання в майбутній про­фесійній діяльності tdb.com.ua
Визначити львівський номер телефону Іванчи-шина Михайла Петровича lviv.ua
Знайти вулицю Вулецьку в м.Львові та описати шлях до неї від вул. Туган-Барановського lviv.ua
Знайти в словнику тлумачення терміну «конт­ракт» rambler.ru
Знайти найдешевший варіант вильоту з Берліну післязавтра в Нью-Йорк з мінімальним числом посадок та поверненням назад через місяць yahoo.com

Закінчення табл. 22

 

Варіант Завдання Адреса Web-сторінки, з якої рекомендується почати пошук інформації
Знайти найдешевший варіант 4-зіркового готе­лю для проживання в Нью-Йорку на протязі тижня після прибуття. Визначити вартість про­живання, умови перебування та розташування готелю в Нью-Йорку yahoo.com
Знайти найдешевший варіант купівлі будинку для проживання сім'ї в Нью-Йорку (вигляд, ха­рактеристики, розташування та ціну будинку) realestate.yahoo.com
Знайти на карті Москви розташування будинку номер 11 по вулиці Ціолковського (його поло­ження щодо цієї вулиці та сусідніх вулиць) rambler.ru/map
Знайти три найбільших московських магазини, в яких продаються комп'ютери. Визначити на­явність в продажу та ціни на комп'ютери класу Pentium IV price.ru
Знайти ринкову ціну звичайних акцій компанії IBM quote.yahoo.com
Дізнатися про умови навчання в Університеті Сан-Дієго education.yahoo.com
Знайти зручні варіанти для поїздки в м. Като­віце (Польща) з виїздом зі Львова післязавтра. bus.com.ua
Знайти оптимальний варіант літнього відпочи­нку в Україні. ilona.com.ua
Знайти дві книги по спеціальності в Інтернет-магазині і підготувати замовлення на їх при­дбання з поштовою доставкою. bambook.com, dostavka.ru

Таблиця 23

ПОПУЛЯРНІ ПОШУКОВІ СЕРВЕРИ

 

Назва Адреса Сфера
Yahoo yahoo.com США
Google google.com.ua Україна
Rambler rambler.ru Росія

ЗАВДАННЯ 6. Приєднатися до телеконференції (форуму), при­свяченої політичним новинам, на якомусь із вузлів (наприклад, pravda.com.ua, obozrevatel.ua) і проголосувати.

ЗАВДАННЯ 7. Приєднатися до «балачки» (chat), на якомусь із вузлів (наприклад,pravda.com.ua, obozrevatel.ua).

Методичні вказівки

1. Структура мережі Інтернет

Інтернет — це глобальна комп'ютерна мережа, яка склада­ється з вузлів, серверів, з'єднань та інформаційних сервісів. Вуз­ли мережі Інтернет розташовані по всьому світу. Користувачі підключаються до мережі з метою використання її інформацій­них ресурсів. Для доступу в Інтернет користувач повинен скори­статися терміналом (це зазвичай персональний комп'ютер кори­стувача, загальнодоступний персональний комп'ютер), підключе­ним до певного вузла мережі (провайдера). Інформаційні сервіси мережі — це програмні засоби пошуку, зберігання, переробки та передачі інформації на запити користувачів.

В Інтернеті доцільно розрізняти термінали користувачів і вуз­ли. Під вузлом Інтернету будемо розуміти комп'ютер або лока­льну мережу комп'ютерів, які виконують одну або більше функ­цій Інтернету:

a) комп'ютери, з якими термінали з'єднуються в процесі Ін-тернет-сеансу і належать провайдерам Інтернету — ISP (Internet Servise Provider);

b) сервери — комп'ютери, на яких розташовані певні інфор­маційні ресурси (інформація та відповідні інформаційні сервіси);

c) службові комп'ютери — це комп'ютери, які невидимі ко­ристувачам, але підтримують функціонування Інтернету в цілому (шлюзи, транспортні вузли, сервери імен тощо).

Комп'ютерні вузли мережі неоднорідні: вони відрізняються типами, потужністю, операційними системами та функціями. Ву­зли можуть базуватися на персональних комп'ютерах (типу IBM чи Macintosh), але можуть бути побудовані на RISC-комп'ютерах чи суперкомп'ютерах, на платформі Windows чи Unix.

Комп'ютери в мережі поєднані різноманітними лініями зв'яз­ку, як постійними (виділеними), так і тимчасовими (комутовани-


ми). Лінії зв'язку, як і комп'ютери, не є побудованими спеціально для Інтернету. Це, як правило, звичайні лінії телефонного зв'язку (провідні, оптоволоконні, безпровідні, супутникові) чи радіо­зв'язку, які використовуються одночасно і для передачі цифро­вих даних між комп'ютерами.

Мережа Інтернет — не єдина глобальна комп 'ютерна мережа в світі: глобальними можна вважати мережі FidoNet, RelCom, CompuServe, America Online, Microsoft Network, Prodigy та інші. З іншими мережами вона поєднується шлюзами — комп'ютерами, які забезпечують належну конвертацію даних та узгодження про­токолів роботи. Однак, саме мережа Інтернет завдяки своїй до­статній незалежності, відкритості та самоорганізованості стала найпотужнішою і найдинамічнішою мережею в світі. Напевно, в цьому важливу роль зіграла причетність до її створення числен­них наукових організацій та колективів, а також військових ві­домств США.

В 1969 році Міністерство оборони США ініціювало проект ARPA створення комунікаційної мережі, яка б навіть при частко­вому знищенні була б здатна передавати повідомлення адресату. В результаті була створена перша глобальна мережа ARPAnet (військового призначення). В 1983 році вона була розділена на дві мережі: ARPAnet (для наукових досліджень) та MILNET (вій­ськового призначення). В 1986 році замість ARPAnet Національ­на наукова фундація (NSF) для наукових цілей створила мережу NSFNET, яка зв'язала декілька суперкомп'ютерів та біля двох ти­сяч комп'ютерів на території США.

NSFNET переросла в Інтернет, причому розвиток мережі був вибухоподібним: зараз вона нараховує більше десяти мільйонів комп'ютерів і десятки мільйонів користувачів по всьому світу. Інтернет не належить нікому конкретно, оскільки вузли мережі мають різних власників, однак, це не означає, що мережа функці­онує і розвивається безконтрольно. Існує декілька організацій, які регулюють діяльність Інтернету: наприклад, згадана вже NSF.

2. Принципи роботи мережі Інтернет

Мережа Інтернет базується на протоколах передачі даних TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol). Завдяки про­токолам TCP/IP все різноманіття комп'ютерів, операційних сис­тем, баз даних, ліній зв'язку та прикладних програм розуміють один одного. Одна з основних функцій протоколів TCP/IP — це транспортування порції інформації між сусідніми вузлами. Для


передачі певного об'єму даних, відправлення (електронного лис та, запиту для пошуку інформації, Web-сторінки, файлу) переда-вач (термінал або вузол-відправник) повинен:

• розбити його на дрібні порції (блоки);

• передати до наближчого вузла, розташованого в потрібному напрямку.

Кожен вузол приймає потоки даних {блоки) від одних вузлів і передає іншим, при цьому групуючи їх так, щоб вони рухалися в потрібному напрямку. Приблизно так звичайні поштові відправ-лення пакуються і перепаковуються на сортувальних пунктах Потрібний напрямок руху задається адресою приймаючого вузла (адресата) і маршрутними довідниками, які є на кожному вузлі Інтернету. Оскільки від одного вузла мережі до другого звичайно існує достатньо багато шляхів, то різні блоки одного відправлен-ня можуть від відправника до приймача рухатися різними шля-хами.

Канали зв'язку через різноманітні фізичні перешкоди, збурен--ня, шуми тощо часто спотворюють інформацію, тому приймаючі вузли постійно контролюють правильність передачі даних і ви-магають від передаючих повторної передачі зіпсутих блоків. То-му процес руху блоків відправлення від передаючого вузла до приймаючого є принципово асинхронним (не можна передбачити, які блоки прийдуть до адресата першими і в якій послідовності прийдуть наступні). Коли в кінці кінців блоки даних добираються до приймаючого вузла, з них починає компонуватися початкове відправлення.

3. Адресація об'єктів мережі Інтернет

Як і звичайне поштове відправлення, електронне відправлення теж повинно мати адреси відправника та адресата. Для цього ко-жному вузлу Інтернету присвоюється так звана IP-адреса чотири цілих числа з проміжку 0.255, які розділяються крапками. Напри-клад, 204.146.46.133 — це IP-адреса сервера корпорації Місrosoft, а 207.68.137.53 — IP-адреса сервера корпорації IBM. Для того, щоб користувачів не змушувати запам'ятовувати такі довгі по-слідовності чисел, для ідентифікації комп'ютерів застосовуються також доменні імена.

Доменне ім я комп 'ютера — це послідовність імен (ідентифі-каторів, слів), розділених крапками. Ідентифікатор — це послідо-вність латинських літер, цифр та деяких розділових знаків: "-" (мінус), «_» (підкреслення), «~» (тильда). Наприклад, згадані


вище корпорації мають зрозумілі та звучні доменні імена www.microsoft.comі www.ibm.com.Найчастіше таку послідов­ність імен можна трактувати так: www— це ім'я комп'ютера в мережі комп'ютерів корпорації, microsoftчи ibm— це назва ко­рпорації, a com— ознака комерційної фірми (профіль діяльності організації, якій належить комп'ютер). Відмітимо, що в доменних іменах не розрізняються великі та малі літери.

Якщо від доменного імені комп'ютера по черзі відсікати ліве ім'я, то одержимо послідовність імен доменів, вкладених один в одного, як каталоги на диску. Наприклад, сервер корпорації Microsoft належить домену microsoft.comвласної комп'ютерної мережі цієї фірми, а той — в свою чергу домену comкомерцій­них організацій США. Таким чином, домен — це множина комп'ютерів або доменів нижчого рівня, об'єднаних за певною ознакою. Домени верхнього рівня стандартизовані — це або дво-буквенні позначення країн світу (в табл. 24 наведені деякі з них), або трибуквенні позначення типів організацій:

com— комерційна організація;

gov — урядові організації;

edu— заклади освіти;

mil— військові організації;

net — організації, які мають відношення до мережі Інтернет;

org— організації, які не відносяться до жодної з названих категорій.

Таблиця 24

ДВОБУКВЕННІ ПОЗНАЧЕННЯ КРАЇН СВІТУ

 

Знак Країна Знак Країна
am Вірменія іе Ірландія
аг Аргентина ІІ Ізраїль
at Австрія in Індія
au Австралія it Італія
az Азербайджан jp Японія
ba Боснія kz Казахстан
be Бельгія It Литва
bg Болгарія lv Латвія
br Бразилія md Молдова

Закінчення табл. 24

 

Знак Країна Знак Країна
by Білорусія mk Македонія
са Канада mx Мексика
ch Швейцарія nl Нідерланди
сі Чилі no Норвегія
сп Китай pi Польща
су Кіпр pt Португалія
CZ Чехія ro Румунія
de Німеччина ru Росія
dk Данія si Словенія
hr Хорватія se Швеція
hu Угорщина sk Словакія
ee Естонія su СРСР (колишній)
es Іспанія tr Туреччина
fl Фінляндія ua Україна
fr Франція uk Великобританія
ge Грузія uz Узбекистан
gr Греція yu Югославія

Наприклад, доменне ім'я finance.rambler.ru належить ком­п'ютеру з іменем finance в російській мережі rambler.

Лише комп'ютери організацій, які працюють на території США (країни — родоначальника Інтернету) не належать ні­якому двобуквеному домену верхнього рівня. В кожному з двобуквених доменів верхнього рівня не обов'язково утворю­ється структура доменів, характерна для США. Наприклад, в Україні поряд з вузлом pravda.com.ua існують вузли lviv.ua чи www. kiev2000.ua.

Між IP-адресами та доменними іменами комп'ютерів існує взаємно-однозначна відповідність. Бази даних доменних імен розташовуються на так званих серверах доменних імен, які по­винні бути в кожному домені. Користувач може задати адреса­та відправлення як IP-адресою, так і доменним іменем. Одер-


жавши адресу адресата у вигляді доменного імені, протоколи TCP/IP по черзі звертаються до серверів доменних імен, ідучи від старших доменів адресата до молодших, аж поки не буде знайдено його IP-адреси. Реєстрація і підтримка доменного імені комп'ютера на серверах доменних імен коштує досить дорого (біля $50 на рік).

Якщо з адресацією вузлів Інтернету, здається, все ясно, то з адресацією терміналів Інтернету — ще ні. Невже кожен з десят­ків мільйонів користувачів, що епізодично здійснюють пошук потрібної їм інформації в Інтернеті чи просто обмінюються по­штою, потребують постійних адрес в Інтернеті, за які ще так до­рого потрібно платити? В дійсності провайдер замовляє та опла­чує лише стільки IP-адрес, скількох користувачів він може одночасно обслуговувати. Це так звані динамічні адреси, які при­своюються користувачам на період сеансів їх роботи.

4. Під'єднання користувачів до Інтернету

Підключення користувачів до мережі Інтернет суттєво зале­жить від їх потреб та розташування. Якщо користувачі працюють в одній організації, яка має локальну комп'ютерну мережу і роз­ташована недалеко від провайдера Інтернету, то доцільно один з комп'ютерів локальної мережі організації виділити під сервер Ін­тернету і під'єднати його виділеною лінією до комп'ютера про­вайдера, належно оплачуючи таке постійне обслуговування. Як­що користувач має власний персональний комп'ютер і телефон, то йому доцільно з'єднуватися з провайдером комутованою ліні­єю і оплачувати лише обслуговування на протязі сеансів під'єднання. Зрозуміло, що взаємодію з провайдером Інтернету потрібно почати з укладення угоди на обслуговування. В табл. 25 наведено орієнтовні ціни обслуговування користувачів одним з провайдерів Інтернету м. Львова.

Таблиця 25

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти